Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Arama Sonucu – "konya"

TÜRKİYE ENLEM ve BOYLAM TABLOSU

ADANA 35 E 18 37 N 01
ADIYAMAN 38 E 17 37 N 46
AFYON 30 E 33 38 N 45
AĞRI 43 E 03 39 N 44
AKSARAY 33 E 04 37 N 40
AMASYA 35 E 50 40 N 40
ANKARA 32 E 52 39 N 56
ANTAKYA 30 E 09 36 N 13
ANTALYA 30 E 42 36 N 54
ARDAHAN 42 E 41 41 N 07
ARTVİN 41 E 49 41 N 11
AYDIN 27 E 51 37 N 51
AYVALIK 26 E 42 39 N 17
BAFRA 35 E 54 41 N 33
BALIKESİR 27 E52 39 N 39
BARTIN 32 E 20 41 N 38
BATMAN 41 E07 37 N 52
BAYBURT 40 E 15 40 N 16
BİLECİK 29 E 59 40 N 09

(daha&helliip;)

ASBEST Nedir?

Asbest ve Kanserasbest

1. Asbest Nedir?
Asbest, tabiatta doğal olarak bulunan ve lifsi (iğsi) yapıda olan bir mineral grubuna verilen ortak isimdir. Asbest grubunda yer alan minerallerin temel ortak özelliği lifsi yapıda olmalarıdır.
Lifsi minerallerin boy : en oranı 3’ten fazladır. Yani boyları enlerinden en az 3 misli veya daha fazla uzundur. Asbest mineralleri bu lifsi yapısal özellikleri nedeniyle “fibröz mineraller” olarak da anılırlar. Mineraller bu yapı sayesinde ısı, sürtünme ve baskıya yani strese dayanıklıdırlar, lifsi yapıları onlara mükemmel bir yalıtım yeteneği verir. Bu özellikleri sayesinde asbest endüstride, yaklaşık 3.000 iş kolunda yaygın kullanım alanı bulmuştur. Asbest, yeryüzünün toprak örtüsünde doğal olarak bulunur. Yerkabuğunu oluşturan kayaların yapısında da değişen oranlarda asbest mineralleri vardır. Özellikle volkanik aktivitenin yüksek olduğu alanlarda, asbest, yer yer yoğun birikimler halinde yeryüzü örtüsünde bulunur (daha&helliip;)

Evliya Çelebi Kimdir?

evliya-celebi

Evliya Çelebi [1611-1685?]

Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük seyahat kitabının yazarı olan Evliya Çelebi 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ataları Kütahyalı olan yazarın babası Saray-ı Âmire’nin kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efendi’dir. Annesi Abaza’dır ve yakın dostluğunu kazanacağı Sadrazam Melek Ahmed Paşa’nın akrabasıdır. Dedelerinin, Türklerin büyük velisi Hoca Ahmed Yesevi’ye ulaştığım eserinde yazar.

Evliya Çelebi, babasının Sarayda nüfuzlu kişilerden ve zamanın tanınmış şahsiyetlerinden olması dolayısıyla önemli hocalarından eğitim almıştır. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi’nde 7 yıl okumuş, Müderris Ahfeş Efendi’den ders almış, musıkî eğitimini Derviş Ömer Efendi’den alarak iyi bir musiki bilgisine sahip olmuştur. Sa’dîzade Dârülkurrası’nda okuyarak hafız olmuştur. Sultan IV. Murad’ın emriyle alındığı Saray’da 2 yıl kalmış ve burada da eğitimine devam ederek hat ve musiki dersleri almıştır. (daha&helliip;)

Vecihi Hürkuş Kimdir?

vecihi-hurkus“VECİHİ HÜRKUŞ”
(1896 – 16.07.1969)

