Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – T / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı


TA Tantalum
TA Tantalyum
ta Uzaklık işareti
TAAB Sinirlerin zayıflığı dolayısıyla kaslarda ve başka yerlerde duyulan şiddetli ağrı
TAACCÜP Şaşma
TAAL Filipinler’de bir yanardağ
TAAN Küfürbaz
TAASSUP Bağnazlık
TAAT Allah’ın buyruklarına uyma
TAB Baskı
TABA Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
TABA Türk Amerikan İşadamları Derneği
taba Tütün rengi
TABAAT Basımcılık
tababet Tıp,hekimlik
TABAKA Cepte taşınan sigara ya da tütün kutusu
TABAN Huy bakımından
TABAN Kılıç yapımında kullanılan iyi cins demir
TABASKİ Afrika ülkelerindeki müslümanların kurban bayramı
TABASKO Kırmızı acı biberli sirkeli sos
TABBUHA Toprak tava
TABDC Türk – Ermeni İş Geliştirme Konseyi
TABHANE Misafirhane
TABHANE Özellikle gezici dervişlerin misafir edildiği oda
TABİ Bağlı, bağımlı
TABİ Yayımlayan
TABİİ Olağan
TABİSTAN Yaz mevsimi
TABİYE Yerleştirme
TABLAKAR Başkası adına gezgin satıcılık yapan
TABLAKAR Başkasının adına gezerek satıcılık yapan kimse
TABLDOT Seçmesiz yemek
TABLO Bir perdenin dekor değişikliği ile belirlenen alt bölümü
TABLO Yağlıboya resim
TABU Uluslararası Amatör Boks Birliği
TABUR Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
TABUT İçine yumurta konan uzun sandık
TACIK Yakın yer işareti
TACİZ Tedirgin etme
TAÇ Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi
TAD Topuk
tadat Sayım
TADAT Sayım, sayma
TAFEFOBİ Diri diri gömülmekten korkma
TAFLAN Hindikirazı
TAFLAN Karayemiş, Lazkirazı
TAFRA Böbürlenme
tafra Böbürlenme, kurum
TAFRA Yüksekten atma
TAFTA Bir tür sert ipkeli kumaş
TAFTA İpekli, organtin bir tür kumaş
TAG Ardış ağacının bir türü
TAG Fas’ta yetişen bir ardıç türü
TAGOT İslamlıktan önce Arapların taptıkları bir put
TAĞ Kavun, karpuz gibi bitkilerin gövdeleri ve yerde kayılan kolları
TAHAKKUK Gerçekleşme
TAHARRİ Arama
TAHÇA Duvar rafı
TAHİN Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
TAHKİK Soruşturma
TAHMİS Divan edebiyatında bir gazelin her beyitinin başına üç dize eklenerek yapılan şiir türü
TAHRİK Güdüleme
TAHRİRAT Resmi bir daireye yazılan mektuplar
TAHTABOŞ Damın, çoğunlukla çamaşır semeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü
TAHTAKALE Türk kentlerinin çoğunda, surla çevrili alanın dışında kalan yerleşmelere verilen ad
TAHTAKUŞLAR Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı, etnografya müzesiyle tanınmış köy
TAHTALIKÖY Ahiret
TAHTIREVAN İnsan omzunda veya deve, fil, at gibi hayvanlara yüklenerek götürülen, üstü örtülü, tekerleksiz taşıt
TAİR Uçucu, uçan
TAİSHAKU Hindu tarısı İndra’ya verilen ad
TAK KKTC’de, 1973 yılında kurulmuş bir haber ajansı
TAK KKTC’de, 1973 yılında kurulmuş haber ajansı
TAK Caddelerde kutlama için kurulan süsler
tak Süslü kemer
tak Süslü kemer
TAK Şenliklerde sokaklara kurulan süslü kemer
TAKA Karadeniz yelkenlisi
TAKA Pencere
TAKA Tavana yakın küçük pencere
TAKAMARA Amerika zamkı
TAKANA Mutfak
takanak Alacak,borç
TAKANAK İlişki
TAKAS Kliring
TAKATUKA Basımevlerinde dizilmiş harfleri iyice yerleştirmek için üzerlerine vurmaya yarar takoz
TAKATUKA Kalıpta hurufatı veya basılacak kalıbı bir düzeye getirmek için vurularak kullanılan tahtadan alet
TAKATUKA Uzun tütün çubukların kullanıldığı çağlarda odanın ortasına yerleştirilen kül çanağı
TAKAV Nal
TAKDİR Değer biçme
TAKİ Japon kılıcı
TAKİ On iki imamın dokuzuncusu
TAKİPNE Çok hızlı solunum
TAKİR Çöl bölgelerinde bazı çukurların tabanını kaplayan tuzlu ve killi toprak
TAKİYE Mezhebini gizleme
TAKKE Yarım kule şeklindeki kubbenin üst bölümü; küçük yassı kubbe
TAKLA Devrilip yuvarlanma
TAKO Meksika’ya özgü bir tür mısır ekmeği
TAKOFOBİ Sürat korkusu
TAKOFOBİ Yüksek hızdan korkma
TAKRAK Küçükbaş hayvanların boynuna takılan küçük çan
TAKRİBEN Tahminen
TAKRİR Anlatma, ders verme
TAKRİR Ders verme
TAKSA Pulu yapıştırılmadan gönderilen mektup için, alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti
TAKSİ Tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi
TAKSONOMİ Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim
TAKT Yerinde konuşma veya davranma
TAKTAKI Ağaçkakan
TAKVA Günahtan sakınma,Czüht
TAKYİT Bağlı kılma, kısıtlama
TAL Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
TALAHASSEE FLORİDA
talak Boşanma
TALAKAT Güzel söz söyleme kolaylığı
TALAR İran saray ve evlerinde avluya bakan, üç yanı açık sundurma
TALASEMİ Akdeniz çevresinde yaşayanlarda görülen kansızlık
TALASEMİ Akdeniz iklimine özel bir kansızlık hastalığı
TALASOTERAPİ Deniz tedavisi
TALASSOFOBİ Deniz ya da okyanus korkusu
TALAŞKEBABI İçine pişirilmiş kuş başı et ve sebze konularak hazırlanan bir tür börek
TALAZ Dalga
TALER Almanya ve Avusturya’da kullanılmış eski gümüş para
TALET Yahudi dini törenlerinde kullanılan yünlü ya da ipekli şal
TALİK Asma, yukarı kaldırma
TALİK Yatık çizgileri uzun, dik çizgileri kısa bir yazı çeşidi
TALİKA Boşanmış kadın
talim Yetiştirme
TALİMAR Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik amacıyla konulan ekleme
TALİMAR Kimi gemilerde,baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan ek yapı öğesi
TALİMATNAME Yönetmelik
TALKIM Ana sapın bir çiçekle sonuçlandığı, büyümeyi yan sapların sürdürdüğü bir tür çiçek durumu
TALOS Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş, tunç vücudlu dev
