Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Kurban Hakkında Dini Sorular ve Cevapları – www.diyanet.gov.tr

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?
Kadın kurban kesebilir mi?
Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
Kurbanın hükmü nedir?
Akîka kurbanı nedir?
Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
Bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber adına kurban kesilebilir mi?
Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi dinimizde var mıdır?
Taksitle kurban alınabilir mi?
Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır?
Bir kurbanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Bu organların ne yapılması gerekir?
Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?
Adetli, lohusa kadın, abdestsiz veya cünüp erkek kurban kesebilir mi?
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi?
Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı kesim ücreti olarak verilebilir mi?
Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
Şükür kurbanı ne demektir?
Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?
Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?
Bir kimsenin oğlunun veya başka birisinin bağışladığı para ile kurban alıp kesmesi durumunda bu kurban sayılır mı?
Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?
Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?
Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?
Gayr-i meşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurbanın dinî dayanağı nedir?
Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?
Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dini dayanağı var mıdır?
Dişi ya da erkek hayvandan hangisinin kurban edilmesi daha faziletlidir?
Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi?
Zengin kimse kurbanını kesmesi için parasını bir fakire verse ve fakir de bu kurbanı kesmeyerek parayı harcasa, parayı veren kişi bu durumu öğrenince ne yapmalıdır?
Kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde emaneten dururken ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır?
Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?
Satın alındığında sağlam olup sonradan kusurlu hale gelen bir hayvan kurban edilebilir mi?
Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi?
Hac ibadetini yapan kişi, ayrıca memleketinde de kurban kesmekle yükümlü müdür?
Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?
Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar okunmalıdır?
İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?
Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir?
Sun’î tohumlama yoluyla üretilen hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca var mıdır?
Ehl-i kitap olmayan kişinin kestiği kurban helâl midir?
Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi caiz midir?
Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi?
Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?
Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?
Bir özür sebebiyle vaktinde kesilemeyen kurbanların fakir ve zengin için hükmü nedir?

 

Kaynak :  http://kurul.diyanet.gov.tr/sorusor/konularagore.aspx?altkonu=147&konuindex=853768

 

 

 

 

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018