TA    Tantalum
TA    Tantalyum
ta    Uzaklık işareti
TAAB    Sinirlerin zayıflığı dolayısıyla kaslarda ve başka yerlerde duyulan şiddetli ağrı
TAACCÜP    Şaşma
TAAL    Filipinler’de bir yanardağ
TAAN    Küfürbaz
TAASSUP    Bağnazlık
TAAT    Allah’ın buyruklarına uyma
TAB    Baskı
TABA    Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
TABA    Türk Amerikan İşadamları Derneği
taba    Tütün rengi
TABAAT    Basımcılık
tababet    Tıp,hekimlik
TABAKA    Cepte taşınan sigara ya da tütün kutusu
TABAN    Huy bakımından
TABAN    Kılıç yapımında kullanılan iyi cins demir
TABASKİ    Afrika ülkelerindeki müslümanların kurban bayramı
TABASKO    Kırmızı acı biberli sirkeli sos
TABBUHA    Toprak tava
TABDC    Türk – Ermeni İş Geliştirme Konseyi
TABHANE    Misafirhane
TABHANE    Özellikle gezici dervişlerin misafir edildiği oda
TABİ    Bağlı, bağımlı
TABİ    Yayımlayan
TABİİ    Olağan
TABİSTAN    Yaz mevsimi
TABİYE    Yerleştirme
TABLAKAR    Başkası adına gezgin satıcılık yapan
TABLAKAR    Başkasının adına gezerek satıcılık yapan kimse
TABLDOT    Seçmesiz yemek
TABLO    Bir perdenin dekor değişikliği ile belirlenen alt bölümü
TABLO    Yağlıboya resim
TABU    Uluslararası Amatör Boks Birliği
TABUR    Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
TABUT    İçine yumurta konan uzun sandık
TACIK    Yakın yer işareti
TACİZ    Tedirgin etme
TAÇ    Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi
TAD    Topuk
tadat    Sayım
TADAT    Sayım, sayma
TAFEFOBİ    Diri diri gömülmekten korkma
TAFLAN    Hindikirazı
TAFLAN    Karayemiş, Lazkirazı
TAFRA    Böbürlenme
tafra    Böbürlenme, kurum
TAFRA    Yüksekten atma
TAFTA    Bir tür sert ipkeli kumaş
TAFTA    İpekli, organtin bir tür kumaş
TAG    Ardış ağacının bir türü
TAG    Fas’ta yetişen bir ardıç türü
TAGOT    İslamlıktan önce Arapların taptıkları bir put
TAĞ    Kavun, karpuz gibi bitkilerin gövdeleri ve yerde kayılan kolları
TAHAKKUK    Gerçekleşme
TAHARRİ    Arama
TAHÇA    Duvar rafı
TAHİN    Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
TAHKİK    Soruşturma
TAHMİS    Divan edebiyatında bir gazelin her beyitinin başına üç dize eklenerek yapılan şiir türü
TAHRİK    Güdüleme
TAHRİRAT    Resmi bir daireye yazılan mektuplar
TAHTABOŞ    Damın, çoğunlukla çamaşır semeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü
TAHTAKALE    Türk kentlerinin çoğunda, surla çevrili alanın dışında kalan yerleşmelere verilen ad
TAHTAKUŞLAR    Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı, etnografya müzesiyle tanınmış köy
TAHTALIKÖY    Ahiret
TAHTIREVAN    İnsan omzunda veya deve, fil, at gibi hayvanlara yüklenerek götürülen, üstü örtülü, tekerleksiz taşıt
TAİR    Uçucu, uçan
TAİSHAKU    Hindu tarısı İndra’ya verilen ad
TAK    KKTC’de, 1973 yılında kurulmuş bir haber ajansı
TAK    KKTC’de, 1973 yılında kurulmuş haber ajansı
TAK    Caddelerde kutlama için kurulan süsler
tak    Süslü kemer
tak    Süslü kemer
TAK    Şenliklerde sokaklara kurulan süslü kemer
TAKA    Karadeniz yelkenlisi
TAKA    Pencere
TAKA    Tavana yakın küçük pencere
TAKAMARA    Amerika zamkı
TAKANA    Mutfak
takanak    Alacak,borç
TAKANAK    İlişki
TAKAS    Kliring
TAKATUKA    Basımevlerinde dizilmiş harfleri iyice yerleştirmek için üzerlerine vurmaya yarar takoz
TAKATUKA    Kalıpta hurufatı veya basılacak kalıbı bir düzeye getirmek için vurularak kullanılan tahtadan alet
TAKATUKA    Uzun tütün çubukların kullanıldığı çağlarda odanın ortasına yerleştirilen kül çanağı
TAKAV    Nal
TAKDİR    Değer biçme
TAKİ    Japon kılıcı
TAKİ    On iki imamın dokuzuncusu
TAKİPNE    Çok hızlı solunum
TAKİR    Çöl bölgelerinde bazı çukurların tabanını kaplayan tuzlu ve killi toprak
TAKİYE    Mezhebini gizleme
TAKKE    Yarım kule şeklindeki kubbenin üst bölümü; küçük yassı kubbe
TAKLA    Devrilip yuvarlanma
TAKO    Meksika’ya özgü bir tür mısır ekmeği
TAKOFOBİ    Sürat korkusu
TAKOFOBİ    Yüksek hızdan korkma
TAKRAK    Küçükbaş hayvanların boynuna takılan küçük çan
TAKRİBEN    Tahminen
TAKRİR    Anlatma, ders verme
TAKRİR    Ders verme
TAKSA    Pulu yapıştırılmadan gönderilen mektup için, alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti
TAKSİ    Tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi
TAKSONOMİ    Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim
TAKT    Yerinde konuşma veya davranma
TAKTAKI    Ağaçkakan
TAKVA    Günahtan sakınma,Czüht
TAKYİT    Bağlı kılma, kısıtlama
TAL    Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
TALAHASSEE    FLORİDA
talak    Boşanma
TALAKAT    Güzel söz söyleme kolaylığı
TALAR    İran saray ve evlerinde avluya bakan, üç yanı açık sundurma
TALASEMİ    Akdeniz çevresinde yaşayanlarda görülen kansızlık
TALASEMİ    Akdeniz iklimine özel bir kansızlık hastalığı
TALASOTERAPİ    Deniz tedavisi
TALASSOFOBİ    Deniz ya da okyanus korkusu
TALAŞKEBABI    İçine pişirilmiş kuş başı et ve sebze konularak hazırlanan bir tür börek
TALAZ    Dalga
TALER    Almanya ve Avusturya’da kullanılmış eski gümüş para
TALET    Yahudi dini törenlerinde kullanılan yünlü ya da ipekli şal
TALİK    Asma, yukarı kaldırma
TALİK    Yatık çizgileri uzun, dik çizgileri kısa bir yazı çeşidi
TALİKA    Boşanmış kadın
talim    Yetiştirme
TALİMAR    Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik amacıyla konulan ekleme
TALİMAR    Kimi gemilerde,baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan ek yapı öğesi
TALİMATNAME    Yönetmelik
TALKIM    Ana sapın bir çiçekle sonuçlandığı, büyümeyi yan sapların sürdürdüğü bir tür çiçek durumu
TALOS    Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş, tunç vücudlu dev
