Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (YGS-5)

Programın İçeriği: Bölüm, ilköğretim hayatına hazırladığı öğrencilere temel kavram ve becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim verir. Bölümün amacı, insan yaşamında kalıcı etkileri bulunan 3-6 yaş grubunun eğitim sorumluluğunu üstlenebilecek yeterlilikte öğretmenler yetiştirmektir. Bölüm eğitim bilimciler, eğitim yöneticileri, denetleyicileri, ölçme değerlendirme uzmanları, eğitim programcıları ile ilişki halindedir.

Okutulan dersler nelerdir? Bu programda, eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulur ve uygulaması yaptırılır. Bölümde biyoloji, matematik, sosyoloji, psikoloji gibi temel nitelikte derslerden başka, çocuk gelişimi ve hastalıkları, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim kazandırmaktadır.

Meslek için gerekli kişisel özellikler nelerdir? Bu alanda çalışmak isteyenlerin sözel akademik yeteneği yüksek, sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir şeyler öğretmekten hoşlanan, çocuklarla iyi anlaşabilen, yaratıcı bireyler olması gerekmektedir.

Çalışma Alanları, İş Bulma Olanakları ve Geleceği: Bölüm mezunları Milli Eğitim Bakanlığına, diğer resmi kuruluşlara, belediyelere ve özel sektöre bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Ülkemizde eğitimle ilgili yasalar okul öncesi eğitimi devletin sorumluluğuna ve kontrolüne bırakmıştır. Bunun gereği olarak da hükümetin okul öncesi eğitime verdiği önem artmakta bu da ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıfları, müstakil anaokulları ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının çoğalması sonucunu ortaya çıkarmakta ve gelişmelere paralel olarak da okul öncesi öğretmenlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Mesleği tanıma yolları: Mesleği tanıma konusunda ilk önce dershane veya okul rehber öğretmeninize danışmanızda fayda vardır. Böyle bir imkanınız yoksa dershane, üniversite veya ajansların hazırladığı meslek rehberlerinden yararlanabilirsiniz. Meslekleri tanımanın diğer yolu da internet üzerinden arama motorları aracılığı ile bilgi edinilmesidir.

Mesleği uygulayan kişilerle konuşulması ise mesleğin olumlu veya olumsuz taraflarının öğrenilmesi anlamında önemlidir. Meslek odaları ve dernekler de mesleğin tanınması aşamasında yardımcı olacak kurumlardır. Meslek tanıtımı için insan kaynakları birimlerinde veya eğitim danışmanlık şirketlerinde işe alım uzmanı olarak çalışan kişilere de  başvurulabilir. Üniversite öğretim görevlileri de meslek hakkında bilgi verebilirler.

Uzman görüşü: Program mezunlarına ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Mesleği seçecek kişilerin tahammüllü, çocuklarla çalışmaktan hoşlanan, bedenen  ve ruhen sağlıklı bireyler olması gerekir. İş bulmada sorun yaşanmayacak programlardan birisidir.

Tercih edilme oranı: Konuya ilgi duyan kişilerin tercih listelerine aldıkları bir programdır.

Mezunlara iş bulmada katkı sağlayacak etmenler: Yabancı dil bilmenin katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Okulun 3.yılından itibaren yarı zamanlı işler veya staj  yapılabilir. Bilgisayarda ofis programlarına hakimiyet oldukça önemlidir. Ayrıca okutulan program doğrultusunda projeler geliştirilmesi veya projesi süren çalışmalara katılım artı puan getirecektir. Varsa okulda en az iki klüp faaliyetine katılmanızda fayda bulunmaktadır. Kişisel gelişim konuları ile ilgili yapılan eğitim programı, seminer, konferans, panellere katılmak da artı bir puandır. Kişisel gelişim kapsamında etkili iletişim,takım oluşturma,etkili yöneticilik,zamanı doğru kullanma gibi konular sayılabilir. Kişisel gelişim hakkında kitapların okunması da aynı faydayı sağlayacaktır. Üniversite lisenin devamı değildir. Üniversite yılları kişiliğin oturmaya başladığı yıllardır. Bu yıllarda grup yaşantıları deneyimi kişinin kendisini tanıması anlamında yarar sağlamaktadır. Sanat ve  sporla ilgilenmek ise  beden ve ruh sağlığına katkı sağlayacaktır.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018