Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – N / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

N    Azot
N    Norveç
na    Olumsuzluk belirten önek
NA    Sodyum
NAAN    Hindistan’da yapılan bir tür pide
NAAN    Kuzey Hindistan’da ”Tandoori” fırınlarında pişirilen yemek çeşidi
NAAT    Kaside
NAB    Azı dişi
NAB    Berrak, duru
NAB    Saf,arı, katıksız anlamında sözcük
NABEKAR    Haylaz, serseri
NABİGA    Soyunda şair bulunmayan eğitimsiz şair
NABİT    Topraktan çıkıp büyüyen
NACAK    Kısa saplı odun baltası
NACAK    Küçük odun baltası
NACAK    Sapı kısa, küçük odun baltası
NACC    Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi
NACİ    Cennetlik
NAÇAL    Demir saplı satır
NAÇE    Yumuşak yer
NAÇİZ-HOR-CAVALACOZ-KEMBEHA    Değersiz, önemsiz
NADA    Barko iriliğinde üç direkli yelkenli gemi
NADAN    Nobran, kaba
NADİ    Meclis, toplantı
NADİM    Pişman
NADİM    Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
NAF    Dizi, sıra
NAFE    Tilki, samur, tavşan gibi hayvanların karın taraflarından elde edilen kürk
NAFİ    Yararlı, kazançlı
NAFİA    Bayındırlık işleri
NAFİR    Nefret eden
NAFİZ    Delip geçen, içe işleyen
NAFTA    Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
NAFTALİN    Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen antiseptik bir hidrokarbon
NAFUR    Fıskiye
NAGA    Assam’da konuşulan, Tibet Birman Öbeğinden dil
NAGAH    Zamansız, uygun zamanda olmayan
NAGANT    Bir tür tabanca
NAGANT    Bir tür toplu tabaca
NAGAUTA    Klasik Japon şiirinin, uzunluğu sınırlı olmayan en eski türü
NAGOR    Kızıl sarı tüylü ve öne doğru kıvrık boynuzlu bir antilop
NAH    Sırmalı ipekten yapılmış elbise
NAHIR    Sığır sürüsü
NAHİ    Yasaklayan, engel olan
NAHİFİ    Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinin çevirisiyle tanınmış 18yy. Divan şairi
NAHİL    Gelin ya da sünnet alayının önünde taşınan balmumundan yapılmış ağaç
NAHİLE-NİHALE    Sofrada kullanılan sahan altlığı
nahir    Sığır sürüsü
NAHİV-SENTAKS    Cümle bilgisi
NAHİYE    Bucak
NAHV-NAHİV    Söz dizimi
NAİ    Birinin ölümünü haber veren
NAİ    Şom ağızlı, kara haberci
NAİF    Çocuksu bir anlam ve yapım özelliği taşıyan, eğitim görmemiş amatör sanatçı ve bunların eserleri
NAİL    Adapte olmak
NAİM    Kuran’da adı geçen sekiz ce nnetten dördüncüsünün adı
NAİM -NERM    Yumuşak
NAİP    Hükümdar adına devleti yöneten kimse
NAİP    Vekil
NAK    Sıcak suda haşlama
NAK    Toz bulutu
NAKA    Değerli tespih taşı
NAKA    Deniz fili dişlerinden yapılan tesbih
naka    Dişi deve
NAKA- MAYA-ARVANA    Dişi deve
NAKAT    Odun parçası
NAKIL    Güney Anadolu’da yabani olarak bulunan ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen kırmızı çiçekli otsu bir bitki
NAKİ    Temiz, ak
NAKİL    Aktarma
NAKKAL    İran’da hikaye anlatıcı
NAKKAR    Ağaç, taş ve madenleri oyarak şekil veren usta
NAKKARE    Mehter müziğinde yer alan ve iki değnekle vurularak çalınan davul, bir tür kös
