Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – S / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

S    İsveç
S    Kükürt
SA,ZA    Güney Afrika
sabit, statik    Durağan
SABO    Birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
SABUNİYE    Bir tür nişasta helvası
SAC    Demir levha
SACRAMENTO    CALİFORNİA
SADAKA    Dilenciye verilen para
SADAKARİ    Altın ve gümüş kuyumculuğu
SADEKARİ    Ayrıca değerli taşlarla süslü olmayan altın veya gümüşten yapılmış kuyumculuk işleri
SADIR    Biber, patlıcan, dometes gibi sebsezelerin fidelerine verilen ad
SADİZM    Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma
SADR    Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası
sağ    Esen
SAĞAN    Böcek yiyen bir tür kuş
SAH    Bir şeyin doğruluğunu göstermek için yapılan işaret
SAHAF    Kitapçı
SAHAN    Derinliği az metal kap
SAHANLIK    Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında olan boşluk
SAHARA    Artvin ilinde,ulusal park kapsamına alınan ünlü yayla
SAHN    Cami ve medreselerde umumun toplanmasına mahsus üstü kubbeli, örtülü yer
SAİ    Başlıklı maymun
SAİ    Başlıklı Maymun da denilen, Orta Amerika’da sürüler halinde yaşayan bir maymun cinsi
SAİL-GEDA-GOYGOCU-CERRAR,CEBER    Dilenci
SAİPAN    NORTHERN MARİANA ISLANDS
SAK    Bir üçgenin tabanı dışında kalan kenarlardan her biri
SAK    Bitki gövdesi
sak    Uyanık,gözü açık
SAKAF    Çatı, dam(Esk.)
SAKAĞO    Çalıdan yapılan süpürge
SAKAK    Çene altı
SAKAMET    Bozukluk, yanlışlık
SAKARAT    Alkalilerin şekerle yaptığı bileşiklere verilen ad
SAKARİN    Diyet şekeri
SAKIF    Camilerde son cemaat yerinin dışında ek bir bölüm
SAKİN    Bir yerde oturan
SAKİNAME    Divan edebiyatında içkiyi ve içkili toplantıları övmek için yazılan şiir türü
SALA    Çin’in Kuzey Batısındaki, Quinghai eyaletinde yaşayan etnik bir grup
SALAMANDRA    Bir tür kömür sobası
SALAŞ    Baraka
salhane    Mezbaha, kanara
salhane,kanara    Mezbaha
SALİYE    Divan edebiyatımızda yeni yılı kutlamak için yazılan şiirler
SALMA-SERSERİ-YILKI-YONT    Başıboş bırakılmış hayvan
SALMONELLA-BASİL    Bir bakteri türü
SALT LAKE CİTY    UTAH
SAMA    Dericilikte derilere incelik, esenlik kazandırmak amacıyla uygulanan banyo işlemi
SAMANİ    Açık sarı
SAMİ    Dinleyici
Sami GÜNER,    Nir fotoğrafçımız
SAMSA    Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
SAMUT    Devamlı susan, suskun
SAN JUAN    PEUERTO RİCO
SANCAK    Bayrak veya teknenin sağ yarısı, sağ tarafı
SANEM    Çok güzel kadın
SANGHA    Budist keşişler topluluğu
SANGİN    Demir oksitli, kiremit renginde bir boya
SANTA FE    NEW MEXİCO
SANTİAR-CA    Bir ar’ın yüzde biri, bir metre kare
SANZATU    Briçte ”Kozsuz Oyun”
SAO    Batı Afrika’da küçük bir ada ülkesi
SAPARTA    Bir batarya topun birden ateş etmesi
SAPISİLİK    Kişiliksiz, boş, serseri
SARAÇ    Deri, muşamba gibi gereçlerden bavul, çanta yapan kimse
SARAK    Bir yapıyı çevreleyen ve katları belirleyen yatay ve çıkıntı şeklinde taş örgü
SARAKA    Alay
sardalye    Konservesi ve tuzlaması yapılan gümüş renginde 10-15cm. küçük bir balık,ateşbalığı
SARDUN    Balıkçıların kullandığı bir tür halat
