Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – E / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

E    :    İspanya
EA    :    Su tanrısı
ea    :    Sümer su tanrısı
EAA    :    Avrupa Silahlanma Ajansı
EAAA    :    Avrupa Reklam Ajansları Birliği
EAG    :    Avrupa Havacılık Grubu
EAKOS    :    Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu
EAM    :    İtalyan ve Alman işgaline karşı 1941’de kurulan Yunan direniş örgütü
EANNA    :    İnanna’nın Uruk’taki tapınağı
EAP    :    Avrupa Silah Politikası
EAPC    :    Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi
EAP-EAG    :    Avrupa Atom Birliği
EASD    :    Avrupa Diyanet Federasyonu
eb*    :    Baba
ebabil    :    Dağ kırlangıcı
ebabil    :    Dağkırlangıcı
ebat    :    Boyutlar
EB-ATA    :    Baba, Cet
EBAZİR    :    Yemeklere katılan baharatlar
EBBAL    :    Deve çobanı
EBCED    :    Arap alfabesinde, her harfin bir sayıyı gösterdiği sayı düzeni
EBCET    :    Arap alfabesinin her hangi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni
EBE    :    İplik eğirmeye yarayan araç
EBELİ    :    Yerelması
EBER    :    Afyon’da bir göl
EBER    :    İç Anadolu’da bir göl
eber    :    İç Anadolu’da göl
EBER    :    Orta Anadolu’da bir göl
EBEŞ    :    Alaca benekli, çilli hayvan
EBET    :    Sonsuzluk
EBHEKAN :    Kuzu kulağı adı verilen ot
EBİB    :    İri taneli yağmur
EBİH    :    Yüzünden örtüyü kaldırmayan tesettürlü kadın
EBİSU    :    Balıkların ve balıkçıların tanrısı
EBLEH    :    Akılsız, budala
ebleh    :    Budala , sersem
EBOLA    :    Bulaşı bir virüs hastalığı
ebola    :    Virüs (Afrika kökenli)
EBONİT    :    Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılığı kükürtle arttırılmış kauçuk
EBR    :    Bulut
EBRAK    :    Alaca renkli at
EBRAK    :    Taşlı, kumlu, balçıklı yer
EBRD    :    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
EBREHE-EBABİL-PALVANE    :    Dağ kırlangıcı da denilen küçük bir kuş
EBRİŞİM    :    Kalınca bükülmüş ipek
EBRO-JUCAR    :    İspanya Nehirleri
EBRU    :    Bir tür kağıt süslemeciliği
EBRU    :    Boyalı ve yapışkan suyun üzerine kapamak yoluyla kağıda yapılan bir çeşit dalgalı ve kareli süs
EBRU    :    Kaş
EBRULİ    :    Üzerinde değişik renkler bulunan
EBU    :    Avrupa Radyo Televizyon Kurumları Birliği
EBU    :    Avrupa Radyo Tv Birliği
EBU    :    Avrupa Yayın Birliği
Ebubekir    :    Dört halifenin İlki
EBUNA    :    Habeş piskoposlarına verilen ad
EBÜLYOSKOF    :    Kaynamaölçer
EBWA    :    Avrupa Şişelenmiş Su Birliği
ECE    :    Avrupa Ekonomik Topluluğu
ECE    :    İhtiyar kadın
ECECC    :    Ameriakn Ticaret Odaları Avrupa Konseyi
ECEME    :    Vahşi orman
ECEMİŞ    :    Bolkar dağları ile Ala dağlar kütlesini birbirinden ayıran tektonik çukur
ECEMM    :    Bacasız ev
ECENE    :    Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları alet
ECİL    :    Bir yerde birikip toplanmış su
ECİNNİ, yel    :    Cin
ECİR    :    Gündelikçi(esk.)
ECİR    :    Sevap
ECİR    :    Ücretle çalışan kimse
ECMA    :    Üstü açık ev
ECME    :    Sık ağaçlık yer
ECO    :    Ekonomik İşbirliği Örgütü
ECOWAS    :    Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
ECR    :    Bir iş karşılığı verilen ücret(esk.)
ECRAM    :    Cansız şeyler
ECU    :    Avrupa Ekonomik Topluluğu Para Birimi
EDALI    :    Nazlı, işveli
EDAM    :    Bir tür peynir
EDAM    :    Kırmızı parafinle yapılan bir tür peynir
EDANİ    :    Aşağılık kimseler, alçaklar anlamında eski sözcük
EDANİ    :    Bayağı insanlar
EDAR-EDAM    :    Üzeri kırmızı, parafinle kaplı bir tür peynir
edat    :    İlgeç
EDAVAT    :    İş için gerekli malzeme
ede    :    Ağabey
EDE    :    Büyük erkek kardeş,ağabey
EDEBİ    :    Yazınsal
EDIG    :    Avrupa Savunma Sanayisi Grubu
edi    :    İcraat
EDİK    :    Kısa çizme
edik    :    Kısa çizme
EDİK-LAPÇIN    :    Tabanı meşinden olan mest
edim    :    Gerçekleşmiş iş
EDİNCİK    :    Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı bir belde
edip    :    Yazar
EDİP HARABİ-KEL ALİÇO    :    Kırkpınar pehlivanlığını 27 yıl elinde tutan ünlü güreşçi
EDİSKUNTA    :    Finlandiya parlamentosuna verilen isim
Edison    :    Ünlü ABD’li mucit
EDİTÖR    :    Basıcı, yayıncı
EDİZ-BÜLENT-ALİ    :    Yüksek, yüksek yer
EDJO    :    Asagı Mısır’ın sembolü ve koruyucusu olan Delta’daki yılan tanrı
EDNA    :    Basit, değersiz
EDNA    :    Çok aşağı, en alt düzeyde, çok alçak
EDNA    :    Pek az, çok aşağı
edo    :    Tokyo’nun eski adı
EDO    :    Tokyo’nun eski adı
EDU    :    Avrupa Demokratik Birliği
EDUSA    :    Küçük çocuklara beslenmeyi öğreten tanrıça
EDVAR    :    Alaturka müzik kurallarını inceleyen yapıt
EDVAR    :    Çağlar, devirler
EDVAR-DEVRAN    :    Devirler, çağlar, zamanlar
EDYAN    :    Dinler
EEG    :    Beyin dalgalarının ölçülmesi yöntemi
EEG    :    Beyin elektrosu
EEG    :    Beynin elektriksel faaliyetlerinin incelenmesi yöntemi
EETİON    :    Andromak’ın babası
EFAL    :    Fiiller, eylemler anlamında eski söz
EFE    :    Afrkalı’ların cüce pigmelere verdikleri ad
EFE    :    Batı Anadolu köy yiğidi
efe    :    Kabadayı
EFEKT    :    Film seslendirmelerinde, tiyatro oyunlarında hareketlere uygun seslerin özel bazı yöntemlerle çıkartılması işlemi
EFEKTİF    :    Banknot ve madeni para