“Vecihi Hürkuş, 18 Ocak 1896 Cumartesi günü (06 Kanunusani 1311) İstanbul’da (Dersaadet) doğdu. Babası İstanbullu bir aileden Gümrük Müfettişi Ali Feham Bey, annesi Vidin’de doğmuş, üç yaşında İstanbul’a gelmiş Zeliha Niyir Hanım’dır. Üç yaşında iken babası ölmüş. Çok genç yaşta dul kalan annesi ile geniş bir ailenin içinde amcalar, halalar, enişteler, yengeler, ağabeyler ve ablalar ile birlikte büyümüştür. (daha&helliip;)

Türkiye’de kaç tane cami var? İl İl Cami Sayısı

 

İstanbul 3.190
Konya 3.087
Ankara 2.875
Samsun 2.639
Kastamonu 2.577
Antalya 2.130
Ordu 2.045
Trabzon 1.952
Diyarbakır 1.945
İzmir 1.823
Şanlıurfa 1.755
Manisa 1.686
Bursa 1.660
Balıkesir 1.654
Erzurum 1.547
Giresun 1.490
Mersin 1.486
Zonguldak 1.464
Adana 1.362
Van 1.350
Sivas 1.327
Çorum 1.306
Kahramanmaraş 1.301
Kayseri 1.289
Sakarya 1.278
Bolu 1.232
Kütahya 1.190
Denizli 1.187
Tokat 1.151
Kocaeli 1.142
Afyonkarahisar 1.124
Aydın 1.114
Sinop 1.083
Muğla 1.082
Mardin 1.079
Rize 1.050
Hatay 982
Elazığ 965
Yozgat 961
Karabük 935
Gaziantep 935
Malatya 934
Ağrı 871
Çanakkale 808
Bartın 775
Eskişehir 769
Adıyaman 730
Çankırı 716
Isparta 711
Amasya 682
Artvin 681
Düzce 664
Bitlis 656
Siirt 624
Batman 619
Muş 602
Aksaray 581
Erzincan 565
Bingöl 564
Osmaniye 551
Uşak 544
Burdur 522
Gümüşhane 521
Kars 503
Şırnak 503
Hakkari 498
Karaman 497
Tekirdağ 495
Nevşehir 486
Kırşehir 485
Niğde 411
Bilecik 408
Edirne 392
Kırıkkale 353
Kırklareli 288
Ardahan 273
Bayburt 244
Iğdır 240
Kilis 213
Yalova 155
Tunceli 120

Toplam: 84.684 Camii

2015 İl il AK Parti milletvekili adayları

Adana

Necdet Ünüvar
Fatma Güldemet Sarı
Sadullah Kısacık
Talip Küçükcan
Mehmet Şükrü Erdinç
Esra Yalvaç
Mehmet Can
Mustafa Çalışkan
Asuman Tekin
Kasım Pamuk
Mehmet Faruk Bozkurt
Ramazan Demir
Mehmet Ay
Hasan Berzan Toprak (daha&helliip;)

Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN Kimdir?

29 Ekim 1926 yılında Sinop’ta doğdu. Babası Adana’nın Kozan ve Saimbeyli bölgesinde yaşamış olan Kozanoğullarından Mehmet Sabri Erbakan. Ağır ceza reisi olan babasının birçok yerde görev yapmış olması dolayısıyla çocukluğu muhtelif Şehirlerde geçen ERBAKAN’ın annesi de Sinop’un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Kamer Hanım’dır.

Necmettin ERBAKAN ilkokul’a Kayseri Cumhuriyet İlkokulu’nda başladı, babasının Trabzon’a tayin olması dolayısıyla ilkokul öğrenimini burada okul birincisi olarak tamamladı. 1937 yılında ilk tahsilini tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Erkek Lisesi’nde orta tahsiline başladı. İstanbul Erkek Lisesi’ni 1943 yılında birincilikle bitirdi. 1948 yılı yaz döneminde İTÜ Makine Fakültesinden mezun olan ERBAKAN aynı yılın 1 Temmuz’unda Makine Fakültesi Motorlar Kürsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1948-1951 yılları arasındaki bu 3 yıllık asistanlık döneminde o zaman doktora tezine tekabül eden yeterlilik tezini hazırladı. Sınıflarda ders vermek doçent ve profesörlerin yetkisinde olmasına rağmen kendisi asistan olduğu halde ders vermesine izin verilmiştir. (daha&helliip;)

