Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – Y / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

Y    İtriyum
ya    Şaşma ünlemi
YAARNIK    Çocuk önlüğü
YABRAK    Kat kat ayrılabilen şeylerde kat
YABUNE    Eski bir ev tanrısı
YAFA    Kalın kabuklu, çekirdekli ve oval bir portakal türü
yafta, etiket    Fiyat gösteren kağıt
YAĞCIBEDİR    Balıkesir’in Sındırgı ve Bigadiç yörelerindeki dağ köylerinde geleneksel el aaagahlarında dokunan yün halı
YAĞI-ADU    Düşman
YAHNİ    Soğanlı et yemeği
YAHUDA    İsa Peygamberi ele vermesiyle tanınan Yahudi
YAK    Tibet öküzü
yak    Tibet sığırı
yaka    Kıyı, kenar
YAKA    Ağların alt ve üst kenarları
YAKA    Yelkenlerin köşelerine ve yakalarına denir
YAKAMOZ    Geceleyin denizde oluşan parıltı
YAKIM    Göçebe ve yarı göçebe Türkmenler arasında, genellikle ölülerin ardından söylenen ağıt ve bozlağa benzer türkü
YAKİN    Kesin bilgi
YAKLAŞIM    Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi
YAKMA    Şarbon hastalığına verilen ad
YAKŞİN    Hindistan foklorunda ve özellikle Buda geleneğinde peri ya da devanasına verilen ad
yakuza    Japon mafyası
YAL    Köpek ve ineklere yedirilmek üzere un ve kepekle hazırlanan yiyecek
YAL    Köpek yiyeceği
YALABIK    İkiyüzlü, kaypak
YALAK    Boşboğaz,söz taşıyan
YALAK    Çeşme, musluk vs. çevreye sıçramasını veya akıp gitmesini önlemek için konulan delikli taş tekne
YALAK    Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
YALAK    Su kabı
YALAMUK    Çam ağacının reçinelikabuğu
YALAPŞAP    Baştan savma, üstünkörü
yale    Kilit mucidi
YALELLİ    Salah Birsel’in bir kitabı
YALIÇAPKINI-BAHRİ    İskele kuşuna verilen ad
YALIM    Bıçak türünde kesicilerin keskin yüzü
YALIM    Galiba
YALINGAÇ    Kabuğu çatlayıp soyulan
yalıtım    İzolasyon
YALIYAR    Denize inen dik ve yüksek kıyı
YALIYAR    Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yer
YALKI    İki tekerlekli öküz arabası
YALMAN    Dik, sarp
YALMAN    Sarp, dik
YALPA    Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancağa dalgaların bordadan alınması ile sallanması
YALU    Doğu Asya’da bir ırmak
YALVAÇ    Peygamber
YAM    Posta beygiri
YAM    Tropikal bölgelerde yetişen ve nişastaca zengin yumru kökleri yiyecek olarak kullanılan bitki
YAM    Ulak atı
YAMA    Deride geniş leke
YAMAK    Aşçı yardımcısı
YAMANLAR-MADRA    İzmir’de bir dağ
YAMANSAZ    Antalya’nın Lara bölgesinde,yaklaşık 150 kuş türünü barındıran bir göl
YAMATO    Japonya’nın eski adı
YAMÇI    Bir yüzü uzun tüylü, kalın yünden dokunarak yapılmış yağmurluk
YANADON    28 Ocakta başlayan fırtına
YANAL    Alaca, iki renkli
YANAL    İki renkten oluşan
YANAY    Bir cismin düşey kesiti
YANAZ    Ters, huysuz, inatçı
YANBUL-CİCİM    Bir kilim çeşidi
YANG    Çin felsefesinde eril, gök, aydınlık, etkin ve delici olarak düşünülen ilke
yanılsama    Galatıhis,illüzyon
yankı    Eko, aks
YANSIMA    İnikas
YANTRA    Hinduizm’de meditasyona yardımcı kullanılan çizgisel diyagram
YAPAĞI    Kırkılmış koyun tüyü
YAPALAK    Bir cins baykuş
yapalak    Bir tür baykuş
YAPIK    Atı yağmurdan korumak için üzerine örtülen örtü
YAPINCAK    Seyrek taneli, kırmızı benekli bir üzüm cinsi
YAPRAĞAŞI    Bulgur ve asma yaprağından yapılan yemek
YAPRAK    Sayfa
yar    Uçurum
yar*    Sevgili
yar*    Uçurum
yarar    Fayda
yarda    İngiliz ölçü birimi
YARDA    Yaklaşık olarak doksan bir santimetre gelen İngiliz uzunluk ölçü birimi
YARDAKÇI    Kötü işlerde birine yardım eden kimse
YARDAK-YAMAK-YAVER-ADUP    Yardımcı