EFELEK    :    Herkesin söylediğini yapan, iltifat meraklısı kimseye verilen ad
efelek*    :    Labada
efelek*,labada*…    :    Bir sebze
EFEMERA    :    Günlük yaşama ait küçük ve geçici belgeleri toplama şeklinde koleksiyonculuk
EFEMİNE    :    Kadınsı davranışları olan erkek
EFERVESAN    :    Köpürücü
EFHİALTES    :    Gaia ile Uranus’un oğlu olan bir dev
efi    :    Engerek yılanı
EFİJİ    :    Kâğıt veya madeni para üzerindeki kafa resmi
efiji    :    Madalyadaki insan resmi
EFİJİ    :    Maden yada kağıt para üzerindeki kafa resmi
EFİN    :    Ardıç kozalağı
EFİN    :    Zayıf fikirli ahmak kimse
EFLAKAN    :    Karadağdan Romanya’ya dek uç boylarda yaşayan çoğu İslavlaşmış köylüler
EFLATUN    :    Açık mor renk
EFOD    :    İbrani rahiplerinin dinsel törenlerde giydikleri giysi
EFRAT    :    Bireyler
EFRİZ    :    Yunan ve Roma yapılarında, taban kirişi ile çatı arasında kalan, üzeri kabartmalarla süslü bölüm
EFTA    :    Uluslararası Avrupa Serbest Mübadele Birliği
EFVAH    :    Yemeğe lezzet için konan baharat
EGALE    :    Rekoru ele geçirme.,skoru yenileme
EGE    :    Çocuğun bakımından sorumlu olan kimse
ege    :    Veli
egemen    :    Hakim, yargıç
EGEMEN    :    Hükümran
EGERİA    :    Roma’nn kurucusu doğum tanrıçası
EGİNA    :    Asopas ırmağı Tanrısının kızı
EGİSTHOS    :    Thyeste’nin oğlu
EGLOG    :    Çoban şiiri
EGLOG    :    Kır şiir
ego    :    Öz benlik
EGO-İD    :    İlkel benlik
EGYPİOS    :    Antheus ile Boulis’in oğlu
EGZİSTANSİYALİZM    :    Varoluşçuluk
EGZOGAMİ    :    Dış evlilik
EGZOTİZM    :    Yabancılık
EĞE    :    Kaburga kemiği
EĞEK    :    Sabanın elle tutulan ağaç bölümü
EĞİÇ    :    Yemiş koparırken dalları çekmeye ya da kovandan bal almaya yarayan araç
EĞİN    :    Beden, vücut
EĞİR    :    Arıların çıkardığı salgı
eğir    :    Hekimlikte kullanılan otsu bitki
EĞİRMEN    :    İğ
EĞİŞ    :    Maşa
EĞİTİM    :    Maarif
EĞLENMEK    :    Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması
EĞMÜR    :    Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
EĞREK    :    Koyun ve keçilerin dinlendiği taş ağaç dipleri
EĞRİCE    :    Butların topak etinden yapılan bir tür pastırma
EĞSİRAN    :    Kazan ya da teknedeki hamuru kazımaya ve kesmeye yarayan bir çeşit araç
EH    :    Yarı memnunluk anlatan bir ünlem
EHF    :    Avrupa Hentbol Federasyonun simgesi
EHLİBEYT    :    Peygamberimizin hane halkı
EHLİVUKU-EHLİHİBREF    :    Bilirkişi
EHRAM    :    Mısır’da Firavunların piramit şeklindeki mezarları
EHRAM    :    Piramit
EHRİMAN    :    Zerdüştiler’de Şeytan
EHRİMEN    :    İran inanışında karanlık ve kötülük tanrısı
EHVA    :    Hevesler, istekler
EI,İRL    :    İrlanda
EİDOTHEA    :    Proteus’un oğlu
eire    :    İrlanda
EİRE    :    İrlanda’nın resmi adı
EİRENE    :    Barış sembolü, Horalar’dan biri
Eirene    :    Yun.barış tanr.
EİRENE    :    Yunan barış tanrıçası
EİSOPTROFOBİ    :    Aynalardan korkma
EK    :    İki borunun birleştiği yer
EK    :    İlave
EK    :    Zeyil
ek*    :    İlave
EKABA    :    Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta marangozlukta kullanılan ağaca verilen ad
EKABA     :    Yumuşak ve hafif, odunu doğramacılıkta kullanılan bir Afrika ağacı
ekabir,eşraf    :    İleri gelenler,zenginler
EKAL    :    Minimum
EKALİM    :    İklimler
EKALLİYET    :    Azınlık
EKAR    :    Bir dans figürü
EKAR    :    Borsada kesin vadeli değerlerin kuru ile primli değerlerin kuru arasındaki fark
EKARTE    :    19yy.başlarında Fransa’da ortaya çıkan ve iki kişiyle oynanan bir kağıt oyunu
EKASİRE    :    Acem hükümdarı
eke    :    Baş çoban
EKE    :    Açıkgöz, kurnaz, hin
eke    :    Başçoban
EKE    :    Büyük, yetişkin, yaşlı
EKECİK    :    Aksaray’da bir dağ
EKELE    :    Oburlar
ekenek    :    Ekim yapılan arazi
EKHEMOS    :    Aeropos’un oğlu
EKHETOS    :    Zalimliği ile ün salan Epir kralı
EKHİDNA    :    Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder
EKHİNUS    :    Antik Mimarlıkta, sütun başlıklarını oluşturan, yastık biçiminde dış bükey kesitli elemanlardan biri
EKHİON    :    Kadmos’un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri
EKHO    :    Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı perisi
EKHO    :    Yankı perisi
EKİBİOGAMİ    :    Veba ve salgın hastalıkların tanrısı
EKİÇ    :    Peteklerden almaya yarayan küçük araç
EKİDE-BERK    :    Sağlam, kuvvetli
EKİL    :    Aşırı iştahlı
EKİMOZ    :    Tıp dilinde bere, morarma, çürük anlamında kullanılan söz
EKİN-HARS    :    Kültür
EKİNOKOK    :    Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit
EKİNOKOK    :    Köpeklerin bapırsaklarında yaşayan asalak kurtçuk
ekinokok    :    Tenya (Etobur bağırsaklarında yaşayan)
EKİNOKS    :    Gece ve gündüzün eşitliği
EKİNOKS    :    Gün gece eşitliği
EKİNOKS    :    Gün-gece eşitliği
EKİRİ    :    Japonya’da büyük çocukların yakalandığı dizanteriye benzer salgın hastalık
EKİSTİK    :    İnsan yerleşimlerini inceleyen bilim dalı
EKİŞNUGAL    :    Ay tanrısı Nanna-Sin’in Ur’daki tapınağı
EKİT    :    Dikiz
EKKİ    :    Yayık tulumlarını, pişirmek ve korumak için kullanılan, çam kabuğundan yapılmış bir toz
EKLEKTİK    :    Seçmecilik yanlısı, seçmeci
EKLEKTİZM    :    Felsefede seçmecilik
EKLER    :    Bir çeşit pasta
EKLER    :    İçi kremalı, üzeri çikolata kaplı pasta.
