Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (YGS-1)

Bilgisayar sistemlerini oluşturan ve bilgisayar sistemlerinin içinde bulunduğu mikroişlemcili sistemleri tasarlayan ve projeler geliştirebilen, kullanımı ve denetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahip teknik öğretmenler yetiştirir. Bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, yazılım sistemleri, mikroişlemciler, kontrol sistemleri alanında uzmanlar yetiştirir.

Çalışma Alanları:

Mesleki ve Teknik Liselerde bölüm öğretmeni olarak görev alırlar.

Öğretmen olarak çalışmanın yanında özel kuruluşlarda çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olduklarından iş bulma olanakları oldukça yüksektir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Düşüncelerini başkalarına etkili biçimde aktarabilmesi
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi
Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
Teknolojiye karşı ilgi duyması
Yeniliklere ve gelişmelere açık olması
Üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip olması
Sistematik düşünebilmesi
İyi iletişim kurabilmesi gerekir.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018