Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

2011-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2011-LYS) SONUÇLARI DEĞERLENDİRME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2008 yılında başlatılan çalışmalar ile yenilenen ve 2010 yılında uygulamaya konulan yükseköğretime geçiş sistemiyle, üniversitelerde eğitim-öğretim görmek isteyen öğrenciler, iki aşamalı sınavdan geçmeye başlamışlardır. ÖSYS olarak adlandırılan yeni sistemin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 27 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sınavı geçerli kabul edilen 1.648.244 adaydan 1.311.954’ü  (yaklaşık %80) 180 ve üzeri puan alarak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak bilinen ikinci aşama sınavlarına girmeye hak kazanmıştır. Bu adaylar, 18-19 ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde, farklı alanlarda öğrenim görmek isteyen adaylara yönelik olarak düzenlenmiş 5 ayrı oturumdan oluşan LYS sınavlarından en az iki tanesine girmek durumunda kalmışlardır. LYS-1 Matematik ve Geometri, LYS-2 Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarından oluşan ve bu alanlarda meslek edinmek isteyen öğrencilerimize,  Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya testlerinden oluşan LYS-3 ve Tarih, Coğrafya ve Felsefe alanlarını kapsayan LYS-4 sınavları da sosyal mesleklerde  eğitim verecek üniversite bölümlerine girmek isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin yabancı dil bilgilerinin ölçülmesi ve üniversitelerin yabancı dil bölümlerinde okumak isteyen adayların seçilmesi için de LYS-5 oturumu yapılmıştır.

LYS-1 oturumunda 625.204, LYS-2 oturumunda 293.791, LYS-3 oturumunda 681.091, LYS-4 oturumunda 378.048, LYS-5 oturumunda ise 41.731 aday ile iki hafta sonunda toplam 2.019.865 aday sınava alınmıştır.

Ortaya atılan asılsız birçok iddiaya rağmen, LYS sınavlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında tedbirler en üst düzeye çıkarılmış ve sınav süreci yakından izlenmiştir. Bu kapsamda süreci sabote etmeye yönelik birkaç girişim, alınan önlemler sayesinde önceden fark edilmiş ve süreç herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Soru kitapçıklarının basım ve sevkiyat çalışmaları yakından izlenmiş ve sınavlar sırasında basım hatalarının olmaması için sürecin her anı yakın takip altında tutulmuştur. Alınan önlemler sayesinde basım hatasından kaynaklanan hiç bir yedek kitapçık kullanılmadan LYS tamamlanmıştır.

Adayların sınav sonuçları, YGS puanları, lise diploma notları ve LYS puanları dikkate alınarak hesaplanmış ve duyurulmuştur. Üniversiterlerin kontenjanlarına göre tüm alanlarda 759.638 öğrencimiz üniversitelerimizde eğitim görme şansı bulacaktır. Bunlardan 657.347’si  devlet üniversitelerine, 81.345’i vakıf üniversitelerine, 18.672’i KKTC üniversitelerine ve 2.304’ü de yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilecektir.

Yapılan sınavlar ve elde edilen sonuçlar ile ilgili istatistikî bilgiler ve ilgili grafikler ekte sunulurken LYS ile ilgili dikkat çeken hususlar da aşağıda verilmiştir;

  • İkinci aşama sınavlarında elde edilen sonuçlarda normal dışı bir duruma rastlanmamıştır. Bazı testler geçen yıla oranla daha zor olmasına rağmen genel olarak geçen yıl yapılan sınavlar ile uyumlu bir sonuç dağılımı elde edilmiştir.
  • Bununla birlikte, 2011-LYS’lerin ortalamalar ve standart sapmalar açısından daha güvenilir (seçici) sınavlar oldukları görülmüştür.
  • Fen liseleri diğer liselere göre daha başarılı olmuşlardır.
  • Fen liselerini ise askeri liseler ve Anadolu liseleri izlemiştir.
  • Meslek liseleri arasında en başarılı öğretmen liseleri ondan sonra da imam hatip liseleri olmuştur.
  • İmam hatip liselerinin genel lise düzeyine oldukça yakın puanlar alabildikleri dikkati çekmiştir.
  • Endüstri meslek liseleri en az başarılı liseler arasında yer almıştır.
  • En başarılı olan illerimiz; Kilis, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Niğde, Bitlis, Bartın ve Aydın iken en az başarılı illerimizin ise Tunceli, Hakkâri, Ağrı, Şırnak, Ardahan ve Artvin olduğu görülmüştür.

KAYNAK:  ÖSYM

 

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018