EKLESİL    :    Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi
EKLETİZM    :    Seçmecilik
EKLİL    :    Ağaç dalları ve çiçeklerle yapılan taç
EKLÜZ    :    Bir nehir veye kanal üzerinde suyu akıtmak veya kesmek için kullanılan kapak
EKO    :    Yankı
ekol    :    Okul
EKOLALİ    :    Başkasının yaptığı deyim ve davranışları anlamsız olarak yinelemek
EKOLALİ    :    Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması
EKOLALİ    :    Yankıca
EKOLOJİ    :    Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı
EKOLOJİ    :    Doğadaki canlıların birbiriyle ve çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı
EKOPRAKSİ    :    Yansıca
EKOSFER    :    Yeryüzü ekosistemlerinin tümü
EKOSİSTEM    :    Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, fiziksel çevreleri ile karşılıklı ilişkiyi içeren kavram
EKOSİSTEM    :    Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü
EKOTON    :    Birbirine komşu olan orman ve çayır gibi farklı iki bitki taopluluğu arasındaki geçiş bölgesi
EKRU    :    Ham keten rengi
EKSARH    :    Bizans İmp. Afrika ve İtalya’daki valilerine verilen ad
EKSARH    :    Doğu Kilisesinde baş papaza verilen san
EKSEDRA    :    Yarım daire şeklinde, heykel koymaya ya da oturmaya yarayan yüksekçe mimari mekân elemanı
EKSEH-LENK    :    Aksak kimse
ekser    :    Büyük çivi
EKSER    :    Büyük demir çivi
EKS-ESE-EKSİ-EĞSİ-KÖSEĞİ    :    Ucu yanık odun
EKSİBE    :    Kumsal
EKSİN    :    Anyon
EKSOMİS    :    Antik Yunan ve Roma’da, zanaatçılar, köleler ve askerlerin giydiği, sağ omuzu açıkta bırakan bir tür iş giysisi
EKSPANSİYONİZM    :    Yayılımcılık
EKSPAS    :    Briçte, Atılan empasın tutmaması üzerine kozla çakmak
EKSPERTİZ    :    Bir arsaya veya yapıya değer biçme
EKSPORT    :    Dışsatım
EKSPOZİYON    :    Sergi
EKSPRESYON    :    Dışavurum
EKSPRESYONİZM    :    Figüratif resim sanatında, bireyselciliğin ve nihilizmin anlatımı olarak özellikle Almanya’da yaygınlaşmış bir akım
EKSTANSOMETRE    :    Cisimlerin deformasyonun ölçmekte kullanılan çok duyarlı bir alet
EKSTRA    :    Fazladan
EKSTRAFOR    :    Giysilerin etek, kol, yaka parçalarına, perdelerin ucuna geçirilen seyrek dokunmuş keten şerit
EKSTROVERSİYON    :    Dışa dönüklük
EKSTROVERTİ    :    Dışadönük
EKŞİKARA    :    Siyah sulu ve iri taneli üzüm
EKŞİMİK    :    Yağı alınmış sütten yapılan ve çökelek de denilen peynir
EKTAZİ    :    Genişleme
EKTEM    :    Çok gizli
EKTİ    :    Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan ya da elle beslenen koyun
ekti    :    Asalak
EKTİ    :    Başkalarının sırtından geçinen, asalak, tufeyli
EKTİ    :    Her yiyeceği canı çeken
EKTODERM    :    Derinin en dış tabakası
EKTODERM    :    Sinir sistemini, duyu organlarını oluşturan ve embriyonun dış yüzünü örten tabakaya verilen ad
EKTOKARDİ    :    Kalbin göğüsten dışarıda, vücudun dışında bulunması
EKTOMİ    :    Vücudun bir parçasının cerrahi bir müdahale ile alınması
EKTOPİ    :    Vücutta doğuştan organ eksikliği veya yer değişikliği
EKUL-HIRA-LA    :    Obur
EKUR    :    En kutsal alanı
EKÜMENİZM    :    Bütün Hıristiyan kiliselerinin birleştirilmesini amaçlayan hareket
EKZEMA    :    Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen cilt rahatsızlığı
el    :    Bir organ
el,ecnebi    :    Yabancı
ela    :    Göz rengi
ELA    :    Gözde sarıya çalan kestane rengi
ELAL    :    İsrail Hava Yolları
ELAN    :    Henüz, şu anda
elan    :    Şimdi,şu anda
ELANOR    :    Bir doğan türü
ELARA-EUROPA-ARİEL-LEDA    :    Jüpiter gezegeninin bir uydusu
ELAVAYİ    :    Beceriksiz kimse
ELBA-LIPAR-SARDUNYA-SİCİLYA    :    İtalya Adaları
ELBE    :    Çekoslavakya’da bir akarsu
Elbeyli/Polateli/Musabeyli    :    KİLİS
ELCİK    :    Bisiklet ve motosiklette dümenin elle tutulan kısımlarına geçirilen ve sentetik maddeden yapılan kaplama
ELÇİN    :    Demet
ELEA    :    Yunan felsefe okulu
ELEJİ    :    İçli, acıklı şiir
ELEJİ    :    Konusu çoğunlukla insanları yumuşatan ve keder veren küçük lirik şiir türü
ELEJİ    :    Ölen bir kişinin ardından yazılan şiir
ELEJİ-MERSİYE    :    Ağıt, içli şiir
ELEK    :    Kalıp ipeği
ELEKTRA    :    Agamemnon ile Klytaimestra’nın kızı
ELEKTROFOBİ    :    Elektrikten korkma
ELEKTROFOR    :    Küçük niceliklerde statik elektrik elde etmeye, çoğullamaya yarayan aygıt
ELEKTROLİZ    :    Bir elektrik akımı ile oluşan kimyasal bozunma işlemine verilen ad
ELEM    :    Acı, üzüntü
eleman    :    Öğe,unsur
ELEMGE    :    Çile durumundaki ipliği yumak yapmak için gerekli olan araç
ELEMİ    :    Kimi bitkilerden elde edilen yumuşak bir reçine
ELENİKA    :    Modern Yunanca
ELENTİ    :    Arpa, buğday ve benzerlerinin kalburdan geçirilmiş bölümü
ELERKİ    :    Demokrasi
ELEST    :    Tanrının insan ruhlarını yarattığı zaman
ELEŞMEK    :    Çarpmak
elevatör    :    Asansör
ELEVATÖR    :    Yük asansörü
ELEZER    :    Sadist
ELFİYE    :    Bin mısradan meydana gelen manzum eserler
ELGİN    :    Gurbette yaşayan
ELGİN    :    Yabancı, gurbette yaşayan
ELGİN    :    Yabancı, gurbette yaşayan, garip
ELİ    :    Ağrı Dağındaki bir yayla
ELİBÖĞRÜNDE    :    Ahşap yapılardaki çıkmaların altına çaprazlamasına konan dikdörtgen kesitli destek
ELİF-BE-TE-SE-HA-CİM-DAL-ZEL-RI-SAT-DAT-TI-ZI-AYIN-GAYIN-FE-KAF-KEF-LAM-MİM-NUN-VAV-HE-YE    :    Arap Alfabesi
ELİFİ    :    Bantlarla süslenmiş bir tür kumaş
ELİFİ    :    Beşparmak da denilen ve üzerine dikili çizgiler bulunan pamuklu bir kumaş
ELİFİ    :    Bir tür şalvar
ELİFİ    :    Kesimi şalvara benzeyen bir tür pantolon