SARIGÖZ    İzmaritgillerden, altın sarısı, Atlantik Okyanusu’nda ve Akdeniz’de yaşayan bir balık
SARIKANAT    Çinakoptan biraz büyük lüfer
SARIKUYRUK    Sıcak ve ılık denizlerin kıyı bölgelerinde yaşayan kemikli bir balık türü
SARİ    Bulaşıcı, geçici
SARİG    Amerika’da yaşayan ve yavrularını sırtında taşıyan keseli sıçan
SARİH-VAZİH    Anlaşılması kolay ve açık olan
SAROT    Bolu ilinde bir kaplıca
SARPA    İzmaritgillerden boyu 35cm. Kadar olan bir Akdeniz balığı
sarpın    Tahıl kuyusu
sarpın    Tahıl kuyusu
SART    Batı Anadolu’da Lidya bölgesinde eskiçağ kenti
SARTA    Ambalaj
SATEN    Atlas
satır    Et bıçağı
SAUNA    Buharlı hamam
sauna    Fin hamamı
SAVAK    Akarsu kenarlarında hayvanlara su içirilen yer
SAVAK    Değirmen suyunu başka yöne akıtmak için yapılan düzen
savaş*,cenk*    Harp
SAY    Çalışma
say    Çalışma emek
say    Çalışma,emek
SAYA    Aşık edebiyatında nesir
SAYA    Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
SAYDİYE    Av vergisi, av resmi
SAYHA    Bağırış, çığlık(Esk.)
SAYKAL    Cilalamakta kullanılan araç
SAYLAV    Dil devriminin ilk yıllarında, Milletvekili
sayrı    Hasta
SB    Antimon
SBİTEN    Bal ve zencefilden yapılan Rus içkisi
SC    Skandiyum
SC,SA ….b.Riyad    Suudi Arabistan
SCHENGEN    Avrupa Topluluğu Ülkeleri arasında kontrölün kaldırılması anlaşmasına verielen isim
SE    Selenyum
SEBORE    Derinin yağ bezi ve ter bezi salgılarının anormal artışı
SECİ    Cümlelerin veya bir cümle içinde birden çok kelimenin sonlarındaki ses benzerliği
sedatif    Sakinleştirici ilaç
SEDEF    Midye ve istiridye gibi hayvanların, süs eşyası yapmak için kullanılan, beyaz, parlak ve renkser kabuğu
SEDİR-ARAR    Dağ servisi
sefer    Yolculuk
SEFİNE-SABİHA-KEŞTİ    Gemi
SEFİR    Büyükelçi
SEK    Boya olarak kullanılan bir tür toprak
SEKENE    Ahali, sakinler
SEKİ    Doğal set
SEKİL    Bektaşi Dervişlerinin boyunlarıana astıkları bir taş
SEKMEN    Aralıksız iskemle
SEKMEN    Basamak
SEKMEN-OTURAK    Arkalıksız iskemle
SEKOYA    Bir orman ağacı
seksapel    Cinsel çekicilik
sel    Su taşkını
SELASET    Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olması
SELE    Bisiklet oturmalığı
SELGE    Antalya’nın köprü çay ilçesinde eski bir yerleşim
SELH    Başkasına ait bir şiirin anlamını alıp kelimelerini değiştirerek yeniden yazmak
SELİS    Akıcı söz
SEMAFOR    Demiryollarında gündüz mekanik olarak bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren alet
SEMAH    Dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen ad
SEMAN    Diş köklerini kaplayan sert madde
SEMAN    Dişin bir tabakası
SEMANTİK    Anlambilim
semere    İstenilen sonuç
sempatik    Sevimsiz,soğuk,antipatik karşıtı
SEMPOZYUM    Belli bir konuda düzenlenen oturum veya seminer, bilgi şöleni
SENBERNAR    Alplerdeki bir geçiş noktasından adını alan, fedekarlığı efsaneleşmiş, sezgisi ve insanlara yararlılığı ile tanınmış iri bir köpek cinsi
SENDİK    Bir birliğin, ortaklığın ya da alacaklılar grubunun haklarını korumakla görevli kimse
SENEK    Çam ağacından yapılmış su testisi
senet    Belgit
SENİR    Altı uçurum ve üstü dağ olan ince yollara verilen ad
SENSEN    Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
SENTAGMA    Dizim
