Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Bilgisayar Enformatik Bölümü, büyük ve hızlı bir gelişim içerisinde olan bilgisayar yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, problem çözücü ve analitik düşünebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları:

Bölüm mezunları; dengeli teorik ve pratik eğitim-öğretim ile kazandıkları birikimlerini; donanım, yazılım, bilgi-işlem ve sistem-analiz-tasarım kavram ve ilişkilerini özümsemiş olarak, özel ve kamu sektöründe, önemli ölçüde mevcut insan gücü açığını giderme yolunda bilgisayar programcısı ve ileri aşamada sistem analisti olarak geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir teknoloji olması bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
Ekip çalışmasına açık olması
Teknolojiye karşı ilgi duyması
Yeniliklere ve gelişmelere açık, yaratıcı olması

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018