Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – O / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

O    Oksijen
OAS    Amerika Devletleri Örgütü
OAS    Amerikan Devlet Örgütü
OATUU    Afrika İşçi Sendikaları Birliği Örgütü
OAU    Afrika Birliği Örgütü
OB    Hint okyanusunda denizaltı dağı
OBA    Antalya yöresinde, deniz kıyısındaki tahta kulübelere verilen ad
OBA    Bölmeli göçebe çadırı
OBA    Kamp yeri
OBAÇANA    Komşuya çok giden kişi
OBAN-OMAN    Değirmenin su borusu
OBAŞ    Gün doğmadan sabaha karşı olan zaman
OBDUKSİYON    Otopsi
OBEAH    Batı Afrika Folklarında, köylere gizlice girerek cadılar için kız kaçıran dev hayvan
OBELİKS    Dikilitaş
OBERUN    Uranüsçün uydusu
OBESOFOBİ    Şişmanlamaktan korkma
OBEŞE    Kerestesinden yararlanılan bir tropikal bölge ağacı
OBEŞE    Tropikal bölgelerde yetişen bir ağa
OBEZİTE    Aşırı şişmanlık
OBEZİTE    Şişmanlık
OBİ    Daha çok ipekten yapılmış uzun Japon kemeri
OBİ    Japonlar’ın elbise üzerine bellerine sardıkları geniş ipek kuşak
OBİ    Kimononun üzerine bağlanan Japon kemeri
OBİ-OKA    Asya’da bir ırmak
OBJE    Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey
OBJE    Nesne
OBLATE    Ortaçağ başlarında, anne babaların kiliseye adadıklarıve yetişmeleri için orada bıraktıkları çocukları
OBROK    Geçici bir hürriyete karşı Rus Köylüleri tarafından ödenen vergi
OBRUK    Dağların üzerinde düşey ve doğal mağaralara verilen ad
OBRUK    Huni biçiminde çukur yer
OBRUK    Huni biçiminde çukur yer.İç bükey
OBRUK    İçine su biriken doğal çukur
OBSERVASYON    Gözlem
OBSERVATUAR    Rasathane
OBSESYON    Takınç
OBSKURANTİZM    Bilmesinlercilik
OBSKÜRANTİST    Karanlıkçı
OBSTETRİ    Doğum bilgisi
OBSTETRİK    Doğumbilim
OBUA    Nefesliler ailesinden, tahta bir çalgı
OBUA    Orkestra da yer alan, çift kamışlı tahta üflemeli bir çalgı
obua    Üflemeli çalgı
OBUS    Akarsulardan oluşan küçük derecikler
OBÜS    Yüksek ve alçaktan mermi atabilen top ve havanların bazı özellilerine sahip kısa namlulu top
ocak    Bir ay adı
OCCAR    Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü
OCHA    B.M. İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi
OCUMAK    Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek
OCUMAK-TAHAŞİ    Korkmak, ürkmek, çekinmek
od    Aşk ateşi
od    Ateş
ODA    Yeniçeri kışlası
ODABAŞI    Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay
ODACI    Hademe
ODAK    Kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi
ODCCP    Uyuşturucu Denetim ve Suç Önleme Ofisi
ODEON    Antik Yunan’da, konserler verilen, oyunlar oynanan, genellikle dikdörtgen biçiminde, üzeri kapalı yapı
ODESSA    1947 başlarında SS üyelerini kaçırmak için Almanya’da kurulan gizli örgüt
ODİTORYUM    Dinleme salonu
ODİTORYUM    Konferans, konser veya tiyatro gösterilerinin yapılabileceği gibi düzenlenmiş büyük salon
ODONATA    Kızböcekleri takımı(zoo.)
