Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Ekonomi Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (TM-1)

Programın İçeriği: Ekonomi diğer sosyal bilimlerden farklı olarak matematiksel sistemlerin ve analizlerin çok yoğun olarak kullanıldığı bir bilim dalıdır. Bu açıdan bu programa devam etmek isteyen adayların sağlam bir matematik bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın amacı, sınırlı bir kaynağın  akılcı ve doğru  biçimde  bireyin ya da organizasyonun kullanımını için yönlendirmek, ortaya çıkan sonuçları doğru analiz edebilmek için eleman yetiştirmektir.

Okutulan dersler nelerdir? Ekonomi bölümünde, ekonomi kuramını, iktisat politikalarının belirlenmesinde ve iş yaşamında kullanılan yöntemlerle birleştirmek suretiyle bir bütünlük oluşturacak şekilde bir eğitim verilmektedir. Ekonomi; işletme, uluslar arası ilişkiler, hukuk, istatistik gibi alanlarla da ilgili olduğundan temel ekonomi derslerinin dışında bu alanlara ilişkin dersler de verilmektedir. Ayrıca kapsamlı bilgisayar kullanımı da önemli olduğundan, bilgisayar işletimi ile ilgili dersler de okutulmaktadır.

Meslek için gerekli kişisel özellikler nelerdir? Bu programda eğitim görmek isteyenleri, sayısal düşünme yeteneğine sahip, sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik, ticaret konularıyla ilgili, yönetim ve idari konularda gerekli araştırma ve inceleme becerisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmaları ve toplumsal yapıyı tanımaları da iş yaşamındaki başarılarını artıracaktır.

Mesleğin çalışma alanları: Ekonomi programından mezun olanların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de buradan mezun olanlar genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda hammadde ve insan gücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda “Uzman” olarak, özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici danışman olarak çalışırlar. Finans sektöründe (banka, sigorta, borsa) yönetici, danışman ve denetçiliği görevlerinde çalışabilirler. Mezunlar açılan sınavı başardıkları taktirde Sayıştay’da Maliye ve Gümrük  Bakanlığında müfettişlik görevinde de çalışabilirler. Hemen hemen bütün mesleklerde olduğu gibi bilimsel ve mesleki donanımı iyi olan, yabancı dil bilen mezunların çok çeşitli alanlarda çalışma ve bulunduğu işte yükselme olanağı fazladır.

Mesleği tanıma yolları: Mesleği tanıma konusunda ilk önce dershane veya okul rehber öğretmeninize danışmanızda fayda vardır. Böyle bir imkanınız yoksa dershane, üniversite veya ajansların hazırladığı meslek rehberlerinden yararlanabilirsiniz. Meslekleri tanımanın diğer yolu da internet üzerinden arama motorları aracılığı ile bilgi edinilmesidir.

Mesleği uygulayan kişilerle konuşulması ise mesleğin olumlu veya olumsuz taraflarının öğrenilmesi anlamında önemlidir. Meslek odaları ve dernekler de mesleğin tanınması aşamasında yardımcı olacak kurumlardır. Meslek tanıtımı için insan kaynakları birimlerinde veya eğitim danışmanlık şirketlerinde işe alım uzmanı olarak çalışan kişilere de  başvurulabilir. Üniversite öğretim görevlileri de meslek hakkında bilgi verebilirler.

Uzman görüşü: Yaşanılan ekonomik krizlerin sonucunda ekonomi kelimesi sıkça anılır oldu. Son 5 yıl ekonomistlerin altın yılı oldu. Türkiye’nin  idealist ekonomistlere ihtiyacı vardır.

Tercih edilme oranı: Tercih edilme oranı gün geçtikçe artmaktadır.

Mezunlara iş bulmada katkı sağlayacak etmenler: Yabancı dil bilmenin katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Okulun 3.yılından itibaren yarı zamanlı işler veya staj  yapılabilir. Bilgisayarda ofis programlarına hakimiyet oldukça önemlidir. Ayrıca okutulan program doğrultusunda projeler geliştirilmesi veya projesi süren çalışmalara katılım artı puan getirecektir. Varsa okulda en az iki klüp faaliyetine katılmanızda fayda bulunmaktadır. Kişisel gelişim konuları ile ilgili yapılan eğitim programı, seminer, konferans, panellere katılmak da artı bir puandır. Kişisel gelişim kapsamında etkili iletişim,takım oluşturma,etkili yöneticilik,zamanı doğru kullanma gibi konular sayılabilir. Kişisel gelişim hakkında kitapların okunması da aynı faydayı sağlayacaktır. Üniversite lisenin devamı değildir. Üniversite yılları kişiliğin oturmaya başladığı yıllardır. Bu yıllarda grup yaşantıları deneyimi kişinin kendisini tanıması anlamında yarar sağlamaktadır. Sanat ve  sporla ilgilenmek ise  beden ve ruh sağlığına katkı sağlayacaktır.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018