ELİFİ    :    Pantolon biçiminde, kalça kısmı bol, paçaları dar erkek şalvarı
elik    :    Dağ keçisi
ELİK-YAĞMURCA    :    Dağ keçisi
ELİMA    :    Kongo ilkellerinin inandıkları yeteneklilik gücü
ELİPS    :    Kapalı bir eğri
ELİS    :    Endymion’un kızı ile Poseidon’un oğlu
ELİTİST    :    Seçkinci
ELİTRA    :    Bazı böceklerin katı ve sert üst kanadı
eliza    :    AIDS saptama testi
ELİZA    :    Aids testi
ELLEÇALLA    :    Gökkuşağı
ELMA    :    Çok koyu gölge
ELMAS    :    Billurlaşmış arı karbon
ELMASİYE    :    Dondurulmuş meyve suyundan yapılan bir tür pelte
ELMASİYE    :    Meyve suyu ve nişastayla yapılan bir çeşit tatlı
ELMUNDO    :    İspanya’da yayınlanan ünlü bir gazete
ELO    :    Satrançta bir değerlendirme ve klasman sistemi
elöpen    :    Kertenkele
ELÖPEN-KELA-HELEZ,KERTİŞ    :    Kertenkele
ELPENOR    :    Odysseus’un arkadaşlarından biri
ELTOPU    :    Hentbol
ELULE    :    Semiz, besili koyun
ELVAN    :    Alacalı
ELVAN    :    Renkler
ELVAN    :    Türlü renklerde olan
ELYAF    :    Lifler, teller
ELYSİON    :    Yeraltı cenneti
EM    :    Birleşik Arap Emirlikleri
em    :    İlaç
EM    :    İlaç, çare, deva
em    :    İlaç,merhem
EM    :    Şor Türkçesi’nde ev
EMA    :    Bağırsaklar
EMAN    :    Can ve mal güvenliği hakkında düşmana verilen söz
EMAN    :    Korkusuzluk
EMANET    :    Korunmak için bir yere bırakılan eşya
emanet*    :    İnam ,vedia
EMANETULLAH    :    Padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk
EMARE-SEMTOM-NİŞANE    :    Belirti
EMAY    :    Maden eşya üzerine vurulan bir cins cila
EMAYE    :    Mineli, sırlı
EMAYE    :    Üzeri emayla kaplanmışolan
EMBEL    :    Hayvanları sürmek için uzun ya da kısa bir değnek ucuna geçirilen başsız çivi, nodül
EMBRİYO    :    Yumurtanın döllenmesinden sonra, oluşan canlı taslağı
EMCEK    :    Meme
EME    :    Ev ihtiyaçları
EME-EMETİ-BİBİ-AMETE    :    Babanın kız kardeşi,hala
EMEK    :    Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
EMEL    :    Gerçekleşmesi zamana bağlı istek
EMEN    :    Ağaç yada sebze dikmek için açılan çukur
EMEN    :    Bağ çubuğu ve sebze fidanı dikmek için açılan çukur
EMENDERE    :    Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yakınlarındaki ünlü kaplıca
EMERİL    :    Beyaz mermerde bulunan sert kısım
EMET    :    Kütahya’da bir akarsu
EMETOFOBİ    :    Kusmaktan korkma
EMGAZ    :    Aşkar at
EMHAK    :    Donuk beyaz
EMİHE    :    Koyunlarda meydana gelen uyuzluk
EMİK    :    İnsan beyni
EMİL ZATOPEK    :    1950’li yılların unutulmaz Çek atleti
EMİLGATÖR    :    Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi
EMİLİM    :    İşleyen belleğin içeriğinin, kesintisiz bir şekilde uzun süreli belleğe aktarılması
EMİLY BALCH    :    KİŞİ.I.Dünya Savaşı sırasında kadın hareketlerinin önderi olan, ABD’li ve 1946 Nobel Barış Ödülünün sahibi
EMİME    :    Demirci çekici
EMİN    :    Devlet görevindeki sorumlu kişiler
EMİN    :    Devlet görevlerindeki sorumlu kişilere verilen ad
EMİR    :    Bir cins üzüm
EMİRALİ    :    Kışa kadar saklanabilen sarı renkli bir üzüm çeşidi
EMİRALİ    :    Sarı renkli bir üzüm cinsi
EMİRNAME    :    Yazılı buyruk
EMİSYON    :    Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme
EMMEÇ    :    Aspiratör
emniyet*    :    Güvenlik
EMOSYANALİZM    :    Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış
EMPAS    :    Briçte, bir eli üstün bir kağıtla almayıp daha aşağı bir kağıtla almaya verilen ad
EMPATİ    :    Bireyin kendini başkalarının yerine koyabilme yetisi
EMPER    :    Rulet oyununda 1-35 arasındaki tek sayılardan her biri
EMPERYALİZM    :    Bir ulusun başka bir ulusu siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması
EMPREZARYO    :    Bir sanatçının, belli bir yüzde karşılığında, çalışma izlencelerini ve anlaşmalarını düzenleyen kimse
EMPRİME    :    Değişik renkte boya kullanılarak, kumaş üzerine desen ve zemin basma işlemi
EMPUSA    :    Hekate’nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar
EMRAZ    :    Hastalıklar(esk.)
EMRE    :    Sevgili, yar
emre*    :    Aşık
EMS    :    Dünkü gün
emsal    :    Örnek
EMSİLE    :    Arapça dilbilgisinde fiil çekim örneklerini içeren kitap
EMST ABBE    :    1840-1905, Optik kuramına yenilikler getirmiş Alman fizikçi
EMŞEN    :    Kürk yapılan deri
emtia    :    Mallar
emtia*, meta*    :    Mal
EMTİA-MENAL    :    Mal, mallar
EMU    :    Avustralya’da yaşayan bir cins devekuşu
EMZİK    :    Sigara ağızlığı
EN    :    Bir tür çuha
EN    :    Hayvanlara vurulan damga
ENA    :    Kara yumuşakçası
ENA    :    Karından bacaklı bir kara yumuşakçası
ENAM    :    Yaratılmış bütün canlılar
ENANİYET    :    Bencillik
EN-ARAZET-VÜSAT    :    Genişlik
ENAYİ-KERİZ    :    Avanak
ENBİRE    :    Üstü toprak sıvalı damlarda sıva altına yerleştirilen talaş çalı çırpı
ENBİYA    :    Peygamberler
ENBUH    :    Duvarın yıkılıp dökülmesi
ENBÜR    :    Ateş veya ocağı karıştırmağa yarayan âlet
ENBÜRE    :    Dolap beygiri
ENCÜMEN    :    Komisyon, komite
ENDAVE    :    Sıvacı malası
ENDEMİK    :    Belirli bölgeye ait canlı türleri
ENDER    :    Harman yeri
ENDERUN    :    Devlet görevlilerini yetiştiren okul
ENDERUN    :    Sarayının iç teşkilâtı
ENDERUN    :    Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
ENDİKASYON    :    Briçte, Bütün renklerin eşit dağılımı
ENDOGAMİ    :    İç evlenme
ENDOKARD    :    Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar
ENDOKRİN    :    İç salgı
ENDOMORF    :    İnsanları beden yapılarına göre sınıflandırma sisteminde, vücut çizgileri yuvarlak olan insan tipi
