Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – U / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

U    Uranyum
UAKARİ    Güney Amerika’a yaşayan, orta boylu, kısa kuyrukulu, parlak kırmızı yüzlü bir maymun türü
UAKARİ    Güney Amerika’da yaşayan, orta boylu, kısa kuyruklu, parlak kırmızı yüzlü bir maymun
UAKARİ    Vatanı Güney Amerika olan, kırmızı yüzlü bir maymun türü
UAR    Birleşik Arap Cumhuriyeti
UAS    Tanrıların asaları
UB    Küçük bir davul
UBAK    Avrupa Ulaştırma Bakanları Şurası
UBER    Badmington sporunda, Bayanlar Dünya Şampiyonasını temsil eden kupa
UBUDİYET    Kölelik, kulluk
UBV    Yıldızların tayf tiplerine göre sınıflandırılması sistemi
UCA    Bir yengeç türü
uca    Kalça kemiği
uca    Kuyruksokumu kemiği
UCM    Uluslararası Ceza Mahkemesi
UCMAN    BAE’ni oluşturan emirliklerin en küçüğü
UCR    Radikal Yurttaşlık Birliği
uç    Sınır boyu
UÇANTOP    Voleybol
UÇİMURA KANZO    Japon edebiyat ve düşünce yaşamını derinden etkileyen ilahiyatçı ve eleştirmen(1861-1930)
UÇKUN    Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım
UÇKUR    Şalvar bağı
UÇKURLUK    Bir sancağın direk veya rüzgar üstü tarafındaki yakasındaki takviye edilmesi için geçirilen beyaz renkli şerit
UÇKURUTAN    Özellikle limonlarda gelişerek, dal uçlarının kurumasına yol açan ve birkaç yıl içinde ağacın ölmesine neden olan bir tür mantar
UÇUN    Bayrağın uçkurluk karşısındaki kenarı
uçurum*,sevgili*    Yar
UDASİ    Üyelerinn çileci bir yaşam sürmesini öngören, Hindistan’da bir Sih mezhebi
UDEL    Rus imparatorluk ailesinin toprak olarak sahip olduğu mülkler
UDF    Fransa Demokrasi Birliği
UDİ-AVAD    Ud çalan kimse
UDMA    Cezayir Manifestosu Demokratik Birliği
UEFA    Avrupa Futbol Birliği’nin kısaltması
UENO    Tokyo Müzesi tarafından kurulan, Japonya’nın en eski ve ünlü hayvanat bahçesi
UFA    Sessiz sinema döneminin en başarılı filmlerini yapmış Alman film şirketi
UFALMA    Büzülme, küçülme
UFANTI    Kırıntı
UFKİ    Yatay
UFLAK    Büyük bıçak
UFO    Kimliği belirlenemeyen gök cisimleri
UFUNET    İrinli yara
UGORLAR    5-7.yy.da Doğu Avrupa’daki nüfus hareketlerini etkileyen Türk Boyu
UĞRA    Hamur açarken serpilen un
UĞRA    Hamur açılırken tezgaha yapışmaması için serpilen un
UĞRAK    Yol üstünde durulacak yer
UĞRALAMAK    Hamur açılırken yapışmaması için un serpmek
UĞRU    Hırsız
UHLAN    Bir çok Avrupa ordusunda mızraklı süvarilere verilen ad
UHRAÇANA    Buğday ekmeği yaparken Yastacın üzerine konan unun kabı
UHREVİ    Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
UHRİ    Bir şeyin sonu
UHURU    Afrika’nın en yüksek dağı Klimanjoro’nun yerli dillerdeki adı
UKAB    Hz. Muhammedin Siyah renkli Sancağının adı
UKALA    Bilgiçlik taslayan
UKAR    Lüks mobilya
UKBA    Hazreti Muhammed’in siyah renkli sancağının adı
UKBA    Öteki dünya,ahiret
UKE    Judo’da teknik olarak rakibinden zayıf kalan taraf
UKİYOE    Japon sanatında, Tokugava döneminin en önemli üsluplarından biri
UKUBET    Ceza
UKUBET    Öbür dünyada verilecek olan ceza
UKULELE    Gitara benzer bir Hawaii çalgısı
UKULELE    Hawai adalarına özgü gitara benzer dört telli çalgı
ukulele    Hawaii adalarına özgü telli bir çalgı
ULAÇ    Fiillerin zarf olarak kullanılan şekilleri, bağfiil
ULADA    Aydın yöresinde, kadınların; düğün, bayram gibi özel günlerde başlarına örttükleri geniş örtüye verilen ad
