Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – İ / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

İ    :    İyot
İ NTİFADA    :    Filistin Direniş Hareketi
İA,RI    :    Endonezya
iade    :    Geri verme
İADELİ    :    Divan şiirinde her beytin son sözcüğünü, sonraki beytin ilk sözcüğü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı
İAKKHOS    :    Eleusis Mystria’larının Tanrısı
İALEMOS    :    Apollon ile Kalliope’nin oğlu
İALU    :    Mısırlıların ölüler ülkesine verdikleri ad
İAMBOS    :    Klasik şiirde bir kısa bir uzun iki heceden oluşan ayak
İANE    :    Yardım amacıyla toplanan para
İANE-NASR-AVN    :    Yardım
İANUS    :    Birbirine karşıt iki yüz biçiminde betimlenen eski bir Roma tanrısı
İANUS    :    Evlerin kapılarını bekleyen tanrı
İAREA    :    İda dağının güzel perilerinden biri
İARE-ARİYET    :    Ödünç verme
İASON    :    Altın postu aramaya çıkan Argo gemisinin kaptanı
İASOS    :    Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında eski bir yerleşim
iaşe    :    Besleme,bakma
İATA    :    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
İBAO    :    Çin’de köy ve kentlerde meydanlara asılan duvar gazeteleri
İBATA-İVA,ibate    :    Barındırma
İBDA    :    Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser meydana getirme
İBİBİK    :    Çavuşkuşu, hüdhüd
ibibik    :    Çavuşkuşu,hüthüt
İBİJO    :    Güney Amerika ormanlarında yaşayan çok iri bir kuş
İBİK    :    Köşe, kenar, uç
İBİS    :    Leyleğe benzer bir kuş
ibis    :    Leyleğe benzer kuş
İBİS    :    Mısır turnası
İBİŞ    :    Türk tuluat tiyatrosunda baş komik görevindeki uşak tiplemesi
İBOGA    :    Gabon’da yetişen zakkumgillerden bir ağaç
İBRE    :    Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı
ibre    :    Gösterge iğnesi
İBRET    :    Alınması gereken ders
İBRİK    :    Kulplu ve emzikli su kabı
İBU    :    Uluslararası Boks Birliği
İCAO    :    Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
İCAZ    :    Az sözle çok şey anlatma
İCAZ    :    Bir düşünceyi çok az sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır
İCAZET    :    İzin, onay
İCAZETNAME-PERMİ    :    İzin belgesi
İCBAR    :    Zorlama
İCL    :    Boyun tutukluğu
İCLAL    :    Ağırlama
İCNE    :    Yanak kemiği
İCONİUM    :    Konya
İCRA    :    Yürütme
içel    :    Mersin’in eski adı
içerik    :    Muhteva
İÇİRİK    :    Yatak doldurmaya yarayan yün,pamuk,kıtık gibi şeyler
İÇİT    :    Alkolsüz içki
içit    :    Meşrubat
İÇKERİYA    :    Çeçenlerin kendi ülkelerine verdikleri ad
İÇOĞLANI    :    Saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad
içrek    :    Gizli öğreti
İÇSEL    :    Lirik
içten    :    Samimi
İÇTİMAİ    :    Sosyal
İD    :    Bayram
id    :    İlkel benlik
İDA    :    Kaz dağının mitolojideki adı
İDA    :    Uluslararası Kalkınma Birliği
idadi*    :    Eski dil lise
idadi*    :    Eskinin lisesi
İDAİON    :    Çanakkale’nin Gülpınar ilçesinde eski bir yerleşim
İDAİON    :    Gelibolu yarımadasında eskiçağ kenti
idame    :    Devam ettirme
İDAS    :    Aphareus ile Arene’ nin oğlu
İDAVE    :    Asker matarası
İDE    :    Düşünce, fikir
İDEALİZM    :    Düşüncecilik
İDEFİKS    :    Sabit fikir, saplantı
İDEFİKS    :    Saplantı
İDEFİKS    :    Saplantı, sabit fikir
İDENTİK    :    Özdeş
ideoloji    :    Dünya görüşü
İDGAM    :    Birbirine yakın iki harfi tek yazarak vurgulu okumak
İDİKUT    :    Uygur hükümdarlarına verilen san
İDİL    :    Kır hayatı içinde aşk konusu işleyen kısa şiir
İDİL    :    Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
İDİL    :    Kırsal aşk şiiri
İDİOPATİ    :    Yalnız başına ilerleyen ve öbür hastalıklı durumlara bağlı olmayan hastalık
İDİOT    :    Doğuştan aptal
İDİOT    :    Zeka geriliğinin ileri bir şekli, doğuştan ahmak,aptal
İDMON    :    Argonaut’lardan biri, Apollon’un oğlu
İDOL    :    Tarih öncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan heykelciklere verilen ad
İEA    :    Uluslararası Enerji Ajansı
İF    :    Vakit
ifa    :    Bir iş yapma
İFA    :    Bir işi yapma yerine getirme
İFAD    :    Uluslararası Tarım Geliştirme Fonu
İFADE    :    Anlatım, deyiş
İFAKAT    :    Hastalıktan sonraki iyileşme
İFAVE    :    Çömlek kaynarken yüzüne çıkan köpük
İFHAM    :    Ağız açtırmama(esk.)