NAKKAŞ    Duvar ve tavan süslemeleri yapan usta
NAKKAŞ     Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta
NAKR    Oyma sanatı
NAKUS    Kilise çanı
NAKUS    Kilisenin büyük çanı
NAL    Kayık ve motorun altındaki sivri parça
NAL    Şeker kamışı
nal    Uğur sayılır
NALAN    Acıdan, ızdıraptan inleyen
NALAN    İnleyen
NALBANT    Hayvanları nallayan kimse
NALÇA    Ayakkabı taban demiri
NALÇA    Ayakkabıların altına çakılan demir
NALDÖKEN    Çakıllı ve bozuk yol
NALE    İnilti
NALIN    Ağaçtan yapılmış bir çeşit takunya
NAL-NUL    Kuş gagası
nam, ün, ad    Şöhret
NAMAK    İran’da bir göl
NAMASKAR    Hintliler’in geleneksel selamı
NAME    Mektup
NAMİB-KALAHARİ    Afrika’nn Güney Batısında bir çöl
NAMİBYA    Afrikada’ki en derin göl
NAMİYE    Güç, iktidar elde etme
NAMLI    Samanından ayrılmamış arpa,buğday yığınları
NAMLU    Kasatura, bıçak gibi kesici silahların uzun ve keskin bölümü
NAMMU    İlksel denizden sorumlu tanrıça; Enki’nin annesi
NAMRUN    Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin eski adı
NAMRUN    Tarsus yakınlarında dinlence yeri olarak kullanılan ünlü yayla
NAMRUN    Toroslar’da bir yayla
NAMÜTENAHİ    Ucu bucağı olmayan
NAMÜTENAHİ-HALİT-HATİME    Sonsuz, ucu bucağı olmayan
NANA    Çok yaşlı bunak kadın
NANAK    Sih dininin kurucusu
NANAY    Orta Anadolu’da ağır danslara verilen ad
NANEMOLLA    Sık sık hastalanan, sağlıksız kimse
NANHAR    Ölen yeniçerilerin çocuklarına verilen ad
nanik    Alay işareti
NANKİN    İlk önce Çin’de dokunarak Dünyaya yayılan, dayanıklı ve sık dokulu pamuklu bez
NANSU    Bir cins ince ve sık dokunmuş patiska
NAPA    Çanta, eldiven yapımında kullanılan yumuşak deri
NAPAE    Çayırların perilerine verilen ad
NAPALM    Yangın bombası
NAPOLİTEN    Avrupa’da 18. asırda egemen olan İtalyan opera tarzının adı
NAPOLİTEN    Napoli balıkçılarının söylediği halk türküleri
NARA    Defe benzer bir çalgı
nara    Haykırma,bağırma
nara    Sarhoş bağırması
NARAYANA    Hint.Mit.Yaratıcı tanrı Brahma’nın bir adı
NARCIL    Büyük Hindistan cevizi
NARCIL    Hindistancevizi
NARDENK    Nar, erik, kızılcık gibi yemişlerden yapılan pekmez
NARDİN    Bir tür sümbül
NARDİN    Hayvanlara yedirilen bir çayır bitkisi
NARDİN    Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yedirilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki
NARDİN    Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yye olarak verilen bir bitki
NARE    Çocukların bindiği dönme dolap
NAREKE    Karagöz oyununda kullanılan kamış düdük
NARGİLE    Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç
NARH    Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle zorunlu gereksinme maddeleri için devletçe saptanan fiyat
NARİK    Budama bıçağı, bıçkı
narin    İnce tapılı
NARİNCE    Tokat’ta yetişen ve kaliteli bir şarap elde edilen beyaz üzüm çeşidi
NARİNCE    Tokat’ta yetişen ve yüksek kaliteli şarap veren beyaz bir üzüm çeşidi