ULAH    Romanya yerli halkına verilen ad
ULAM    Grup, kategori
ulam    Kategori
ULAM    Kategori, zümre
ULANBATOR    Moğolistan’ın başkenti
ULAVU    Bir tarlanın hayvan ve diğer canlılardan korunması için yapılmış siperlik
ULEMA    Kadılara ve müderrislere verilen ad
ULEMA    Sarıklı din bilginleri
ULLUNG    Japon Denizinde volkanik bir ada
ULNA    Dirsek kemiği
ULTOR    Jüpiter ve Mars’ın sıfatı
ULTOR    Zeus ile Ares’in lakabı
ULUFE    Kapıkullarına üç ayda bir ödenen aylık
ULUFE    Yeniçerilere verilen üç aylık ücret
ULUK    Aşırı olgunlaşmadan ezilmiş meyme
ULVA    Deniz marulu
ULVAN    İftihar etme, öğünme
ULVİYYET    Yücelik, yükseklik
UMAR    Çare
UMAR    Çıkar yol, çare
umar    Çıkar yol,çare
UMAY    İlahe
UMBO    Bir kalkanın ortasında bulunan, eli korumaya ve oklardan sakınmaya yarayan, genellikle bombeli bölüm
UMCE    Akdeniz Özel Sektörü Konfederasyonu
UMDE    İlke, prensip
UMDE-UKNUM    Prensip
UMİAK    Deri ile kaplı Eskimo kayığı
UMİAK    Deriyle kaplı bir çeşit Eskimo kayığı
UMİAK    Ren geyiği derisinden yapılmış Eskimo kayığı
UMRE    Kabe ziyareti
umu*    Arzu , istek
umu*, arzu*    İstek
umu*,istek*    Arzu
UMU-MERAM    İstek, arzu
UN,ET    Mısır
UNCED    B.M. Çevre ve Kalkınma Konferansı
UNCTAD    B.M. Ticaret ve Kalkınma Konferansı
UND    Uluslararası Nakliyeciler Derneği
UND    Uluslarası Nakliyeciler Birliği
UNDP    B.M. Kalkınma Programı
UNDRO    B.M. Afetzedelere Yardım Kuruluşu
UNECE    B.M. Avrupa Ekonomik Konseyi
UNEP    B.M. Çevre Programı
UNESCO    B.M. Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün kısa yazılışı
UNESCO    B.M. Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNFICYP    B.M. Kıbrıs Barış Gücü
UNFPA    B.M. Nüfus Faaliyetleri Fonu
UNHCR    B.M. Mülteciler Yüksek Komiserliği
UNHCR    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
UNICE    Avrupa Sanayi Ve İşverenler Konfederasyonları Birliği
UNICEF    B.M. Çocuklara Yardım Fonu
UNIDO    B.M. Endüstriyel Kalkınma Örgütü
UNIDO    B.M. Sanayi ve Kalkınma Örgütü
UNITAR    B.M. Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
UNİDO    B.M. Sınai kalkınma Öpgütü
UNKUD    Meyve salkımlarına verilen ad
UNO    B.M. Teşkilatı
UNSC    B.M. Güven Konseyi
UNST    Shetland takım adalarına bağlı bir ada
UNTSO    B.M. Barış Gücü Örgütü
UNUT    Kuş beyinli tanrıça
UNUTMABENİ    Küçük mavi çiçekler açan bir bitki
unutmabeni    Mavi çiçekli bir bitki
unutmabeni    Mavi çiçekli bir bitki
UPANİŞAD    Kutsal HinT metinlerine verilen ad
UPAS    Cava yerlilerinin oklarına sürdükleri zehir
UPAS    Cava yerlilerinin silahlarına sürdükleri çok güçlü bitkisel zehir
UPAS    Cezayir yerlilerinin oklarına sürdükleri zehir
UPEFE    Avrupa Ekomik Basın Birliği
UPU    Uluslararası Posta Birliği
ur    Tümör
ur    Tümör
URA    Çıplaklık
URA    İçel’in Silifke ilçesinde bir antik kent
URA    Mersin’deki antik bir kent
URA    Sınır nişanı
URAGAN    Hızı saatte 120 km’yi geçen çok şiddetli, yağmur getirmeyen fırtına
URAN    Sanayi, endüstri
URANİA    Semavi aşk tanrısı
URASİL    Yalnızca RNA yapısına katılan baz
URAT    Böbrek taşı
URAY    Belediye
URBANİZM    Mimarlığın şehir düzeni ile uğraşan kolu
URDU    Pakistan’ın resmi dili
URGAN    İnce halat
URGAN    Türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
URİ    İsviçre’de kanton
URİNOFOBİ    İdrardan korkma
URMAL    Bir çeşit atkı
URMİYE, aral    Asya’da bir göl
