Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-4)

Programın Amacı
Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım programında meteoroloji, peyzaj mimarisi temel ilkeleri, perspektif, model çizme tekniği, süs bitkileri üretim tekniği, şehir ve bölge planlamanın temel ilkeleri, peyzaj ekolojisi, kırsal çevre sorunları, ağaçlandırma, bitki sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım alanında çalışmak isteyen bir kimsenin şekil-uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve estetik görüşe sahip ve tabiatı seven bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım programını bitirenlere “Peyzaj Mimarı” unvanı verilir
Peyzaj mimarı doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur.

Çalışma Alanları
Peyzaj mimarı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilir.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018