NARİTO    Japonya’da dinsel törenlerde okunan nesir
NARKOLEPSİ    Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi
NARKOLEPSİ    Uyku hastalığı
NARKOLEPTİK    Uyuma hastalığına tutulmuş kimse
NARPIZ    Nane
NARPIZ    Yabannanesi
NARSİZM    Kendi kendini sevmek
NART    Çerkez destanı
NART    Çerkezler’in ulusal destanı
NAS    Açık ve kesin yargı
NAS    Kesinlikle uyulması gereken Kuran ve Hadis hükümleri
NAS    Uyuklama
NASAD    Tuna nehrinde hafif savaş gemisi olarak veya yük ve insan taşımakta kullanılan bir çeşit gemi
NASAKA    Karadeniz bölgesinde yeni yumurtlamaya başlayan tavuğa verilen ad
NASARA-NASERE    Ayarı bozuk (para)
NASFET    Hak ve adalete uygunluk
NASFET    İnsaf, haklılık
NASHVİLE    TENNESSE
NASIP-TAYİN    Atama
NASIRA    İsa Peygamberin doğum ve gizli yaşam yeri olduğu sanılan bugünkü İsrail kenti
nasihat    Öğüt
NAS-İNAK    Dogma
NASRANİ    Müslüman egemenliği altındaki Doğu Hıristiyanlarına verilen ad
NASTİ    Bitkilerde uyartı yönleri ile ilgili olmayan yönelim hareketleri
NASTURİLİK    5.yüzyılda İstanbul Patriği Nestorios’un kurduğu bir Hıristiyan mezhebi
NAŞ    ‘Git defol”
NAŞA    Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kaplıca
NAŞİ    Ötürü, dolayı
NAT    Hazreti Muhammed’i övmek için yazılan şiirler
NAT    Üzerinde yemek yemek amacıyla yere deriden veya hazırdan sofra örtüsü
NATAKA    Hint edebiyatında bir çeşit epik dram
NATAL    Brezilya’da bir kent
NATAL    Güney Afrika’nın dört eyaletinden en küçüğü
NATATİO    Antik Roma hamamlarında, üstü açık soğuk sulu yüzme havuzu
NATIK    Söylevci
NATIKA    Güzel konuşma yeteneği
NATIR    Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
NATİVİTAS    Noel yortusu
NATİVİZM    Doğuştancılık
NATO    Kuzey Atlantik Savunma Paktı
NATRON    Hidratlı doğal sodyum karbonat
NATRON    Sodyum oksidi
NATRON    Tanzanya’da bir tuz gölü
NATURA    İnsanın yaratılış özelliği
NATÜRALİZM    Doğalcılık
NATÜRALİZM    Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı
NATÜRMORT    Konusu cansız varlıklar veya nesneler olan resim
NAUR    Kanı durdurulamayan damar
NAUSEA    Mide bulantısı
NAUTİLUS    Dünyanın ilk nükleer denizaltısının adı
NAVAHARİ-NAVAJA    Keskin İspanyol bıçağı
NAVÇAĞAN    Çiçekleri katmerli ve mor renkte bir tatula türü
NAVE    Çamur ve hamur teknesi
NAVE    Hamur teknesi
NAVEL    Bir çeşit portakal
NAVİ    Yalnız pruva direği kabasorta, öbür direkleri sübye donanımlı olan, genellikle üç direkli yelkenli gemi
NAVZOTE    Zerdüştiler’in dine giriş töreni
NAY    Kamış
NAYMANLAR    Batı Moğolistan’da yaşayan bir türk topluluğu
NAZAR    Göz değmesi
nazenin    Cilveli,nazlı
NAZENİN-YEPELEK    Narin, ince yapılı
NAZİ    Alman faşisti
NAZİL    Konaklayan
NAZİLLİ    İlk dokuma fabrikasının açıldığı ilimiz
NAZİRE    Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan manzume
NAZİRE    Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir
NB    Niobyum
NB    Niyobyum
NBA    Ulusal Basketbol Birliği
NBS    Ulusal Standartlar Bürosu
NCAA    Ulusal Üniversite Atletik Birliği
ND    Neodim
ND    Neodimyum
ND    Neodmiyum
ne    Bir soru sözü
NE    Neon
NE    Neon
NEA    Batı Makedonya’da bulunan, tarih öncesi bir höyük
NEA    Nükleer Enerji Ajansı
nebat, vital    Bitki
NEBİ    Kitap getirmemiş peygamber
nebi    Peygamber
NEBÜLÖZ    Bulutsu
NECAT    Kurtulma
NECEF TAŞI    Parlak ve saydam bir çeşit kuvars billuru
NECESSİTAS    Zaruret,zorunluluk tanrıçası
NECİP KAZIM AKSES    50.Yıl Marşını seslendirmiş ve 1971’de Devlet Sanatçıcı ünvanını alan sanatçımız
NEDAMET    Pişmanlık
NEDBE-AZİR    Yara izi
NEDİM    Yakın dost
NEDİME    Kadın arkadaş
NEDİME    Zengin bir kadının yardımcısı olan, onun, işlerini yapan kadın
NEF    Kiliselerde ana kapıdan koroya değin uzanan bölüm
NEF    Kral sofralarında kullanılan ve yemeklerin zehirli olup olmadıklarını anlamaya yarayan kap
NEF    Mezopotamya’da kullanılan eski bir hacim ölçüsü
NEF    Mimarlıkta sahın anlamında kullanılan sözcük
NEF    Orta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi
NEFERİYE    Küçük salkımlı bir üzüm çeşidi
NEFERTEM    Nilüfer çiçeğinin Memphis tanrıçası
NEFİR    Boynuzdan yapılan bir tür boru
NEFRİDYUM    Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı
NEF-SAHIN    Yapılarda sütunlarla ya da payelerle ayrılan her bir bölüm
NEFT    Boyacılıkta kullanılan bir tür yağ
NEFT    Çoğunlukla boyacılıkta kullanılan, petrol türevlerinden bir çeşit mineral yağ
NEFTAŞLAR    Azarbeycan’da Hazar Denizi üzerinde kurulmuş bir petrol kenti
NEFTİ    Siyaha yakın koyu yeşil
NEHARİ    Yatılı okumayan, gündüzcü öğrenci
NEİTH    Eski savaş ve dokuma tanrıçası
NEK    On iki hayvanlı Eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad
NEK    Yanardağ tıkaçı
NEKHEBET    Yukarı Mısır’daki akbaba tanrıçası
NEKİR    İslam inancına göre ölüleri mezarında sorguya çeken iki melekten biri
NEKRE    Beklenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyen, güldürücü öykü anlatan kimse
NEKRE    Güldürücü öyküler, fıkralar anlatıp hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyerek halkı eğlendiren kimse
NEKROFİLİ    Ölmüş kimselerle cinsel ilişki kurma biçiminde kendini gösteren cinsel sapıklık
NEKROFOBİ    Cesetten korkma
NEKROPOL    Antik kentlerde mezarlık
NEKROPOL    Arkeolojide antik kentlerin mezarlarına verilen ad
NEKROZ    Doku ölümü
NEKROZ    Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu
NEKTAR    Bal özü
NEKTAR    İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki
nektarin    Bir şeftali (tüysüz)
NEKTARİN    Tüysüz şeftali de denilen bir meyve
NELEUS    Poseidon ile Tyro’nun oğlu
nelik    içyüz,nitelik
NELİK    Bir varlığın doğası
NELİK    Felsede, bir varlığı, o varlık yapan şey
NELİK    Felsefede, bir varlığı o varlık yapan şey
NELOFOBİ    Camdan korkma
NEMA-RİBA    Faiz, ürem