URNE    Atların ayaklarında görülen iltihaplı hastalık
URODEL    Amfibyumlar sınıfından bir çok semender türlerini içine alan bir alt takımı olan kuyruklular
URODEL    Kuyruklular
URODEL    Zoolojide kuyruklular
URSULAMAYA    Gözükapalı
URS-URAS    Düğün yemeği
URS-URAS    Saadet, mutluluk
URUBİ-URUBU    Tropikal Amerika’da yaşayan küçük bedenli akbaba
URUP    Arşın sekizde biri
URUP    Arşının sekizde bir uzunluğunda ölçü birimi
URUP    Tahıl ölçme aleti
US    Akıl
us*    Akıl
USA -Waşington    Amerika Birleşik Devletleri
USAN    Alacakaranlık tanrısı
USARE    Özsu
USDA    ABD Tarım Bakanlığı
USIS    Amerikan Haberler Merkezi
USKUNA    İki direkli yelkenli bir gemi
USKUNA    Pruva direği kabasorta armalı, grandi direği sübye armalı iki direkli yelkenli tekne
USKUR    Deniz taşıtlarının pervanesi
uskuru    Cıvata yivi
USKURU    Somun yivi
USN    ABD Deniz Kuvvetleri
USSAL    Rasyonel
USTA    Yeniçerilerinin, görevleri aşcılık olan küçük zabitlerine verilen ad
USTAŞA    Milliyetçi ve terörist, 1929’da kurulan Hırvat derneği
USTUKA    Sönmüş kireç
USTUN    Kapının çatısına konan ağaç, mertek
USTUN    Kereste
USTURLABA    Gök cisimlerinin yükseltisini ölçmede kullanılan araç
USTURLAP    Gökcisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan araç
USTURMAÇA    Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş bir usturmaça çeşidi
USTURPA    İnce bir halatın ucuna bir kurşun parçası bağlanarak yapılan bir çeşit kırbaç
uş,aşiyan    Kuş yuvası
UŞKUN    Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, kökü dıştan sincabi ve içten sarı renkte olan bir ravent türü
UŞVE    Geceleyin uzaktan görünen ateş
ut    Bir çalgı
UTA    Japon halk türküleri
UTANÇ    Hicap
Utarit    Merkür
UTARİT    Merkür.Güneşe en yakın gezegen
UTEKA    Serbest bırakılmış cariyeler, veya köleler, azatlılar
UTEROMANİ    Kadında cinsel isteğin hastalık derecesinde artması
UTME    Hünnap, iğde gibi zeytinimsi meyve
UTTU    Dokuma tanrıçası
UVALA    Düdenden daha geniş olan çukurlara verilen ad
UVERTÜR    Opera’larda perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça
UVERTÜR    Sahne eserlerinin başında çalınan çalgılı açış kısmı
UVULA    Küçük dil
UWİBAMİ    Dev bir canavar yılan
uyak    Kafiye
UYARCA    2006, 10. Afife Jale Tiyatro ödüllerinde, İstanbul devlet Tiyatrosunun ”En başarılı Prodiksüyon” ödülünü alan oyun
uyarma    İkaz etme
UYKULUK    Kasaplık hayvanların timüs ve pankreas bezlerine verilen ad
UYKULUK    Kundak çocuklarının avucunda biriken kir
UYLUK    Bacağın kalçadan dize kadar olan kısmı
UYNUK    Yayıkta yağı alınmış ayran
UYUM    Ahenk
UYUN    Gözler, pınarlar, kaynaklar
UYUNTU    Uyuşuk, miskin
uz    İyi,güzel
UZACIK    Sapan
UZAM    Algılanan nesnelerin temel niteliği
UZAM    Bie nesnenin uzayda kapladığı yer
UZANIM    Nitelik, özellik, ölçü
UZATMA    Bir ucu kıyıya bağlı durumda denize uzatılıp bırakılarak kullanılan balık ağı
UZATMA    İki ucu yivli, boru ekleme parçası
UZATMA    Temdit
UZLET    Toplum yaşayışından uzaklaşarak tek başına yaşama
UZLET    Yalnız başına yaşama, insanlardan ayrılarak bir köşeye çekilme
UZO    Yunan rakısı
uzo    Yunan rakısı
UZUNGÖL    Trabzon’un Çaykara ilçesinde,1989’da tabiat parkı kapsamına da alınan,doğal güzelliğiyle tanınmış göl
UZUNHAVA    Türk halk müziğinde bir türkü türü

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018