SEP    Çanak çömlek yapıştırmaya yarayan bir çeşit macun
SEPEK    Değirmen taşının ekseni
SEPYA-NOTİLUS    Mürekkep balığı cinsi
SER    Başkan, reis
ser, baş*    Kafa
SER, kafa    Baş
SERAK    Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle buz parçalarının koparak aşağıya düşmesi
SERAPA    Baştan ayağa
SERATİN    Büyük meyhane
SERE    Açık duran baş parmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık
SERETAN    Yengeç
SERF    Derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılan köle
serf    Derebeylikte köle
SERPANTİN    Bir tür süs kağıdı
ses    Selen
ses*,seda*    Ün
SET    Birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan ögeler dizisi
SET    Bulunulan yerden daha yüksekte kalan düzlük
set, engel    Mani
SETEN    Bulgur, yarma dövülen dibek taşı
sevi*    Aşk
SEYELAN    Akma, akıntı
SEYİRTME    Yemsiz olta
SEYRANİ    Çağının sosyal durumunu çöküntülerini ve vefasız devlet adamlarını yergili bir dille işleyen şair
SF    Finlandiya
SFAGNUM    Bataklıklarda nemli yerlerde kümeler durumunda yetişen, küçük yapraklı bir tür yosun
SHACHİHOKO    Kaplan başlı ve balık vücutlu canavar
SIĞ    Derinliği az
SIĞIN    Ala geyik
sır    Giz
SIRACA    Deri tüberkülozu
SIRIK    Değnekten uzun ve kalınca ağaç
SIRIM    Bazı işlerde sicim yerine kullanılan, ince ve uzun, esnek deri parçası
SIRTIKARA    Lüferin bir türü
SIZAK    Dağ sırtlarından, kayalardan sızan su
SIZGIT    Kıyma, kavurma
Sİ    Silisyum
SİAYET    Dedikoculuk
SİBERNETİK    Canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim
SİDE    Antalya’nın Selimiye Köyünde eski bir yerleşim
SİDEROZ    Çoğunlukla kahverengi demir karbonat bileşimli, demir cevheri
SİF    Bir malın fiyatı, sigortası ve navlunu birlikte olmak üzere maliyeti
SİĞİL    Deride oluşan zararsız, pürtüklü küçük ur
SİH    Demir şiş
SİKALAR    Açık tohumlardan parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilen, yurdu Güney Asya olan, palmiyeye benzer ağaç
SİKATİF    Çabuk kuruması için yağlıboyaya katılan madde
SİKATİF    Çabuk kurumasını sağlamak için boyaya az miktarda katılan madde
sikke    Madeni para
SİKLAMEN    Kırmızıya çalan eflatun renk
SİKLON    Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına
SİLBİŞ    Bebeklerin beşikte çişini yaptıkları toprak kab
SİLKME    Çeşitli sebzeler ve etle pişirilen bir tür sıcak yemek
SİLLE    Açık elin iç yüzüyle vurulan tokat
SİLUET    Bir cismin leke biçimindeki görünümü
SİLÜRYEN    Birinci çağın ikinci dönemi ve bu dönemde oluşan yer katmanları
sima    Yüz çehre
SİME    Çocukların oyunda kullandıkları ucu sivri değnek
SİMÜLTANE    Anında çeviri
SİNAGRİT    İzmaritgillerden, Akdeniz’de yaşayan, pullu, eti beğenilen bir balık
SİNAMEKİ    Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çok türü bulunan bir bitki
SİNARA    Büyük zoka
sinara    Büyük zoka
SİNARİT    Akdeniz’de yaşayan, pullu, eti beğenilen bir balık
sincap    Çekelez
SİNEK    Çift kanatlılardan bir takım uçucu böceklerin genel adı
sinek,karo, kupa, maça    İskambilde bir renk
SİNERJİ    Bir görevin yerine getirilmesinde iş ortaklığı
SİNGLETON    Briçte, Herhangi bir renkten elde sadece bir kart bulunması