ENDOSKOP    :    Vücut içi boşluklarını aydınlatmak ve görebilmek için kullanılan araç
ENDÜKSİYON    :    Tümevarım
ENDÜLJANS    :    Katolik kilisesinde bağış karşılığında günahlardan kurtulma
ENDÜLÜJANS    :    Hıristiyanlıkta, kişileri para karşılığında günahtan arındırma işlemi
ENDYMİON    :    Ay ışığı Selene’nin aşık olduğu çok güzel bir delikanlı
ENE    :    Arapça da ben
ene    :    Arapça’ben’
ene    :    Arapça’da ben
ENEÇ    :    Sarmaşağa benzer yenilen bir çeşit ot
ENEG    :    Tarım Tanrısı
ENEK    :    Kısır hayvan
enek    :    Sermaye
ENEK    :    Yanağın alt kısmı
ENEMA    :    Kulak yıkama aracı
ENEME    :    Kısırlaştırma
ENEMEK    :    Hadım etmek
ENENÜK    :    İğdiş edilmiş hayvan
ENERGİA    :    İşlerlik
ENERJİ    :    Organizmanın etkin gücü
ENER-RAG    :    Dağ eteği
ENEZE-DEBİL-HIRA-LAGAR-TIFIL    :    Zayıf ve cılız
ENF    :    Burun
ENFARKTÜS    :    Atardamarın pıhtı ile tıkanması
ENFARKTÜS    :    Bir organda, bir atardamarın kan pıhtısı sonucu doku ölümü
enfomoloji    :    Böcek bilim
ENFRARUJ    :    Kızıl ötesi
ENFUSİ    :    Öznel
ENFÜANZA    :    Grip, paçavra hastalığı
ENGER    :    Çengel sakızı
engerek    :    Başı üç köşe zehirli yılan
ENGÜRÜ    :    Ankara’nın eski adlarından biri
ENGÜŞTANE    :    Dikiş yüksüğü
ENİGMA    :    Bulmaca anlamında kullanılan bir sözcük
ENİGMATOLOJİ    :    Bulmaca bilim
ENİK    :    Kedi ve köpek yavrusu
ENİKONU    :    İyiden iyiye
ENİN-NALE    :    İnleme, inilti
enir    :    Bir tür yabanmersini
ENİR    :    Çirkin huy
enir    :    Yabani mersin
ENİS-İHVAN    :    Dost, yakın arkadaş
ENİŞE    :    Dalkavuk, yaltakçı
ENKAUSTİK    :    Antik resim sanatında, boyanın ısıtılıp kuru bie zemin üzerine uygulanması ile elde edilen bir resim tekniği
ENKİ    :    Bilgelik, deniz ve ırmak tanrısı
ENKİ    :    Toprak tanrısı
ENKİDU    :    Kahraman Gılgamış’ın sadık hizmetkarı ve yoldaşı
ENKİMDU    :    İnanna için çoban Dumuzi’ye rakip olan çiftçi
ENLEME    :    Mantar türü
ENLİL    :    Yeryüzü tanrısı
ENMELE    :    Parmak ucu
ENNADAİ    :    Kuzey Amerika Kıtasında, kuzeybatı topraklarında bir göl
ENOLA GAY    :    Japonya’ya atom bombası atan uçak
ENOLOJİ    :    Şarapları inceleyen bilim dalı
ENSAR    :    Hazreti Muhammed’e yardım eden ve İslamiyet’in yayılmasına hizmet eden kimseler
ENSAR    :    Hz. Muhammad’in Mekke’den Medine’ye göçü sırasında kendisine yardımcı olan müslümanlar
ENSERİ    :    Çivi
ENSER-MIH    :    Büyük çivi
ENŞAG    :    Dilmun’un koruyucu tanrısı
ENTARİ    :    Tek parçalı kadın giyeceği
ENTEGRASYON    :    Bütünleşme,birleşme
ENTELİJANSİYA    :    Bir ülkede aydınların tümüne verilen ad
ENTERİYÖR    :    Bina içini gösteren resimler
ENTERTİP    :    Satır dizen dizgi makinesi
ENTERTYPE    :    Kurşuna dayalı dizgi sisteminde som (tek) satırlar dizen mekanik dizgi makinası
ENTİMİZM    :    İçtencilik
ENTİMİZM    :    Yirminci asır başlarında ev içi sahneleri canlandıran, ev yaşamını konu alan resim tarzına verilen ad
ENTOMOFOBİ    :    Böceklerden korkma
ENTOMOLOJİ    :    Böcekbilim
ENTOMOLOJİ    :    Böcekleri inceleyen bilim dalı
ENTONASYON    :    Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki seslerin alçalıp yükselmesi
ENTÜİSYONİZM    :    Bilginin sezgiyle elde edilebilceğini öne süren görüş
ENVA    :    Çeşitler
ENVAZYON-TAAMMÜM    :    Yayılma
ENVESTİSMAN-PLASMAN    :    Yatırım
ENYALİOS    :    Savaş Tanrısı Ares’in adlarından biri
ENYO    :    Ares’in en sadık arkadaşlarından biri
ENZELİ    :    Kars, Erzurum ve Ağrı yöresine özgü türkülü bir halk oyunu
ENZİM    :    Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki katalizörler
EOLİA    :    Eolos’un oturduğu ada
EOLİA    :    Rüzgarların bekçisi Eolos’un oturduğu ada
EOLİT    :    İlk insanlar tarafından yapıldığı sanılan en eski aletlere verilen ad
EOLO-EOLOS    :    Rüzgarların bekçisi
EOSEN    :    Üçüncü jeolojik çağın, memelilerin oluştuğu dönemi
EOSİNOFİL-LENFOSİT-NÜTROFİL    :    Akyuvar türleri
EPA    :    Avrupa Prodüktivite Örgütü
EPANYÖL    :    Av ya da süs köpeği olan, uzun ve yumuşak tüylü bir köpek türü
epe    :    Eskrimde bir dal
EPEİOS    :    Panopeus’un oğlu
EPEY    :    Oldukça, hayli
EPİDAUROS    :    Asklepios’un en meşhur tapınağının bulunduğu yer
EPİDEMİ    :    Salgın hastalık
epidemi    :    Salgın hastalık
EPİFİT    :    Başka bir bitkinin üzerinde üreyen, ancak asalak olmayan bir bitki
EPİFİT    :    Üst bitken
EPİFİZ    :    Uzun kemiklerin iki ucundaki şişkin kısım
EPİFONEM    :    Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması
EPİGASTR    :    Üst karın
EPİGEİK    :    Toprak üzerinde gelişen
EPİGENEZ    :    Sıralıoluş
EPİGRAFİ    :    Kitabeler bilimi
EPİGRAFİ    :    Yazıtbilim
EPİGRAFİ    :    Yazıtlar ile her türlü yazılı belgeyi inceleyen, yorumlayan ve sınıflandıran bilim dalı
EPİGRAFİ    :    Yazıtları inceleyen bilim
EPİGRAM    :    Romalılar’da çok kısa hiciv manzumesi
EPİK    :    Destansı
epik*    :    Sanat, hüner
EPİKASTE    :    Odyssei’da İokaste’nin adı
EPİKEREM    :    Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla ileri sürülen tasım
epilepsi    :    Sara hastalığı
EPİLEPSİ-TUTARIK-YİLBİK    :    Sara hastalığı
EPİLOG    :    Son deyiş
EPİMELİDES    :    Sürüleri bekleyen peri kızlarına verilen isim
EPİMETHEUS    :    Prometheus’un kardeşi
EPİNAOS    :    Antik Yunan Tapınağında hazinenin saklandığı, brons parmaklıklarla, en arkadaki bölüm
