Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – Ö / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

öbek    Grup
ÖBEZE    Tandırın içinde bulunan ve ateşin yanmasını kolaylaştıran piramit biçimindeki toprak sütün
ÖCÜR    Lades
ÖD    Karaciğerin salgıladığı acı su
ÖD    Yanarken güzel koktuğu için tütsü olarak kullanılan bir ağaç
ÖD    Yanarken güzel koku veren bir ağaç
ÖDEM    Vücutta anormal miktarda su toplanması
ÖDYOMETRE    Kimyasal tepkimelerde gazların oylum değişmelerini ölçmeye yarayan aygıt
ÖGE    Çok akıllı, yaşlı kimse
ÖGLENA    Tatlı sularda yaşayan, kamçı biçimindeki uzantısı ile devinen, mekik biçimindeki birgözeli
ÖĞEÇ    Üç yaşındaki koyun
ÖĞÜR-AKRAN    Yaşça yakın, boydaş, yaşıt
ÖHÜM    Küsmek
ÖKÇEÇENE    Boru anahtarının kola bağlı olan, setleri dışa dönük, hareketsiz çenesi
ÖKE    Dahi
ÖKSE    Kuş tutmakta kullanılan,aynı adlı macunla bulanmış değnek
ÖKÜLTİZM    Doğanın bilgisine büyüsel işlemlerle varılabileceği inancı
ÖLBE    Anadolunun kimi yörelerinde kullanılan süt, yoğurt koymaya yarayan tahta kova
ÖLBE    Süt yoğurt koymaya yarayan tahta kova
ÖLET    Öldürücü hastalık salgını
ÖLGÜN    Olgunlaşmış ekime hazır toprak
ÖLLÜK    Elenmiş killi toprak
ÖLÜ    Bulgur değirmeninde çekildikten sonra gerieye kalan iri taneler
ölüdeniz    Fethiye’de lagün
ÖMEL    Küçük çukur
Ömer    Dört halifenin İkincisi
Ömerli    İstanbul’da bir baraj
ÖNBEL    Üvendirenin çivisi
ÖNEK    Kimi yabancı dillerde sözcük kökünün önüne gelerek sözcüğe belirli bir anlam katan ek
ÖNEL    Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre
Önel    Mehil
ÖNEL    Vade
ÖNGÖRÜ    Bir işin ileride nasıl olacağını sezinleyip ona göre davranma
ÖNLEÇ    Bir çarpışmada taşıtın zarar görmesini önlemek için ön ve arkasına konan parça, tampon
ÖNOLOJİ    Şaraolarının incelenmesini konu edinen bilim
ÖNÖR    Briçte değerli kâğıt
ÖNSEL    Deneyden önce olan
ÖNSEZ    İçe doğma
ÖNSEZİ    Temellendirilemeyen duygu
ÖNTASAR    Herhangibir tasarının ilk biçimi. Avan proje
ÖR -ÇEPER    Çit, perde
ÖRCİN    İp merdiven
ÖRDEK    Bir bayanın tek başına oynadığı bir halk oyunu
ÖRDEK    Tek kadının oynadığı bir halk oyunu
ÖRDEKBAŞI    Yeşille lacivert arası renk
ÖRE    Üç yaşında dişi tay
ÖREGEÇ    Tencere, tava kapağı
ÖREK    Başı boş gezen hayvan sürüsü
ÖREK    Başıboş gezen hayvan sürüsü
ÖREK    Duvarcı ve dülgerlerin yaptığı her tür yapı
ÖRENE    Taşla yapılan duvar
ÖRGE    Motif
ÖRGE    Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başına birer birlik olan öğelerden herbiri
ÖRK    Hayvan bağlanan ip
ÖRK    Hayvanları bağlamaya yarayan kalın ip ya da zincir
ÖRK    Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toğrağın üstünde yayılan filizi
ÖRKEN    Hayvanların çayıra salmasında kullanılan yular
ÖRME    Harman döverken atların dizilerek kalın ve uzun iple bağlanması
ÖRME    Keklik ve sülün avında kullanılan tuzak
ÖRNEKSEME    Dilde yeni bir sözcük yaratmada tutulan yol
ÖRS    Demirci aracı
ÖRS    Üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
ÖRSGE-ÖLÜZGE    Rüzgâr
örü    Otlak
ÖRÜK    Hayvanı sikkeye bağlayan zincir
ÖSTAKİ    Burun boşluğu ile orta kulağı birleştiren boru biçimindeki yola verilen ad
ÖSTE    Toprak damlı ev
östrojen    Dişi cinsiyet hormonları
ÖTANAZİ    Bir hastanın acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine doktorlar tarafından öldürülmesi
ÖTE    Daha uzak
ÖTLEĞEN    Çalıbülbülü
ötürük,diare    İshal,sürgün
ÖVEÇ    İki üç yaşındaki erkek koyun
ÖVEÇ    İki veya üç yaşındaki erkek koyun
ÖVENDİRE    Hayvanları dürtmek, harekete geçirmek için kullanılan, ucu çivili uzun değnek
ÖVEZİ    Gaziantep bölgesinde yetişen üzüm çeşidi
ÖZ    Dere, çay
ÖZ    Küçük dere
ÖZ    Nehirlerin etrafında bulunan eğimli arazi
ÖZ    Sulak yer
öz    Sulak yer
ÖZE    Has, mahsus
ÖZEMEK    Yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri suyla inceltmek,sulandırmak
ÖZEZERR    Mazoşist
ÖZİ    Karadeniz’in kuzeyinde kalan sınır eyaleti
ÖZİ    Rumeli Eyaletlerinden biri
ÖZLEMEK    Birkaç şeyi birbirine karıştırıp iyice çırparak yoğunlaşmasını sağlamak
ÖZÜT    Bir doku örneğinin parçalanmış hali
ÖZÜT    Herhangi bir maddenin, alkol, eter gibi bir eriticiyle ayrılmış ya da başka bir yolla elde edilmiş özü
ÖZYÖNETİM    Öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesi

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018