TALTİF    Gönül alma
TALTİF    İyilik ederek gönül alma
TALVEG    Bir akarsu yatağının en derin yerlerine birleştiren çizgiye verilen ad
TALVEG    Bir akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren çizgi
TAMANİT    Doğal kalsiyum ve demir fosfat
TAMARİN    Brezilya’da yaşayan, uzun kuyrukulu, soyu tükenmekte olan bir maymun türü
TAMARİN    Demirhindi
TAMBURA    Türk Halk Müziğinde kullanılan cura, bulgari, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
TAMBURİ    Hint Müziğinde, uzun sapında perde aralığı olmayan bir çalgı
TAMİM    Genelge
TAMPİKO    Meksika’da yabani olarak yetişen bir ağacın yapraklarından çıkarılan bitkisel lif
TAMTAM    Afrikalı yerli davulu
TAMTAM    Çin gongu
TAMU    Cehennem
TAMZARA    Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
TAMZARA    Doğu Anadolu’da toplu olaral oynanan bir halk oyunu
TAMZARA-MEYROKİ-SEPE    Doğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu
TANATOFOBİ    Ölümden korkma
TANATOLOJİ    Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla incelenmesi
TANCA-AGADİR    Fasta bir il
TANDEM    Arka arkaya oturularak yürütülen bir bisiklet
TANDEM    İki kişilik bisiklet
TANDIR    Kimi yerlerde, kışın ayakları ısıtmak için, alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen
TANDIR    Kuyuda pişen et
TANDIR    Yere çukur kazılarak yapılan bir çeşit fırın
TANE    Bitki tohumu
TANEN    Mazı tozu
TANEN    Sepicilikte ve hekimlikte kullanılan tadı buruk bir madde
TANGENT    Klavikord gibi klavyeli çalgılarda tuşun sonunda yer alan ve vurulunca yukarı çıkarak tellere dokunan küçük metal kama
TANİN    Tınlam
TANİNİ    Klasik Türk Musikisinde, tam ikili aralık
TANKA    Klasik Japon şiirnin hece ölçüsüyle yazılan bedizeli en eski ve önemlişiir türlerinden biri
TANTAL    Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan iri bir leylek cinsi
TANTRA    Hinduizm, Budizm ve Caynacılığın bazı mezheplerinde çok sayıda metnin ortak adı
TANTUNİ    Mersin yöresine özgü bir kebab türü
TANZ-SARAKA-MEZEK    Alay etme
TAO    Çin felsefesinde doğru yolu yada cennetin yolunu belirten temel kavram
TAPA    Top mermisinin ucuna vidalanan ve mermi atıldıktan sonra patlamasını sağlayan ayarlı kapak
TAPANLAMAK    Tarlaya atılan tohumu örtmek için bir tarım aracıyla tırmık çekmek
TAPAN-SÜRGÜ    Tarlaya atılan tohumları örtmek gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü
TAPAS    Hinduizm’de, tinsel güç almak veya arınmak için uygulanan çileci uygulamalar
TAPAS    İspanyol mezesi
TAPAŞ    Yoğrularak yuvarlanmış topak edilmiş bulgur
TAPİ    Kumardan eşit kalkma
TAPİ    Paralı oyunlarda kar ve zarar olmadığını belirtmekte kullanılan sözcük
TAPİR-NUMBAT    Karınca yiyen hayvan
TAPON    Niteliği düşük, eski, elde kalmış
tapon    Niteliksiz mal
TAPŞIRMA    Halk edebiyatında mahlas anlamında kullanılan sözcük
TAPŞIRMA    Mahlas
TAPU    Hazine arazisini ekip biçenlerin ödediği vergi
TAPYOKA    Manyok kökünden çıkanlan nişasta
tapyoka    Manyok kökünden çıkarılan nişasta
tar    Bir halk sazı
TAR    Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü
TAR    Gübre ve kül ölçüsü olarak kullanılan çuval
TAR    Tavukların üzerinde dünediği ağaç
TAR    Telli bir Azeri çalgısı
TARA    Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak
TARA    Japonya’da Buda tapınaklarına verilen ad
taraba    Tahta perde
TARA-BIÇKI    Bağ budamaya yarayan eğri bıçak
TARAÇA    Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, seki
taraça    Teras
TARAK    İnsanda ayağın yüksek olan üst bölümü
TARAKS    Böceklerde baş ile karın arasında kalan beden bölümü
TARAMA    Balık yumurtası ile yapılan meze
TARANGA    Bir tür tatlı su balığı
TARANTELLA    Çabuk tempolu bir Napoli dansı
TARANTULA    İnsanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü
TARANTULA    Zehiriyle ünlü olmasına karşın insanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü
TARASUN    Darıdan yapılan şarabın kımızla karıştırlmasıyla yapılan eski bir türk içkisi
TARAŞ    Harman yerinde ekin kalıntısı
TARAŞ    Tarla, bahçe, bağ gibi yerlerden toplanan üründen arta kalanlar
TARAVET    Körpelik, tazelik
TARAZ    İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplikler
TARBELA    Pakistan’da İndus ırmağı üzerinde bir baraj
TARÇINİ    Sarı ile kahverengi arası renkte olan
TARF    Bakış, nazar(esk.)
TARHUN    Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki
TARHUN    Yenilebilen ve hekimlikte kullanılan güzel kokulu bir bitki; tuzla out
tarhun, nane    Bir bitki (kokulu)
TARİ    Ansızın görünen(esk.)
TARİFAT    Mevki sahipleri ve bazı görevlileri tasvir eden şiirler
TARİZ    Taşlama, iğneli söz
TARLAKOZ    Bir çeşit küçük manyat ağı
TARLATAN    Aprelenerek sertleştirilmiş ince müslim kumaş
TARLATAN    Bazı giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş
TARLATAN    Kimi giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş
TARO    Tropikal bölgelerde yetişen ve yumruları besin olarak kullanılan bir bitki
tarot    Falcılık (kağit)
TARPAN    Atgillerden soyu tükenmiş olan küçük, çevik bir yaban atı
TART    Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta
TARTAM    Atletizmde pistlerin kaplandığı sentetik madde
TARTAN    Amyant, plastik madde ve kauçuktan üretilmiş, atletizm pistlerinde kullanılan yer kaplaması
TARTAR    Diş taşı
TARTARAT    Tartarik asit tuzu
TARTAROS    Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer
TARTIL    Tartıya dayanan
TARTURA    Çıkrıkçı çarkı
TAS    İçine sulu şeyler konulan kap
TAS    Sovyet Resmi Haber Ajansı
TASALLUT    Sarkıntılık etme(esk.)