YAREN    Sohbet toplantıları düzenleyen ve yöneten kişiye bazı yörelerde verilen ad
YAREN-REFİK-ENİSE    Arkadaş
YARI    Yağ çömleğinin ağzına gerilen deri
YARIKKAYA    İskenderun’a özgü bir fırtınanın yerel adı
YARIMCA    Vukudun yarısına gelen inme
YARIYAR    Falez
YARKA-BULADA    Büyük piliç
YARLIK    Ferman
YARMA    İri taneli tahıl
yas    Matem
yas    Matem
YASAVUL    İlhanlılarda ordu müfettişine verilen ad
YASAVUL    Koruyucu
YASLAĞAÇ    Yufka açmada kullanılan tahta
YASMAK    Yayın kirişini gevşetmek
YASTAÇ    Üzerinde pişirilmeye hazır buğday ekmeği yazılan tahta aygıt
yastağaç    Hamur açılan tahta
YASTAĞAN    Üstünde hamur açılan, yemek yenilen tahta
YASTIGAÇ    Üzerinde hamur açılan tahta
yaş    Islak
YAŞMAK    Kadın başörtüsü
yat    Gezinti gemisi
YAT    Özel gezinti gemisi
yat    Özel gezinti gemisi
YATAĞAN    Namlusu eğmeçli, iki yanı da kesici, bir tür uzun savaş bıçağı
YATUK    Kanun, santur gibi yatırılarak çalınan sazların ortak adı
YAVAŞA    Atları zaptetmek için ağızlarına takılan tahta kıskaç
YAVAŞA-EGEN    Huysuz atları yola getirmek için dudaklarına takılan tahta kıskaç
YAVE-ABSÜRD-HERZE    Saçma, saçma sapan söz
YAVSI    Bir tür kene
YAVSI    İğneli bir cins çekirge
YAVŞAK    Bit yavrusu
yavşanotu    Veronika
YAY    Bir eğriden alınan parça
YAY    Hallacın pamuk ve yükü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç
YAY    Zemberek
YAY    Zenberek
YAYA    Yürüyerek giden
YAYA-SAKA    Eyalet Askerlerine bağlı bir sınıf
YAYGI    Yere ya da döşeme üzerine serilen örtü
YAYVAN    Basık ve geniş
YAZANAK    Rapor
YAZI    Ova
YAZILIKAYA    Çorum’da, Hititler döneminde yapılmış açık hava tapınağı
YAZMA    Kabakulak hastalığı
YAZMAN    Katip
YB    İterbiyum
YB    İterbiyum
YE    Yemen
YEDİRMEK    Bir sıvının kendisinden daha yoğun kıvamda olan bir maddeye eklenerek karışımının sağlanması
YEGAH    Klasik Türk Müziğinde kalın RE notası karşılığı sayılan makam
YEGAN    Birler, tekler
YEĞİN    Zorlu, katı, şiddetli
yek, dü, se, car, penc, şeş    Tavlada bir sayı
YEKAHENK    Gazelin her beyitinde aynı konunun işlenmesi
YEKAVAZ    Bütün beyitleri arasında konu birliği bulunan gazele verilen ad
YEKE    Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış kol
YEKNESAK    Tek düze, monoton
YEKTA    Tek, eşsiz, biricik
yel    Romatizma ağrısı
YELDİRME    Pardesü
YELEÇ    Havadar
YELEKE    Ciddi işlerle uğraşmayan, havai
yeleken    Havadar,yeleç
YELEME    Havai
YELENGEÇ    Kabuğu kendi kendine çatlayıp soyulan ağaç
YELKOVAN    Orta irilikte bir deniz kuşu
YELLİ-YEYNİ    Deli
YELPAZE    Dümenin su içindeki en geniş kısmı
YELVE    Florya
YEM    Ağızotu
yem    Hayvan yiyeceği
YEMENİ    Bir tür hafif ayakkabı
YEMİN    Ant
YEMME    Nice
YEN    Giysi kolu
YENİADAM    1933-78 yılları arasında çıkan bir düşün dergisi
YENİÇERİ    Piyade askeri
YENİSABAH    1938’de İlhami Safa ve Cemaleddin Saracoğlu’nun çıkardıkları bir gazete
YEPELEK-RAKİK    İnce yapılı, zarif, narin
YEPTİS    Gri veya sarı renkte, etçil bir sinek cinsi
YER    Önem
YEREGEÇEN -BÖDÜK, TEPEROTU,PÜRÇÜKLÜ    Havuç
YEREKAN-İKTER    Sarılık
yerindelik    İsabet,uygunluk
YERLEŞKE    Kampus
YERLEŞKE    Kent dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları
YERPIRARASI    Aslankuyruğu
YESARİ    Sola ait, sola ilişkin
YEŞİLBAŞ    Yurdumuzun sulak alanlarında yaşayan yabani ördek cinsi
YEŞİM    Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş
YEŞU    Musa peygamber öldükten sonra onun yerine geçen yahudi vekili
yetenek    Kabiliyet
