Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Harita Mühendisliği Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen uzman yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Çalışma Alanları:

Ulaştırma Bakanlığı, Tapu ve Kadastro ve belediyelerde çalışma olanakları vardır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temastadır.
Çalışma alanları oldukça geniştir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Sabırlı ve dikkatli olması
İyi bir gözlemci olması
Açık havada çalışmaktan ve seyahatten hoşlanması
Araştırma yapmayı sevmesi
Çizim yapabilme yeteneği olması
Ayrıntıya dikkat etme ve titiz olması gerekir.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018