TASALLUT    Sarkıntlık
TASAR    Plan
TASHİH    Dizgi yanlışnı düzeltme işi
TASMA    Hayvan boyunduruğu
TASMAN    Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki deniz
TAŞ    Alaylı halk şiiri
TAŞ    Tavla pulu
TAŞEMEN    Taşemengillerden, suda yaşayan, çok ilkel yapılı omurgalı hayvan
TAŞERON    Büyük bir işin bir bölümünü yapmayı, asıl müteahhitten üzerine alan ikinci üstenci
TAŞERON    Götürü iş yapan
TAŞİZM    Lekecilik’de denilen soyut resim anlayışı
TAŞTİR    Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek manzume meydana getirmek
TAŞTİR    Divan şiirinde başkasına ait bir gazelin her beytinin dizeleri arasına iki ya da daha çok dize eklenmesiyle oluşturulan nazım biçimi
TAT    Dilsiz
TAT    Hazar Denizi kıyısında yaşayan İran soyundan gelen bir topluluk
TAT    Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap ve İranlılara verilen ad
TATAMİ    Japonlar’ın geleneksel yer örtüsü
TATAMİ    Judo gibi sporlarda minder olarak kullanılan ve pirinç saplarının örülmesiyle yapılan kalın halı
tatami    Judo güreş minderi
TATAMİ    Karete sporunda yer minderi
tatar    Posta sürücüsü
TATARAĞASI    Mecazen beceriksiz, başarısız, dikkate alınmayan
TATARCA    Şiddetli karın ağrısı
TATARCIK    Yakarca
TATARİ    Az pişmiş et
TATARİ    Posta güvercini
TATİLAT    Değişiklik
TATMA    Azıcık yeme
TATRA    Çekoslovakya’da bir dağ sırası
TATRA    Çoban ve bekçi köpeği olarak bilinen, kulakları üçgen biçiminde sarkık, beyaz renkli bir köpek cinsi
TATU    Karagöz oynatılan kahve
TATU    Zırhlı hayvan
TATUCU    Karagöz oyununda kahveci
TATULA    Adele kasılmasını önlemek için kullanılan meyvesi dikenli bir bitki
TATULA    Beyaz yada mor çiçekler açan, meyveleri dikenli bir bitki
TATULA    Boru çiçeği
TATULA    Kasların kasılmasını giderici, hekimlikte kullanılan bitki
TATULA    Patlıcangillerden, kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılan bir bitki
TATUS    Amerika’da yaygın olarak rastlanan, dişsiz ve memeli bir hayvan
TATYAN    Geceleri söylenen ağır feryatlı türkülerde bir ezgi
TAUN    Veba
TAV    İşlenecek bir nesnede bulunması gereken en uygun ısı
TAVA    Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer
TAVA    Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü
TAVA    Kireç teknesi
TAVA    Tuzlalarda deniz suyu çekilen bölüm
TAVARET    Hamile kadınlara gözkulak olan hipopotam tanrıça
TAVAŞİ    Saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası
TAVERNA    Çalgılı meyhane
TAVİK    Alı koyma
TAVİZ    Ödün
TAVLA    At ahırı
TAVLA    Atların bağlandığı uzun ip
TAVULGA    Kabuğu kırmızı veya erguvani renkte olan ve tabaklamada kullanılan bir söğüt türü
TAVULGA    Kabuğu kırmızı ya da erguvani renkte olan ve sepicilikte kullanılan bir söğüt türü
TAY    Hayvanın bir yanındaki yük
TAY    Üç yaşına kadar olan tay yavrusu
taya,lala/ Selçuklularda    Dadı
TAYF    Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden (prizma) geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
TAYFBİN    Güneşin yedi rengini ayrıştıran spektroskop
TAYGELDİ    İkinci kez evlenen kadının beraberinde götürdüğü çocuklar
TAYLAK    At ya da deve yavrusu
TAYLESAN    Sarığın omuz üzerine sarkıtılan ucu
TAYR    Arapça kuş
TAYSIRAN    Hamur kesmeye yarayan alet
TAYYÖR    Ceket ve eteklikten oluşan kadın giysisi
TAZ    Geçici Otonom Bölge
TAZ    Rusya’da kıyı ırmağı
TAZAMMUN-TEŞMİL    Kapsama, içerme, içine alma
taziye    Başsağlığı dileme
TAZMİN    Bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması
TAZYİK    Basınç
TB    Terbiyum
TB    Terbiyum
TBF    Türk Bok sFederasyonu
TC    Tekhnetyum
TC    Teknesyum
TCA    Kanada Hava Yolları
te    Bir cetvel
TE    Bir cetvel türü
TE    Mühendis cetveli
TE    Sıhhi tesisatta su borsunu üç yönlü kullanma durumuna getiren parça
TE    Tellür
TE    Tellür
TEALİ    Yükselme, yücelme
TEATİ    Karşılıklı alıp verme
TEB    Mısır’da tarihi bir kent
TEB    Sıcaklık ,hararet
TEBAA    Uyruk
TEBER    Balta
TEBER    Kimi dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve hafif balta
TEBER    Meşin keskisi
TEBER    Meşin kesmek için kullanılan araç
TECELLİ-FATALİTE    Kader, alınyazısı
TECİR    Pazar yeri
TECRİT    Soyutlama
TECZİYE    Cezalandırma
TEÇHİZAT    Donanım
TEDÜKSİYON    Tümdengelim
TEDVİN    Derleme
TEEGÖZ    Aynalar ve mercekler yardımıyla, belgeleri bir ekran üzerine yansıtmaya yarayan optik aygıt
TEES    Hayvan dışkısı
TEESSÜR    Üzülme, üzüntü
TEFE    Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç ya da metal parça
TEFNUT    Bulutların tanrıçası
TEFNUT    Nem ve Bulutların tanrıçası
TEFRİKA    Gazete ya da dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
TEFRİKA    Gazetecilik.Uzun bir yazının bölüm bölüm verilmesi
TEFTİŞ-MURAKKABE    Denetleme, denetim
TEGANNİ    Şarkı söyleme
TEGULA    Antik çağlarda yapıların üstünü örten kiremitlere verilen ad
TEĞEL    Seyrek ve eğreti dikiş
TEĞET    Matematikte, bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru
TEĞRE    Daire
TEHİ    Boş
TEHZİL    Alay ve şaka yollu yazılmış nazire
TEİZM    Tanrıcılık
TEKÇİ    Monist
TEKE    Antalya ve Fethiye körfezleri arasında yer alan yarımada
TEKE    Bir çeşit karides
TEKE    Daha çok deniz kıyılarındaki su birikintileri içinde yaşayan çok küçük boy karides
TEKELİ    Karabükte bir dağ
TEKESAKALI    Bileşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki
TEKESAKALI    Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki
TEKFUR    Hıristiyan beyi
TEKİL    Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim
TEKİLA    Meksika’ya özgü sert bir içki
TEKİR    Barbunya ya benzeyen bir balık
tekir    Barbunyaya benzeyen balık
TEKİT    Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme
TEKKE    İşsiz, güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer(Mcz.)
TEKLEMEK    Kekelemek
TEKNE    Yer kabuğundaki kıvrımların çukur, alçak yeri, havza/Jeo.)