ODORİMETRİ    Kokuölçüm
ODOŞ    Yenilecek duruma gelmiş taze mısır
ODYOMETRE    İşitmeyi ölçen aygıt
OECD    Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütünün Simgesi
OECD    Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı
OECUS    Antik Roma evinde, ailenin oturduğu, bahçeye bakan geniş oda
OEGİPAN    Dionysos’un peşinden giden sivri kulaklı varlık
OENA    Uzun kuyruklu ve çok küçük bir güvercin
OEPT    Avrupa ve Akdeniz Bitkilerini Koruma Örgütü
OFİDİYOFOBİ    Yılanlardan korkma
OFİS    İş yeri, büro
OFLAS    Mükemmel
OFLAZ    İyi, güzel, mükemmel
OFRİS    Çiçekleri sinek örümcek gibi kimi böcekleri andıran otsu bir bitki
OFRİS    Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi kimi böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki
OFTALMOLOJİ    Gözbilim
OFTALMOSKOP    Gözü muayene etmek için kullanılan ayna
OFTALMOSKOP    Gözün içini aydınlatıp görmek ve gözü muayene etmek için kullanılan aynaya verilen ad
OGPU    1923-34 yılları arasında etkinlik gösteren Sovyet siyasi polis örgütü
OGRATEN    Üstü galeta unu veya rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemekler için kullanılan sözcük
OĞUL    Tahıl başağı
OĞUZ    Temiz kalpli
OHEL    İskambillerle oynanan bir oyun
OHİO    Missisipi ırmağının bir kolu
OHM    Direnç birimi
OHONG    Hayvan yemi
OHRANA    1881’de Çarlık Rusya’sında kurulan gizli ve siyasi örgüt
OHRANA    Çarlık Rusya’sında gizli ve siyasi polis birliği
OİKOS    Antik Yunan evinde, toplantı ve kabul salonu işlevini gören ana mekan
OİL    Fransa’nın kuzey yarısında konuşulan Roman dili lehçeleri
OİNONE    Pınar perisi
OİONS    Alkmene’nin yeğeni
OJE    Tırnak boyası
ok    İlkel bir silah
ok    İlkel bir silah
Oka    Rusyada nehir
OKA    Volga nehrinin birkolu
OKALİPTÜS    Boyu yüz metreyi aşabilen bir ağaç
okaliptüs    Büyük bir ağaç
OKALİPTÜS    Sıtma ağacı
OKALİPTÜS    Toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç
OKAPİ    Kongo’nun yağmur ormanlarında yaşayan memeli bir hayvan. Bir cins antilop
OKAR    Telli balıkçıl
OKARİNA    Küre biçimli flüt
OKARİNA    Yumurta biçiminde yapılan ve sekiz deliği bulunan üflemeli bir çalgı
OKASYONALİZM    Aranedencilik
OKEANOS    Düz olduğuna inanılan yer çevresinde akan ırmak
OKEY    Yüz altı taşla oynanan bir oyun
OKLAHOMA CİTY    OKLAHOMA
OKLAN    İnce çam ağacı
OKLANGEÇ    Oklava
OKLOFOBİ-DEMOFOBİ    Kalabalıktan Korkma
OKOFOBİ    Taşıt araçlarından korkma
OKOFOBİ    Taştlardan korkma
OKR    Demir oksitli bir toprak boyası
OKR,okri    Aşı boyası
OKRA    Bamya çeşidi
OKRA    Bir cins bamya
OKRAMAK    Atın yiyecek ya da su gördüğü zaman kişnemesi
OKSER    At yarışında kullanılan klaik engele verilen ad
OKSİMORON    Birleşemeyecek ters kavramların bir araya getirilmesine verilen ad
OKSİN    Bitkide büyüme, gelişme hormonu
OKSİPUT    Başın arka kısmı
OKSİTAN    Fransa’nın Güney Bölgelerinde konuşulan Roman dili
OKSİYÜR    Sivrikuyruk
OKŞAMA    Denizli yöresinde kına gecesinde gelin için okunan maniye verilen ad
OKTAN    Petrolde bulunan renksiz ve sıvı halde hidrokarbon
OKTANT    Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
OKTAV    Bir ”gam”da, sekiz sesi içeren aralık
OKTAV    Sekiz sesten oluşan başlıca ses dizisi
OKTAV    Ses arasındaki gam farkı
OKTET    Sekiz enstrüman için yazılmış müzik parçası
OKTRUVA    Kente giren şeylerden alınan vergi
OKU    Anadoluda küçük armağanlarla yapılan düğün çağrısı