KPSS Tarih Pratik Bilgiler

 

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

 

Hükümdar çocuklarına verilen unvan   TİGİN **** Anıt Mezar  KÜMBET **** Dede Korkut Hikayeleri – KIPÇAK-OĞUZ Mücadelesi.   **** Gizli güçleri olduğuna inanılan din adamı, ŞAMAN.  **** Kutadgu Bilig Özellikleri : Uygur alfabesi ile yazıldı, Adı mutluluk veren bilgi anlama gelir, Yusuf Has Hacip yazdı ****  Orhun Kitabeleri  Göktürkler zamanında yazıldı. Devlet adamlarının millete hesap vermesi yöneticilerinin ve halkın karşılıklı görevlerini belirten konuları  ve Bağımsızlığın önemini içerir.*** Türk tarihinde şehircilik kültürü ve mimari eserler  UYGURLAR  zamanında gelişmiştir.  ***Bilinen İlk Türk Devleti ASYA HUNLARI ,*** Ölen kişinin kahramanlıklarını göstermek amacıyla mezarının başına dikilen heykel BALBAL ,***Dini ve milli bakımdan önemli olan günlerin milletçe kutlandığı törenler  TOY,*** Türk toplumunda Mimari Uygurlara kadar gelişme göstermemiştir. *** İkili Devlet teşkilatında batıyı yöneten hükümdar YABGU,  **** Düzenli Türk kara ordusunun temellerini METE HAN atmıştır. ***Uygurların Manihaizm dinini benimsemeleri  Karabalgasun Yazıtlarında anlatılmıştır ***  Divanü Lügat-it Türk özelliği : İlk Türkçe Ansiklopedik sözlük niteliğinde olması, Türk destan ve efsaneleri içerir,  Türk Dünyası haritası vardır. *** Kişilerin edinemediği mülk MERA *** Anadolunun Türkleşmesinde Selçukluların yaptığı fetihler etkili olmuştur. Masrafları Vakıfların Sorumluluğunda : CAMİ, MEDRESE, BİMARHANE, DARÜŞŞİFA ***** Kurucusunun adıyla anılır : Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti  ***** Hem Anadolu Selçk. Hemde Karamanoğullarına başketlik yapmış  KONYA **** *** Kayseride bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi Türk Tarihinin ANADOLU SELÇUKLULARI dönemime ait ****   Orhun Yazıtlarında “Türk Ülkesinin yüreği” sayılan merkez ÖTÜKEN.  Kendisini Büyük Selçuklu Devleti’nin varisi olarak  HARZEMŞAHLAR görür. ** Anadolu Selçukluların tersane kurduğu yerler  ANTALYA, SİNOP, ALANYA, SUĞDAK *** Astronomi alanında yaptıkları çalışmalarla bilinirler   HAREZMİ, CACA BEY, ÖMER HAYYAM *** Timur Devleti döneminde yaşamış, Semerkantta astronomi bilgini  ULUĞ BEY **** Mısırda kurulan ilk türk devleti TOLUNOĞULLARI *** Malabadi Köprüsü  Artuklular Dönemine ait *** Anadolu Selçuklu Dönemine ait eserler : ALAİYE SARAYI, GIYASİYE DARÜŞİFASI, CACA BEY MEDRESESİ, BURUCİYE MEDRESESİ ****  (daha&helliip;)

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Kurumları ve Kuruluşları (T.C. Devleti Teşkilat Yapısı)

KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI

 • YASAMA
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)
 • YÜRÜTME
  • CUMHURBAŞKANLIĞI
  • BAŞBAKANLIK
  • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
  • ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
  • ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  • TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
  • TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
  • ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
 • BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (daha&helliip;)
 • İMKB de işlem gören Şirketler Hakkında Bilgiler – www.kap.gov.tr