YETİ    Himalaya dağlarının Everest Bölgesinde yaşadığı rivayet edilen kar adam
YETİ    Meleke
YEYNİ    Hafif
YEZEK    Savaşta en önde giden asker
YEZİDİ    Tanrı ile Şeytan arasında sürekli bir tartışma olduğuna inanan bir İslam mezhebi
YILDIZKÖKÜ    Yeralması
YILIK-BİSTAR    Çarpık, eğri ağız
YILKI    Başıboş at
YILKI-GÜLÜK-ILKI-ÜREK    At ve eşek sürüsü
YIR-POEM    Şiir
YIRTLAZ    Gözkapağı dışa dönük kimse
Yİ    Konfüçyanmizm’in yedi temel ilkesinden biri
YİDDİŞ    İbranice v Aramcayla birlikte Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri
YİDİŞ    Almanya dışına sürülmüş Musevilerin 14. asırdan başlayarak kullanmış oldukları Almanca-Yahudice karması dil
yiğit, akı,selek,eli açık    Cömert
YİNE    Tekrar
YİNEKE    Bizans kilisesinde, kadınlara ayrılan bölüm
YİNG    Çin düşüncesinde dişi ilke
YİRİK    Üstdudağı yarık olan kimse
YİRİK    Yarık, yırtık
YİSA    Bir çok kişinin yaptığı işlerde gayret vermek için kullanılan ünlem
YİSA    Teknelerde, bayrak ya da direği yukarı çekmek
YİTMEK    Kaybolmak
YİV    Saçın ayırım yeri
YİVAÇAR    Pafta
YOGA    Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi
YOGİ    Yoga felsefesini uygulayan derviş
YOKLAMA    Küçük sınav
YOLAK    Geçit
YOLE    Kürekle yürütülen, sakin suda dolaşmaya elverişli dar ve uzun sandal
YOM    Uğur
YOM -BEŞARET    İyi haber, iyi talip, uğur
YOMA    Gemileri bağlamakta kullanılan üç yada dört kollu halat
YOMA    Genellikle kalın halatlara denir
YOMA    Sabit manevralarda ve gemileri bağlamada kullanılan,üç veya dört kollu halat
YOMUT    Türkmenistan’da dokunan değerli bir halıya verilen ad
YONCA    Kelekotu
YONGA-PASTAL    Tütün yaprağı dizesi
YONGAR    Üç telli bağlama
YONGAR    Üç telli saz
YONİ    Hin.Mit.Şakti inananlarının tapındığı ve kutsal saydığı kadın cinsel organı
YONT    Başıboş hayvan
YORAM    Dokuzuncu İsrail kralı
YORGA    Atın binicisini sarsmayan bir yürüyüş türü
YOROZ    Giresun yakınlarında bir burun
YORTANLI    Bergama ilçesinde Allianoi antik kentini sular altında bırakacak olan baraj
YORTU    Hıristiyan bayramı
YOSUK    Yay konulan kap
YOSUN    Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
YÖNEYLEM    Karmaşık sorunların çözümünde ve incelemesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemler
YÖREP    Yan taraf
YU    Bosna Hersek
YU    Hırvatistan
YU    Makedonya
YU    Slovenya
YU    Yugoslavya
YUHA    Derin olmayan
YULAR    Tasma ipi
YULUK-KELİK    Eski ayakkabı
YUMİ    Ortaçağda kullanılmış bir Japon ok yayı
YUMURU    Sap, kök ve dallarda bulunan, yedek besin taşıyan şişkinlik
YUMUŞ    Emir
YUMUŞ    İş, hizmet buyruğu
YUNA    Hayvanın sırtına, eyerin altına konulan belleme
YUNAK    Yıkanılan yer
YUNT    Hergele ile gezen, terbiye görmemiş yarı yabani kısrak
YUPPİE    İş dünyasında başarılı ve hırslı genç insanlara yapılan bir yakıştırma
YURDU    İğnenin deliği
YURİ GAGARİN    1961’de SSCB tarafından uzaya gönderilen ilk insan
YUSUFİ    Padişah, sadrazam, vezirler ve yüksek dereceli devlet erkanının giydiği kavuk
YUYGU    Yıkanacak nesne
yükleme* , isnat*    Atfetme
YÜKSÜK    Mobilya’da vida başlarını örtmek için kullanılan yüksük biçiminde maden parça
YÜLÜME    Tıraş etme, kazıma
YÜRÜK    Çabuk yol alan, hızlı giden
YÜRYA    Bir palanganın tirentisini veya bir halatın elle çekerken üzerine yatarka mola vermeksizin çekmek
YÜRYA    Bir palanganın tirentisini veya veya halatı elle çekerken üzerine yatarak mola vermeksizin çekmek
YÜZ    Yapı cephesi
YÜZ    Yapının cephesi

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018