Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (YGS-1)

* Bölüm programı, öğrencileri, aşağıdaki özelliklere sahip olarak mezun etmeye yönelik tasarlanmıştır:
Önde gelen bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlamak ve bunları kullanıcılara rekabet etme avantajı sağlayacak
bilgisayar uygulamaları yaratmak için kullanmak, Kullanıcı gereksinimlerini belirlemek ve bunları karşılayabilecek işlevsel ve uyarlanabilir sistemler tasarlamak,
* İnternet’i destekleyen teknik, yapısal ve organizasyonal ilişkileri anlamak ve uygulamak,
* İşletmelerdeki organizasyon yapılarını, finans, muhasebe, ekonomi, pazarlama gibi temel işletme bilgileriyle değerlendirmek,
* Hem sözlü hem de yazılı olarak, etkileşimli iletişim kurma becerisini geliştirmek.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018