NEMEK-MİLH    Tuz
NEMEL    Türk Müziğinde bir usul
NEMESİS    İntikam tanrıçası
NEMF    Böceklerin kurtçuk durumundan yetişkin duruma geçerken arada aldıkları özel biçim
nemfomani    Aşırı cinsel istek (kadında)
NEMİME    Dedikodu etme
NEMMAL    Dedikoducu
NEMSE-NEMÇE    Avusturya’ya ve halkına verilen ad
NEN    Nesne, şey
NEOGEN    Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan dizge
NEOLOJİ    Bir dilde yeni sözcükler kullanma
NEON    Bir lamba türü
NEOPLAZMA    Ur
NEP    Lenin’in yeni ekonomi politikası
NEPHTHYS    Ölülerin özel koruyucu tanrıçası
nepotizm    Akraba ve yakın arkadaşları kayırma
NEPOTİZM    Akrabalığa dayanan yönetim biçimi
NEPOTİZM    Devlet yönetiminde akrabalara ve özellikle yeğenlere yapılan iltimas
NEPTUN    Romalılar’ın deniz tanrısı Poseidon’a verdikleri ad
NERGAL    Ölüler Diyarı’nın kralı
NERGİS    Beyaz, sarı renkte soğanlı bir süs bitkisi
NERİO    Romalı’larda savaş tanrısının karısın
neritel    Deniz çekilmesi ile oluşan yurtlanma arazisi
neritel    Denizin çekilmesiyle oluşan,yurtlanmaya elverişli arazi
NERİTEL    Denizlerin çekilmesiyle oluşan yurtlanmaya elverişli yer
NERİTİK    Sığ deniz
NERSES    Bir çok Ermeni baş patrik ve patriğin adı
NERVÜR    Bir veya iki milimlik pli
NERVÜR    Direnci artıran çıkıntı
NERVÜR    Kaburga, damar, diş
NESEP    Baba soyu
NESİ    Unutkan
NESİÇ-LİF    Doku
NESİH    Arap harflerinde basım ve yazma kitaplarda en çok kullanılan tür
NESİH    Metinlerin kopya edilerek çoğaltılmasında kullanılan yuvarlak karakterli bir yazı üslubu
NESİM    Yumuşak esinti
NESİMİ    1418’de Halepte derisi yüzülerek öldürülmüş ünlü tasavvuf ozanı
NESNE    Nen, şey
NESNE    Obje
NESNES    Ağaçları dallarından başlayarak kurutan hastalık
NESRİN    Yabani gül
NESTEREN    Yaban gülü.
NESTEREN    Abdülhak Hamit Tarhan’ın manzum trajedisi
NESTEREN    Ağustoz gülü
NEŞA    Hititlerin Anadolu da yerleştikleri ilk kent olan ve günümüzde Kültepe olarak adlandırılan yer
neşe    Sevinç
neşe    Sevinç
NEŞLE    Harmandan samanlığa saman taşımaya yarayan bez ya da astartan yapılan büyük torba
NEŞTER    Bistüri
NEŞVAR    Davar gevişi
NEŞVÜNÜMA    Gelişme
NET    Voleybolda, serviş atışında topun ağa değmesi
NETA    Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir
NETADERNEŞİK    Derli toplu, özenli, düzgün, temiz
NETER    Mısır yazılı belgelerinde, Tufan’dan sonra ülkeyi yönettiği söylenen yarı tanrı
NETİ    Ölüler Diyarı’nın başkapıcısı
NEVA    Servet
NEVA    Ses, ahenk, nağme
neva,neveser,saba…    Müzik
NEVALE-AZIK    Yiyecek, azık
NEVALİÇORİ    Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde antik bir yerleşim merkezi
NEVAL-KUT    Talih, şans, uğur
NEVAZİL-İNGİN-DUMAĞI    Nezle
NEVBAHAR    İlkbahar
NEVBET    Fıçı biçiminde Libya davulu
NEVCET    Hamak sarılan incelere denir
NEVCET    Osm.Savaş gemilerinde, erlerin brandalarını sardıktan sonra bağlamakta kullandıkları ince halat
NEVE    Torun(Esk.)