  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Sitesinde İMKB’de işlem gören şirketlere ait aşağıdaki bilgilere ulaşılabilmekte;    http://www.kap.gov.tr

  Ticaret Unvanı, Merkez Adresi,İletişim Adresi,Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler,Elektronik Posta Adresi,Web Adresi,Tescil Tarihi,Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Sicil Memurluğu,Vergi Dairesi,Vergi No,Süresi,Sektörü,Fiili Faaliyet Konusu,Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler  ,Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye,Kayıtlı Sermaye Tavanı,Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı,Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler, Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi,Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurt Dışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar ,Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri,Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel, Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri,Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler , Bağımsız Denetim Kuruluşu

  (daha&helliip;)

  61.Hükümette Kim Kimdir?

  RECEP TAYYİP ERDOĞAN – BAŞBAKAN

  -26 Şubat 1954 İstanbul doğumlu.

  – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu.

  -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ak Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini sürdürüyor.

  -Evli, 4 çocuk babası. (daha&helliip;)

  2011 Milletvekili Seçim Sonuçları – İl il 24. dönem milletvekili listesi

  ADANA: Ömer Çelik (AK Parti), Mehmet Necati Çetinkaya (AK Parti), Necdet Ünüvar (AK Parti), Fatoş Gürkan (AK Parti), Ali Küçükaydın (AK Parti), Mehmet Şükrü Erdinç (AK Parti); Osman Faruk Loğoğlu (CHP), Ümit Özgümüş (CHP), Turgay Develi (CHP), Ali Demirçalı (CHP); Muharrem Varlı (MHP), Ali Halaman (MHP), Seyfettin Yılmaz (MHP), Murat Bozlak (Bağımsız).

  ADIYAMAN: Ahmet Aydın (AK Parti), Mehmet Metiner (AK Parti), Muhammed Murtaza Yetiş (AK Parti), Mehmet Erdoğan (AK Parti); Salih Fırat (CHP).

  AFYONKARAHİSAR: Veysel Eroğlu (AK Parti), Sait Açba (AK Parti), Halil Ürün (AK Parti); Ahmet Toptaş (CHP); Kemalettin Yılmaz (MHP). (daha&helliip;)

  TÜRKİYE KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ 2010 YILI III. DÖNEM

  2010 yılı üçüncü döneminde, 83.697 konut satış sonucu el değiştirmiş ve Türkiye genelinde bir önceki döneme göre %-7,28 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

  2010 yılı üçüncü döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül), konut satışlarında bir önceki döneme göre en yüksek artış %30,22 oranı ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir (TR71) bölgesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki döneme göre yüksek artış gösteren diğer bölgeler sırasıyla, %26,11 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2), %18,07 ile Konya, Karaman (TR52), %16,50 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya (TR83) ve %12,92 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3) bölgeleridir. Aynı dönemde konut satışlarında bölge düzeyinde bir önceki döneme göre en fazla azalış gösteren bölgeler ise sırasıyla; %-24,04 ile İstanbul (TR10), %-15,07 ile Şanlıurfa, Diyarbakır (TRC2), %-12,31 ile Ankara (TR51), %-11,10 ile Antalya, Isparta, Burdur (TR61) ve %-10,55 ile Adana, Mersin (TR62) bölgeleridir. (daha&helliip;)

  Türkiye’deki Üniversitelerin Telefon Numaraları

  – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 0 374 253 45 03
  – Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 0 256 214 66 85
  – Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon 0 272 444 03 03
  – Akdeniz Üniversitesi Antalya 0 242 227 44 00
  – Anadolu Üniversitesi Eskişehir 0 222 335 05 80
  – Ankara Üniversitesi Ankara 0 312 212 60 40
  – Atatürk Üniversitesi Erzurum 0 442 231 11 11
  – Atılım Üniversitesi (özel) Ankara 0 312 586 80 00
  – Bahçeşehir Üniversitesi (özel) İstanbul 0 212 669 65 23
  – Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 0 266 245 96 59
  – Başkent Üniversitesi (özel) Ankara 0 312 234 10 10
  – Beykent Üniversitesi (özel) İstanbul 0 212 872 64 32 (daha&helliip;)