TALTİF Gönül alma
TALTİF İyilik ederek gönül alma
TALVEG Bir akarsu yatağının en derin yerlerine birleştiren çizgiye verilen ad
TALVEG Bir akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren çizgi
TAMANİT Doğal kalsiyum ve demir fosfat
TAMARİN Brezilya’da yaşayan, uzun kuyrukulu, soyu tükenmekte olan bir maymun türü
TAMARİN Demirhindi
TAMBURA Türk Halk Müziğinde kullanılan cura, bulgari, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
TAMBURİ Hint Müziğinde, uzun sapında perde aralığı olmayan bir çalgı
TAMİM Genelge
TAMPİKO Meksika’da yabani olarak yetişen bir ağacın yapraklarından çıkarılan bitkisel lif
TAMTAM Afrikalı yerli davulu
TAMTAM Çin gongu
TAMU Cehennem
TAMZARA Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
TAMZARA Doğu Anadolu’da toplu olaral oynanan bir halk oyunu
TAMZARA-MEYROKİ-SEPE Doğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
TANATOFOBİ Ölümden korkma
TANATOLOJİ Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla incelenmesi
TANCA-AGADİR Fasta bir il
TANDEM Arka arkaya oturularak yürütülen bir bisiklet
TANDEM İki kişilik bisiklet
TANDIR Kimi yerlerde, kışın ayakları ısıtmak için, alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen
TANDIR Kuyuda pişen et
TANDIR Yere çukur kazılarak yapılan bir çeşit fırın
TANE Bitki tohumu
TANEN Mazı tozu
TANEN Sepicilikte ve hekimlikte kullanılan tadı buruk bir madde
TANGENT Klavikord gibi klavyeli çalgılarda tuşun sonunda yer alan ve vurulunca yukarı çıkarak tellere dokunan küçük metal kama
TANİN Tınlam
TANİNİ Klasik Türk Musikisinde, tam ikili aralık
TANKA Klasik Japon şiirnin hece ölçüsüyle yazılan bedizeli en eski ve önemlişiir türlerinden biri
TANTAL Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan iri bir leylek cinsi
TANTRA Hinduizm, Budizm ve Caynacılığın bazı mezheplerinde çok sayıda metnin ortak adı
TANTUNİ Mersin yöresine özgü bir kebab türü
TANZ-SARAKA-MEZEK Alay etme
TAO Çin felsefesinde doğru yolu yada cennetin yolunu belirten temel kavram
TAPA Top mermisinin ucuna vidalanan ve mermi atıldıktan sonra patlamasını sağlayan ayarlı kapak
TAPANLAMAK Tarlaya atılan tohumu örtmek için bir tarım aracıyla tırmık çekmek
TAPAN-SÜRGÜ Tarlaya atılan tohumları örtmek gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü
TAPAS Hinduizm’de, tinsel güç almak veya arınmak için uygulanan çileci uygulamalar
TAPAS İspanyol mezesi
TAPAŞ Yoğrularak yuvarlanmış topak edilmiş bulgur
TAPİ Kumardan eşit kalkma
TAPİ Paralı oyunlarda kar ve zarar olmadığını belirtmekte kullanılan sözcük
TAPİR-NUMBAT Karınca yiyen hayvan
TAPON Niteliği düşük, eski, elde kalmış
tapon Niteliksiz mal
TAPŞIRMA Halk edebiyatında mahlas anlamında kullanılan sözcük
TAPŞIRMA Mahlas
TAPU Hazine arazisini ekip biçenlerin ödediği vergi
TAPYOKA Manyok kökünden çıkanlan nişasta
tapyoka Manyok kökünden çıkarılan nişasta
tar Bir halk sazı
TAR Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü
TAR Gübre ve kül ölçüsü olarak kullanılan çuval
TAR Tavukların üzerinde dünediği ağaç
TAR Telli bir Azeri çalgısı
TARA Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak
TARA Japonya’da Buda tapınaklarına verilen ad
taraba Tahta perde
TARA-BIÇKI Bağ budamaya yarayan eğri bıçak
TARAÇA Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, seki
taraça Teras
TARAK İnsanda ayağın yüksek olan üst bölümü
TARAKS Böceklerde baş ile karın arasında kalan beden bölümü
TARAMA Balık yumurtası ile yapılan meze
TARANGA Bir tür tatlı su balığı
TARANTELLA Çabuk tempolu bir Napoli dansı
TARANTULA İnsanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü
TARANTULA Zehiriyle ünlü olmasına karşın insanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü
TARASUN Darıdan yapılan şarabın kımızla karıştırlmasıyla yapılan eski bir türk içkisi
TARAŞ Harman yerinde ekin kalıntısı
TARAŞ Tarla, bahçe, bağ gibi yerlerden toplanan üründen arta kalanlar
TARAVET Körpelik, tazelik
TARAZ İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplikler
TARBELA Pakistan’da İndus ırmağı üzerinde bir baraj
TARÇINİ Sarı ile kahverengi arası renkte olan
TARF Bakış, nazar(esk.)
TARHUN Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki
TARHUN Yenilebilen ve hekimlikte kullanılan güzel kokulu bir bitki; tuzla out
tarhun, nane Bir bitki (kokulu)
TARİ Ansızın görünen(esk.)
TARİFAT Mevki sahipleri ve bazı görevlileri tasvir eden şiirler
TARİZ Taşlama, iğneli söz
TARLAKOZ Bir çeşit küçük manyat ağı
TARLATAN Aprelenerek sertleştirilmiş ince müslim kumaş
TARLATAN Bazı giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş
TARLATAN Kimi giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş
TARO Tropikal bölgelerde yetişen ve yumruları besin olarak kullanılan bir bitki
tarot Falcılık (kağit)
TARPAN Atgillerden soyu tükenmiş olan küçük, çevik bir yaban atı
TART Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta
TARTAM Atletizmde pistlerin kaplandığı sentetik madde
TARTAN Amyant, plastik madde ve kauçuktan üretilmiş, atletizm pistlerinde kullanılan yer kaplaması
TARTAR Diş taşı
TARTARAT Tartarik asit tuzu
TARTAROS Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer
TARTIL Tartıya dayanan
TARTURA Çıkrıkçı çarkı
TAS İçine sulu şeyler konulan kap
TAS Sovyet Resmi Haber Ajansı
TASALLUT Sarkıntılık etme(esk.)