SİNİ    Bakır ya da pirinçden yapılmış büyük tepsi
SİPSİ    Sigara
siren    Canavar düdüğü
siren    Tiz sesli aygıt
SİRENE    Bulgaristan’a özgü yumuşak bir peynir türü
siresaten    Kumaş (parlak)
SİRESATEN-PAMUKAKI    Beyaz iş işlemekte kullanılan beyaz ve parlak iplik
SİRKAT    Çalma, hırsızlık
SİRKE    Bit, tahta kurusu gibi böceklerin yumurtası
SİROKKO    Cezayir ve Tunus’ta görülen sıçak bir rüzgar
SİROKO    Akdeniz havzasında görülen çok kuru, çok sıcak bir rüzgâr
SİSMOLOJİ    Deprem bilim
SİSMOLOJİ    Deprem işleyişini, boyutunu, etkilerini ve alt yapısını araştıran jeofiziğin bir alt kolu
SİSTİRE    Bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri giderip dümdüz bir duruma getirmeye yarayan ince çelik lama
SİSTOLİK    Büyük tansiyon
SİT    Devletçe koruma altına alınmış tarihi yer veya bölge
SİTİL    Büyük bakraç
SİVİK-İFRİZ    Dam saçağı
sivilce ,akne    Ergenlik sivilcesi
SİVRİ    Toriğin büyüğü
siya    Kürekleri tersine kullanma
SKEÇ    Diyalog halinde yazılmış, genellikle eğlendirici sahne eseri
skeç    Kısa güldürü
SKEÇ    Kısa, güldürücü oyun
SKEET-TRAP-BALTRAP    Atıcılık sporunda bir dal
ski    Kayak
SKİNK    Çöl bölgelerinde yaşayan bir sürüngen türü
SKİP    Çıkrık düzeniyle çalışan yük aktarma sistemi
SKLEROZ    Bir dokunun sertleşmesi
skor    Bitkilerde üreme hücresi
slalom    Kayakta bir dal
SLİDE    Banyo edildikten sonra pozitif görüntü veren film türü
SLİDE    Banyo edildikten sonra, pozitif görüntü veren film türü(Foto.)
SLOGAN    Kısa ve çarpıcı propoganda sözü
SM    Samaryum
SMOG    Büyük kentlerin üzerinde kümelenen kirli hava
smokin    Resmi bir giysi
SN    Kalay
SNİPE    Bir yarış yelkenlisi
SOAP-OPERA    Pembe dizi de denilen, gerçek yaşamdan kopuk TV dizilerine verilen ad
SOF    Astarlık bir kumaş türü
SOF    Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
SOFİSTİKE    Aşırı derecede karmaşık olan şeyler
SOFİZM    Bilgicilik
SOFTA    Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse
SOĞLA    Bataklıklarda, göllerde suyun çekilmesiyle alttan çıkan nemli, bitek toprak
SOĞUKSU    Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ulusal park kapsamına alınan orman alanı
SOKMAN    Bir çeşit uzun konçlu çizme
SOKU    Dibek
soku    Taş dibek
SOLİDARİST    Dayanışmacı
SOLİDARİZM    Dayanışmacılık
soma    Rakı(anasonsuz,ilk damıtılan)
SOMAK-SUMAK    Antepfıstığıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprakları dericilikte kullanılan bir ağaç
SOMATA    Bademden yapılan şerbet
SOMRUK    Bebek emziği
SONDA    Derinlik ölçme aracı
sorgum    Mısıra benzer bir bitki
SORUN    Çözüm bekleyen karmakarışık durum
SOSİS    Kıyılmış, baharat katılmış etle, tütsüleme ve pişirme gibi işlemlerden sonra yapılan bir tür sucuk
SOTA    Gizli yer
SOTL    Atlara su verilen kap
SÖĞEN    Bağ, bahçe çitlerinde kullanılan uzun kazıklar
SÖKEL    Ateşli bir hastalık, humma
SÖVEN    Büyük çit kazığı
SÖVEN    Çit yapmakta kullanılan büyük kızak
söylev, diskur    Nutuk
SPATÜL    Ağaçtan saplı olan çelikten yapılmış ince bir levha
SPECUS    Antik su kemerlerinde bulunan ve suyu ileten kanal
SPEKÜLATÖR    Alavereci
SPESİFİK    Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
