Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kullanmakta Olduğu Simgeler Neyi İfade Ediyor?

AAA : Mali yükümlülükleri karşılama kapasitesi oldukça yüksek

.

AA : Mali yükümlülükleri karşılama kapasitesi yüksek.

.

A : Mali yükümlülükleri karşılama kapasitesi güçlü olmakla birlikte olumsuz ekonomik koşullara ve gelişmelere karşı duyarlı
.

BBB : Mali yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasiteye sahip olmakla birlikte ekonomik koşullara ve değişen durumlara daha fazla duyarlı
.

BBB Eksi: Yatırım eşiği. Yatırım yapılamaz düzeyden önceki son not.
.

BB : Yakın dönemde daha az etkilenebilir olmakla birlikte ters ekonomik, mali ve işletmecilik koşulları altında büyük belirsizliklerle karşılaşılabilir.
.

B : Halihazırda mali yükümlülükleri karşılayacak kapasiteye sahip olmakla birlikte terse dönen mali, ekonomik ve işletmeciliğe ilişkin koşullarda daha fazla kırılgan.
.

CCC : Halihazırda zayıf bir yapıya sahip ve mali yükümlülüklerini yerine getirebilmek için düzgün mali, ekonomik ve işletmecilik koşullarının devamına muhtaç.
.

CC : Halihazırda yüksek derecede kırılganlığa sahip.
.

C : Ödemelere ve mali yükümlülüklerini karşılamaya devam etmekle birlikte iflas dosyasına girmiş durumda.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018