Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (TM-1)

Programın İçeriği: Bilimin ve teknolojinin hızla değişip, gelişmesi hem istatistik hem de bilgisayar teknolojisinde yeni açılımlar ortaya çıkarmıştır. Bugünün dünyasında verilerin toplanması, toplanan verilerin işlenmesi, işlenen verilerin yorumlanması ne tek başına istatistik biliminin ne de bilgisayar teknolojilerinin baş edebileceği basitliktedir. Bu programın amacı, yalnız bilgisayar ya da yalnız istatistik konusunda uzman bireyler yetiştirmek yerine her iki alanda da donanımlı kişiler eğitmektir.

Okutulan dersler nelerdir? Bu bölümde okutulan belli başlı dersler; istatistiğe giriş, matematik, bilgisayar kullanımı, veri toplama yöntemleri, çok değişkenli istatistik analiz, karar alma yöntemleri, uygulamalı bilgisayar programlaması, anket tasarımı, dosya organizasyonu ve işlemleri gibi daha çok teorik içeriğe sahip derslerdir.

Meslek için gerekli kişisel özellikler nelerdir? Bu bölümü seçecek olan öğrencilerin yüksek düzeyde sayısal yeteneğe, soyut düşünebilme becerisine sahip, sabırlı, dikkatli, ayrıntılarla uğraşmayı seven kişiler olmaları gerekir. Ayrıca bilgisayar ve istatistik alanlarında günümüzde yaşanan gelişmelere ilgi duyan, meraklı ve araştırmacı bir yapıya sahip olan öğrencilerin tercih edebileceği bir bölümdür.

Mesleğin çalışma alanları: Bölüm mezunlarının tıp, reklamcılık, pazarlama, turizm, eğitim pazar araştırmaları, kalite kontrol, hastane yönetimi, silahlı kuvvetler sigortacılık, insan kaynakları AR-GE (Araştırma, geliştirme) sahalarında iş bulma olanakları mevcuttur. Çağımızda en büyük güç “bilgi” olmuştur. İstatistik ve bilgisayar bilimlerinin bu bilgiye ulaşmada çok önemli işlevi vardır. Bilgisayar teknolojisindeki her yeni gelişme, istatistik biliminin de gelişmesini ve öneminin artmasını sağlamaktadır.

Mesleği tanıma yolları: Mesleği tanıma konusunda ilk önce dershane veya okul rehber öğretmeninize danışmanızda fayda vardır. Böyle bir imkanınız yoksa dershane, üniversite veya ajansların hazırladığı meslek rehberlerinden yararlanabilirsiniz. Meslekleri tanımanın diğer yolu da internet üzerinden arama motorları aracılığı ile bilgi edinilmesidir.

Mesleği uygulayan kişilerle konuşulması ise mesleğin olumlu veya olumsuz taraflarının öğrenilmesi anlamında önemlidir. Meslek odaları ve dernekler de mesleğin tanınması aşamasında yardımcı olacak kurumlardır. Meslek tanıtımı için insan kaynakları birimlerinde veya eğitim danışmanlık şirketlerinde işe alım uzmanı olarak çalışan kişilere de  başvurulabilir. Üniversite öğretim görevlileri de meslek hakkında bilgi verebilirler.

Uzman görüşü: İstatistik  programı öğrenciler nezdinde yeterince tanınmamaktadır. Ancak istatistik programını bitirip iş hayatına atılan birçok eski öğrenci ” iyi ki istatistik programını okumuşum”  demektedir. Mesleği tanıyan ve istatistik programına ilgi duyan öğrencilerin okumak istedikleri bir yükseköğretim programıdır.

Tercih edilme oranı: Tercih edilme oranının yıllara bağlı olarak arttığı görülmüştür.

Mezunlara iş bulmada katkı sağlayacak etmenler: Yabancı dil bilmenin katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Okulun 3.yılından itibaren yarı zamanlı işler veya staj  yapılabilir. Bilgisayarda ofis programlarına hakimiyet oldukça önemlidir. Ayrıca okutulan program doğrultusunda projeler geliştirilmesi veya projesi süren çalışmalara katılım artı puan getirecektir. Varsa okulda en az iki klüp faaliyetine katılmanızda fayda bulunmaktadır. Kişisel gelişim konuları ile ilgili yapılan eğitim programı, seminer, konferans, panellere katılmak da artı bir puandır. Kişisel gelişim kapsamında etkili iletişim,takım oluşturma,etkili yöneticilik,zamanı doğru kullanma gibi konular sayılabilir. Kişisel gelişim hakkında kitapların okunması da aynı faydayı sağlayacaktır. Üniversite lisenin devamı değildir. Üniversite yılları kişiliğin oturmaya başladığı yıllardır. Bu yıllarda grup yaşantıları deneyimi kişinin kendisini tanıması anlamında yarar sağlamaktadır. Sanat ve  sporla ilgilenmek ise  beden ve ruh sağlığına katkı sağlayacaktır.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018