TEKNOFOBİ    Teknolojiden korkma
TEKSTÜR    Objelerin dış yapı özelliklerini gösteren dokuları
TEKTONİK    Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleriyle olan ilgilerini araştıran yerbilim dalı
TEKZİP    Yalanlama
TEL    Madeni ip
tel    Metal ip
TELAKİ    Buluşma, kavuşma
TELARO    Pencere boşluğunu içten boydan boya çeviren, kanatların takıldığı sabit çerçeve
TELATİN    Bir tür dana ve öküz derisi
TELATİN    Bir tür sağlam, yumuşak dana ya da öküz derisi
TELEK    Kuşun kanat tüyü
TELEK    Türlü renklerde kalın eksenli tüy
TELEKİNEZİ -TELEPATİ    Uza devim
TELEKS    Uz yazım
TELEM    Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan aygıt
TELEME    Bir tür yağsız ve tuzsuz peynir
TELEMMETRE    Fotoğraf makinalarının resim uzaklık ayarını yapan bir sistem
TELESİMEK    Çok yorulmak
TELESİYE    Dağ teleferiği
TELH    Acı(eski)
TELİCA    Nikaragua’da bir yanardağ
TELİF    Bir eser üzerindeki hak
TELİN    Lanet okuma, kargıma, kargış
TELİS    Bir çuval türü
TELİS    Bitkisel tellerden yapılmış kaba örgülü büyük çuval
TELİT    Kablo
TELKARİ    Gümüş veya altın tellerden meydana getirilen motiflerlerle süslü
TELKARİ    Gümüş, altın tellerden süsleme
TELKARİ    Tel durumundaki gümüşü,altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş
TELLAK    Hamamda kese yapan erkek
TELLUS    Toprak tanrıçası Gaia’ya verdikleri ad
TELMİ    Bir şiirin bir mısraını veya mısralarının bir kısmını başka dilden söyleme sanatı
TELVE    Kahve tortusu
TEMA    Bir besteyi oluşturan temel motif
TEMAŞA    Bakma, seyretme
TEMAŞA    Hoşlanarak bakma
TEMATİK    Bir tema etrafında oluşan
TEMATİK    İzleksel
TEMATİK    Konusal
TEMBUL    Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir tür biber ağacı
TEMEK    Ahır penceresi
TEMEK    Küçük kapı
TEMKİN    Tedbirli davranma
TEMLİK    Birine bir mülkü sahip kılma
TEMLİK    Hakkı devretme
TEMNE    Sierra Leone’de yaşayan etnik bir grup
TEMPERA    Boyar maddenin tutkallı suyla, genellikle de yumurta akıyla karıştırılmasıyla elde edilen bir boya türü
TEMREN    Demir parmaklık çubuklarının ucundaki sivri kısım
TEMREN    Ok, kargı gibi şeylerin ucundaki sivri demir
TEMREN    Okun ucundaki sivri demir
TEMRİN    Yineleterek alıştırma
TEMRİYE    Deride yer yer küme durumundaki birtakım kabartılarla kendini gösteren hastalık
TEMRİYE    Karayosunu
TENASÜP    Divan edebiyatında anlamları arasında bağlantı bulunan sözcüklerin aynı ifadede kullanılmasıyla yapılan edebi sanat
TENBİH    Uyarı, hatırlatma
TENDER    Bir buharlı lokomotifin arkasına yerleştirilen ve lokomotifin beslenmesi için gerekli yakıt ve suyu taşıyan araç
TENDER    Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu taşıyan vagon
TENEKE    Kalaylı ince sac
TENEKE    Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
TENGEREK    Ağaçtan yapılan koyun yünü veya keçi kılından ip yapmaya yarayan aygıt
TENİS    Alan topu
TENJİN    Bilge, eğitim ve hattalık tanrısı
TENKİS    Azaltma, eksiltme
TENNANE    Senfoni
TENNURE    Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz yakasız uzun ve geniş giysi
TENNURE    Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysi
TENNURE    Semazenlerin giysisi
tenor    En tiz erkek sesi
TENORİT    Oksit minerallerden biri
TENTE    Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vs.’den yapılmış örtü
TENTE    Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzeriene açılan branda veya başka bir malzememden yapılmış örtü
TENTENE    Dantel
TENUKİ    Go oyununda , rakibin hamlesine cevap verememek
TENUKİ    Go oyununda, rakibin hamlesine cevap vermemek
TEOLOJİ    İlahiyat
TEOREM    Kanıtlanabilen bilimsel önerme
TEOS    İzmir’in Seferihisar ilçesindeki ünlü antik kent
TEOS    İzmir’in Seferihisar Bölgesinde eski bir yerleşim
TEOS-KLAZOMENAİ-ERYTHRAİ-PHOKAİA-SAMOS-KHİOS-MİLETOS-MYUS-PRİENE-EPHESOS-KOLOPHN-LEBEDOS    On İki İon Kent
TEOSOFİ    Tanrı bilgisi
tepe    Üst bölüm
TEPECAMI    Tavanda veya tavana yakın yerde bulunan camlı pencere
TEPİK    Kurumuş çamur
TEPİR    Kamış elek
TEPİR    Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
TEPİR    Tahılın taşını ayırmaya yarayan elek
TEPİT    Arpa ve buğday unundan yapılan köpek maması
ter    Deriden sızan sıvı
TERAH    Antik metinlere göre Hz. İbrahim’in babası
TERAH    Hz. İbrahim’in babası
TERANE    Çok yinelendiğinden usanç verici bir durum alan söz
TERANE    Her dizesi birbiriyle uyaklı rubai türü
TERANE-IR-MELODİ-NEVA    Ezgi, makam
terapi    Tedavi
TERAS    Taraça
teras    Taraça
TERATOFOBİ    Gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
TERATOLOJİ    Ucubeleri inceleyen bilim
TERAZİ    İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık
TERBİ    Başka bir şairin gazele beyit eklemyerek bend haline getirmesi
TERBİYE    Arabaya koşulan atların dizgini
TEREBANTİN-TEREBENTİN    Kozalaklardan çizilerek alınan kokulu reçine
TEREK    Geleneksel Türk evlerinde bulunan raf
TEREK    Raf
TEREK    Raf, sergen
TEREKE    Bırakıt
TEREKE    Miras, bırakıt
tereke, bırakıt    Miras
TEREKEME    Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu
TEREKEME-ASKERANİ-ATABARI    Kars yöresinde oynanan bir halk oyunu
TEREKKEME    Davul ve zurna eşliğinde Kars ili yöresinde oynanan bir halk oyunu
TEREŞ KOVA    6 Haziran 1963′te uzaya çıkan ilk Rus kadın astronot
TERGAL    Sentetik poliyester lifleri ya da ipliği
TERHİN    Rehin bırakma
TERİYAKİ    Japon bifteği
TERİYE    Cesareti ve gücü ile tanınan dayanıklı bir köpek cinsi
TERK    Tarikat ehlinin başlığında bulunan kabarık dilimler
TERKİP    Bileşim, bileştirme
TERKOS    İstanbul’da bir göl
TERME    Bir tür yaban turpu
TERMİK    Isıl
TERMİNOLOJİ    Terim bilimi
termit    Akkarınca
TERMİYE    Acı bakla
TERMOFİL    Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen mikroorganizmalara verilen genel ad
TERMOFOBİ    Isıdan korkma
TERMÜNİS    Sınır taşı tanrısı
TERRAKOTTA    Değişik renklerde tuğla ve kiremitten çok daha düzgün, ince dokulu pişmiş toprak
TERS    Hayvan pisliği
TERSAKAN    Yeşil ırmağın bir kolu
TERSANE    Gemi yapılan yer
TERSANELİ    Deniz subay ve erlerine verilen ad
TESHİLAT    Kolaylıklar