NEVESER-NİKRİZ-SUZİDİL-SUZİDİLARA    Türk müziğinde bileşik bir makam
NEVİN    Yeni, çok yeni olan şey
NEVİR    Yüzün rengi,bet beniz
NEVNİYAZ    Mevlevi tarikatına yeni giren kimseye verilen ad
NEVRALJİ    Sinir ağrısı
NEVRALJİ    Sinir üzerinde duyulan, genellikle şiddetli ve batıcı ağrı
nevrasteni    Sinirsel güçlerin zayıflamasından doğan nevroz
NEVRESİM    Torba biçiminde dikilmiş yorgan çarşafı
NEVROTİS    Sinir iltihabı
NEVVAH    Ölünün arkasındn parayla ağlayan kimse
NEVZİNE    Gaziantep ve Kayseri yöresine özgü, yoğurt tatlısına benzer bir hamur tatlısı
NEY    Klasik Türk Müziğinde kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı
NEYÇE    Dokumacıların kullandığı küçük kamış
NEYÇE    Küçük ney
NEZİH    Ahlaklı
NEZİR    Adak
NFL    Ulusal Futbol Birliği
NIMA    Ulusal Görüntüleme Ve Haritalama Ajansı
NISFİYE    Bir çeşit kısa ney
NISIF    Yarı, yarım
NIŞADIR    Amonyak tuzu
Nİ    Nikel
Nİ    Nikel
NİBAL    Oklar anlamında sözcük
NİBELUNGEN    Almanların ünlü destanı
NİCAF-FAİZ    Kapının üst eşiği
NİCE    Kaç, ne kadar anlamında bir belirteç
NİDA    Divan edebiyatımızda bir sanat türü
NİDABA    Yazı ve edebiyattan sorumlu tanrıça
NİF    İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eski adı
nifak    Geçimsizlik
NİFAS    Loğusalık
NİFE    Yerkürenin çekirdeğini oluşturan madde
NİGAR    Güzel sevgili
NİHALE    Sahan altlığı
NİHİLİZM    Her türlü siyasal düzeni inkar eden ve toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş
NİK    Güzel
NİKA    Akdeniz’de yaşayan iri karides türü
NİKA    Bir tür karides
NİKA    Ege ve Akdeniz’de bulunan iri ve büyük bir karides cinsi
NİKAL    Dizgin demiri
NİKAT    Mekke’ye giden yollarda hacıların ihrama geldikleri noktalar
NİKBİN    İyimser, optimist
NİKE    Zaferi simgeleyen kanaktlı kız
NİKE    Zeus’un habercisi olan tek kanatlı zafer tanrıçası
nikel    Gümüş parlaklığında element
NİKEL    Gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element
NİKKİ    Japon edebiyatında anı türü
NİKOTİN    Tütün yapraklarından çıkarılan ve sigarada bulunan zehirli madde
NİK-RANA    İyi, hoş
NİKSAR    11.yy.da Danişmendliler’in merkezi olan, Orta Karadeniz Bölgesinde bir ilçe
NİKTOFOBİ    Geceden korkma
NİKTÜRİ    Geceleri sık işeme
NİL    Çiğit
NİL    Çivitotu
NİL    Uganda, Kenya ve Sudan’ın güneyinde yaygın bir dil öbeği
NİLGÜN    Çivit renginde koyu mavi
NİLİ    Çivit rengi
NİM    Yarı
NİMBÜS    Karabulut
NİMET    Yiyecek, içecek, özellikle ekmek
NİMETŞİNAS    İyiliksever kimse
NİMS    Firavun faresi dedikleri küçük hayvan
NİNAZU    Ölüler Diyarı’nın tanrılarından biri
NİNGAL    Ay tanrısı
NİNKASİ    Sert içki tanrıçası
NİNKİLİM    Tarla faresi ve haşarattan sorumlu tanrı
NİNLİL    Enlil’in sadık karısı
NİNNARE    Balıkesir yöresine özgü bir halk oyunu
NİNOVA    Asur Devleti’nin başkenti
NİNŞUBUR    İnanna’nın sadık veziri
NİOBE    Doğurganlığıyla ünlü Frigya Kraliçesi
NİPA    Malezya palmiyası
NİPEL    İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça
NİPİ    Madagaskar ve Filipinler’de çeşitli ağaçların gövde liflerinden dokunan bez
NİR    Boyunduruk
NİRAN    Ateşler
NİRAN    Işıklar, nurlar
NİRANGDİN    Zerdüşti ayinler kitabı
NİRE    Dokuma aaagahı çerçevelerinin gücü tellerine takılan ve içinden çözgü ipliği geçen küçük halka
NİRE    Gücü’de denilen ve bez aaagahında ipliği ayarlayan tarak
NİRE-GÜCÜ    Bez tezgahlarında ipliği ayarlayan tarak
NİRENGİ    Arazinin haritasını çıkarmak için tesis edilen özel işaret
NİRENGİ    Bir araziyi haritasını çıkarmak için üçgenlere bölme işi
NİRENGİ    Haritasını çıkarmak için bir araziyi üçgenlere bölme işi
NİRU    Güç, kuvvet(esk.)