EPİNAOS    :    Antik Yunan tapınağında, genellikle hazinenin saklandığı, bronz parmaklıklarla kapatılmış, en arkadaki bölüm
EPİNET    :    Klavsene benzer, telli, mızraplı, tuşlu bir çalgı
EPİONE    :    Asklepois’in karısı
EPİROS    :    Ekhion’un kızı
EPİSTAKSİS    :    Burun kanaması
EPİSTAKSİYOFOBİ    :    Burun kanamasından korkma
EPİSTEMOLOJİ    :    İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen bilim
EPİTEL    :    Organ ve vücüt yüzeylerini örten doku tabakası
EPİTEL    :    Tek veya çok hücreden oluşan,vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
EPİTEL    :    Vücut dış yüzeyini, organların iç yüzeyini örten hayvansal doku
EPİTOME    :    Bir kitabın kısaltılmış biçimi ve özellikle kısa tarih kitabı
EPİZOD    :    Bir öyküde, şiirde asıl olaya karışan ikincil olay
EPİZOD    :    Bir şiirde, hikayede, romanda ana konuya bağlı ikinci derecede olay, ek
EPİZOT    :    Bir roman veya öyküde ikinci derecede bir olay
EPİZOT    :    Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay
EPİZOT    :    Oluntu
EPOPE-DASİTAN    :    Destan
EPRİK    :    Çamaşırın az kirli ve köpüklü son suyu
EPRİMEK    :    Bozulmak, ekşiyip çürümek
ER    :    Koca
ER    :    Erbiyum
ER    :    Erbiyum
er    :    Erken
er    :    Yiğit
er*    :    Asker , sü
era    :    Otlar
ERA    :    Otlar, otlak
ERA    :    Tarihsel çağ
ERACİZ    :    Mısraları kafiyeli, kısa vezinli şiirler, kasideler
ERADİKASYON    :    Yok etme, kökünü kurutma
ERAM-EJDER    :    Büyük yılan
eramil    :    Dul kadınlar
Erasmus    :    Deliliğe Övgü’nün yazarı
erat    :    Erler
erat*, asakir*    :    Askerler
erat*,askerler*    :    Asakir
ERATO    :    Dokuz ilham perisinden biri
ERATO    :    Dünyanın bütün denizlerine yayılmış bir yumuşakça cinsi
ERBAİN    :    Hicri takvimde 22 Aralık 31 Ocak arası.Kırk günlük kış dönemi
ERBAİN    :    Hicri takvimde 22 aralıktan 31 ocağa dek süren 40 günlük kış dönemi
erbain    :    Hicri takvimde 22 aralıktan sonra 40gün kış
ERBAŞ    :    İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
ERC    :    Gergedan
ERD    :    Un
ERDA-EREDA-BİRDE-EVRENG    :    Ağaç kurdu
ERDEM    :    İnsanın ruhi olgunluğu
ERDİŞİ    :    Yumurta ve spermin aynı balıkta bulunması
erdişi, erselik    :    Hünsa
EREBOS    :    Öbür dünyanın en karanlık bölümü
EREBUS    :    Antartika Ross adasında bir yanardağ
EREBUS    :    Gece kelebeğinin büyük bir türü
EREBUS    :    Tropikal Amr.da yaşayan, eflatunla karışık gri ve esmer renkte, büyük gece kelebeği cinsi
EREK    :    Amaç, gaye
EREK    :    Menzil, amaç
EREKHTOUS    :    Atina’nın ünlü kahramanı
EREMİK    :    Kısır, hiç doğurmamış insan veya hayvan
EREMOFOBİ    :    Yalnızlık korkusu
EREM-ZAR    :    Kadınların giydikleri çarşaf
ERENDİZ    :    Jüpiter.Müşteri yıldızı
ERENDİZ    :    Müşteri yıldızı
EREPSİN    :    Proteinlere etki eden ince bağırsak özsularında bulunan enzim
ERES    :    Buğdayın içinde bulunan bir çeşit ot
ERETNA    :    14.yy.da Orta Anadolu’da kurulmuş Türk beyliği
EREZ    :    Acıbadem ağacı
ERGANUN    :    Org
ERG-EKSİBE    :    Kum yığını
ERGEN    :    Bayan elbisesi
ERGENE    :    Maden yeri
ERGENE    :    Meyilli yer, tepe
ERGİNOS    :    Beotia bölgesinde Orkhomenos Kralı
ERGONOMİ    :    İnsanın, makinenin veya çevrenin bir arada uyumlu ve verimli çalışmasını inceleyen bilim dalı
ERGONOMİ    :    İş bilimi
ERGUN    :    Hızlı giden at
ERGUN-HALİM    :    Yumuşak huylu insan
erica    :    Bamya ile yapılan bir Arap yemeği
ERİDU    :    Koruyucu tanrısı
ERİE    :    Kuzey Amerika’nın beş büyük gölünden biri
ERİGONE    :    Atina’lı, İkaros’un kızı.Dionysos’un sevgilisi
erika    :    Süpürge otu
erika    :    Süpürgeotu
erika    :    Taht
ERİKLİ    :    Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan ve karaciğer hastalıklarına iyi gelen içmeler
ERİN    :    Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
ERİNCEK-KEHEL    :    Tembel ve uyuşuk
ERİNCİK    :    Üşengeç
ERİNONA    :    Namus ve temizliği ile ün salmış Kıbrıslı bir kız
ERİPHYLE    :    Argos Kralı Talaos’un kızı ve Adraste’nin kızkardeşi
ERİS    :    Nifak, anlaşmazlık sembolü
ERİŞ    :    Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar
ERİTEM    :    Deri döküntüsü
ERİTROFOBİ    :    Yüz kızarmasından duyulan korku
ERİTROSİT    :    Alyuvarlar
eritroz    :    Gençlerde gör.utanma kırmızılığı
ERİTROZ    :    Utanmadan dolayı meydana gelen kızgınlık
ERK    :    Bir işi yapabilme gücü
erk    :    Güç ,kudret
erk    :    Güç,kudret
ERKAN    :    General veya amiral aşamasındaki askerler
ERKE    :    Misvak ağacı
ERKİ    :    Misvak
ERKİN    :    Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen
ERLANG    :    Şeytani ruhları def eden ve kötü büyüleri bozan koruyucu tanrı
ERMEDA    :    Ateş külü
ERMİN    :    Kürkü değerli bir hayvan,kakım,as
ERMİTAJ    :    Rusya’nın St. Petersburg kentinde 1764 yılında kurulmuş ünlü saray müzesi
ERNİS    :    1947 yılında Van’da kurulan Köy Enstitüsü
ERNST RUSKA    :    1933’te elektron mikroskopunu Max Kroll ile birlikte icad eden, Alman Bilim Adamı
Eros;ateş    :    Mitoloji aşkT
EROTLAR    :    Eros’un mucizeleriyle meydana gelen sevgi Tanrıları
EROTOFOBİ    :    Cinsellik korkusu
EROTOMAN-EROTOMANİ    :    Aşk hastası
EROZYON    :    Toprak Aşınması
ERÖR    :    Hatalı pul
ERÖR    :    Pulculukta hatalı basılmış pul
ERSUSA    :    Kavuk
ERSÜN    :    Küçük kömür küreği
ERTAN    :    Güneşin doğuş zamanı
ERTEN    :    Şafak
ERTİM    :    Peçenekler’in üç asıl boyundan biri
ERVAD    :    Zerdüştiler’de din adamı
ERVAH    :    Ruhlar(Esk.)