TESİK    Gübrelik
TESKERE    Yapılara gereç taşımada kullanılan dört kollu tahta araç
TESKİN    Acıyı bastırmaya çalışma
TESPİ    Fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı
TESPİT    Saptama
TEST    Bir sınav türü
TESTİ    Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
TESTOFOBİ    Testlerden ya da sınavlardan korkma
TESVİYE    Düz duruma getirme, düzleme
TEŞAUR    Şairlik taslama
TEŞBİH    Benzeti
TEŞİ    Bir tür iplik bükme aracı
TEŞRİ    Hz. Muhammad’in şeriata ait buyrukları
TEŞT    Büyük leğen
TEŞT    Çamaşır leğeni
TEŞYİ    Uğurlama
TET    Vietnam takviminde yılbaşı
TETA-ERA-GAMA-ALFA-DELTA-EPSİLON-BETA-SİGMA-KAPPA    Yunan abecesinde bir harf
TETARİ    İribaş
TETERİ    Derileri tabakalamakta ya da hayvanların yaralarını iyileştirmede kullanılan meşe kabuğu
TETERİ    Derilerin içine batırıldığı tanenli bitki suyu
TETİR    Cevizin yeşil kabuğu veya yaprağı
TETİR    Meyve sebze lekesi
TETİR    Yeşil ceviz kabuğu, nar gibi bitkilerin bıraktığı kalıcı boya lekesi
TETRAPLEJİ    Her iki kol ve bacakların felci
TEVARÜD    İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması
TEVATÜR    Söylenti
TEVEK    Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dalı
TEVKİİ    Kelimelerin arası birleştirilerek yazılan bir yazı üslubu
TEVSİK    Belgeleme
TEVZİ    Dağıtım
TEYAKKUZ    Uyanıklık
TEYİT    Doğrulamak
TEZAT    Karşıtlık
tezene    Çalgıç,mızrap
TH    Toryum
TH    Toryum
TH,T    Tayland
THALAMOS    Antik Yunan Evlerinde yatak odası
THANATOS    Yunanlıların ölüm tanrısı
THANGKA    Üzerlerine dini konuların işlendiği Tibet stili dikdörtgen kumaşlar
THAR    Hindistan-Pakistan topraklarında bir çöl
THEORİA    Tanrının kendi kendisine bakışı
THERMAE    Antik Roma Mimarlığında, anıtsal boyutlarda yapılan genel hamam
THG    2003 Dünya Atletizm Şampiyonasında kullanıldığı saptanan birdoping maddesi
THİASOS    Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleri
THOMAS MANN    1929′da Nobel Edebiyat Ödülü alan Alman yazar
THOMAS SAVERY    1698′de ilk buhar makinesini içat eden mucit
THOMAS SAVERY    1968′de ilk buhar makinesini icat eden mucit
THOR    Göksel güçlerin tanrısı
THOTH    Bilgeliğin tanrısı
THOTH    İlim tanrısı
THOUERİS    Hippopotam tanrıça
TIGALA    Hekimlikte kullanılan, sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve özsu
TIGALA    Sığla yağı’da denilen ve günlük ağacından elde edilen balsam
TIĞ    aaahipte desenin bitiminde, ciltte şemse ve köşebent kenarlarında kullanılan yardımcı süsleme motifi
TIKA    Tuğla kiremit gibi şeyler yapmaya yarayan kil
TIKNAZ    Şişmanca, kısa boylu, yapılı
TINAZ    Buğday yığını
TINAZ    Saman yığını
TINAZ    Savrulmak için hazırlanmış ekin yığını
TIRAKA    Hamağı yatırılabilir konuma getirmek için başucuna ve ayak ucuna konulan ağaç
TIRIS    Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
TIRKAZ    Kapı mandalı, sürgü
TIRKAZ    Kapıyı sıkıca kapamak için arkasına enine sürülen demir veya ağaç
TIRKIZ    Ahşap kapı tokmağı
TIRLAMAK    İğneye yakalanan lüfer balığının kurtulmak için yaptığı sert hareketler
TIRLIK    Pamuktan yapılan kalınca iplik ya da bu iplikle dokunmuş bezden yapılan şalvar
TIRMAŞIK    Yurdumuzun orman alanlarında da yaşayan bir kuş
TIRNAK    Demirin kollarının ucundaki tırnak şeklindeki kısım
TIRNAK    Gemi demirinin ucundaki yassı parça
ti    Boru sesi
Tİ    Titanyum
Tİ    Titanyum
TİANMU    Işık tanrıçası
TİARA    Papalığın simgesi olan üç katlı taç
TİBA    Armut biçiminde ipek telli Vietnam lavtası
TİBA    Vietnam lavtası
TİC    Taçlar
TİCANİLİK    Kuzey Afrika’da kurulmuş bir tarikat
TİFDRUG    Çukur baskı yöntemi
TİFDRUK    Sayfa kalıpları bakırdan, renkli fotoğraf baskılarına elverişli bir baskı tekniği, çukurbaskı
TİFTİK    Aynı adlı keçi türünün ince, yumuşak, parlak yünü
TİG    Divan edebiyatında sevgilinin kaşı, kirpiği, bakışı için kullanılan benzetme
TİG    Kılıç
TİGAL-TİKAL    Altın ve gümüş tartmakta kullanılan siyam gümüş ölçüsü
TİH    Çöl
TİH    Sina yarımadasının ortasında yer alan çöl
tik    Çok sert bir ağaç
TİK    Doğu Hindistan’da yetieşen kerestesi makbul bir ağaç
TİK    Doğu Hindistan’da yetişen kerestesinden yararlanılan birağaç
TİK    Sıcak bölgelerde yetişen kerestesinden kaplamada yararlanılan çok sert bir ağaç
TİKA.    Hinduların boyayla alınlarına yaptıkları dini işaret
TİKE    Çoban düdüğü
tike    Ekmek ufağı
TİKE    Lokma, dilim
TİKEL    Cüzi, kısmi
TİKE-LİME    Parça, lokma, dilim
TİKİNA    Sepet
TİLAKA    Hintli kadınların tarikatlarını belirtmek için alınlara sürdükleri renkli toz
TİLAVET    Kuranı düzgün, usulünce ve yüksek sesle okumak
TİMA    Mısır’da bir il
TİMBAL    Bakırdan yapılma ve küre biçiminde bir tür davul
TİMBAL    Bir tür davul
TİMBAL    Küre biçiminde davul
TİMİ    Böceğin ısırmasıyla oluşan yumru
TİMİN    DNA yapısında bulunan, primidin grubundan organik bir bileşik
TİMPANİ    Vurmalı bir çalgı
TİMÜS    Göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgıbezi
TİN    Ruh
TİNAMU    Tropikal Amerika’da yaşayan tavuğa benzer bir kuş
TİNAMU    Tropikal ormanlarda yaşayan tavuğa benzer bir kuş
TİNAMU    Uçabildikleri halde genellikle yürümeyi ve koşmayı yeğleyen 46 kuş türünün ortak adı
TİNER    Boyaların inceltilmesinde kullanılan sıvı
TİNHAU    Çin.Mit.Çinli balıkçıların deniz tanrıçası
TİNİ    Hatay yöresinde incirden elde edilen rakıya verilen ad
TİNİ    Hatay’da incirden yapılan bir tür rakı
TİNİ    İncir rakısı
TİPOGRAFİ    Basımcılıkta harf seçimi ve tasarımlarının yapılması
TİPOMETRE    Dizgicilerin kullandığı taksimatlı cetvel
TİPO-TİPOGRAFİ    Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi
TİR    Denk eş
TİR    Divan şiirinde sevgilinin kirpiği için kullanılan mazmun
tira    Zorba hükümdar
TİRAD    Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi, uzun ve tumturaklı konuşma
tiraj    Baskı sayısı
TİRAMİSU    İtalyan mutfağına özgü bir pasta türü
TİRAMOL    Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatmak işi
TİRAMOLA    Geminin rüzgar üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
tiramola    Yelkeni rüzgara döndürme
TİRAMOLA    Yelkenleri germe veya gevşetme işlemi