İFHAR    :    Onurlandırma
İFK    :    İftira
İFNA    :    Tüketme
İFNA    :    Yok etme
İFRAT    :    Bir sıfatı aşırı ölçüde şiddetlendirmektir
İFRAZ    :    Arazinin parsellenmesi
İFRAZ    :    Ayırma, parselleme, parselasyon
İFRAZ    :    Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
İFRİT    :    Doğu masal ve efsanelerinde kötü ve korkunç cin
İFRİT    :    Kötü ve korkunç cin
İFRİT    :    Öfkeli, ortalığı birbirine katan kimse
İFŞA-İZAH    :    Açıklama
İGAPO    :    Amazon bölgesinde bataklık sık orman
İGERM    :    Kaz dağlarında yaşayan yarı göçebe çobanların meskeni olan kollektif yapı
İGOR    :    Rusların ünlü destanı
İGROFOBİ    :    Teril ürküsü
İGUANA    :    Hint kertenkelesi
iguana    :    Hint kertenkelesi
İĞ    :    Pamuk,yün gibi şeylerden iplik eğirmek için kullanılan, ağaçtan yapılmış araç
İĞAĞACI    :    Odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile karakalem resim yapılan küçük bir ağaç
İĞBİRAR    :    Gücenme
İĞDE    :    Zeytin biçiminde, beyaz unlu, tadı mayhoş bir yemiş
İĞDEMİR    :    Marabgozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç
İĞNECİK    :    Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkek ve dişi olarak konmuş olan menteşe
İĞNELİK    :    Dönbaba, turna gagası gibi adlar da verilen ve yapraklı dalları Ege Bölgesinde sebze olarak kullanılan otsu bir bitki
İHAM    :    İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması e anlamı güçlendirme sanatı
İHAM    :    Kuruntuya düşürme
İHAN    :    Güçsüz bırakma
ihanet    :    Sevgide aldatma
ihanet    :    Sevgide aldatma
İHATA    :    Kuşatma, çevirme
İHLAK    :    Harcama, tüketme
İHTİLAF-İTİLAF    :    Uyuşmazlık
İHTİMAM    :    Dikkatli davranma
İHTİRA    :    Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar
İHTİSAB    :    Klasik döneminde belediyenin İşlevini yerine getiren yönetim birimi
İHTİSAB    :    Sorumluluk(esk.)
İHTİSAR    :    Bir düşüncenin az sözle anlatılması
İHTİVA    :    İçerme, içerik
İHTİYARİ    :    İsteğe bağlı
İHTİYOFOBİ    :    Balıklardan korkma
İHYA    :    Umut verme
İHYA    :    Yeniden canlandırma,diriltme
İKA    :    Yapma, etme
ika    :    Yapma, etme
ika    :    Yapma,etme
İKAD    :    Hükümdarı tahta çıkarma
İKADİOS    :    Batı Anadolu’da Lykia’lı bir peri kızı ile Apollon’un oğlu
İKAKO    :    Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaççık
ikal    :    Ayak bileği(köleği)
İKAME    :    Ortaya çıkarmak
ikamet    :    Bir yerde oturma
İKAMET    :    Bir yerde oturma, eğleşme
İKAME-TELAFİ    :    Yerine koyma
İKAR    :    Derin hale getirme
İKARİOS    :    Penelope’nin babası
İKAROS    :    Daidalos’un oğlu
ikaros    :    Yun.mit.uçan insan
İKAT    :    Bir tür boyama tekniği
İKAT    :    İpliklerin boyaya batırılması yoluyla uygulanan bir tür boyama tekniği
ikaz    :    Uyarı
İKDAM    :    Ahmet Cevdet’in 1894 yılında çıkardığı gazete
İKE    :    ABD Başkanı Eisenhower’in takma adı
İKEBANA    :    Japon çiçek düzenleme sanatı
ikebana    :    Japon çiçek düzenleme sanatı
İKELOS    :    İnsana yalnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı
İKİCİ    :    Düalist
İK-İĞ    :    Araba okunun ekseni
İKİLEM    :    Dilemma
İKİLEM    :    İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini seçmeye zorlayan durum
ikilem    :    Savunulamaz olan kanıt
İKİLEMEK    :    Tarlayı iki kez sürmek
İKİLİ    :    Düo
İKİLİK    :    İki kuruş kıymetindeki eski gümüş para
İKİZ    :    Bir batında doğanlar
İKLİL    :    Taç
İKMAL    :    Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak
İKMAL    :    Bütünleme, tamamlama
İKNOLOJİ    :    Fosillerin inceleyen bilim daı
İKNOLOJİ    :    Taşılbilim