TASALLUT Sarkıntlık
TASAR Plan
TASHİH Dizgi yanlışnı düzeltme işi
TASMA Hayvan boyunduruğu
TASMAN Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki deniz
TAŞ Alaylı halk şiiri
TAŞ Tavla pulu
TAŞEMEN Taşemengillerden, suda yaşayan, çok ilkel yapılı omurgalı hayvan
TAŞERON Büyük bir işin bir bölümünü yapmayı, asıl müteahhitten üzerine alan ikinci üstenci
TAŞERON Götürü iş yapan
TAŞİZM Lekecilik’de denilen soyut resim anlayışı
TAŞTİR Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek manzume meydana getirmek
TAŞTİR Divan şiirinde başkasına ait bir gazelin her beytinin dizeleri arasına iki ya da daha çok dize eklenmesiyle oluşturulan nazım biçimi
TAT Dilsiz
TAT Hazar Denizi kıyısında yaşayan İran soyundan gelen bir topluluk
TAT Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap ve İranlılara verilen ad
TATAMİ Japonlar’ın geleneksel yer örtüsü
TATAMİ Judo gibi sporlarda minder olarak kullanılan ve pirinç saplarının örülmesiyle yapılan kalın halı
tatami Judo güreş minderi
TATAMİ Karete sporunda yer minderi
tatar Posta sürücüsü
TATARAĞASI Mecazen beceriksiz, başarısız, dikkate alınmayan
TATARCA Şiddetli karın ağrısı
TATARCIK Yakarca
TATARİ Az pişmiş et
TATARİ Posta güvercini
TATİLAT Değişiklik
TATMA Azıcık yeme
TATRA Çekoslovakya’da bir dağ sırası
TATRA Çoban ve bekçi köpeği olarak bilinen, kulakları üçgen biçiminde sarkık, beyaz renkli bir köpek cinsi
TATU Karagöz oynatılan kahve
TATU Zırhlı hayvan
TATUCU Karagöz oyununda kahveci
TATULA Adele kasılmasını önlemek için kullanılan meyvesi dikenli bir bitki
TATULA Beyaz yada mor çiçekler açan, meyveleri dikenli bir bitki
TATULA Boru çiçeği
TATULA Kasların kasılmasını giderici, hekimlikte kullanılan bitki
TATULA Patlıcangillerden, kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılan bir bitki
TATUS Amerika’da yaygın olarak rastlanan, dişsiz ve memeli bir hayvan
TATYAN Geceleri söylenen ağır feryatlı türkülerde bir ezgi
TAUN Veba
TAV İşlenecek bir nesnede bulunması gereken en uygun ısı
TAVA Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer
TAVA Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü
TAVA Kireç teknesi
TAVA Tuzlalarda deniz suyu çekilen bölüm
TAVARET Hamile kadınlara gözkulak olan hipopotam tanrıça
TAVAŞİ Saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası
TAVERNA Çalgılı meyhane
TAVİK Alı koyma
TAVİZ Ödün
TAVLA At ahırı
TAVLA Atların bağlandığı uzun ip
TAVULGA Kabuğu kırmızı veya erguvani renkte olan ve tabaklamada kullanılan bir söğüt türü
TAVULGA Kabuğu kırmızı ya da erguvani renkte olan ve sepicilikte kullanılan bir söğüt türü
TAY Hayvanın bir yanındaki yük
TAY Üç yaşına kadar olan tay yavrusu
taya,lala/ Selçuklularda Dadı
TAYF Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden (prizma) geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
TAYFBİN Güneşin yedi rengini ayrıştıran spektroskop
TAYGELDİ İkinci kez evlenen kadının beraberinde götürdüğü çocuklar
TAYLAK At ya da deve yavrusu
TAYLESAN Sarığın omuz üzerine sarkıtılan ucu
TAYR Arapça kuş
TAYSIRAN Hamur kesmeye yarayan alet
TAYYÖR Ceket ve eteklikten oluşan kadın giysisi
TAZ Geçici Otonom Bölge
TAZ Rusya’da kıyı ırmağı
TAZAMMUN-TEŞMİL Kapsama, içerme, içine alma
taziye Başsağlığı dileme
TAZMİN Bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması
TAZYİK Basınç
TB Terbiyum
TB Terbiyum
TBF Türk Bok sFederasyonu
TC Tekhnetyum
TC Teknesyum
TCA Kanada Hava Yolları
te Bir cetvel
TE Bir cetvel türü
TE Mühendis cetveli
TE Sıhhi tesisatta su borsunu üç yönlü kullanma durumuna getiren parça
TE Tellür
TE Tellür
TEALİ Yükselme, yücelme
TEATİ Karşılıklı alıp verme
TEB Mısır’da tarihi bir kent
TEB Sıcaklık ,hararet
TEBAA Uyruk
TEBER Balta
TEBER Kimi dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve hafif balta
TEBER Meşin keskisi
TEBER Meşin kesmek için kullanılan araç
TECELLİ-FATALİTE Kader, alınyazısı
TECİR Pazar yeri
TECRİT Soyutlama
TECZİYE Cezalandırma
TEÇHİZAT Donanım
TEDÜKSİYON Tümdengelim
TEDVİN Derleme
TEEGÖZ Aynalar ve mercekler yardımıyla, belgeleri bir ekran üzerine yansıtmaya yarayan optik aygıt
TEES Hayvan dışkısı
TEESSÜR Üzülme, üzüntü
TEFE Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç ya da metal parça
TEFNUT Bulutların tanrıçası
TEFNUT Nem ve Bulutların tanrıçası
TEFRİKA Gazete ya da dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
TEFRİKA Gazetecilik.Uzun bir yazının bölüm bölüm verilmesi
TEFTİŞ-MURAKKABE Denetleme, denetim
TEGANNİ Şarkı söyleme
TEGULA Antik çağlarda yapıların üstünü örten kiremitlere verilen ad
TEĞEL Seyrek ve eğreti dikiş
TEĞET Matematikte, bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru
TEĞRE Daire
TEHİ Boş
TEHZİL Alay ve şaka yollu yazılmış nazire
TEİZM Tanrıcılık
TEKÇİ Monist
TEKE Antalya ve Fethiye körfezleri arasında yer alan yarımada
TEKE Bir çeşit karides
TEKE Daha çok deniz kıyılarındaki su birikintileri içinde yaşayan çok küçük boy karides
TEKELİ Karabükte bir dağ
TEKESAKALI Bileşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki
TEKESAKALI Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki
TEKFUR Hıristiyan beyi
TEKİL Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim
TEKİLA Meksika’ya özgü sert bir içki
TEKİR Barbunya ya benzeyen bir balık
tekir Barbunyaya benzeyen balık
TEKİT Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme
TEKKE İşsiz, güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer(Mcz.)
TEKLEMEK Kekelemek
TEKNE Yer kabuğundaki kıvrımların çukur, alçak yeri, havza/Jeo.)