  TCDD Bilet Satış Gişeleri Telefon Listesi (Demiryolları Bilet Gişeleri)

   

  YURTİÇİ BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI
  GİŞELER ÇALIŞMA SAATLERİ TELEFONLAR
  ADANA 05.30-21.30 (322) 453 31 72
  ADAPAZARI 06.45 – 18.45 (264) 277 37 00
  AFYON 24 SAAT AÇIK (0272) 213 79 19
  AKHİSAR 06.00 – 22.00 (236) 414 17 14
  AKŞEHİR 06:30 – 22.00 (332) 813 11 08
  ALAŞEHİR 04.45 – 19.30 (236) 653 11 14
  ANKARA GARI 05.30 – 22.00 (312) 309 05 15 /336 Danışma
  ANKARA 24 SAAT AÇIK (312) 309 05 15 /336 Danışma
  ARİFİYE 05.30 – 21.00 (264) 229 44 23
  AYDIN 07.00 – 20.00 (256) 212 99 40 / 71351
  BALIKESİR 24 SAAT AÇIK (266) 241 03 00 / 2
  BANDIRMA(ŞEHİR) 08.00 – 19.00 (266) 715 30 50 / 2
  BATMAN 04.00 – 17.00 (488) 213 27 70
  BAYINDIR 05.45 – 20.45 (232) 581 30 56
  BİLECİK YHT 07.30 – 22.00 (228) 215 00 31
  BOZÜYÜK KNV 07.00 – 23.00 (228) 315 10 63
  BOZÜYÜK YHT 07.00-10.00/15.30-22.00 (228) 315 18 40
  ÇANKIRI 08.00 / 16.00
  CEYHAN 07.30 – 11.00 /16.00-20.00 (322) 613 45 07
  ÇATALAGZI 07.30 – 19.00 (372) 264 24 00
  ÇAYCUMA 05.30 – 20.00 (372) 615 12 91
  ÇERKEZKÖY 08.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00 (282) 726 57 26
  ÇETİNKAYA 13.30 – 21.00 (346) 477 60 58
  ÇİĞLİ 06.45 – 21.45 (232) 386 19 52
  DENİZLİ 06.00 – 18.00 (258) 268 28 31
  DİNAR 15.00 – 23.00 (272) 353 60 38
  DİVRİĞİ 04.00-11.00/14.00-19.30 (346) 418 10 25
  DİYARBAKIR 06.30 – 18.15 (412) 226 63 53
  ELAZIĞ 05.00 – 18.00 (424) 212 18 67
  EREĞLİ(KONYA) 09.00 -12.00 / 14.00 – 20.00 (332) 713 11 99
  ERGANİ 07.00 -16.00 (412) 611 51 08
  ERZİNCAN 08.00 – 17.00 (446) 225 20 27
  ERZURUM 08.00 – 17.00 (442)234 95 32-34 (Danışma)
  ESKİŞEHİR 24 SAAT AÇIK (222) 225 55 55
  EŞME 07.00 – 09.00 / 11.00 – 1300 / 14.00 – 18.00(Perşembe Hariç) (276) 414 10 38
  FEVZİPAŞA 06.30 – 11.00 / 14.00 – 17.00 (342) 877 10 04
  FİLYOS 06.00 – 21.30 (372) 623 30 18
  GAZİANTEP 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 (342) 323 29 43
  GAZİEMİR 07.30 – 21.00 (232) 251 34 32
  GEBZE 06.00 – 22.30 (262) 655 78 51
  GENÇ 07.30 – 16.30 (426) 411 30 27
  GERMENCİK 06.30 – 20.30 (256) 563 10 59
  GÖKÇEBEY 08.00 – 20.00 (372) 512 10 29
  GÖLBAŞI 08.00 – 17.00 (416) 781 60 80