OKUME    Afrika’da yetişen kerestesi parlak, öz odunu mor, dış odunu pembe bir ağaç
OKUME    Kerestesi makbul bir Afrika ağacı
OKUNTU    Çağrı kağıdı
OKÜLER    Optik aletlerde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi
OKYILANI    Başı pullu, boyu 2 m kadar olan, zehirli ve tehlikeli bir yılan
OLAMAN    Bir yaşındayken doğuran davar
OLAMAN    Tuzlanmış ve deri tuluma bastırılmış peynir
olası    Muhtemel
OLBA    Mersin’in Silifke ilçesinde antik bir kent
OLÇUM    Hekimlik taslama
OLÇUM    Hekimlik taslayan kimse
OLÇUM    Kendini becerikli, usta gösteren kimse
OLFAKTORYUS    Koku siniri
OLİFANT    Ortaçağda, şövalyelerin savaşta ve avda kullandığı, çoğu zaman zengin oymalarla işlenmiş fildişi boru
OLİGARŞİ    Siyasal erkin birkaç kişilik bir kümenin elinde bulunduğu yönetim
OLİGO    Geri, küçük
OLİGOKLAZ    Billur kütlelerde serpme durumunda bulunan, beyazımtırak bir tür feldispat
OLİGOSEN    III. çağın miyosen ile eosen arasındaki dönemi
OLİNGO    Tropikal Amerika ormanlarında yaşayan bazı etçil küçük memelilerin ortak adı
OLİVİN    Değerli olan, zebercet adını taşıyan silikat
OLİVİN-PERİDOT    Sarımsı yeşil renkli cam parıltılı magnezyum ve demirli silikat
OLMEK    Kolomb öncesi dönemin Orta Amerika kültürü
OLU    Felsefede bir durumdan diğerine geçiş
OLUK    Kömürü vagondan kayığa yüklemek için kullanılan iskele
OLUR    Onay, tasdik
OLURALİZM    Çokculuk
OLYMPİA    WASHİNGTON
OLYMPOS    Thessalai’da ki tanrılar dağı
om    Kemiğin yuvarlak ucu
om    Kemik ucu
OM    Kemiklerin toparlak ucu
oma    Kalça kemiği
OMA    Kalça kemiği, bel kemiği
OMACA    İri kemik
OMACA    Kesilmiş ağaç kökü
OMAHALAR    Kuzey Amerika’da yaşayan ova yerlileri
OMBRA    Doğrama işlerini kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya
OMBRA    Doğramaları kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya
OMBUDSMAN    İsveç’te ortaya çıkan, yurttaşların idareden olan şikayetlerini inceleyen kamu denetçisi
OMCA-OMA    Bağ kütüğü
OMÇA    Kalın ve enli diken
OMEGA    Grek alfabesinin son harfi
OMERTA    Mafyada suskunluk yasası
OMETEPE    Nikaragua Gölü’nün en büyük adası
OMFAZİT    Piroksen grubundan, yeşil renkli doğal silikat
OMJET    Akdeniz Ülkeleri Turizm Gazetecileri ve Yazarları Birliği
OMM    B.M. Meteoroloji Örgütü
OMNİBÜS    Bir kentin çeşitli bölgeleri arasında ya da bir kentten öbürüne yolcu taşıyan motorlu taşıt
OMNİBÜS    Dolmuş yapan büyük at arabası
OMNİVÖR    Hem ot hem et ile beslenen canlı
omur    Omurga kemiği
OMUZLUK    Teknenin baş ve kıç tarafındaki 45 derecelik açı civarındaki istikamet
ONAÇ    Burdur’da bir baraj
ONAMA    Tasvip
ONAMA    Uygun bulma
ONANİZM    Kendi kendini tatmin
ondüle    Dalgalı kıvrımlı saç
ONEİROS    Rüyada Agamemnon’u aldatmak için Zeus tarafından gönderilen uyku cini
ONEJİT    Hidratlı doğal oksit
ONGUN    Çok verimli, bol, eksiksiz
ONİ    Japon Folklarında, çoğunlukla dev yapılı, korkunç görünümlü şeytansı yaratık
ONİKOFAJİ    Tırnak kemirme hastalığı
ONİKS    Balgam taşı
ONİKS    Damarlı ve yarı saydam bir taş,balgam taşı
ONİKYUM    Böceklerde ve örümceklerde ayağın son parçası
ONİROLOJİ    Rüyaları inceleyen bilim dalı
ONİTİS    Afrika ve Hindistan’da sıkça rastlanan, kınkanatlılardan bir cins domuzlan böceği
ONKOLOG    Kanserbilimci
ONKOLOJİ    Urları inceleyen bilim dalı
ONOMASTİK    Özeladbilim
ONOMATOPE    Doğa seslerine benzer seslerle yapılan sözcük ses yansıması