TEKNOFOBİ Teknolojiden korkma
TEKSTÜR Objelerin dış yapı özelliklerini gösteren dokuları
TEKTONİK Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleriyle olan ilgilerini araştıran yerbilim dalı
TEKZİP Yalanlama
TEL Madeni ip
tel Metal ip
TELAKİ Buluşma, kavuşma
TELARO Pencere boşluğunu içten boydan boya çeviren, kanatların takıldığı sabit çerçeve
TELATİN Bir tür dana ve öküz derisi
TELATİN Bir tür sağlam, yumuşak dana ya da öküz derisi
TELEK Kuşun kanat tüyü
TELEK Türlü renklerde kalın eksenli tüy
TELEKİNEZİ -TELEPATİ Uza devim
TELEKS Uz yazım
TELEM Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan aygıt
TELEME Bir tür yağsız ve tuzsuz peynir
TELEMMETRE Fotoğraf makinalarının resim uzaklık ayarını yapan bir sistem
TELESİMEK Çok yorulmak
TELESİYE Dağ teleferiği
TELH Acı(eski)
TELİCA Nikaragua’da bir yanardağ
TELİF Bir eser üzerindeki hak
TELİN Lanet okuma, kargıma, kargış
TELİS Bir çuval türü
TELİS Bitkisel tellerden yapılmış kaba örgülü büyük çuval
TELİT Kablo
TELKARİ Gümüş veya altın tellerden meydana getirilen motiflerlerle süslü
TELKARİ Gümüş, altın tellerden süsleme
TELKARİ Tel durumundaki gümüşü,altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş
TELLAK Hamamda kese yapan erkek
TELLUS Toprak tanrıçası Gaia’ya verdikleri ad
TELMİ Bir şiirin bir mısraını veya mısralarının bir kısmını başka dilden söyleme sanatı
TELVE Kahve tortusu
TEMA Bir besteyi oluşturan temel motif
TEMAŞA Bakma, seyretme
TEMAŞA Hoşlanarak bakma
TEMATİK Bir tema etrafında oluşan
TEMATİK İzleksel
TEMATİK Konusal
TEMBUL Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir tür biber ağacı
TEMEK Ahır penceresi
TEMEK Küçük kapı
TEMKİN Tedbirli davranma
TEMLİK Birine bir mülkü sahip kılma
TEMLİK Hakkı devretme
TEMNE Sierra Leone’de yaşayan etnik bir grup
TEMPERA Boyar maddenin tutkallı suyla, genellikle de yumurta akıyla karıştırılmasıyla elde edilen bir boya türü
TEMREN Demir parmaklık çubuklarının ucundaki sivri kısım
TEMREN Ok, kargı gibi şeylerin ucundaki sivri demir
TEMREN Okun ucundaki sivri demir
TEMRİN Yineleterek alıştırma
TEMRİYE Deride yer yer küme durumundaki birtakım kabartılarla kendini gösteren hastalık
TEMRİYE Karayosunu
TENASÜP Divan edebiyatında anlamları arasında bağlantı bulunan sözcüklerin aynı ifadede kullanılmasıyla yapılan edebi sanat
TENBİH Uyarı, hatırlatma
TENDER Bir buharlı lokomotifin arkasına yerleştirilen ve lokomotifin beslenmesi için gerekli yakıt ve suyu taşıyan araç
TENDER Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu taşıyan vagon
TENEKE Kalaylı ince sac
TENEKE Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
TENGEREK Ağaçtan yapılan koyun yünü veya keçi kılından ip yapmaya yarayan aygıt
TENİS Alan topu
TENJİN Bilge, eğitim ve hattalık tanrısı
TENKİS Azaltma, eksiltme
TENNANE Senfoni
TENNURE Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz yakasız uzun ve geniş giysi
TENNURE Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysi
TENNURE Semazenlerin giysisi
tenor En tiz erkek sesi
TENORİT Oksit minerallerden biri
TENTE Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vs.’den yapılmış örtü
TENTE Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzeriene açılan branda veya başka bir malzememden yapılmış örtü
TENTENE Dantel
TENUKİ Go oyununda , rakibin hamlesine cevap verememek
TENUKİ Go oyununda, rakibin hamlesine cevap vermemek
TEOLOJİ İlahiyat
TEOREM Kanıtlanabilen bilimsel önerme
TEOS İzmir’in Seferihisar ilçesindeki ünlü antik kent
TEOS İzmir’in Seferihisar Bölgesinde eski bir yerleşim
TEOS-KLAZOMENAİ-ERYTHRAİ-PHOKAİA-SAMOS-KHİOS-MİLETOS-MYUS-PRİENE-EPHESOS-KOLOPHN-LEBEDOS On İki İon Kent
TEOSOFİ Tanrı bilgisi
tepe Üst bölüm
TEPECAMI Tavanda veya tavana yakın yerde bulunan camlı pencere
TEPİK Kurumuş çamur
TEPİR Kamış elek
TEPİR Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
TEPİR Tahılın taşını ayırmaya yarayan elek
TEPİT Arpa ve buğday unundan yapılan köpek maması
ter Deriden sızan sıvı
TERAH Antik metinlere göre Hz. İbrahim’in babası
TERAH Hz. İbrahim’in babası
TERANE Çok yinelendiğinden usanç verici bir durum alan söz
TERANE Her dizesi birbiriyle uyaklı rubai türü
TERANE-IR-MELODİ-NEVA Ezgi, makam
terapi Tedavi
TERAS Taraça
teras Taraça
TERATOFOBİ Gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
TERATOLOJİ Ucubeleri inceleyen bilim
TERAZİ İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık
TERBİ Başka bir şairin gazele beyit eklemyerek bend haline getirmesi
TERBİYE Arabaya koşulan atların dizgini
TEREBANTİN-TEREBENTİN Kozalaklardan çizilerek alınan kokulu reçine
TEREK Geleneksel Türk evlerinde bulunan raf
TEREK Raf
TEREK Raf, sergen
TEREKE Bırakıt
TEREKE Miras, bırakıt
tereke, bırakıt Miras
TEREKEME Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu
TEREKEME-ASKERANİ-ATABARI Kars yöresinde oynanan bir halk oyunu
TEREKKEME Davul ve zurna eşliğinde Kars ili yöresinde oynanan bir halk oyunu
TEREŞ KOVA 6 Haziran 1963’te uzaya çıkan ilk Rus kadın astronot
TERGAL Sentetik poliyester lifleri ya da ipliği
TERHİN Rehin bırakma
TERİYAKİ Japon bifteği
TERİYE Cesareti ve gücü ile tanınan dayanıklı bir köpek cinsi
TERK Tarikat ehlinin başlığında bulunan kabarık dilimler
TERKİP Bileşim, bileştirme
TERKOS İstanbul’da bir göl
TERME Bir tür yaban turpu
TERMİK Isıl
TERMİNOLOJİ Terim bilimi
termit Akkarınca
TERMİYE Acı bakla
TERMOFİL Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen mikroorganizmalara verilen genel ad
TERMOFOBİ Isıdan korkma
TERMÜNİS Sınır taşı tanrısı
TERRAKOTTA Değişik renklerde tuğla ve kiremitten çok daha düzgün, ince dokulu pişmiş toprak
TERS Hayvan pisliği
TERSAKAN Yeşil ırmağın bir kolu
TERSANE Gemi yapılan yer
TERSANELİ Deniz subay ve erlerine verilen ad
TESHİLAT Kolaylıklar
TESİK Gübrelik