SPESİYAL    Apayrı nitelik taşıyan, özel
SPİRİT    Damıtılmış alkollü içki
SPONTANE    Anında yapılan
SPOR    Çiçeksiz bitkilerde üreme organı
SPRİNGFİELD    ILLİNOİS
SPSALM    Hristiyan kiliselerinin bir çeşit solo vokal parçası
SPURR    Alaska’da bir yanardağ
SR    Stronsiyum
ST.PAUL    MİNNESOTA
STAMEN    Çiçekte erkek organ
star    Bir yarış teknesi
STARLİÇE    Cennetkuşu da denilen ve gösterişli çiçekleri olan bir süs bitkisi
statü    Tüzük
STEL    Antik çağda daha çok mezar taşı işlevi gören ama adak, anı veya sınır taşı olarak da dikilen taş levha
STENO    Kısa ve yalın işaretlerden oluşan bir yazı yönteminin kısa yazılışı
steno    Bir yazı sistemi
STEP    Bozkır
STEPS    Basketbolde hatalı yürümeye verilen ad
STER    Bir metreküp odun ölçü birimi
STİK    Çubuk gibi ince uzun nesne
STİLİZE    Doğadaki formların belli bir üslubun ya da tekniğin gereği sadeleştirilmiş şekli
stilo    Dolma kalem
STOL    Kısa mesafelerde kalkış ve iniş yapabilen uçak
STOLA    Antik Roma’da vatandaşlık hakkına sahip kadınların gömlek üzerine giydikleri kollu ya da kolsuz üstlük
STOMA    Bitkilerde gaz alışverişine yarayan gözenekler
STOMA    Bitkilerin gaz alışverişlerinde önemli bir yeri olan, deri dokuda bulunan gözenekler
STOMA    Botaniklerde gaz alışverişine yarayan gözenekler
STOMATİT    Ağız yangısı
STOP    Boksta, orta hakemin müsabakayı durdurmak için verdiği komut
STOR    Ağaç veya kumaştan yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
STOR    Bir tür perde
STRÜKTÜR    Bir yapının taşıyıcı bölümü
STUCCO    Alçı yoğunluklu süsleme tekniği
su    Ab
SU    Bağımsız Devletler Topluluğu (Rusya)
su    Kenar süsü
su    Kenar süsü
SUBYA    Mürekkep balıklarının mürekkebe benzeyen sıvısı olan türü
SUBYE    Ayağın altından geçen, tozluğa ya da pantolon paçalarına bağlanan deriden ya da kumaştan şerit
SUDA    Baş ağrısı(Esk.)
SUDAK    Levrekgillerden bir balık
SUJE    Bilgi felsefesinde; bilinçli varlık, insan
SUJİ    Çiğ balık filetosundan yapılan bir Japon yemeği
SUK    Arabistan’ın çeşitli yerlerinde kurulan pazarlara verilen ad
SUKAÇ    Çeşme
SULB    Belkemiği(esk.)
SULH    Barış
suna    Erkek ördek
SUNAK    Dini tören masası
SUNGUR    Bir çeşit üzüm
SUNPİ    Tamirci ve işçilerin tanrısı
SUNTA    Ahşap yonya levhası
SUP    Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
sup    Çikolatalı bir tatlı
SUPARA    Alfebe gibi küçük okul kitaplarını eski adı
SUR    Kıyamet günü İsrafil’in öttüreceği borunun adı
sur    Kale duvarı
SURNAME    Divan edebiyatında şehzadelerin sünnet düğünleriyle hanım sultanların doğum ve evlenme törenlerini anlatan yapıtlar
sü*    Er, asker
SÜLÜS    Kitaplarda başlıklara mahsus büyük boy bir yazı üslubu
SÜS    Cumhuriyetin ilk haftalık kadın ve edebiyat dergisi
SÜT    Erkek balığın tohumu
SÜTÜVEN    Balıkesir’de doğal güzelliğiyle ünlü bir şelale
süyek*    Cebire, atel
süzeni    Bir tür nakış
SWAP    Bankalar arasında çeşitli paralar için ön mutabakat ve emaneten satışla sağlanan takas işlemi
SY,SYR    Suriye
SYRAH    Aynı adlı üzümden üretilen, değişik aromalı bir kırmızı şarap cinsi

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018