TİRAN    Siyasi gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan
TİRAT    Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
TİRAT    Uzun ve tumturaklı konuşma
TİRE    Dikiş ipliği
TİRE    Dikişte kullanılan pamuk ipliği
TİRE    Hiçbir yumuşak tonu olmayan ve yanlızca iki uç yoğunluğu bulunan fotoğraf
TİRE    Kısa çizgi
TİRE    Pamuk ipliği
TİREK    Küçük ok
TİRENDAZ    Temiz ve zarif giyinmiş
TİRENDAZ    Zarif giyinen kimse
TİRENDAZ-KEMANKEŞ    Ok atan, okçu
TİRENTİ    Bir halatın çekilen çıması
TİRHOS-SARDALYA    Ateş balığı
TİRİLYE    Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı, tamamıyla sit alanı olan Zeytinbağı bucağının eski adı
TİRİT    Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
TİRİT    Yaşlı ve zayıf kimse
TİRİT    Yemek alçası
TİRİZ    Dar ve ensiz tahta
TİRİZ    Giysilerin yırtmacına ve eteğine eklenen ensiz kumaş parçası
TİRLE    Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç
TİRLİN    Türlü kalınlıklarda mürekkeple çizgi çizmeye yarayan gereç
TİRNELE    Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip
TİROİT    Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez
TİROKSİN    Tiroit hormonlarının ilki
TİRSİ    Alosa’da denilen balık
TİRSİ    Hamsigillerden bir balık
TİRŞE    Parşömen
TİRŞE    Üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri
TİRŞE    Yeşil ile mavi arası renk
TİRŞİK    Yemeği yapılan, tadı ekşi bir ot
TİRUKKURAL    Tamullar tarafından evrensel Veda olarak kabul edilen 1330 beyitlik metin
TİŞN    Susuzluğun cini
TİTAN    Satürn gezegeninin en büyük uydusu
titan,bizmut,    Bir element
TİTANİK    Bin dokuz yüz on iki yılında batan transatlantik
titi    Maymun cinsi
TİTR    Ad, ünvan
TİTRİBA    Pullu oya
TİTYOS    Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev
TİZ    İnce, keskin ses
TİZE    Gemicilikte halat germe
TL    Talyum
TL    Talyum
TLOS    Muğla ilinde antik bir Likya kenti
TLOS    Tarihsel coğrafyada Anadolu’nun Lykia bölgesinde,kalıntıları Fethiye ilçesi yakınlarında bulunan antik kent
TM    Tuliyum
TM    Tulyum
TN    Tunus
TO    Japonya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi
TOCA    Bir halat ya da zincirin dolaşıp kör düğüm olması
TOGA    Ayran çorbası
TOĞGA    Yoğurtlu yarma çorbası
TOĞRUL    Çakırdoğan kuşuna verilen ad
TOK    Cokeylerin giydiği bir tür başlık
TOK    Jokeylerin giydiği kenarsız başlık
TOK    Sık ve kalınca dokunmuş kumaş
toka    El sıkışma
TOKA    İçki içerken birinin şerefine, sağlığına kadeh tokuşturulması
TOKAÇ    Çamaşır yıkamada kullanılan yassı tokmak
TOKAT    Cezalı hayvanların kapatıldığı yer
TOKAT    Tahta çit
TOKAT    Tarla, bahçe veya mandıra kapısı
TOKAY    Macaristan’da üretilen ünlü bir şarap
TOKLU    Bir yıllık kuzu
TOKMAKBAŞ    Kaya balığı
TOKOFOBİ    Gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
TOKSİFOBİ    Zehir korkusu
TOKSİMAN    Dıştan sağlanan her türlü maddeye karşı fiziksel ve ruhsal bir bağımlılık duyan kimse
TOKUÇ    Çamaşır yıkarken kullanılan araç
TOKYO    Genellikle plastik, açık bir tür terlik
tol    Küçük koy
TOL    Küçük köy
TOL    Taş kemer
TOL    Yayla ve bahçe kulübesi
TOLA    Peynir yağ koymaya yarayan kuzu derisi, tulum
TOLAY    Tibet tavşanı
TOLERANS    Hoşgörü
TOLGA    İtfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık
TOLÜEN    Leke çıkarıcı olarak kullanılan, yanabilir sıvı hidrakarbür
TOMAHAWK    Kuzey Amerika yerlilerinin savaş baltası
TOMAK    Ağaçtan yapılmış gürz
TOMAK    Bir tür kalın ve ağır çizme
TOMAK    Kalın ve ağır bir çizme türü
TOMAKA    Çene altından geçirilerek baş örtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı
TOMAR    Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk
TOMARA    Gümüşhane’nin Şiran ilçesi yakınlarında bir şelale
TOMAS    Kaymaktan yapılan bir tür tulum peyniri
TOMBAK    Kuyumculukta kullanılan yüzde seksen bakır, yüzde yirmi çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
TOMBAZ    Düz nehir gemisi
TOMOFOBİ    Ameliyat olmaktan korkma
TON    Bir rengin koyuluk ve açıklık dercesi
TON    Bir metre küp hacminde ve 4 C deki arı suyun ağırlığı
TON    Rengin ışığa göre aldığı dereceler
TONALİTE    Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği
TONGA    Hile, düzen, tuzak
TONİK    Cilt bakımında kullanılan yüzü ve boyna sürülen losyon
TONİK    Organları uyaran ve güçlendiren ilaç
TONİLATO    Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir tona eşit birim
TONOZ    Alttan obruk olan yarım silindir biçimindeki tavan örtüsü
TONOZ    Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimi
TONOZ    Bir mekanı örten kemerli yapı
TONOZ    Kemerli yapı
TONOZ    Taş ya da tuğladan örülerek meydana gelen bir mimari örtü elemanı
TONOZ    Tuğla ve harçla örülmüş,alttan obruk, yarım silindir biçiminde tavan örtüsü
tonoz    Yapı (kemerli)
TOPA    Hindistan’da yerli ve Avrupa karışığı melez
TOPAÇ    Kayık küreğinin toparlakça yeri
TOPAÇ    Kurşun borunun ağzını genişletmekte kullanılan bir tür ağaç tıkaç
TOPAÇ    Toparlak sepet ya da küçük küfe
TOPALAK    Yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki
TOPAN    Kefal balığına verilen bir başka ad
TOPATAN    Güzel kokulu, sarı renkte, uzunca bir kavun türü
TOPAZ    Alüminyum silikatı ve flüorinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş
TOPEKA    KANSAS
TOPİK    Bir meze türü
TOPİK    Nohut, patates, tahin ve soğanla yapılan bir tür meze
TOPİK    Tahin, nohut, patates ve soğanla yapılan meze
TOPİKA    Genel kurallar
TOPLAÇ    Kolektör
TOPOFOBİ    Belirli yerlerden korkma
TOPUK    Denizdeki lokal sığlıklar
TOR    Acemi
TOR    Aldanmak
TOR    Sık gözlü ağ
TORAK    Kömür yapmak ve tuğla pişirmek için hazırlanmış ve dışı çamur ile sıvanmış ocak
TORAK    Kömürleştirilecek ağaç ya da pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
TORAKEV    Asya’da yaşayan Türkler’in tepesi kubbe şeklinde olan yuvarlak çadırı
TORBEŞLER    Makedonya’da yaşayan etnik bir grup
TORBİL    Gobene’de denilen bir balık
TORİL    Boğaların kapalı tutuldukalrı arenaya bitişik yer
TORK    Bir kuvvetin, uyguladığı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi(fiz.)