İKON    :    Mumlu boya ile yapılmış aziz resimlerine Hıristiyanların verdikleri ad
İKON    :    Ortodoks resmi
İKONA    :    Doğu kiliselerinde ermişlerin tahta pano üzerine yapılan resimlerine verilen ad
İKONA    :    Ortadokslarda tahta pano üzerine yapılan her türlü dini resim
İKONİON    :    Konya’nın antik dönemlerdeki adı
İKONOGRAFİ    :    Simgesel dil
İKRAZ-İDANE    :    Borç verme
İKSİON    :    BaşTanrının karısına fena gözle bakan günahkar bir Kral
İKSİR    :    Büyülü içki
İKTA    :    Selçuklular’da geliri Tımarlı Sipahilere verilen toprak
İKTİBAS    :    Alıntı
İKTİBAS    :    Anlamı güçlendirmek için söze ayet ve hadisler katılmasıyla yapılan sanat
İKTİYOLOJİ    :    Balık Bilimi
İKTİZA    :    Gerekme, gerekçe
İKU    :    Hititlerde arazi fiatının tespitinde kullanılan bir ölçü birimi
İL    :    İllunyum
il    :    Vilayet
İLA    :    Yemin etme
ilahiyat    :    Tanrıbilim
İLAM    :    Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge
İLANA    :    Lahana
İLARYA-AFİS    :    Gümüş balığının küçüğü
ilave*    :    Ek
İLBAY    :    Vali
İLÇEBAY    :    Kaymakam
İLE    :    Öbek
İLEİT    :    İnce bağırsağın bir yada birkaç bölümünün kronik iltihabı
İLEK    :    İncir ağaçlarında,döllenmeyi sağlayan sinek
İLEK    :    İncirlerde döllenmeyi sağlayan sinek
ilek    :    İncirsineği
İLEK    :    Yabanıl incir ağacı ve bu ağaçlarda döllenmeyi sağlayan sinek
İLENK    :    Eziyet
ileri    :    Önde bulunan
ileti    :    Mesaj
ileti*    :    Mesaj
İLETİM    :    Isı yayımı
iletişim    :    Haberleşme,komünikasyon
İLEUM    :    İnce barsağın son bölümü
İLEUS    :    Barsak tıkanması
İLGİ    :    Alaka
İLHAMİ    :    Padişah III. Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas
İLHAMİ    :    Üçüncü Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas
İLİ    :    Çelimsiz
İLİA    :    Romulus ile Romus’un anası sayılan Reasilvia’ya verilen ad
İLİCE    :    Altın ve gümüş eritilen kabın içine konulan çerçeve
İLİG    :    Hükümdar ve hükümdar ailesi mensuplarına verilen ad
İLİKMEN    :    Içinde vezir yağı kullanılan toprak kandil
İLİKMEN-ŞİNANAY    :    İdare kandili
İLİNEK    :    Araz
İLİNTİ    :    İki şey arasındaki ilgi
İLİONE    :    Priamos ile Hekube’nin kızı ve Polymestor’un karısı
İlistir    :    Süzgeç,kevgir
İLİŞİ    :    Kastamonu’nun Abana ilçesinde bir iskele
İLİT    :    Ormanda açılan tarla
İLİTHYA-HEBE    :    Zeus ile Hera’nın kızı
İLK    :    Başlangıçta yer alan
İLK    :    Bektaşiler’in bir nazım türü olan nefese verdikleri ad
ilk    :    En başta
İLKAN    :    Çabuk ezberleme
ilkel    :    Primitif
İLLET    :    Hastalık derecesine varan alışkanlık
İLLUZYON    :    Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması
İLMAM    :    Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesi
İLMEK    :    Kolay düğüm
İLMEK    :    Düz düğüm
İLMEK    :    Hafif düğüm yaparak bağlamak
İLMİ    :    Bilimsel
İLMİHAL    :    Din kurallarını öğretmek için yazılmış kitap
İLMİYE    :    Din işleriyle uğraşanların mesleği
İLMİYE    :    Din, yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği
İLO    :    Uluslararası İşçi Örgütü
İLTİZAM    :    Kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi
İLTİZAM-AİDAT    :    Kesenek
İLYEN    :    Leğen
İM    :    Parola
im    :    Parola
ima    :    Kinaye
İMA    :    Üstü kapalı olarak anlatma
İMAJİST    :    İmgeci
İMAJİZM    :    Resimcilik, resimlemecilik
İMAL    :    Yapım
İMALAT    :    Yapım işleri
İMALE    :    Aruz ölçüsünde kısa okunması gereken bir heceyi uzun okuma
İMALE    :    Aruzla yazılmış şiirlerde kısa heceyi ölçü gereği uzun okuma
İMALE    :    Bir tarafa yatırma
İMALE    :    Heceyi vezine uydurmak için uzun okuma
imam    :    Namaz kıldıran kişi