TESKERE Yapılara gereç taşımada kullanılan dört kollu tahta araç
TESKİN Acıyı bastırmaya çalışma
TESPİ Fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı
TESPİT Saptama
TEST Bir sınav türü
TESTİ Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
TESTOFOBİ Testlerden ya da sınavlardan korkma
TESVİYE Düz duruma getirme, düzleme
TEŞAUR Şairlik taslama
TEŞBİH Benzeti
TEŞİ Bir tür iplik bükme aracı
TEŞRİ Hz. Muhammad’in şeriata ait buyrukları
TEŞT Büyük leğen
TEŞT Çamaşır leğeni
TEŞYİ Uğurlama
TET Vietnam takviminde yılbaşı
TETA-ERA-GAMA-ALFA-DELTA-EPSİLON-BETA-SİGMA-KAPPA Yunan abecesinde bir harf
TETARİ İribaş
TETERİ Derileri tabakalamakta ya da hayvanların yaralarını iyileştirmede kullanılan meşe kabuğu
TETERİ Derilerin içine batırıldığı tanenli bitki suyu
TETİR Cevizin yeşil kabuğu veya yaprağı
TETİR Meyve sebze lekesi
TETİR Yeşil ceviz kabuğu, nar gibi bitkilerin bıraktığı kalıcı boya lekesi
TETRAPLEJİ Her iki kol ve bacakların felci
TEVARÜD İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması
TEVATÜR Söylenti
TEVEK Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dalı
TEVKİİ Kelimelerin arası birleştirilerek yazılan bir yazı üslubu
TEVSİK Belgeleme
TEVZİ Dağıtım
TEYAKKUZ Uyanıklık
TEYİT Doğrulamak
TEZAT Karşıtlık
tezene Çalgıç,mızrap
TH Toryum
TH Toryum
TH,T Tayland
THALAMOS Antik Yunan Evlerinde yatak odası
THANATOS Yunanlıların ölüm tanrısı
THANGKA Üzerlerine dini konuların işlendiği Tibet stili dikdörtgen kumaşlar
THAR Hindistan-Pakistan topraklarında bir çöl
THEORİA Tanrının kendi kendisine bakışı
THERMAE Antik Roma Mimarlığında, anıtsal boyutlarda yapılan genel hamam
THG 2003 Dünya Atletizm Şampiyonasında kullanıldığı saptanan birdoping maddesi
THİASOS Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleri
THOMAS MANN 1929’da Nobel Edebiyat Ödülü alan Alman yazar
THOMAS SAVERY 1698’de ilk buhar makinesini içat eden mucit
THOMAS SAVERY 1968’de ilk buhar makinesini icat eden mucit
THOR Göksel güçlerin tanrısı
THOTH Bilgeliğin tanrısı
THOTH İlim tanrısı
THOUERİS Hippopotam tanrıça
TIGALA Hekimlikte kullanılan, sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve özsu
TIGALA Sığla yağı’da denilen ve günlük ağacından elde edilen balsam
TIĞ aaahipte desenin bitiminde, ciltte şemse ve köşebent kenarlarında kullanılan yardımcı süsleme motifi
TIKA Tuğla kiremit gibi şeyler yapmaya yarayan kil
TIKNAZ Şişmanca, kısa boylu, yapılı
TINAZ Buğday yığını
TINAZ Saman yığını
TINAZ Savrulmak için hazırlanmış ekin yığını
TIRAKA Hamağı yatırılabilir konuma getirmek için başucuna ve ayak ucuna konulan ağaç
TIRIS Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
TIRKAZ Kapı mandalı, sürgü
TIRKAZ Kapıyı sıkıca kapamak için arkasına enine sürülen demir veya ağaç
TIRKIZ Ahşap kapı tokmağı
TIRLAMAK İğneye yakalanan lüfer balığının kurtulmak için yaptığı sert hareketler
TIRLIK Pamuktan yapılan kalınca iplik ya da bu iplikle dokunmuş bezden yapılan şalvar
TIRMAŞIK Yurdumuzun orman alanlarında da yaşayan bir kuş
TIRNAK Demirin kollarının ucundaki tırnak şeklindeki kısım
TIRNAK Gemi demirinin ucundaki yassı parça
ti Boru sesi
Tİ Titanyum
Tİ Titanyum
TİANMU Işık tanrıçası
TİARA Papalığın simgesi olan üç katlı taç
TİBA Armut biçiminde ipek telli Vietnam lavtası
TİBA Vietnam lavtası
TİC Taçlar
TİCANİLİK Kuzey Afrika’da kurulmuş bir tarikat
TİFDRUG Çukur baskı yöntemi
TİFDRUK Sayfa kalıpları bakırdan, renkli fotoğraf baskılarına elverişli bir baskı tekniği, çukurbaskı
TİFTİK Aynı adlı keçi türünün ince, yumuşak, parlak yünü
TİG Divan edebiyatında sevgilinin kaşı, kirpiği, bakışı için kullanılan benzetme
TİG Kılıç
TİGAL-TİKAL Altın ve gümüş tartmakta kullanılan siyam gümüş ölçüsü
TİH Çöl
TİH Sina yarımadasının ortasında yer alan çöl
tik Çok sert bir ağaç
TİK Doğu Hindistan’da yetieşen kerestesi makbul bir ağaç
TİK Doğu Hindistan’da yetişen kerestesinden yararlanılan birağaç
TİK Sıcak bölgelerde yetişen kerestesinden kaplamada yararlanılan çok sert bir ağaç
TİKA. Hinduların boyayla alınlarına yaptıkları dini işaret
TİKE Çoban düdüğü
tike Ekmek ufağı
TİKE Lokma, dilim
TİKEL Cüzi, kısmi
TİKE-LİME Parça, lokma, dilim
TİKİNA Sepet
TİLAKA Hintli kadınların tarikatlarını belirtmek için alınlara sürdükleri renkli toz
TİLAVET Kuranı düzgün, usulünce ve yüksek sesle okumak
TİMA Mısır’da bir il
TİMBAL Bakırdan yapılma ve küre biçiminde bir tür davul
TİMBAL Bir tür davul
TİMBAL Küre biçiminde davul
TİMİ Böceğin ısırmasıyla oluşan yumru
TİMİN DNA yapısında bulunan, primidin grubundan organik bir bileşik
TİMPANİ Vurmalı bir çalgı
TİMÜS Göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgıbezi
TİN Ruh
TİNAMU Tropikal Amerika’da yaşayan tavuğa benzer bir kuş
TİNAMU Tropikal ormanlarda yaşayan tavuğa benzer bir kuş
TİNAMU Uçabildikleri halde genellikle yürümeyi ve koşmayı yeğleyen 46 kuş türünün ortak adı
TİNER Boyaların inceltilmesinde kullanılan sıvı
TİNHAU Çin.Mit.Çinli balıkçıların deniz tanrıçası
TİNİ Hatay yöresinde incirden elde edilen rakıya verilen ad
TİNİ Hatay’da incirden yapılan bir tür rakı
TİNİ İncir rakısı
TİPOGRAFİ Basımcılıkta harf seçimi ve tasarımlarının yapılması
TİPOMETRE Dizgicilerin kullandığı taksimatlı cetvel
TİPO-TİPOGRAFİ Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi
TİR Denk eş
TİR Divan şiirinde sevgilinin kirpiği için kullanılan mazmun
tira Zorba hükümdar
TİRAD Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi, uzun ve tumturaklı konuşma
tiraj Baskı sayısı
TİRAMİSU İtalyan mutfağına özgü bir pasta türü
TİRAMOL Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatmak işi
TİRAMOLA Geminin rüzgar üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
tiramola Yelkeni rüzgara döndürme
TİRAMOLA Yelkenleri germe veya gevşetme işlemi