NİRVANA    Budizm de ruhun ulaştığı en yüksek mertebeye verilen ad
NİSAP    Yeter sayı
NİSYAN    Unutma
NİŞ    Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi
NİŞ    Duvar içinde bırakılan oyuk bölüm
niş    Duvar içinde oyuk
NİŞ    Duvarlarda açılan raf gözleri
nişaburek    Türk müziğinde Bir makam
NİT    Metrekare de bir kandela’ya eşdeğer ışıltı birimi
NİT    Mısır ve Libya’da güneşin atası sayılan tanrıça
NİTE    Nasıl, niçin
NİTELİK    Kalite
NİTEM    Sıfat
NİTRAMİT    Doğal amonyum nitrat
NİTRATİN    Doğal sodyum nitrat
NİTROGLİSERİN    Uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan bir madde
NİTROJEN    Azotun bir başka adı
NİVO    Bir arazinin çeşitli noktaları arasındaki yükselti farkını ölçmeye yarayan alet, düzeç
NİVO    Bir yüzeyin eğiklik derecesini anlamaya yarayan araç
NİYABET    Naiplik
NİYAM    Kılıç kını
NİYAZ    Yalvarma, dua
NİYAZ    Yalvarma, yakarma
NİZA-CİDAL    Çekişme, kavga
NİZAMİ    Kurallara uygun
NİZAMİYE    Kara ordusu
NİZEK    Küçük mızrak
NL    Hollanda
NO    Japon lirik dramı
no    Japon(lirik) dramı
NO    Nobelyum
NO    Nobelyum
NOD    Bitki gövdelerinden yaprakların çıktığı düğümyerleri
NODA    Üstü toprakla örtülü saman yığını
NODUL    Övendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi
NODUL    Ücendirenin ucundaki iz
NODUL    Üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi
NOEL AĞACI    Gemilerde çeşitli anlamlar taşıyan ışıklı işaretlerin topluca sıralandığı direk
NOHUDİ    Kirli yada donuk sarı renk
NOKTA    1983 yılında çıkmaya başlayan bir haber dergisi
NOKTRÜN    İçli, duygulu, romantik içerikli, özgürce bestelenmiş müzik parçası
NOKTÜRN    Geceden esinlenen ya da geceyi çağrıştıran beste
NOKUL    Bayramlarda ikram edilen bir tür kokulu çörek
NOKUL    Genellikle bayramlarda konuklara ikram edilen kokulu bir çörek
NOKUL    Mayalı hamurdan, içine çeşitli katkılar konarak hazırlanan bir tür kokulu çörek
NOMIH    Köylü sınıfı
NOMİNATİF    Yalın durum
NOMİNATİV    Yalın
NOMOS    Kanunların koruyucusu
NOMOS    Yunanlılarda belirli bir yapı kuralına uyan manzum veya müzikli geniş kompozisyon
NOM-RABIZ-AĞIL    Koyun ağılı
NOPS    Tropikal Amerika’da yaşayan örümcek
NOR    Organik kimyada bir önek
NORFOLOJİ    Yapıbilim
NORİTO    Japonya’da ayinlerde okunan metinler
NORM    Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke
NORM    Yerleşmiş ilke
NOSYON    Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
not    Kısa yazı
NOT    Hatırlamak için yazılan kısa yazı
NOTAM    Havacı bülteni
NOTASYON    Müziğin, notaya geçirilme işlemi
NOTİON-KLAROS    İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent
NOVA    Parlaklığı birden bire artan yıldız
NOYAN    Karahanlılar’da vezire verilen ad
NOZOFOBİ    Hastalıktan korkma
NOZOKOMEFOBİ    Hastanelerden korkma
NÖROLOJİ    Sinirbilim
Nöroloji    Sinirbilim
NÖRON    Asıl göze ile protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir gözesi
NÖRON    Sinir hücresi
NÖTR    Yansız, tarafsız
NP    Neptinyum
NP    Neptünyum
NT    Briç’te sanzatu
nt    Briçte sanzatunun kıs.
