Skip to content

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi?

Search Results

Keyword: istanbul Bankalar

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Sitesinde İMKB’de işlem gören şirketlere ait aşağıdaki bilgilere ulaşılabilmekte;    http://www.kap.gov.tr

Ticaret Unvanı, Merkez Adresi,İletişim Adresi,Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler,Elektronik Posta Adresi,Web Adresi,Tescil Tarihi,Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Sicil Memurluğu,Vergi Dairesi,Vergi No,Süresi,Sektörü,Fiili Faaliyet Konusu,Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler  ,Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye,Kayıtlı Sermaye Tavanı,Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı,Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler, Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi,Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurt Dışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar ,Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri,Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel, Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri,Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler , Bağımsız Denetim Kuruluşu

continue reading…

R    Romanya
RA    Güneş tanrısı
RA    Küçük kene
RA    Radyum
RA    Radyum
RAAT-LAFAZAN -CARCAR-VAZALAK    Geveze
rab    Tanrı
RABACAL    Koyun ya da keçi sütünden yapılan, orta sertlikte, yağlı bir Portekiz peyniri
RABİA    Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvanı
RACİL    İslam ordularında piyade erlerine verilen ad
RACON    Yol, yöntem, usul
RACON    Yöntem, yol, usul
RADA    Kazak halk meclisi continue reading…