TİRAN Siyasi gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan
TİRAT Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
TİRAT Uzun ve tumturaklı konuşma
TİRE Dikiş ipliği
TİRE Dikişte kullanılan pamuk ipliği
TİRE Hiçbir yumuşak tonu olmayan ve yanlızca iki uç yoğunluğu bulunan fotoğraf
TİRE Kısa çizgi
TİRE Pamuk ipliği
TİREK Küçük ok
TİRENDAZ Temiz ve zarif giyinmiş
TİRENDAZ Zarif giyinen kimse
TİRENDAZ-KEMANKEŞ Ok atan, okçu
TİRENTİ Bir halatın çekilen çıması
TİRHOS-SARDALYA Ateş balığı
TİRİLYE Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı, tamamıyla sit alanı olan Zeytinbağı bucağının eski adı
TİRİT Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
TİRİT Yaşlı ve zayıf kimse
TİRİT Yemek alçası
TİRİZ Dar ve ensiz tahta
TİRİZ Giysilerin yırtmacına ve eteğine eklenen ensiz kumaş parçası
TİRLE Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç
TİRLİN Türlü kalınlıklarda mürekkeple çizgi çizmeye yarayan gereç
TİRNELE Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip
TİROİT Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez
TİROKSİN Tiroit hormonlarının ilki
TİRSİ Alosa’da denilen balık
TİRSİ Hamsigillerden bir balık
TİRŞE Parşömen
TİRŞE Üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri
TİRŞE Yeşil ile mavi arası renk
TİRŞİK Yemeği yapılan, tadı ekşi bir ot
TİRUKKURAL Tamullar tarafından evrensel Veda olarak kabul edilen 1330 beyitlik metin
TİŞN Susuzluğun cini
TİTAN Satürn gezegeninin en büyük uydusu
titan,bizmut, Bir element
TİTANİK Bin dokuz yüz on iki yılında batan transatlantik
titi Maymun cinsi
TİTR Ad, ünvan
TİTRİBA Pullu oya
TİTYOS Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev
TİZ İnce, keskin ses
TİZE Gemicilikte halat germe
TL Talyum
TL Talyum
TLOS Muğla ilinde antik bir Likya kenti
TLOS Tarihsel coğrafyada Anadolu’nun Lykia bölgesinde,kalıntıları Fethiye ilçesi yakınlarında bulunan antik kent
TM Tuliyum
TM Tulyum
TN Tunus
TO Japonya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi
TOCA Bir halat ya da zincirin dolaşıp kör düğüm olması
TOGA Ayran çorbası
TOĞGA Yoğurtlu yarma çorbası
TOĞRUL Çakırdoğan kuşuna verilen ad
TOK Cokeylerin giydiği bir tür başlık
TOK Jokeylerin giydiği kenarsız başlık
TOK Sık ve kalınca dokunmuş kumaş
toka El sıkışma
TOKA İçki içerken birinin şerefine, sağlığına kadeh tokuşturulması
TOKAÇ Çamaşır yıkamada kullanılan yassı tokmak
TOKAT Cezalı hayvanların kapatıldığı yer
TOKAT Tahta çit
TOKAT Tarla, bahçe veya mandıra kapısı
TOKAY Macaristan’da üretilen ünlü bir şarap
TOKLU Bir yıllık kuzu
TOKMAKBAŞ Kaya balığı
TOKOFOBİ Gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
TOKSİFOBİ Zehir korkusu
TOKSİMAN Dıştan sağlanan her türlü maddeye karşı fiziksel ve ruhsal bir bağımlılık duyan kimse
TOKUÇ Çamaşır yıkarken kullanılan araç
TOKYO Genellikle plastik, açık bir tür terlik
tol Küçük koy
TOL Küçük köy
TOL Taş kemer
TOL Yayla ve bahçe kulübesi
TOLA Peynir yağ koymaya yarayan kuzu derisi, tulum
TOLAY Tibet tavşanı
TOLERANS Hoşgörü
TOLGA İtfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık
TOLÜEN Leke çıkarıcı olarak kullanılan, yanabilir sıvı hidrakarbür
TOMAHAWK Kuzey Amerika yerlilerinin savaş baltası
TOMAK Ağaçtan yapılmış gürz
TOMAK Bir tür kalın ve ağır çizme
TOMAK Kalın ve ağır bir çizme türü
TOMAKA Çene altından geçirilerek baş örtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı
TOMAR Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk
TOMARA Gümüşhane’nin Şiran ilçesi yakınlarında bir şelale
TOMAS Kaymaktan yapılan bir tür tulum peyniri
TOMBAK Kuyumculukta kullanılan yüzde seksen bakır, yüzde yirmi çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
TOMBAZ Düz nehir gemisi
TOMOFOBİ Ameliyat olmaktan korkma
TON Bir rengin koyuluk ve açıklık dercesi
TON Bir metre küp hacminde ve 4 C deki arı suyun ağırlığı
TON Rengin ışığa göre aldığı dereceler
TONALİTE Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği
TONGA Hile, düzen, tuzak
TONİK Cilt bakımında kullanılan yüzü ve boyna sürülen losyon
TONİK Organları uyaran ve güçlendiren ilaç
TONİLATO Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir tona eşit birim
TONOZ Alttan obruk olan yarım silindir biçimindeki tavan örtüsü
TONOZ Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimi
TONOZ Bir mekanı örten kemerli yapı
TONOZ Kemerli yapı
TONOZ Taş ya da tuğladan örülerek meydana gelen bir mimari örtü elemanı
TONOZ Tuğla ve harçla örülmüş,alttan obruk, yarım silindir biçiminde tavan örtüsü
tonoz Yapı (kemerli)
TOPA Hindistan’da yerli ve Avrupa karışığı melez
TOPAÇ Kayık küreğinin toparlakça yeri
TOPAÇ Kurşun borunun ağzını genişletmekte kullanılan bir tür ağaç tıkaç
TOPAÇ Toparlak sepet ya da küçük küfe
TOPALAK Yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki
TOPAN Kefal balığına verilen bir başka ad
TOPATAN Güzel kokulu, sarı renkte, uzunca bir kavun türü
TOPAZ Alüminyum silikatı ve flüorinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş
TOPEKA KANSAS
TOPİK Bir meze türü
TOPİK Nohut, patates, tahin ve soğanla yapılan bir tür meze
TOPİK Tahin, nohut, patates ve soğanla yapılan meze
TOPİKA Genel kurallar
TOPLAÇ Kolektör
TOPOFOBİ Belirli yerlerden korkma
TOPUK Denizdeki lokal sığlıklar
TOR Acemi
TOR Aldanmak
TOR Sık gözlü ağ
TORAK Kömür yapmak ve tuğla pişirmek için hazırlanmış ve dışı çamur ile sıvanmış ocak
TORAK Kömürleştirilecek ağaç ya da pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
TORAKEV Asya’da yaşayan Türkler’in tepesi kubbe şeklinde olan yuvarlak çadırı
TORBEŞLER Makedonya’da yaşayan etnik bir grup
TORBİL Gobene’de denilen bir balık
TORİL Boğaların kapalı tutuldukalrı arenaya bitişik yer
TORK Bir kuvvetin, uyguladığı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi(fiz.)