ONOMATOPE    Yansıma
ONOMOTOPE    Ses taklidi suretiyle meydana getirilen kelime
ons    İngiliz tartı birimi
ONS    İngiltere’de kullanılan bir ağırlık ölçüsü
ONTOLOG    Varlıkbilim
ONTOLOJİ    Varlığı bütünüyle inceleyen bilim
ONTOLOJİ    Varlık bilim
ONUCA    B.M. Orta Amerika Gözlemci Heyeti
onur    Haysiyet
ONURİS    Savaşçı ve Abidos’un gökyüzü tanrısı
ONURİS    Su aygırı avcısı olarak tasvir edilen tanrı
ONURSAL    Fahri
OOGAMİ    Genellikle büyük hareketsiz dişigamet ile küçük ve hareketli erkek gametin birleşmesi
OOGON    İçinde dişi gametlerin oluştuğu kimi mantar ya da suyosunları
OOSFER    Bitkilerde erkek gamet tarafından döllenerek yumurtayı oluşturan dişi gamet
OOSFER    Yumurta hücresi, dişi gamet
OP    Müzikte yazılan eserlerin sayısı
OPAK    Işık geçirmeyen ve saydam olmayan, ışığı yansıtan
OPAL    İnce dokunmuş pamuklu kumaş
OPAL    İnce düzgün dokunmuş pamuklu kumaş
OPAL    İnce, düzgün dokunmuş pamuklu kumaş
OPAL    Silis grubundan değerli bir mineral
OPALİN    Donuk bir tür cam
OPALİN    Kalay oksit katılarak donuklaştırılmış veya kemik tozu katılarak yarı donuk hale getirilmiş cama verilen ad
OPAN    Köylülerin içinde yağ, peynir, yoğurt sakladıkları mağara
OPEC    Petrol İhraç Eden Ülkeler
OPERAKOMİK    Konuşmalı ve şarkılı bölümleri bir arada olan oyun
OPERATÖR    İşletmen
OPERET    Müzikli ve konuşmalı bölümlerin bir arada olduğu hafif konulu sahne gösterisi
OPERON    Genellikle genlerin dışa vurumunun düzenlenmesini denetleyen karmaşık sistemin elemanlarından biri
OPHİEUS    Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad
OPİAT    Afyonlu ilaç
OPOSSUM    Amerika ve Avustralya’da yaşayan, kürkü değerli memeli bir hayvan
OPRUK    Konya ve çevresinde Zindana verilen ad
OPS    Bereket ve toprak ürünleri tanrıçası
OPS    Ekim ve biçim tanrısı
OPSA    Üvendirenin ucundaki çamur kazımaya yarayan yasi demir
OPTİK    Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu
OPTİK    Görsel etki
OPUK    Kopmuş kaya parçası
OPUS    Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzük eseri
OR    Hendek
OR    Müstahkem mevki
or    Müstahkem yer
or    Müstahkem yer
ORAK    Kalıç
orak, yaba    Bir tarım aracı
ORAKAYI    Temmuz ayı
oral    Ağızla ilgili
ORALİTE    Yenilir ya da yenilmez her şeyi ağıza götürme, koklama, yalam ve yeme eğilimi
ORAM    Sokak
ORAMAK    Ölçüp biçmek
ORAMAK    Toprağı kazıp siper yapmak
oran    Cezayir’de kent
ORAN    Nispet
ORANS    Hıristiyan sanatında ellerini kaldırmış dua eder durumda canlandırılmış insan figürüne verilen ad
ORANSA    Tuna da kullanılan bir çeşit yolcu kayığı
ORANSA    Tuna ırmağında yolcu taşımakta kullanılan, altı düz, kürekli bir tür kayık
ORATORYO    Dinsel yada yarı dinsel bir konu üzerine bestelenen büyük ölçekli müzik yapıtına verilen ad
ORATORYO    Kutsal nitelikte müzik eseri
ORCUS    Ölüm şeytanı
ORCUS    Ölüm ve yeraltı dünyasının tanrısı
ORDALİ    Doğaüstü güçlerin masumları kayıracağı inancına dayanan ve güç bir fiziksel sınavdan geçmeyi öngören yargı yöntemi
ORDİNO    Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri
ORDİNO    Gemi adamlarını gemilere atama belgesi
ORDÖVR    Çerez, meze
ORDÖVR    Yemek altı
ORE    Maden cevheri
ORESTES    Agamemnon ile Klytemenestra’nın oğlu
ORESTES    Miken kralı
ORF    Avusturya Devlet Televizyonu
ORFANA    Bedava iş yapmayı seven kişi
ORFE    Müzikçi Ozan