NUALA    Fas kulübesi
nuar    Budun ön kıs. dana eti
NUAR    Budun ön kısmından elde edilen ve kızartmaya elverişli olan dana eti
NUAR    Söğüş yapmak üzere pişirilen sığır eti
NUBAR    Turfanda
NUBİ    Akdeniz keçi ırkından, süt ve döl verimi yüksek yurdumuzda da yetiştirilen bir keçi ırkı
NUBUK    Hafif kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sığır derisi
NUGA    Bir tür şeker hamuru
NUGA    Fındık ve Antep fıstığı veya meyve konservesi katılmış sertçe veya daha yumuşak pişmiş şeker hamuru
NUKAT    Noktalar
NUKLEUS    Haman bütün bitki hücrelerinde bulunan çekirdek
NUKUT    Nakitler, paralar
NUMEN    Felsefede nesnenin kendisi
numen    Nesnenin kendisi(felsefe)
NUMUN    Kayıp oğlunu arayan ağlayan ananın taşıdığı kamışlar
nun    Arapça’da bir harf
NUN    Kainatın yaratıldığı ilk suların tanrısı
NUNATAK    Buzullar arasında yüze doğru uzanmış kayalar
NUNDİNA    Yeni doğan bebeğe isim takıldığı dokuzuncu günün tanrıçası
NUR    Kutsal ışık
nur    Kutsal ışık
NURANİ    Işıklı, nurlu
NUREK    BDT’da Vahş ırmağıı üzerinde bir baraj
NURİ İYEM    Toplumsal gerçekçi içerikli figüratif resimleri ile tanınan Türk ressam
NURİYE    Diyarbakır yöresine özgü sütle yapılan bir hamur tatlısı
NUSAYRİ    Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
NUSH-NASİHAT    Öğüt
NUT    Gökyüzü tanrıçası
NUTU    Sofra bezleri
nü    Çıplak vücut resmi
NÜANS    Aynı cinsten şeyler arasındaki ince fark
NÜDİZM    Tümden çıplak olarak açık havada yaşamayı savunan öğreti
NÜDOFOBİ    Çıplaklıktan korkma
NÜKLEON    Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı
NÜMAYİŞ    İran’da halk tiyatrosuna verilen ad
NÜMEROLOJİ    Karakter çözümlemesi veya geleceği önceden bilmek amacıyla sayıların kullanılması
NÜMEROLOJİ    Sayıların gizemli tehlikelerini açıklayan falcılık
NÜMUNE-MUSTARA-MOSTRA    Örnek
NÜVE    Çekirdek
NÜZHET    Tazelik,sevinç
NÜZUL-AKATİZİ-PARALİZİ-PALSY    Felç, inme
NYASA    Doğu Afrika’da, Rift Vadisinin en güneyindeki göl
NYKS    Gece tanrıçası
NYONG    Kamerun’un güneybatısında, Gine Körfezine dökülen akarsu
NYORAİ    Budha’nın bütün görünümleri için kullanılan ifade
NYSSA    Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde eski bir yerleşim
NZ    Yeni Zelanda

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018