TORK Bir kuvvetin, uygulandığı kütleti bir eksen etrafında döndürme eğilimi
TORK Kuvvet momenti, buru(fizik)
TORLAK Derviş
TORLAK Genç, toy
TORNADA Hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası
TORNADO Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli fırtına
TORNET Bilyeli tekerlekler ve küçük bir sandıktan oluşan basit taşıma aracı
TORNİSTAN Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
TORS Gövde heykeli
TORSO Kollar, bacaklar ve baş dışında kalan insan gövdesinin heykeli
TORSO Başsız heykel göcdesi
TORTİLLA Meksika’da mısır unuyla yapılan ekmeğe verilen ad
tost Hazır bir yiyecek
TOST Kızarmış ekmek dilimi
TOSUN Bir ile üç yaş arasında bulunan burulmuş erkek sığır
TOTAL Bütünsel
TOTO Kıç, popo
TOTOLOJİ Anlamdaş kelimelerin artarda söylenmesiyle oluşan pekiştirme sanatı
TOVUZ Tavus kuşu
TOYAKA Bükerek germek için iki kat edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası
TOYDAN Toy kuşunun iri bir türü
TOYGA Yoğurtlu çorba
TOYNAK At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı
TOZAK Toz fırtınası
TOZAN Çok ince toz tanesi
TOZKOPARAN Çok rüzgarlı yer
TÖMBEKİ Nargile ile içilen bir tütün cinsi
TÖMBEKİ Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü
TÖNİT Gök taşlarında rastlanan nikelli demir
TÖRE Bir toplumdaki ahlakla ilgili davranış biçimleri
TÖVBE Günahtan dönme
TÖZ Cevher
TÖZ Kök, asıl, cevher
TR Türkiye
TRABZAN Merdiven parmaklığı
TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru
trahom Bir göz hastalığı
TRAJ Gazetecilik.Baskı sayısı
TRAJEDİ Konusunu efsanelerden veya tarihi olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri
trajedi* Ağlatı
TRAK Oyuncunun sahnede rolünü unutması
TRAKE Soluk borusu
TRAKİT Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldispat türü
TRAKUNYA Çarpan balığı
TRAKUNYA İnce uzun gövdeli, ince pullu bir balık
TRALLES Aydın’ın merkezinde bulunan eski bir yerleşim
TRAM Fotomekanik işlemlerde duyarlı tabaka önüne yerleştirilen kareli veya ağımsı saydam bir malzemeden oluşan elek
TRAM Matbaa dilinde kullanılan bir tür dokusal çalışma
TRAMOLA Yelkenle seyirde rüzgarın bir kontradan diğer kontraya önce pruvanın geçmesi ile yapılan dönüş
TRAMOLA-KAVANÇO-KAVARÇO Yelkeni bir bordadan öbür bordaya almak
TRANS Hipnoz durumu
TRANSANDANTAL Deney üstü
TRANSEPT Örtü sisteminde nefleri dik açı ile kesen ve altyapıya da yansıyan birim
TRANSFORMİZM Dönüşümcülük
TRANSFÜZYON Kan aktarımı
TRANSPLANTASYON Organ aktarımı
TRANŞ İnek ya da dana budunun orta bölümü
TRAP Havaya fırlatılan bir plakanın vurulması ilkesine dayanan atıcılık dalı
TRASE Basılacak işin filmlerinin montajı için gerekli olan çizimlerin yapıldığı karton veya kağıt
TRATA Çekilerek balık avlamaya yarayan, genellikle daire şeklinde el ağı
TRATA Genellikle daire şeklinde balık ağı
TRAVERS Üzerine rayların yerleştirildiği , yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
TRAVERTEN Pamukkale örneğinde olduğu gibi, kimi kaynak sularının yığdığı kalker tortu
TRAVMA Organizmada darbeyle oluşan bozukluk
TRAVMATOFOBİ Yaralanmaktan korkma
TREBLİNKA Polonya’da ünlü Nazi Toplama kampı
TREFL Briçte, Sinek, Destedeki 4 renkten en küçük olanı
TREKKİNG Dağ yürüyüşü
TREMA Bazı dillerde, kimi ünlü harflerin üzerne konan, yan yana iki nokta
TREMA Kimi sesli harflerin üstüne konan yan yana iki nokta
TREMOFOBİ Titreme korkusu
TREMOFOBİ Titremeden korkma
TREMOLA Sesin kesintili ya da kesintisiz sürekli tekrarına verilen ad
tren Bir kara taşıtı
TREN Şimendifer
TRENÇKOT Yağmurluk
TREND İstatistikte, uzun süreli eğilim
TRENTON NEW JERSEY
TREPAK Ukray’na dansı
TREVİ Roma’yı tekrar görebilmek için, içine para atılması adet olan ünlü çeşme
TREYLER Traktör veya kamyonlara,daha çok yük taşımalarını sağlamak için takılan araba
TRİATLON Yürüme, koşma, bisiklete binme, ağırlık atma, yüzme vb sporlardan herhangi üçünü kapsayan, yarışma
TRİBOLOJİ Birbirine sürtünen cisimlerin karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalı
TRİKİNOFOBİ Gıda zehirlenmesinden korkma
TRİKOPATOFOBİ Saç hastalıklarından korkma
TRİKOSEFAL-ARİKOSEFAL Kırbaç kurdu
TRİL Atardamarların bazılarında duyulan titreme
TRİLEM Üçlem
TRİM Yelkenleri rüzgara göre ayarlama
TRİNKETA Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan ana sereni ve bu serene bağlanan yelken
TRİO Üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türü
TRİO Üçlü
TRİPANOFOBİ Aşı ya da iğne olmaktan korkma
TRİPİTAKA Budizm’in yasalarını belirleyen üç bölümden oluşan eser
TRİPO Tekke
TRİPOD Fotğraf çekimi sırasında, makinanın sarsılmasını önlemek için kullanılan üç ayaklı sepha
TRİPOLİ Ufalandığında tozları, madensel eşyayı, taşı, mermeri, camı, vb.’yi temizlemeye ve parlatmaya yarayan silisli kaya
TRİPORTÖR Üçteker
TRİPOT Fotoğraf çekiminde ortaya çıkabilecek sarsıntıları önlemek için kullanılan araç
TRİPTİK Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi
TRİPTİK Üç kanatlı resim
TRİRATNA Buddha, Dharma ve Sangha’dan oluşan Budizm’in üç temel ibadet öğesi
TRİSKAİDEKAFOBİ On üç sayısından korkma
TRİŞİN İnsanların ince bağırsağında yaşayan bir solucan türü
TRİTON Trityumun, bir protondan ve iki nötrondan oluşan atom çekirdeği
