Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

İç Mimarlık Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Her çeşit binanın; istek ve olanaklara göre, plan ve projelerinin hazırlanması, eldeki malzemelere uygun olarak iç mekanın düzenlenmesi, mekana özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ve binanın iç dizaynının yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılan bir programdır.

Çalışma Alanları:

İç mimarın çalışma alanları, tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşmelere göre kamu kesiminde ve belediyelerde çalışabildikleri gibi, özel sektör kuruluşlarında ya da serbest olarak kendi bürolarında çalışmalarını sürdürebilirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İş olanakları yüksek olan bir meslek dalıdır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Popülerliği artan bir bölümdür.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Şekil – uzay yeteneğinin yüksek olması
Renkleri ayırt edebilme, zihinde canlandırabilme yeteneğinin olması
Yaratıcı olması
Görsel sanatlara ilgi duyuyor olması
Eleştiriye ve yeniliklere açık olması
Grup çalışmasına açık olması
İletişim becerisinin yüksek olması
Bir işi planlayıp, uygulayabilme yeteneğine sahip olması
Başkalarını etkileyebilmesi, ikna kabiliyetinin yüksek olması gerekir.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018