imame    :    Din adamlarının başlığı
imame    :    Tespih başlığı
İMAME    :    Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
İmamevi    :    Kadın hapishanesi
İMAMEVİ    :    Kadınlar hapishanesi
imar*    :    Bayındırlık
İMAR-UMRAN    :    Bayındırlık
İMBAT    :    Ege kıyılarında, özellikle İzmir kentinde etkili yerel deniz meltemi
İMBAT    :    İzmir’de yerel deniz meltemine verilen ad
İMBAT    :    Yazın, gündüz denizden karaya doğru mevsim rüzgarı
İMBESİL-EMBESİL    :    Geri zekalı
İMBİK    :    Damıtmaya yarar araç, damıtıcı
İMDADİYE    :    Savaş giderlerini karşılamak için alınan vergi
İMERLER    :    Gürcülerin önemli bir bütününü oluşturan halk kütlesi
İMF    :    Uluslararası Para Fonu
İMGE    :    Hayal, hülya
İMHOTEP    :    Hekimlik tanrısı
İMİTASYON    :    Taklit
imitasyon    :    Taklit
İMLA    :    Yazım
İMMOBİL    :    Hareketsiz
İMMÜNOLOJİ    :    Organizmanın hastalıklara karşı direnç gösteren bağışıklık sistemini inceleyen bilim dalı
İMMÜNOLOJİ    :    Vücudun mikroorganizmalara ve öbür yabancı maddelere karşı gösterdiği bağışıklığı inceleyen bilim dalı
İMOLAMİN    :    Koroner damarları genişletici ilaç
İMPAKA    :    Afrika’da yaşayan bir yaban kedisi
İMPASTO    :    Resim sanatında, yağlıboyayı çok kalın bir kat halinde uygulama tekniğine ve bu katmana verilen ad
İMPORT    :    Dışalım
İMPROMPTU    :    19.yy.da ortaya çıkan, doğaçlama izlenimi verecek biçimde bestelenen piyano eseri
İMRAN    :    Kur’ana göre Hz. Meryem’in babası
İMROZ    :    Gökçeada’nın eski adı
İMSÜLÜN    :    Pankreasın ürettiği kan şekerini azaltan hormon
İMTİYAZ    :    Ayrıcalık
İMZA    :    Yazının altındaki işaret
İN    :    İçeri
İN    :    İndiyum
İN    :    İnsan
in    :    Küçük mağara
İN    :    Vahşi hayvan barınağı, kovuk
İNABE    :    Müridin bir tarikat şeyhinden dervisşlik iznini alması
İNABE    :    Tanrı yoluna girme
İNABE    :    Tövbe etme
İNADİYE    :    Felsefede kuşkuculuk öğretisinin eski adı
İNAKHOS    :    Argos’un efsanevi kralı
İNAL    :    İnanılan kimse
İNAL    :    Kendisine inanılan kimse
İNAL    :    Kırgız reislerinden biri
inam*    :    Vedia, emanet
İNAMBU    :    Bir tür Amerikan kekliği
İNANMA    :    Güven duyma
İNANNA    :    Aşk, bereket ve doğurganlık tanrıçası
İNARİ    :    Başakların ve tarımn hem tanrı ve hem tanrıçası
İNARİ    :    Finlandiya’da göl
İNARİ    :    Pirinç tanrıçası
İNAS    :    Kadınlar, kızlar
inayet    :    İhsan,iyilik,lütuf
İNAYET-SALAH    :    İyilik, lütuf, ihsan
İNCESAZ    :    Türk müziğinde fasıl topluluğuna verilen ad
İNCİ    :    Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle(Mec.)
İNCİK    :    Bacağın, dizkapağından topuğa kadar olan bölümü
İNÇ-YARDA    :    İngiliz uzunluk ölçüsü
İNDAR    :    Zerdüştiler’de cin adı
İNDEKS    :    Dizin
İNDİ    :    Kişinin kendi kanısına dayanan
İNDİ    :    Herkes tarafından kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan
İNDİANAPOLİS    :    INDİANA
İNDİGO    :    Çivitağacı
İNDİKATÖR    :    Gösterge
İNDİVİDÜALİZM    :    Bireycilik
İNDİVİDÜEL    :    Bireysel
İNEBE    :    Üzüm tanesi
İNEBOLU    :    Karadeniz kıyılarında kereste taşımada kullanılan bir tür tekne
İNEBOLU KÜTÜĞÜ    :    Karadeniz’de kereste taşımakta kullanılan bir tür küçük mavna
İNEÇ    :    Katmanlı kayaçların içeri doğru çukur ve alçak bölümü
İNEÇ    :    Yerbilimde tekne
inek    :    Dişi sığır
İNEZE-ENEZE-ALGIN    :    Cılız, zayıf
İNEZİT    :    Doğal hidratlı manganez ve kalsiyum silikat
İNFİRAK    :    Ayrılma
İNFİSAH    :    Dağılma
İNFOLYO    :    İki yaprak ya da dört sayfa oluşturacak şeklinde katlanmış baskı kağıdı
İNFRASTRÜKTÜR    :    Altyapı
İNGİN    :    Nevazil, dumağı
İNİ    :    Kayınbirader