TORK    Bir kuvvetin, uygulandığı kütleti bir eksen etrafında döndürme eğilimi
TORK    Kuvvet momenti, buru(fizik)
TORLAK    Derviş
TORLAK    Genç, toy
TORNADA    Hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası
TORNADO    Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli fırtına
TORNET    Bilyeli tekerlekler ve küçük bir sandıktan oluşan basit taşıma aracı
TORNİSTAN    Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
TORS    Gövde heykeli
TORSO    Kollar, bacaklar ve baş dışında kalan insan gövdesinin heykeli
TORSO    Başsız heykel göcdesi
TORTİLLA    Meksika’da mısır unuyla yapılan ekmeğe verilen ad
tost    Hazır bir yiyecek
TOST    Kızarmış ekmek dilimi
TOSUN    Bir ile üç yaş arasında bulunan burulmuş erkek sığır
TOTAL    Bütünsel
TOTO    Kıç, popo
TOTOLOJİ    Anlamdaş kelimelerin artarda söylenmesiyle oluşan pekiştirme sanatı
TOVUZ    Tavus kuşu
TOYAKA    Bükerek germek için iki kat edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası
TOYDAN    Toy kuşunun iri bir türü
TOYGA    Yoğurtlu çorba
TOYNAK    At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı
TOZAK    Toz fırtınası
TOZAN    Çok ince toz tanesi
TOZKOPARAN    Çok rüzgarlı yer
TÖMBEKİ    Nargile ile içilen bir tütün cinsi
TÖMBEKİ    Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü
TÖNİT    Gök taşlarında rastlanan nikelli demir
TÖRE    Bir toplumdaki ahlakla ilgili davranış biçimleri
TÖVBE    Günahtan dönme
TÖZ    Cevher
TÖZ    Kök, asıl, cevher
TR    Türkiye
TRABZAN    Merdiven parmaklığı
TRACECA    Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru
trahom    Bir göz hastalığı
TRAJ    Gazetecilik.Baskı sayısı
TRAJEDİ    Konusunu efsanelerden veya tarihi olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri
trajedi*    Ağlatı
TRAK    Oyuncunun sahnede rolünü unutması
TRAKE    Soluk borusu
TRAKİT    Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldispat türü
TRAKUNYA    Çarpan balığı
TRAKUNYA    İnce uzun gövdeli, ince pullu bir balık
TRALLES    Aydın’ın merkezinde bulunan eski bir yerleşim
TRAM    Fotomekanik işlemlerde duyarlı tabaka önüne yerleştirilen kareli veya ağımsı saydam bir malzemeden oluşan elek
TRAM    Matbaa dilinde kullanılan bir tür dokusal çalışma
TRAMOLA    Yelkenle seyirde rüzgarın bir kontradan diğer kontraya önce pruvanın geçmesi ile yapılan dönüş
TRAMOLA-KAVANÇO-KAVARÇO    Yelkeni bir bordadan öbür bordaya almak
TRANS    Hipnoz durumu
TRANSANDANTAL    Deney üstü
TRANSEPT    Örtü sisteminde nefleri dik açı ile kesen ve altyapıya da yansıyan birim
TRANSFORMİZM    Dönüşümcülük
TRANSFÜZYON    Kan aktarımı
TRANSPLANTASYON    Organ aktarımı
TRANŞ    İnek ya da dana budunun orta bölümü
TRAP    Havaya fırlatılan bir plakanın vurulması ilkesine dayanan atıcılık dalı
TRASE    Basılacak işin filmlerinin montajı için gerekli olan çizimlerin yapıldığı karton veya kağıt
TRATA    Çekilerek balık avlamaya yarayan, genellikle daire şeklinde el ağı
TRATA    Genellikle daire şeklinde balık ağı
TRAVERS    Üzerine rayların yerleştirildiği , yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
TRAVERTEN    Pamukkale örneğinde olduğu gibi, kimi kaynak sularının yığdığı kalker tortu
TRAVMA    Organizmada darbeyle oluşan bozukluk
TRAVMATOFOBİ    Yaralanmaktan korkma
TREBLİNKA    Polonya’da ünlü Nazi Toplama kampı
TREFL    Briçte, Sinek, Destedeki 4 renkten en küçük olanı
TREKKİNG    Dağ yürüyüşü
TREMA    Bazı dillerde, kimi ünlü harflerin üzerne konan, yan yana iki nokta
TREMA    Kimi sesli harflerin üstüne konan yan yana iki nokta
TREMOFOBİ    Titreme korkusu
TREMOFOBİ    Titremeden korkma
TREMOLA    Sesin kesintili ya da kesintisiz sürekli tekrarına verilen ad
tren    Bir kara taşıtı
TREN    Şimendifer
TRENÇKOT    Yağmurluk
TREND    İstatistikte, uzun süreli eğilim
TRENTON    NEW JERSEY
TREPAK    Ukray’na dansı
TREVİ    Roma’yı tekrar görebilmek için, içine para atılması adet olan ünlü çeşme
TREYLER    Traktör veya kamyonlara,daha çok yük taşımalarını sağlamak için takılan araba
TRİATLON    Yürüme, koşma, bisiklete binme, ağırlık atma, yüzme vb sporlardan herhangi üçünü kapsayan, yarışma
TRİBOLOJİ    Birbirine sürtünen cisimlerin karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalı
TRİKİNOFOBİ    Gıda zehirlenmesinden korkma
TRİKOPATOFOBİ    Saç hastalıklarından korkma
TRİKOSEFAL-ARİKOSEFAL    Kırbaç kurdu
TRİL    Atardamarların bazılarında duyulan titreme
TRİLEM    Üçlem
TRİM    Yelkenleri rüzgara göre ayarlama
TRİNKETA    Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan ana sereni ve bu serene bağlanan yelken
TRİO    Üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türü
TRİO    Üçlü
TRİPANOFOBİ    Aşı ya da iğne olmaktan korkma
TRİPİTAKA    Budizm’in yasalarını belirleyen üç bölümden oluşan eser
TRİPO    Tekke
TRİPOD    Fotğraf çekimi sırasında, makinanın sarsılmasını önlemek için kullanılan üç ayaklı sepha
TRİPOLİ    Ufalandığında tozları, madensel eşyayı, taşı, mermeri, camı, vb.’yi temizlemeye ve parlatmaya yarayan silisli kaya
TRİPORTÖR    Üçteker
TRİPOT    Fotoğraf çekiminde ortaya çıkabilecek sarsıntıları önlemek için kullanılan araç
TRİPTİK    Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi
TRİPTİK    Üç kanatlı resim
TRİRATNA    Buddha, Dharma ve Sangha’dan oluşan Budizm’in üç temel ibadet öğesi
TRİSKAİDEKAFOBİ    On üç sayısından korkma
TRİŞİN    İnsanların ince bağırsağında yaşayan bir solucan türü
TRİTON    Trityumun, bir protondan ve iki nötrondan oluşan atom çekirdeği