ORFİZM    Kübizm akımının bir devamı olan renk ve renk uyumlarına değer veren bir sanat anlayışı
ORG    Klavyeli bir çalgı
ORGANTİN    Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş
Orhan ASENA..    Bir Oyun yazarımız
ORİGAMİ    Japon kağıt katlama sanatı
orijinal    Özgün
ORİON    Daha çok kış gecelerinde görebildiğimiz, bir takım yıldızı
ORİON    Poseidon’un oğlu olan dev avcı
ORİON    Yedi yıldızlı bir takımyıldızı
ORİSSİ    Hindistan’ın Doğu kesimindeki Orissa’ya özgü, beş klasik dans üslubundan biri
orji    Çılgınca eğlence
ORKAÇ    Davar otlatırken mola verilen yer
ORKİNOS    Ton balığı
ORKİNOS    Uskumrugillerden bir balık
ORKOZ    Bir akıntının kıvrılarak aksi istikamete gitmesi
ORKOZ    İstanbul Boğazında, Marmara yönüne doğru olan doğal akıntının, Lodso rüzgarı etkisiyle ters yöne dönmesi
ORLON    Yapay dokuma ipliği
ORNATMA    Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi
ORNİTOLOG    Kuşbilim uzmanı
ornitoloji    Kuş bilim
ornitoloji    Kuş bilimi
ORNİTOLOJİ    Kuşbilim
OROJRNİ    Dağoluş
OROS    Bir tuzla ürününün satıldığı bölgeler
OROS    Tuzla ürünlerinin satıldığı bölge
OROTORYO    Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun öğesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik yapıtı
ORRAKA    Hindistan cevizinin suyunun kaynatılarak yapılan içki
ORRAKO    Amerika’da yerlilerin hindistan cevizini kaynatarak yaptıkları bir içki
ORSA    Geminin rüzgar alan yönü
ORSA    Rüzgarüstü
ORSA    Yelkenleri elden geldiği kadar rüzgarın estiği tarafa yaklaştırarak seyretmek
ORTA    Yeniçeri ocağında tabur
ortak    Müşterek
ORTAM    Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
ORTAY    Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi
ORTHİA    Artemis’in lakabı
ORTHRON    Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon’un köpeği
ORTODONTİ    Dişlerin oluşum ve sıralanış bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı
ORTOGENEZ    Belirli bir yönde olan evrim
ORTOKLAZ    Dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça halinde dilinen bir çeşit potasyum feldispat
ORTOSTAT    Asur ve Hitit mimarisinde, büyük yapıların dış duvarlarının eteklerinde kullanılmış çok büyük boyutlu taş bloklar
ORUK    Dövülmüş et, bulgur ve soğanla yapılan ızgara köfte
ORUK    Izgara köfte
ORUN    Kat, makam
ORUN-TONALİTE    Makam, kat, özel yer
ORYA    İskambildeki karo rengine verilen bir başka ad
ORYA    Karo
ORYA-DİNERİ    İskambil kağıtlarında karoya verilen ad
OS    Kat kat çakıl ve kumdan oluşmuş yer kıvrımı
OS    Osmiyum
OS    Osmiyum
OSAKA    Japonya’da bir kent
OSCE    Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı
OSCE-AGİT    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü
OSEİN    Kemik dokunun ara maddesi
OSELO    Amerika’da yaşayan, avlanması ve postlarının satılması yasak olan memeli bir hayvan
OSELO    Çok değerli, kürkü için avlanan yabani bir kedi türü
OSELO    Kürkü için avlanan yabani bir kedi türü
OSHO    Bütün insanlığın çevresinde olup bitenin farkında olmadığını savunan görüş
OSİMİ    Japonya’nın küçük bir adası
OSİRİS    Ölülerin koruyucusu olan tanrı
OSKİ    Altın lira
oski    Argoda lira
OSKİ    Karagöz ustalarının ”altın” karşılında kullandıkları terim
OSKİ    Lira
Osman    Dört halifenin Üçüncüsü
OSMOFOBİ    Belirli kokulardan korkma
OSMOS-OZMOS    Geçişme
OSSA    Avustralya’da, Tasmanya’nın en yüksek dağı(1617m.)