ini    :    Küçük kardeş
İNİKAS-AKİS    :    Yansıma, piyasada etki
İNİKAT-İCMA-İÇTİMA-CEM-CEMAN    :    Toplanma, birleşim
İNİSİYAL    :    Bir adın ya da sözcüğün baş harfi
İNİSİYAL    :    Paragraf başındaki büyük harf
İNİSİYATİF    :    Öncecilik
İNKAR    :    Yadsıma
İNKITA    :    Kesilme, kesinti
inkıta    :    Kesinti
İNKİSAR    :    Kırılma, parçalanma
İNLET    :    Bir koy yada lagünün dar girişi
İNLET    :    Karalar arasına sokulmuş deniz kolu
inme, FARİÇ    :    Felç
İNN    :    Avrupa’da bir ırmak
İNORGANİK    :    Cansız olan
İNPUT    :    Girdi
İNSANCILIK    :    Hümanizm
İNSEKTİVOR    :    Böcekler ile beslenen canlılar
İNSİRAFİ    :    Bükülgen
İNSİYAK    :    İç güdü
İNSOMNİA    :    Uykusuzluk hastalığı
İNSULA    :    Antik Roma’da çok katlı yapılan ve bir bölümü kiraya verilen evler
İNŞA    :    Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim
İNTAK    :    Dile getirmek
İNTAK    :    Söyletme
İNTAN    :    Mikroptan ileri gelen hastalık
İNTANİ    :    Mikropla oluşan, mikroplu
İNTANİYE    :    Mikrobik hastalıklar
İNTEGRAL    :    Matematikte, türevi bilinmeyen fonksiyon
İNTEGRAL    :    Parçalardan oluşmuş bütün
İNTERFERON    :    Hücrelerin virüslere karşı ürettiği özel savunma maddesi
İNTİ    :    İnkalar’ın atası olduğuna inanılan güneş tanrısı
İNTİHAL    :    Başkasına ait bir eseri kendininmiş gibi gösterme
İNTİHAL    :    Başkasına ait eserlerden parçalar alıp kendisininmiş gibi gösterme
İNTİKAL    :    Geçme
İNTUİZM    :    Sezgicilik
İNVİVO    :    Hücre veya organizma içerisinde yapılan deney
İO    :    Argolis Kralı, İnakhos’un kızı
İO    :    Jüpiter’in uydusu olan uzayın en kızgın kayası
İOBATES    :    Lykia’nın efsanevi Kralı
İOKASTE    :    Oidipus’un hem annesi, hem karısı olan kadın
İOKASTOS    :    Rüzgar tanrısı Eolos’un oğlu
İOKSOS    :    Theseus’un torunu
İON    :    Yunan mimarlığının üç biçeminden biri
İOPE    :    Eolos’un kızı. Kepheos’un karısı
İOSCO    :    Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü
İPA    :    Uluslararası Fonetik Birliği
İPAR    :    Yufka açarken hamurun yapışmaması için serpilen un
İPE    :    Güney Amerika kerestesi
İPE    :    Yeşil abanoz
ipek    :    Bir dokuma maddesi
İPEKA    :    Altın kökü
İPEKA    :    Altınkökü
İPHİKLES    :    Alkmene ile Amphitryon’un oğlu
İPHİMEDİA    :    Triops’un kızı
İPİ    :    Uluslararası Basın Enstitüsü
İPİ    :    Uluslararası Basın Enstitüsünü simgeleyen harfler
İPİLTİ    :    Hafif esinti
İPKA    :    Sınıfta bırakma
İPKA    :    Yerinde bırakma
İP-KINNAP    :    Sicim
İPNOTİZMA    :    Telkin yolu ile uyutmak
İPNOZ    :    Telkin durumu
İPOGRAFİ    :    Farklı yazı karakterlerinden oluşturulmuş düzenlemelere ve bu tarz çalışmalar
İPOJE    :    Yer altı yapısı
ipotek    :    Rehin,tutu
İPRA    :    Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği
İPTİLA    :    Düşkünlük, tutku
İR    :    İridyum
ira    :    Bağış yapma
İRA    :    İrlanda Kurtuluş Ordusu
İRADE    :    İstenç
İRAE    :    Gösterme
İRAT    :    Gelir
İRAVADİ    :    Güneydoğu Asya’da bir ırmak
İREM    :    Ad kavmi hükümdarı Şedat tarafından yaptırılan efsanevi bahçe
irem    :    Cennet
İREN    :    Alt dudak
İRENA    :    Mavi peri kuşu
İRF    :    Uluslararası Yol Federasyonu
İrfan Tözüm,    :    Sinema yönetmenimiz
İRİ    :    Oylumlu, kocaman
iri*    :    Oylumlu
İRİAYAK    :    Tavuksugiller takımından, yumurtaları üzerine kuluçkaya yatmak yerine onları gömen, Avustralya kökenli on iki kuş türünün adı
İRİBAŞ    :    Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
İRİBAŞ    :    Yumurtadan yeni çıkmış ve henüz ayakları oluşmamış yavru kurbağa
İRİKARA    :    İri taneli siyah üzüm çeşidi