TRİYAS    İkinci çağın yaklaşık 45 milyon yıllık dönemi
TRİYO    Üç kişilik müzik topluluğu
TRİYOLE    On mısralı bir nazım şekli
TROK    Mal değişimi, trampa
TROK-MÜBADELE    Değiş, mal değişi, trampa
trol    Sürütme ağı
TROL    Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, geniş ağızlı balık ağı
TROMBUS-ALEKA    Kan pıhtısı
TROMP    Binanın bir bölümünü tutmaya yarayan köşe kubbesi
TROMP    Kare altyapıdan kubbe eteğini hazırlayan sekizgene geçiş öğesi
TROPİZM    Doğrulum
TROPOSFER    Atmosferin 11 km kalınlığında olan ilk katmanı
TROTUAR    Yaya kaldırımı
TROYKA    Bir devletin yada bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik topluluk
TROYKA    Rusya’da, üç atla çekilen kızak ya da araba
TRÖST    Tekelci sermayedarlığa dayalı ortaklıklar birliği
TRUBADUR    Ortaçağ Fransasında gezgin halk şairlerine verilen ad
TRUD    Sovyetler Birliği döneminde para yerine kullanılmak üzere 1921-1922’de kabul edilen emek hesap birimi
TRUP    Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu
TRUTYPE    Apple ve Microsoft tarafından sunulan yazı tipi düzeni
TRUVAKAR    Uzunca kadın ceketi
TRÜF    Genellikle kahveyle birlikte yenilen bir tür çikolata
TRÜK    Sinema ve tiyatroda teknik ustalıkla yapılan hile
TRÜK    Tiyatro ve sinemada teknik ustalıkla yapılan hile
TSUKE    Go oyununda saldırı hamlesi
TSUNAMİ    Deprem dalgası
TSUNAMİ    Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem
TUAL    Üzerine resim yapılan bez
TUAREG    Büyük Sahra’da yaşayan göçebe bir halk
TUAREG-BOBO    Burkina Faso’da yaşayan etnik bir grup
TUBA    Dikey durumda çalınan, üzerinde pistonlar bulunan bakıdan, nefesli çalgı
TUBA    Kökü yukarıda dalları aşağıda olduğuna inanılan cennet ağacı
TUBA    Üserinde pistonlar bulunan bakırdan, nefesli bir çalgı
TUBUL    Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad
TUDİ    Küçük arazilerin koruyucusu tanrı
TUFA    Silahla yapılan hırsızlık
TUFA    Vurgun
TUFEYLİ-EKTİ-PARAZİT    Asalak
TUFFAN    Çok ekşi
TUĞ    Sorguç
TUHAFİYE    İncik boncuk işleri
TUJ    Doğu Anadolu yöresinde yetiştirilen beyaz yünlü koyun ırkı
TUJ    Kars, Ardahan ve Iğdır yörelerinde yetiştirilen beyaz yünlü koyun cinsi
TUKAN    Ağaçkakan türünden çok büyük gagalı bir kuş
TUKAN    Amerika’da tropikal bölgelerde yaşayan iri bir kuş
TUKAN    Tropikal Amerika’da yaşayan kimi hafif gagalı kuşların ortak adı
TUL    Boylam
TUL    Boylam uzunluk
TULANİ    Uzunluğuna, boyun
TULGA    Miğfer
TULPAR    Azim
TULU    Güneşin doğması
TULUAT    Doğaçlama tiyatro
TULUK    İçine pekmez, peynir, yağ vs konulan yada yayık olarak kullanılan deri tulum
TULUK-TOLA    Tulum
TULUNTAŞ    Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sarkıt ve dikitleri ile ünlü bir mağara
TULUP    Atılmış, eğirilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün ya da pamuk
TUMAN    Don, şalvar
TUMAN    İç donu
TUMŞUK-TOMŞUK    Papağan, kartal gibi kuşların kemerli gagası
TUN    Gizli yer, köşe bucak
TUNA    Karadeniz’e dökülen Avrupa’nın ikinci uzun ırmağı
TUNCA    Bulgaristan’da bir akarsu
TUNÇ    Bakır, çinko ve kalay karışımı olup, pirinci andıran sarı bir alaşım
TUNÇ-BRONZ    Bakır kalay karışımı
TUNDRA    Bataklık, tarıma elverişsiz soğuk bölge toprakları
TUNDRA    Kutup bozkırı
TUNG    Çin’de yetişen ve meyvelerinden kurutucu bir yağ elde edilen ağaç
TUNİKAT    Basit bir omurga yapısına sahip, saydam yapılı, organik maddeler ve mikroskobik organizmalarla beslenen bir derin deniz canlısı
TUN-ŞEB-TÜŞEBLEYL,LEYL    Gece
TUPAN    Balkan ülkelerinde kullanılan ve zurnaya eşlik eden, iki yanı deri kaplı büyük davul
TURA    Dam
TURA    Halat gibi örülmüş iplik çilesi
TURA    Kimi oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil
TURA    Madeni paranın resimli yüzü
TURA    Ucu düğümlenmiş mendille oynanan oyun
TURAÇ    Bir cins sülün
TURBA    Az çok kömürleşmiş bitkilerden olan bir yakıt
TURBA    Yarı kömürleşmiş bitki yakıtı
TURFA    Az bulunan, nadir
TURLUK    Çoban çadırlarının üzerine örtülen koyun yününden yapılan örtü
TURNO    Tek dilli, bir tekerlekli makara
TUŞ    Fırçanın tuval üzerinde sağa sola,aşağı yukarı hareket ettirmeden bıraktığı iz
TUŞE    Nevale, azık
TUTACAK    Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
tutku    İhtiras
TUTMAÇ    Dört köşe kesilmiş küçük hamur parçalarından yapılan yoğurtlu çorba
TUTTİ    Bir orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm
TUTU    Halay
TUTU    İpotek, rehin
TUTUCU    Muhafazakar
TUTYA, zn    Çinko
tuvalu    Bir Pasifik ülkesi
TUYUG    Aruz ölçüsünün belirli bir kalıbıyla yazılan, dört dizelik nazım biçimi
TUYUG    Türk Halk Edebiyatının Divan şiirine verdiği en tanınmış nazım şekillerinden biri
TÜF    Hafif ve gözenekli bir çökelti taşı
tül    Gözenekli dokuma
TÜLTOMBAK    Şeftali
TÜLÜ    Güreş için yetiştirilmiş erkek deve
TÜLÜ    Karaman’da Yörüklerİ tarafından dokunan bir cins halı
TÜLÜ    Kimi yörelerde uzun tüylü, güreşçi erkek deveye verilen ad
TÜM    Sarmısak
TÜMBEK    Küçük yumru
TÜMÜR    Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan pürtüklerin adı
TÜNE    Ufak dere
TÜRE    Adalet
TÜREL    Hukiki, yasal
TÜRKBÜKÜ    Bodrum yakınlarında turistik bir belde
TÜRKELİ    Avşa adasına verilen ad
TÜRKGÖZÜ    Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı
TÜTÜ    Balerinlerin geleneksel giysizi
tüvana    Dinç, canlı
TÜVEYÇ    Çicek tacı
TÜZE    Hukuk
TÜZE    Yasaların bilimi
TW    Tayvan
TYKHE    Talih, tesadüf tanrıçası
TYMPANON    Korybantların icat ettikleri tef