Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Biyomühendislik Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Biyomühendislik, moleküler biyoloji,  biyokimya, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen teknikler ve mühendislik ilkelerinin, canlı sistemlere ve bunlardaki sorunlara uygulandığı bir mühendislik dalıdır.

Genetik ve Biyomühendislik bölümü de, temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Çalışma Alanları:

Canlılar dünyasının incelenmesindeki büyük değişimler ve teknolojik atılımlar, tıp, tarım, kimya, ilaç vb. sanayilerin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu yüzden daha ucuz ve verimli kimyasal madde üretiminde biyoteknolojik yöntemlerden faydalanılmaya başlanmıştır ve bu alanda çalışabilecek donanımlı insan kaynağına duyulan ihtiyaç biyomühendisler tarafından doldurulmaktadır.Mezunlar, ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsı Sıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve askeri kuruluşlarda görev alabilirler. İş alanı ve iş bulma olanağı yüksek bir meslektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Günümüzde yüksek iş bulma olanağına sahip bu meslek dalı gelecekte de popülerliğini arttırarak devam ettirecektir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Kimyasal maddelere alerjisi olmaması
Sayısal düşünme gücüne sahip olması
Bilimsel merakı olan, araştırmacı bir kişiliğe sahip olması
Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilmesi
Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu konularda başarılı olması
Sorumlu, sabırlı, titiz olması
Ekip çalışmasına açık olması
Gözlem verilerini bütünleştirebilmesi
Tedbirli, dikkatli olma ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi gerek

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018