Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Görme Engelli Kime Denir?

Yasal tanım: Gerekli tüm düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör denilmektedir.
20/200’ün anlamı görme yetersizliğinden etkilenen bireyin 60 cm’ den görebildiğini, normal görme gücüne sahip olan bireyin 6 m’ den görebilmesidir. Görme alanının dar olmasının anlamı ise, normal görme keskinliği olmasına rağmen, görmenin sadece merkezdekilerle, 20 dereceyle sınırlı olma, 20 derecenin dışında kalan nesneleri görememedir.

Tüm düzeltmelerle birlikte görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan bireylere ise az gören denilmektedir. Anlamı ise normal gören birey 6 m’ den görmekte, az gören birey ise 2 m ile 60 cm arasındaki mesafeden görebilmesidir.

Eğitsel Tanım: Eğitimde dokunsal ve işitsel materyallere ( kabartma alfabe ya da konuşan kitap ) ihtiyaç duyan kişiye kör denir.

Büyütücü araçlar yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen bireylere ise az gören denilmektedir.

Kaynak : gumushaneram.gov.tr

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018