Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – Ü / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

ÜCRA    Çok uçta bulunan
ÜCRA    Uzakta olan
ÜÇAYAK    Bir alay çeşidi
üçetek    Bir giysi (kadın)
ÜÇETEK    Şalvarın üstüne giyilen ve önde uzun iki parçası olan bir giysi
ÜDEBA    Yazarlar, edipler
ÜĞÜM    Sık çalı kümesi, fundalık
ÜLEŞ-BEHRE    Pay, hisse
ÜLFET    Alışma, kaynaşma
ÜM-EM-valide    Anne
ÜMERA    Amirler
ÜMÜK    Boğaz, gırtlak, imik
ÜMZÜK    Kabların ağzından ayrı açılan delik
ün    Şan,şöhret,nam
ün, seda    Ses
ünite    Birim
ÜNSİYET    Ahbaplık, arkadaşlık, alışkanlık

ÜRAT    Sidik asiti tuzu
ÜRE    Süt ve darı ile yapılan tatlı
ürem    Faiz
ürem    Faiz
ÜRETEÇ    Jeneratör, dinamo
ÜRKÜ    Panik
ÜROFOBİ    Sidikten korkma
ÜRTİKER    Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, kurdeşen
ürtiker    Deri alerjisi
ÜRTİKER    Kurdeşen de denilen bir deri hastalığı
ÜRÜSÜM    Moda
ÜRYANİ    İnce kabuklu bir erik cinsi
üryani…    Bir erik cinsi
ÜS    Harekat merkezi
ÜSKÜF    Simle bezeli baş örtüsü
ÜSKÜRE    Ağız kısmı yayvan bakır kap
ÜSKÜRE    Toprak ve madenden yapılmış çorba kasesi
ÜSMUT    Yetkin ve sürekli mutluluk
ÜS-ÖZEK    Merkez
ÜSTE    Fazla olarakverilen
ÜSTEMEL    Bina eteği, etek duvarı veya subasman
ÜSTÜBEÇ    Kurşun karbonatlı beyaz boya
ÜSTÜBÜ    Baskı öncesi ve sonrasında temizlikte kullanılan temizlik materyali
ÜSTÜPÜ    Kalafat işlerinde kullanılan didilmiş kendir
ÜSTÜVANE    Silindir
ÜŞEK    Vaşak denilen hayvanın küçük bir türü
ÜŞNE    Yosun
Üşük    Soğuk algınlığı
ÜTME    Alazlanmış sütlü buğday
ÜTME    Ateşte kızartılmış taze buğday veya mısır
ÜTOPİST    Hayalci
ütopya    Düşsel düşünce
ÜVENDERE    İnce, uzun sopa
ÜVENDİRE    Çift sürerken öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çakılmış uzun değnek
üvendire    Değnek( öküz yürüten)
ÜVEYİK    Bir av kuşu
ÜVEZ    Gülgillerden bir ağaç ve bu ağacın muşmulaya benzeyen yemişi
ÜVEZ    Sivrisineğe benzer bir böcek
üye*    Aza
ÜYÜ    Tavukjları kapıp kaçan bir gece kuşu
ÜZERLİK    Nazarotu
ÜZGEÇ    Çekilip alınır ip merdiven
ÜZGEÇ    Yukarıya çıkıldıktan sonra çekilip alınabilen ip merdiven
ÜZLÜK    Kulpsuz toprak çömlek
ÜZLÜK    Topraktan yapılmış, kulpsuz, küçük çömlek
üzme*    Eza

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018