TRİYAS İkinci çağın yaklaşık 45 milyon yıllık dönemi
TRİYO Üç kişilik müzik topluluğu
TRİYOLE On mısralı bir nazım şekli
TROK Mal değişimi, trampa
TROK-MÜBADELE Değiş, mal değişi, trampa
trol Sürütme ağı
TROL Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, geniş ağızlı balık ağı
TROMBUS-ALEKA Kan pıhtısı
TROMP Binanın bir bölümünü tutmaya yarayan köşe kubbesi
TROMP Kare altyapıdan kubbe eteğini hazırlayan sekizgene geçiş öğesi
TROPİZM Doğrulum
TROPOSFER Atmosferin 11 km kalınlığında olan ilk katmanı
TROTUAR Yaya kaldırımı
TROYKA Bir devletin yada bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik topluluk
TROYKA Rusya’da, üç atla çekilen kızak ya da araba
TRÖST Tekelci sermayedarlığa dayalı ortaklıklar birliği
TRUBADUR Ortaçağ Fransasında gezgin halk şairlerine verilen ad
TRUD Sovyetler Birliği döneminde para yerine kullanılmak üzere 1921-1922’de kabul edilen emek hesap birimi
TRUP Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu
TRUTYPE Apple ve Microsoft tarafından sunulan yazı tipi düzeni
TRUVAKAR Uzunca kadın ceketi
TRÜF Genellikle kahveyle birlikte yenilen bir tür çikolata
TRÜK Sinema ve tiyatroda teknik ustalıkla yapılan hile
TRÜK Tiyatro ve sinemada teknik ustalıkla yapılan hile
TSUKE Go oyununda saldırı hamlesi
TSUNAMİ Deprem dalgası
TSUNAMİ Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem
TUAL Üzerine resim yapılan bez
TUAREG Büyük Sahra’da yaşayan göçebe bir halk
TUAREG-BOBO Burkina Faso’da yaşayan etnik bir grup
TUBA Dikey durumda çalınan, üzerinde pistonlar bulunan bakıdan, nefesli çalgı
TUBA Kökü yukarıda dalları aşağıda olduğuna inanılan cennet ağacı
TUBA Üserinde pistonlar bulunan bakırdan, nefesli bir çalgı
TUBUL Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad
TUDİ Küçük arazilerin koruyucusu tanrı
TUFA Silahla yapılan hırsızlık
TUFA Vurgun
TUFEYLİ-EKTİ-PARAZİT Asalak
TUFFAN Çok ekşi
TUĞ Sorguç
TUHAFİYE İncik boncuk işleri
TUJ Doğu Anadolu yöresinde yetiştirilen beyaz yünlü koyun ırkı
TUJ Kars, Ardahan ve Iğdır yörelerinde yetiştirilen beyaz yünlü koyun cinsi
TUKAN Ağaçkakan türünden çok büyük gagalı bir kuş
TUKAN Amerika’da tropikal bölgelerde yaşayan iri bir kuş
TUKAN Tropikal Amerika’da yaşayan kimi hafif gagalı kuşların ortak adı
TUL Boylam
TUL Boylam uzunluk
TULANİ Uzunluğuna, boyun
TULGA Miğfer
TULPAR Azim
TULU Güneşin doğması
TULUAT Doğaçlama tiyatro
TULUK İçine pekmez, peynir, yağ vs konulan yada yayık olarak kullanılan deri tulum
TULUK-TOLA Tulum
TULUNTAŞ Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sarkıt ve dikitleri ile ünlü bir mağara
TULUP Atılmış, eğirilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün ya da pamuk
TUMAN Don, şalvar
TUMAN İç donu
TUMŞUK-TOMŞUK Papağan, kartal gibi kuşların kemerli gagası
TUN Gizli yer, köşe bucak
TUNA Karadeniz’e dökülen Avrupa’nın ikinci uzun ırmağı
TUNCA Bulgaristan’da bir akarsu
TUNÇ Bakır, çinko ve kalay karışımı olup, pirinci andıran sarı bir alaşım
TUNÇ-BRONZ Bakır kalay karışımı
TUNDRA Bataklık, tarıma elverişsiz soğuk bölge toprakları
TUNDRA Kutup bozkırı
TUNG Çin’de yetişen ve meyvelerinden kurutucu bir yağ elde edilen ağaç
TUNİKAT Basit bir omurga yapısına sahip, saydam yapılı, organik maddeler ve mikroskobik organizmalarla beslenen bir derin deniz canlısı
TUN-ŞEB-TÜŞEBLEYL,LEYL Gece
TUPAN Balkan ülkelerinde kullanılan ve zurnaya eşlik eden, iki yanı deri kaplı büyük davul
TURA Dam
TURA Halat gibi örülmüş iplik çilesi
TURA Kimi oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil
TURA Madeni paranın resimli yüzü
TURA Ucu düğümlenmiş mendille oynanan oyun
TURAÇ Bir cins sülün
TURBA Az çok kömürleşmiş bitkilerden olan bir yakıt
TURBA Yarı kömürleşmiş bitki yakıtı
TURFA Az bulunan, nadir
TURLUK Çoban çadırlarının üzerine örtülen koyun yününden yapılan örtü
TURNO Tek dilli, bir tekerlekli makara
TUŞ Fırçanın tuval üzerinde sağa sola,aşağı yukarı hareket ettirmeden bıraktığı iz
TUŞE Nevale, azık
TUTACAK Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
tutku İhtiras
TUTMAÇ Dört köşe kesilmiş küçük hamur parçalarından yapılan yoğurtlu çorba
TUTTİ Bir orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm
TUTU Halay
TUTU İpotek, rehin
TUTUCU Muhafazakar
TUTYA, zn Çinko
tuvalu Bir Pasifik ülkesi
TUYUG Aruz ölçüsünün belirli bir kalıbıyla yazılan, dört dizelik nazım biçimi
TUYUG Türk Halk Edebiyatının Divan şiirine verdiği en tanınmış nazım şekillerinden biri
TÜF Hafif ve gözenekli bir çökelti taşı
tül Gözenekli dokuma
TÜLTOMBAK Şeftali
TÜLÜ Güreş için yetiştirilmiş erkek deve
TÜLÜ Karaman’da Yörüklerİ tarafından dokunan bir cins halı
TÜLÜ Kimi yörelerde uzun tüylü, güreşçi erkek deveye verilen ad
TÜM Sarmısak
TÜMBEK Küçük yumru
TÜMÜR Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan pürtüklerin adı
TÜNE Ufak dere
TÜRE Adalet
TÜREL Hukiki, yasal
TÜRKBÜKÜ Bodrum yakınlarında turistik bir belde
TÜRKELİ Avşa adasına verilen ad
TÜRKGÖZÜ Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı
TÜTÜ Balerinlerin geleneksel giysizi
tüvana Dinç, canlı
TÜVEYÇ Çicek tacı
TÜZE Hukuk
TÜZE Yasaların bilimi
TW Tayvan
TYKHE Talih, tesadüf tanrıçası
TYMPANON Korybantların icat ettikleri tef

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018