İRİKARA-PAPAZKARASI-RAZAKI-KARAGEVREK    :    Bir üzüm cinsi
irin    :    Cerahat
İRİNTİ    :    Elek ve kalbur üzerinde kalan iri taneler
İRİNTİ    :    Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri kalbur üstü taneler
İRİNTİ    :    Kalbur ve elek üzerinde kalan iri taneler
İRİS    :    Yeşil ırmak’ın antik dönemlerdeki adı
İRİS    :    Yeşilırmağın eski adı
İRİS-SÜSEN    :    İri ve güzel çiçekli bir süs bitkisi
İRİŞ    :    Dokumacılıkta, atkıların geçirildiği uzunlamasına dizilmiş iplikler
İRMİK    :    Kalın öğütülmüş buğday
İRMİK    :    Sert buğdaydan elde edilen,taneleri iri,glutence zengin un
İRNA    :    İran’ın resmi haber ajansı
İROKO    :    Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu kolay işlenen büyük bir ağaç
İRONİ    :    Düşünülenin tersini söyleyerek yapılan ince alay
İRONİ    :    İnce alay
İRONİK    :    Alaysı
İROS    :    İthaka adasında yaşayan iri cüsseli, korkunç dilenci
İRRASYONALİZM    :    Akıldışıcılık
İRS    :    Soya çekim
irs    :    Soyaçekim
İRSALİYE    :    Bir yere gönderilen eşyanın listesi
İRSALİYE    :    Gönderme belgesi
İRSAL-SEVK    :    Gönderme, yollama
İRS-GEN    :    Kalıtım, soya çekim
İRSİ    :    Kalıtsal
İRŞAD    :    Doğru yolu gösterme, uyarma
İRTİCALEN    :    Doğaçlama
İRTİCALEN    :    İçine doğduğu gibi söylenerek, doğaçlama
İRTİFA    :    Coğrafyada, yükselti
İRTİFA-KOT    :    Yükseklik
İRTİKAP    :    Yiyicilik, rüşvet alma
İRTİŞ    :    Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir ırmak
İRU    :    Uluslararası Nakliyat Birliği
is    :    Duman lekesi
is    :    Duman lekesi
İSA    :    Vasiyet etme
İsa,Hud,Nuh;Musa    :    Bir peygamber
İSABE    :    Sargı bezi
İSABET    :    Hedefi vurma
İSAF    :    Bir dileği yerine getirme
İSAGA    :    Kalıba dökme
İSAL    :    Ulaştırma
İSALE    :    Akıtma
İSAN    :    Kağnı dingili
İSDİDRAD    :    Uygun bir yerde konu dışında bir şey anlatmak
İSEF-İCEF    :    Uluslararası İşçi Sendikası Birliği
İSFAHAN    :    Türk müziğinde dügâh perdesindeki makamlardan biri
İSFİLT    :    Kutup bölgelerinde geniş buz alanı
ishal, diyare    :    Sürgün
İSİLİK    :    Isırgın
İSİN    :    Üçüncü Ur Hanedanlığı’nın çöküşünden sonra Sümer’in başkenti olan kent
İSİS    :    Bereket tanrıçası
İSİS    :    Mısır’ın en büyük tanrısı
İSKAN    :    Yerleşim
iskan    :    Yurtlanma, yerleşme
İSKANDİL    :    Deniz derinliğini ölçme işi
İSKANDİL    :    Oltanın dibe gitmesi, ya da yüzmemesi için iğneden sonra takılan kurşun ağırlık
İskarmoz    :    Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı
İSKARPELA    :    Ciltbentlerde şerit geçecek yarıkları açmak için kullanılan, 15mm. genişliğinde keskin ağızlı alet
İSKARPİN    :    Konçsuz veya yarım konçlu zarif ayakkabı
iskarto    :    Yapağı kırıntısı
İSKELE    :    Geminin sol yanı
İSKELE    :    Teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip kalkan merdiven
İSKELET    :    Bi şeyi oluşturan temel çatı
iskete    :    Bir kuş gaga dişli, güzel sesli
İSKETE    :    Güzel sesli bir kuş
İSKHENOS    :    Gigas’ın oğlu
İSKONA    :    Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan iki direkli yelkenli harp gemilerine verilen ad
İSKORBİT    :    C Vitamini eksikliği nedeniyle meydana gelen hastalık
İSKORÇİLA    :    Voli yaparken kullanılan bir tür ağ
İSKORÇİNA    :    Akdeniz yöresinde yetiştirilen ve lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan bir bitki
İSKORPİT    :    Yüzgeçlerinde zehirli dikenleri bulunan, eti beyaz ve lezzetli bir balık
İSKOTA    :    Yelkenleri bağlamaya yarayan zincir, halat veya palanga
İSLİM    :    Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar
İSMAR    :    Çivileme, mıhlama