ERYİK    :    İçinde katı bir madde erimiş bulunan sıvı
ERYKS    :    Aphrodite ile Poseidon’un oğlu
ERYTHARİ    :    İzmir’in Çeşme ilçesinin eski adı
ERYTOS    :    Güzel kız İole’nin babası
ERZAK    :    Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
es    :    Bilinç
ES    :    Bilinç, şuur
ES    :    Einsteiniyum
ES    :    Einsteinyum
es    :    Notada durak
ESA    :    Avrupa Uzay Ajansı
ESAME    :    Yeniçerililerin kayıtlı oldukları kütük defter
ESAME- ESAMİ-ESMA    :    İsimler
ESAMİLER    :    Ana kütük defterine adı ve ücreti yazılmış yeniçeriler ve diğer hizmetlilere verilen ad
ESANİD    :    Hz. Muhammed’in Hadislerinin kimler tarafından söylendiğinin sıralanması
ESANS    :    Kokulu ve ucucu sıvı
esaret    :    Tutsaklık
ESATİR    :    Mitoloji
ESATİR    :    Söylencebilim
ESB    :    At, beygir
ESE    :    Deneme
ESE    :    Fırın temizliğinde kullanılan ucuna bez sarılı uzun sırık
ESE    :    Fırınları temizlemekte kullanılan ucuna bez sarılı uzun sırık
esed    :    Eski dilde aslan
ESEDİ    :    Üzerinde aslan resmi bulunan Osmanlı parası
ESEDİ    :    Üzerinde aslan resmi bulunan para
ESEF    :    Acınma, yerinme
ESELE    :    Uzun süngü
ESEME    :    Mantık
ESENYAYLA-ALİCAN    :    Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısı
ESERMEK    :    Bakmak, beslemek, yetiştirmek
ESHAM    :    Borç alınan bir paranın belirli zamanlarda ödeneceğini gösteren senetler
ESHAM    :    Hisse senedi
ESİ    :    Mısır kraliçesi
ESİK    :    Yer kırığı, fay
ESİK-AKAT-ÇÖKE-ÇÖKEK    :    Çukur yer
ESİN    :    İlham
ESİNTİ    :    Belli belirsiz hissedilen hafif yel
ESİNTİ    :    Hafif yel
ESKALATÖR    :    Yürüyen merdiven
ESKALOP    :    İnce dövülmüş tavuk eti veya dana eti
eski    :    Yıpranmış
eski dil lise*    :    İdadi
Eskimolar    :    Kuzey kutbu halkı
ESKİS    :    Bir tasarımın ön taslağı
ESKİV    :    Bolsta, sağa sola eğilerek yapılan savunma
ESKİYAPAR    :    Çorum’un Alaca ilçesinde ünlü bir höyük
ESKİZ    :    Taslak
eskort    :    Koruma birliği
ESKORT    :    Refakat muhribi
ESKRİM    :    Kılıçla yapılan spor
ESKULAPE    :    Sağlık Tanrısı
ESL    :    Hasır out
ESLEK    :    Başkasının buyruk ve dileklerini yerine getiren, söz tutan
ESLEK    :    İtaat eden
ESLO-ESRO    :    Avrupa Uzay Araştırmaları örgütü
ESNAN    :    Askerlik çağı
ESNEK    :    Atların burnuna takılan halka
ESNEK    :    Hayvanların ısırmaması için burnuna takılan demir halka
espadril    :    Hafif bir ayakkabı
espadril*    :    Hafif ayakkabı
ESPARİL    :    Yazlık keten ayakkabı
ESPAS    :    Basımcılıkta harfler arasında bırakılan boşluk
ESPAS    :    Harflerin yanyana getirilmesiyle meydana gelen kelimelerin aralarına konulan harflerden daha kısa olan metal parçalar
ESPAS    :    Kompozisyon elemanları içinde bırakılması gereken anlamlı boşluklar
espas    :    Satır açıklığı
ESPAS    :    Satır aralığı
ESPERANTO    :    Bütün dünyanın aynı dili konuşmasını amaçlayarak oluşturulan, öğrenilmesi basit olan yapay dil
ESPERİ    :    Delice doğan
ESPERİ-ÇAVLI    :    Ava alıştırılamayan bir tür doğan
ESRAK-ESPAS    :    Aralık, boşluk
ESRE    :    Arap alfabesinde, bir harfin kısa ve kapaklı okunacağını belirten işaret
ESRİMEK    :    Sarhoş olmak
ESROM    :    Bir tür Danimarka peyniri
ESTAMP    :    metal, tahta, vs. üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
ESTER    :    Bir karboksilli asidin bir alkol ya da bir fenole etkimesi sonucu su kaybıyla oluşan bileşik
ESTER    :    Katır
ESTET    :    Güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi
ESTETİZM    :    Sanatları ve şiiri ilkel biçimlerine götürmek amacını güden sanat ve edebiyat çığırı
ESTOMP    :    Karakalem resimde çizgiyi yada pastel boyasını yaymak için kullanılan kendi üzerine sarılmış kağıt veya deri
ESTRÜMANTALİZM    :    Aletçilik
ESUK    :    Deli koyun
eş    :    Hayat arkadaşı
eş    :    Hayat arkadaşı
EŞAL    :    Kuyruğu beyaz olan at
EŞAPE    :    Dans adımı
EŞAR    :    Şiirler
EŞAS    :    Yerden belirli bir yükseklikte yürümeyi sağlayan tahta ayaklık
eşek    :    Merkep
EŞEKOTU    :    Kayışkıran
EŞELEK    :    Bazı meyvelerin yenmeyen iç kısımları
eşelek    :    Meyvelerin yenmeyen iç bölümü
EŞEN    :    Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde bir akarsu
EŞEY    :    Cinsiyet
EŞHAS    :    Tiyatro veya roman kahramanları
eşik    :    Seki
EŞİK    :    Telli çalgılarda telleri yüksekte tutan köprücük
EŞİT    :    Müsavi
eşit    :    Müsavi
EŞKEL    :    Beyaz koyun
EŞKENAZ    :    Almanya ve Fransa’dan Doğu Avrupaya göç eden Museviler’e verilen ad
EŞKİL    :    Yaban soğanı
EŞKİN    :    Atın bir tür hızlı yürüyüşü
EŞM    :    Zerdüştiler’de öfke ve şiddet cini
EŞNE    :    Ağaç yosunu
et    :    Br gıda maddesi
ET    :    Meyvelerde çekirdekle kabuk arasında bölüm
ETA    :    Derebeylik Japonyası’nda toplumun alt kesimi
eta    :    Yunanca’da bir harf
ETAJENERO    :    Fransa’da ihtilalin ilk meclisi(1789-1793)
ETAJER    :    Kapaksız ve rafları olan taşınabilir dolap
etajer    :    Raflı dolap
ETAJER    :    Rafli, kapaksız taşınır dolap
ETALON    :    Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal model
etalon    :    Yasal ölçü örneği
ETAMİN    :    Seyrek dokunmuş delikli bir kumaş
etamin, atlas, FLANEL, abani    :    Bir tür kumaş
etan    :    Bir gaz
ETAN    :    Doğalgazın ikinci önemli bileşeni olan hidrokarbon
ETANA    :    Bir Mezopotamya destanı
ETATİZM    :    Devletçilik
ETENE    :    Meşime, son
ETERNİT    :    Asbestli çimentodan yapılan bir çatı kaplama gereci
ETERNİT    :    Kötü hava koşullarına dayanıklı ısı iletkenliği düşük, yanmayan hafif yapı gereci
ETH    :    Zürih Teknik Üniversitesi
eti    :    Hitit
eti ,aka ,Hitit…    :    Eski bir uygarlık
ETİK    :    Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü
ETİKET    :    Fiyat yaftası
ETİKET    :    Fiyatyaftası
ETİME    :    Ateş yakacak yer
ETİMOLOJİ    :    Kökenbilim
ETİN    :    Gök gürültüsü
ETİYOLOJİ    :    Hastalıkların nedenini araştıran bilim
ETİYOLOJİ    :    Nedenbilim
ETKEN    :    Faktör
ETKİ    :    Büyü
etkin, dinamik    :    Canlı
etna    :    İtalya’da bir yanardağ
