Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Nesir, Nazım, Edebiyat Çeşit ve Türleri

• Edebiyat Çeşitleri
o Fantastik edebiyat
o Gotik edebiyat
o İktisadi edebiyat
o Divan edebiyatı
o Halk edebiyatı
o Varoluşçu edebiyat
o Post modern edebiyat
• Nazım
o Şiir
o Destan
o Ağıt
o Mesnevi
o Eleji


• Nesir (düz yazı)
o Roman
o Öykü
o Masal
o Tiyatro
o Deneme
o Fıkra
o Makale
o Biyografi
o Otobiyografi
o Eleştiri
o Anı
o Gezi yazısı
o Mizah
o Edebi destan
o Sohbet
• Sözlü Anlatım
o Nutuk (Söylev)
o Mülakat (Görüşme)
o Röportaj
o Sempozyum
o Forum
o Münazara
o Konferans

 

 

Kaynak:  tr.wikipedia.org

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018