İSMENE    :    Antigone’nin karısı, Oidipus, ile Jokoste’nin kızı
İSORA    :    Sahillerin tanrısı
İSOS    :    Agememnon tarafından öldürülen Troia prenslerinden biri
İSOT-ISIOT    :    Acı pul biber
İSPALYA    :    Herek
İSPANYOLET    :    Pencere kanatlarını kapattıktan sonra sürgülemeye yarayan uzun demir sürgü
İSPARİ    :    İzmaritgillerden, kurşun rebginde bir balık
İSPAROZ    :    Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan bir balık
İSPATİ    :    İskambilde sinek işaretine verilen bir başka ad
İSPATULA    :    Cerrahide, bir maddeyi kazımaya yarayan bıçak biçiminde araca verilen ad
İSPAVLO    :    Katrasız kendirden yapılmış iki kollu sicim
İSPENDİK-İSPENDEK    :    Levrek balığının küçüğü
İSPERMECET    :    Balinaların başından çıkan ve mum yapımında kullanılan beyaz renkli bir yağ
İSPİNA    :    Hipodromların ortasındaki eksen duvarı
İSPİR    :    At veya araba uşağı
İSPİR    :    Zabıta memuru
İSPİRALYA    :    Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta
İSPİRE    :    Koyun yüzülürken derisinin iç kısmında kalan yağ çizgisi
İSPİRİZ    :    Van’ın güneydoğusunda yüksek bir dağ kütlesi
İSPİRTE    :    Kiprit
İSPİRTE-EZA    :    Kibrit
İSPİT    :    Araba tekerinin çemberini oluşturan eğri ağaçlar
İSPİT    :    Jant
İSPORKA    :    Bir geminin salgın hastalık nedeni ile karantinaya alınması
İSR    :    Ayak izi
İSSA    :    Lesbos’lu Makareus’un kızı
İSTANBULİN    :    Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar Türkiye’de kullanılan,yakası kapalı bir tür redingot
istavrit    :    Bir balık (az kılçıklı,pulsuz)
İSTEL    :    Göl
İSTELAGMİT    :    Dikit
İSTHAMİA    :    Korinthos’da Poseidon şerefine yapılan araba yarışları
İSTİDRAK    :    Över gibi görünerek yerme ve yerer gibi görünerek övmek
İSTİDRAK    :    Över gibi yerme, yeriyormuş gibi övme sanatı
İSTİHDAM    :    İki anlamı olan bir kelimeyi, bu iki anlama gelecek şekilde kullanmak
İSTİHFAF    :    Küçümseme
İSTİHLAF    :    Türkçedeki sesli harfleri bazı durumlarda uzatmak
İSTİKRAZ    :    Borç alma
İSTİM    :    Buhar
İSTİMATOR    :    Gümrüklerde mallara değer biçen eksper
İSTİMBOT    :    Küçük vapur, çatana
İSTİNAT    :    Dayanma yaslanma
istinga    :    Yelken toplama halatı
İSTİNGA    :    Yelkenleri toplamak için kullanılan selviçe
İSTİNTAK    :    Sorgu
İSTİRALYA    :    Yelkenli gemilerde ana direk ve çubuklarını tepeleri,nden baş ve kıç doğrultusunda tutan halat
İSTİRDAT    :    Geri alma
İSTİŞARE    :    Danışma
İSTRALYA    :    Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma
İSTRİSE    :    Trinket ve maestra serenlerinin kandilisası
İSTRİYA    :    Adriyatik Denizi’nde yarımada
İSTROS    :    Bugün Tuna nehri denilen nehrin Tanrısı
İSU    :    Uluslararası Kurtarma Birliği
İSUMUD    :    Enki’nin veziri
İSYAN    :    Ayaklanma
iş    :    Uğraş
iş    :    Uğraş
İŞAR    :    Yazı ile bildirme
İŞARET    :    Anadolu da sessiz ve sözsüz oyunlara veriLen ad
işaret*    :    İm
İŞARİ    :    Parmak ya da el kaldırılara verilen oy
İŞİB    :    Sümer’de bir arıtma rahibi
İŞKAMPAVYA    :    Harp gemilerinde personel taşımakta kullanılan motorlu büyük filika
İŞKENCE    :    Tutkallanan ahşap parçaları bir süre sıkıştırmak için kullanılan vidalı kıskaç
İŞKİL    :    Kuruntu,vesvese
İŞKİL    :    Paranoya
İŞKİL    :    Sandalye
İŞKİN    :    Akdeniz’de yaşayan, vücudu yassı, pullu, eti lezzetli bir balık
İŞKİNE    :    Lezzetli bir balık
İŞKUR    :    Yağmurdan sorumlu tanrı
İŞKÜNC    :    Çimdik
İŞLEV    :    Görev, fonksiyon
İŞLİK    :    Atölye
İŞLİK, KAMİS    :    Gömlek
İŞMAR    :    Göz kırpma
İŞMAR    :    Şüphe, endişe
İŞTEK    :    Çocuk kundağı
İŞTİKAK    :    Aynı kökten türemiş kelimeleri bir arada kullanma