ETNA-STROMBOLİ-VEZÜV    :    İtalya’daki yanardağlar
ETNOLOJİ    :    Budunbilim
ETNOLOJİ    :    İnsanların ırklara ayrılışını, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyen bilim
ETOEKLES    :    Oidipus ile İokaste’nin oğlu
ETOL    :    Genellikle kürkten yapılmış omuz atkısı
ETOL    :    Uzun omuz atkısı
ETOLOJİ    :    Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı
ETON    :    İngilterede kolejiyle ünlü kasaba
ETOS    :    Bir topluluğun kendisine özgü kişiliği
ETOS    :    Bir toplumun kendine özgü kişiliği
ETRAF    :    Çevre
ETRAK    :    Türkler anlamında eski sözcük
ETTAR    :    Kasnakçı
ETTUN    :    Hamam külhanı
ETUC    :    Avrupa İşçi Konfederasyonu
ETUDE    :    Çalışma, egzersiz parçası
ETÜV    :    Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı aygıt
ETÜV    :    Türlü eşyaları kurutmakta ya da temizlemekte kullanılan aygıt
ETÜV    :    Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı aygıt
ETYARAN    :    Dolama
ETYARAN    :    Parmak çıbanı
EU    :    Europiyum
EU    :    Europyum
EU    :    Yuropyum
EUBOİA    :    Egriboz adası
EUKHENOR    :    Korinth’li kahin Polydos’un oğlu
EUMAİOS    :    Odysseus’un sadık çobanı
EUMOLPOS    :    Eleusis gizlerinin kurucusu
EUMOLPOS    :    Poseidon ile Khione’in oğlu
EUNEOS    :    İason ile Hypsiplye’nin oğlu
EUNİKE    :    Bir deniz perisi
EUNOMİA    :    Letâfet perilerinin annesi
EUNOMOS    :    Arkhiteles’in oğlu
EUPHROSYNE    :    Zeus ile Okeanos’un kızı
EURATEX    :    Avrupa Hazır Giyim Federasyonu
EURATOM    :    Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
EUREKA    :    Avrupa Bilimsel Araştırma Birliği
EURİMAGES    :    Avrupa Sinema ve Müzik Eserleri Destekleme Fonu
EURO    :    Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortak para birimi
EUROPA    :    Finike Kralı Agenar ile Telephassa’nın kızı
EUROPA-CARME    :    Jubiter gezegenin uydularından biri
EUROS    :    Güneybatı rüzgarı
EURYBİE    :    Astraeos’un anası
EURYDİKE    :    Orpheus’un karısı
EURYKLEİA    :    Odysseus’un süt annesi
EURYLOKOS    :    Odysseus’un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası
EURYMAKOS    :    Odysseus’un karısına göz koyanlardan biri
EURYMEDA    :    Oeanos ile Althea’nın kızı
EURYMEDON    :    Prometheus’un babası
EURYNOME    :    Okenos ile Tethys’in kızı
EURYNOMOS    :    Yeraltı Tanrılarından biri
EURYTOS    :    Herakles’e yay bükmesini öğreten ünlü bir Kral
EUTHYMOS    :    Temesa şehrini kurtaran ünlü bir kahraman
EUTYGANİA    :    Oidipus’un karısı
ev    :    Konut
ev    :    Konut
EV    :    Meridyenle ufkun yaptığı açının üçte biri
EVADNE    :    Poseidon ile Pitane’nin kızı
EVANDROS    :    Sarpedon’un oğlu, Lykia’lı bir yiğit
EVAR-EVARE    :    İmaret
EVBAŞ    :    Mahalle çapkını
EVCARA-TAHİR    :    Türk Sanat Müziğinde bir makam
EVCİK    :    Bazı çiçeklerde tohumların saklı bulunduğu oyuklar
EVCÜMAN    :    Erginlik çağındaki genç
EVDA    :    Yaban faresi
EVELEM    :    Kazları semirtmek için verilen mısır hamuru
EVELİK    :    Labada, efelek
EVERE    :    Dört yaşına kadar olan deve
EVERE    :    İki yaşına girmiş manda
EVERE    :    Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda
EVGİN    :    Öncelikle yapılması gereken, öncelikli
EVİÇ    :    Alaturka müzikte bir bileşik makam
EVİN    :    Buğday tanesinin olgunlaşmış içi
EVİN-NÜVE-LÜP    :    Bir şeyin içindeki öz, lup
EVİRGEN    :    İşini bilen, ölçülü ve hesaplı iş gören
EVİRGEN-MAHİR    :    Becerikli, usta, iş bilen
EVİTA    :    Arjantin’in Eva Peron’unu konu alan müzik
EVİYE    :    Bulaşık yıkanan musluk teknesi
EVİYE    :    Mutfakta bulaşık teknesi
EVK    :    Avrupa İnsan Haklarını Koruma Örgütü
EVK    :    Avrupa’nın Haklarını Koruma Örgütü
EVKES    :    Pinti ve soysuz kişi
EVLA    :    Daha iyi
EVLA    :    Daha iyi, yeğ
EVLADIFATİHAN    :    Anadolu’dan getirilerek buraya yerleştirilenlere ve bunlardan oluşturulan askeri örgüte verilen ad
EVLEK    :    Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü
EVLEK    :    Kanal, ark, su yolu
EVLEK    :    Tarlanın, tahum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
EVN    :    Heybenin bir gözü
EVRAN    :    Baht
EVRAT    :    Müslümanlarca belirli zamanlarda okunması âdet olan dinsel dualar ve Kuran ayetleri
EVRENCEN    :    Kadın bileziği
EVS    :    Bahşiş vermek
EVSAF    :    Vasıflar, nitelikler
EVSECEK    :    Tahıl tepsisi
EVSECEK    :    Tahılın taşlarını ayıklamakta kullanılan budaksız ağaçtan yapılmış az kenarlı tepsi
EVSİN    :    Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
EY    :    Ağaç dalı yaşken halka haline getirilip biçilen ekin
EYEF    :    Kağnı ya da saban oklarını boyunduruğa bağlayan halka biçiminde bükülmüş ağaç
EYEF    :    Ormancılıkta, arabaya yüklenen odunun gerdirme işine verilen ad
EYEF    :    Sap, ot, çalı bağlamlarını denk yapmak için kullanılan ağaçtan yapılmış araç
eyer    :    At oturmalığı
EYER-BİNİM    :    Semer, oturmalık
EYERCİK    :    Üstünden geçen bir kolonla tutturulan ve koşum takımının hayvanın üstünden kaymasını önleyen koşum yastığı
EYN    :    Yaman
EYNAL    :    Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kaplıca
EYP    :    Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı
EYRE    :    Avustralya’nın güneyinde bir tuz gölü
EYSAR    :    Çadır eteğini kazığa bağlamakta kullanılan kısa ipler
EYTİŞİM    :    Diyalektik
EYVAN    :    Bir yanı açık üç duvarlı kemer
EYYAMIBAHUR    :    Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen yazın en sıcak günlerine verilen ad
eza*    :    Sıkıntı verme, üzme
EZB    :    Anasından yeni doğmuş hayvan
EZELİ    :    Öncesiz
EZGİ    :    Melodi
EZGİL    :    Bir cins, küçük taneli muşmula
EZGİL    :    Bir çeşit küçük muşmula
EZHER    :    Vahşi sığır
EZİK    :    Bere, çürük
EZİN    :    Kefil
EZİNÇ    :    Azap
EZİNÇ    :    Şiddetli acı ve sıkıntı
EZİNE    :    Çanakkale’de bir ova
EZKAZA    :    Kaza ile, rastgele
EZOTERİK    :    Yetenekli ya da elit bir grubun anlayacağı, salt hevesli olanlara bir şey söylemeyen öğreti ve yazılar
EZRA    :    Çok konuşma

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018