OSTEOLOJİ    Kemikbilim
OSTEOMİYELİT    Kemik iltihabı
OSTEOPOROZ    Kemik erimesi
OSTEOSİT    Kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri
OSTİA    İtalya’da Tiber Irmağının ağzında bulunan eski bir Roma kenti
OSTİNATO    Bir motifin, genelde bes seslerde, sürekli olarak tekrarlanması
OSTOT    Biber
OŞİNOGRAFİ    Deniz bilim
OŞİNOGRAFİ    Okyanus bilimi
ot    Argoda esrar
OT    Esrar
ot    Esrar (argo)
OT    Küçük bitkilere verilen ad
ot    Kültürsüz kimse
OTA    Teknoloji Değerlendirme Bürosu
OTALA    Akdeniz civarlarında yaşayan yuvarlak, deliksiz ve sağlam kabuklu bir salyangoz çeşidi
OTALAMAK    Zehirlemek, ağılamak
OTAMA    Tedavi
OTANTİK    Gerçek olan, gerçeğe yada aslına dayanan
otari    Bir fok cinsi
OTARİ    Bir fok türü
OTARİ    Deniz ayısı da denilen ve soğuk güney denizlerinde yaşayan fok türü
otari    Denizayısı
OTARİ    Soğuk denizlerde yaşayan bir fok türü
OTARMAK    Hayvanı otlatmak
OTARMAK    Otlatmak
OTÇU    Köylerde hekimlik yapan kimse
OTÇU    Köylerde hekimlik yapan kimseler
OTİ    Batı Afrika da bir ırmak
OTİNA    Uzun kavkılı deniz yumuşakçası
otistik    İçe kapanık
OTİT    Kulak iltihabı
OTİZM    İçe kapanıklılık
OTİZM    İçeyöneliklik
OTLAKİYE    Malı otlaklardan alınan vergi
oto    Binek arabası
OTOGAMİ    Özdöllenme
OTOGRAF    Yazarın kendi el yazısı
OTOGRAF    Yazarın veya şairin el yazısı
OTOHİME    ‘Parlak Mücevher” tanrıçası
OTOKAR    Toplu geziler için yapılmış büyük otobüs
OTOKO    Japon Tiyatrosu Go’da erkek oyuncunun maskesi
OTOKRASİ    Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi
OTOKRASİ    Saltçılık
OTOKTON    Yerli
OTOLİT    Kulak taşı
OTOLİT-OTOSİST    İşitme taşı
OTOMAN    Avrupalıların verdiği ad
otoman    İpekli bir kumaş
OTOMAN    Sedir şeklinde kanepe
OTONOMİ    Muhtariyet
OTOPORTRE    Bir kimsenin kendi eliyle yaptığı portresi
OTOSKOP    Dış kulak yolunu, zarını muayene etmeye yarayan araç
OTOTROF    Besinini bağımsız olarak sağlayan bitki, kendi belsek
OTOTROF    Kendi besinini kendi yapabilen canlılar
OTOTROF    Özbeslenen
OTURAK    Çay ağızlarına ağ gerilerek yapılan balık avı
OTURAK    İçkili, çalgılı ve kadınlı eğlenti
OTURMA    Bir yapının altındaki zeminin hareketi veya sıkışması dolayısıyla aşağıya doğru hareketi
over    Yumurtalık
OVİ    Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık ofisi
OVİT    Rize-Erzurum karayolunda bir dağ ve geçit
OVMAÇ    Hamuru ovalayarak yapılmış kırıntılarla pişirilmiş çorba
OVMAÇ    Taze tarhana
OVOGON    İlkel bitkilerde dişi cinslik gözesi
OVULASYON    Yumurtlama
oy*    Rey
OYA    Dar tentene
oya    İnce dantel
OYA    Küçük mendil
OYAK    Sel yarıntısı
OYAN    Atın başındaki süsler
OYLAT    Balıkesir’in İnegöl ilçesi yakınlarındaki ünlü kaplıca
oylumlu*    İri
OYMA    Tadı buruk, bir çeşit armut
OYMAK    Aşiret
OYMAPINAR    Antalya’da Manavgat çayı üzerinde bir baraj ve hidroelektrik santralı
OYU    Halı ve seccade üzerindeki işleme
OYULGA    İki kumaş parçasını birbirine tutturmak için elle yapılan iğreti ve seyrek dikiş
OYULGA-TEYEL-İLİNTİ    Seyrek dikiş
OYUM    Ağaç veya fidan dikmeye yarayan yer
OZALİT    Kalıptan çekilen resim kopyası
OZALİT    Montajda yapılan hataları görmek için baskıya geçmeden önce yapılan prova
OZAN    Halk şairi
OZMOMETRE    Geçişimölçer
OZON    Ağır kokulu bir gaz
OZONOSFER    Ozon tabakası
OZUK    Taze cevizin üzerindeki yeşil kabuğa halk dilinde verilen ad

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018