İŞTİNA    :    Satın alma
İT    :    Değersiz, terbiyesiz kimse
it    :    Köpek
İTA    :    Veme, ödeme
İTA    :    Verme, ödeme
ita    :    Verme,ödeme
İTAAT    :    Söz dinleme
İTAD    :    İnekten süt sağarken, hayvanın ayağına geçirilen ip
İTAK    :    Bir köleyi azat etmek
İTALİK    :    Sağa yatık yazı
İTALİK    :    Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi
İTALOS    :    Adını İtalya’ya veren kahraman
İTAMİYE    :    Bazı vakıf kuruluşlarında fakirlerin doyurulması için ayrılan ödenek
İTAP    :    Paylama, azar
İTBA    :    İstanbul Türk İngiliz İşbirliği
İTBOĞAN    :    Boğanotunun güz çiğdemi de denilen bir türü
İTDİRSEĞİ    :    Gözdeki arpacık
İTEĞİ    :    Un elerken dökülmemesi için yere serilen örtü
itenek,    :    Piston
İTFA    :    Borcu ödeme
İTHAKA    :    Odysseus’un yurdu olan ada
İTHAKİ    :    İonya adalarından biri
İTİ    :    Uluslararası Tiyatro Enstitüsü
İTİBAR    :    Saymaca
itikal    :    Erozyon ,aşınma
İTİL    :    Volga ırmağına tarihte verilen bir ad
İTİLAF    :    Uyuşma, görüşme
İTİMAT    :    Güven
İTİMATNAME    :    Güven mektubu
itina    :    özen
itizar    :    Özür dileme
İTLAF    :    Öldürme, telef etme, yok etme
itmam    :    Tamamlama
İTMİNAN    :    İnanma, güvenme
İTRİYUM    :    Seryum filizlerinde bulunan,gri renkli bir element
İTYLOS    :    Aedon ile Zetons’un oğlu
İTYS    :    Thrakia Kralı Tereos ile Prokne’nin oğlu
İULUS    :    Aeneos’un oğlu
İUNO    :    Heranın latince adı
İUS    :    Uluslararsı Öğrenci Birliği
İVAR    :    İkindi vakti, ikindi zamanı
ivecen*    :    Aceleci
İVESİ    :    Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen bir koyun ırkı
İVESİ    :    Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen bir koyun ırkı
İVEZ-İVİZ    :    Özellikle sığırların kanını emen bir cins sinek
İVİNTİ    :    Çabukluk, hız, sürat
İYELİK    :    Mülkiyet
İYİ    :    İstenilen vasıfları taşıyan
İYİ    :    Yerinde, uygun
İYİLİK    :    Karşılıksız yardım
İYNKS-İAMBE    :    Pan ile Ekho’nun kızı
İYON    :    Yükün
İYONOSFER    :    Atmosferin, yeryüzünden 80 km yükseklikte başlayan son tabakası
İYOT    :    Halojenler gurubunun dördüncü ametali olan yalın cisim
İYOT    :    Mavimtırak esmer renkte katı bir element
iz    :    Nişan
iz    :    Nişan
İZABAL    :    Guatemala’da bir göl
İZABE    :    Bir metali yalın element halinde elde etmekiçin uygulanan ısıl işlem
İZABE    :    Madenleri sıvılaştırma, ergitme
İZAFİ    :    Göreceli
İZALE    :    Ortadan kaldırma, yok etme
İZALEİŞÜYU    :    Hukukta bir mülk üzerindeki ortaklığı giderme
İZAM    :    Büyütme, abartma
İZAM    :    Olduğundan büyük gösterme
İZANAGİ    :    Gökyüzü tanrısı
İZANAMİ    :    Yer tanrıçası
iZAN-FERASET-MANTALİTE    :    Anlayış
İZAZ    :    Saygı ile ağırlama
İZBİRO    :    Çeşitli yükleri yukarı çekmek için halattan yapılmış sapan
İZER    :    Külliyat
İZHAR    :    Gösterme, ortaya çıkarma
İZLATKO    :    Celeplik yapanlara verilen ad
İZLEK    :    Keçi yolu, patika, yolak
İZMARİT    :    Pullu ve kılçıklı, küçük bir balık
İZOLASYONİZM    :    Yalnızcılık
İZOLATÖR    :    Yalıtkan
İZOLE    :    Yalıtılmış
İZOMER    :    Aynı oranda aynı element oluşumunda ama farklı özellik taşıyan iki bileşikten biri
İZOMERAZ    :    Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim
İZOMERİ    :    Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan maddelerin başka başka özellikler göstermesi olayı
İZOTONİK    :    Hücrenin iç ve dışortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumu
İZOTOP    :    Yalnız atomlarının kitleleri yönünden farklı olan aynı kimyasal element
İZZ    :    Değer, kıymet

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018