Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Deri Mühendisliği Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Programın Amacı
Deri mühendisliği programının amacı, derinin işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Deri mühendisliği programında, fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi gibi temel derslerin yanı sıra deri mikrobiyolojisi, lif bitkileri, hayvansal lifler, kürk hayvanları yetiştirilmesi, büyük baş hayvan derilerinin işlenmesi, atık su arıtma teknolojisi, proje hazırlama tekniği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Gereken Nitelikler
Deri mühendisliği alanında eğitim görmek isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırmaya meraklı yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Deri mühendisliği programını bitirenlere “ Deri Mühendisi” unvanı verilir.
Deri mühendisi tarımsal bir ürün olan derinin, ham madde durumundan işlenmiş deri haline gelinceye kadar geçirdiği işlemleri ve ürünün satışını planlar; başta deri olmak üzere yün, pamuk ve sentetik liflerin değerlendirilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Çalışma Alanları
Deri mühendisliği alanında yetişenler özel sektöre ait deri işletmelerinde çalışabilirler, olanakları olanlar kendi işletmelerini kurabilirler.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018