Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Programın Amacı
Görme Engelliler Öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında görme özürlü öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Görme engelliler öğretmenliği programında çocuk gelişimi, güzel konuşma, eğitim bilimine giriş, dil gelişimi ve iletişim, braille (körler alfabesi), yazı öğretimi, görme engelliler resim ve model öğretimi, görme engelliler için okuma-yazma öğretimi, görme engelliler için özel öğretim yöntemleri, davranış değiştirme dersleri okutulur.
Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. Gereken Nitelikler
Görme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan ve onlara yardım etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir.
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da görme engelliler öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Görme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “Görme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.
Görme engelliler öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Çalışma Alanları
Görme engelliler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, görme engelliler okullarında, öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

TANIM
Çalıştığı eğitim kurumunda görme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir.
GÖREVLER
Görme engelliler sınıf öğretmeninin görme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında  (müfredat programı)  belirtilmiştir.
Görme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
–        Görme engellilerle ilgili derslerin yanı sıra, kabartma yazı ile okuma ve yazmayı öğretir.
–        Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
–        Eğitim  ve   öğretimini  üzerine   aldığı  çocukların   davranışlarını  gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
–        Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş   zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber  olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
–        Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Görme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
–        Sözel   yeteneği gelişmiş,
–        Sosyal bilim konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
–        İnsanlarla, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan, onlara yardım   etmekten zevk alan,
–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler,
olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Görme  engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır.  Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Öğretmenler çalışırken uzun süre ayakta kalabilirler.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Sınıf Öğretmeni (Görme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, ” Görme Engelliler Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS), yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim Bölümü” mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince,Çocuk Gelişimi, Güzel Konuşma, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi,  Dil Gelişimi ve İletişim, Braille (körler alfabesi) Yazı Öğretimi, Görme Engelliler Resim ve Model Öğretimi, Görme Engelliler İçin Okuma-Yazma Öğretimi, Görme Engelliler İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Davranış Değiştirme vb. dersler almaktadırlar. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan   belirli   sayıda   olanlara   Milli Eğitim  Bakanlığı’nca burs verilmektedir.
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra, yüksek lisans yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER:  Zihin engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği
Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018