  HORASAN 08.00 – 17.00 (442) 711 38 73
  İLİÇ 05.30-10.00/15.30-19.00 (446) 711 23 36
  İNCİRLİOVA 06.30 – 20.30 (256) 585 11 12
  İSKENDERUN 06.00 – 09.00 / 14.00 – 18.00 (326) 614 00 49
  İSTANBUL (HAYDARPAŞA) 08.00 – 19.00 (216) 336 20 63/336 04 75 Danışma
  İSTANBUL(HALKALI) 08.00 – 18.00 (212) 678 48 00 /9336
  İSTANBUL (SİRKECİ) 07.00 – 22.00 (212) 527 00 50
  İSTANBUL (PENDİK) 05.30 – 22.30 (216) 354 01 30 Danışma
  İZMİR (ALSANCAK) Haftaiçi Mesai Saatlerinde Danışma Hizmeti (232) 464 77 95
  İZMİR (BASMANE) 07.00 – 21.30 (232) 484 86 38 Danışma
  İZMİT 24 SAAT AÇIK (262) 321 10 39
  KARABÜK 06.30 – 18.30 (370) 415 77 73 /425
  KARAMAN 05.30 – 20.30 (338) 213 33 60
  KARS 07.00 – 17.00 (474) 223 43 98
  KAYSERİ 24 SAAT AÇIK (352) 231 13 13
  KEMAH 06.30-10.30/14.30-18.30 (446) 511 20 41
  KIRIKKALE 24 SAAT AÇIK (318) 224 78 53
  KIRKAĞAÇ 13.30 – 19.00 (236) 588 20 86
  KİLİMLİ 07.00 – 19.00 (372) 265 28 20
  KONYA 24 SAAT AÇIK (332) 322 36 70/322 36 80 (Santral)
  KURTALAN 07.00 – 16.00 (484) 411 20 23
  KÜTAHYA 24 SAAT AÇIK (274) 223 61 21
  MALATYA 07.00 – 04.00 (21 saat açık) (422) 212 40 40
  MANİSA 07.00 – 23.00 (236) 231 16 96
  MENEMEN 07.00 – 23.30 (232) 832 13 42
  MERSİN 05.30 – 21.30 (324) 231 12 67
  MUŞ 08.00 – 17.00 (436) 216 11 17
  NAZİLLİ 06.30 – 20.30 (256) 312 49 79 / 71351
  NİĞDE 10.00 – 18.00 (388) 233 94 76
  ORTAKLAR 06.00 – 20.30 (256) 577 10 72
  OSMANİYE 07.30-11.00/16.00-20.00 (328) 814 10 49
  ÖDEMİŞ(ŞEHİR) 04.45 – 18.00 (232) 545 14 98
  POLATLI YHT GAR 06.30 – 22.30 (312) 625 59 99
  POLATLI KNV 06.00 – 22.00 (312) 620 84 41
  SALİHLİ 05.45 – 20.00 (236) 714 11 04
  SALTUKOVA 06.00 – 17.30 (372) 618 10 90
  SAPANCA 06.00 – 22.00 (264) 582 01 00
  SAVAŞTEPE 09.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 (266) 552 10 23
  SELÇUK 06.00 – 21.00 (232) 892 60 06
  SİNCAN 06.00 – 22.30 (312) 270 21 69
  SİVAS 24 SAAT AÇIK (346) 221 10 91
  SOMA 05.30 – 23.00 (236) 613 21 47
  SÖKE 05.30 – 17.30 (256) 518 11 83
  ŞARKIŞLA 16.30-24.00 (346) 512 10 65
  ŞEFAATLİ 21.00 – 06.00 (354) 564 11 72
  TARSUS 05.30 – 21.30 (324) 624 17 15
  TATVAN 06.30 – 15.30 (434) 827 57 04
  TAVŞANLI 24.00 – 18.00 (274) 614 10 36
  TEPEKÖY 07.00 – 20.30 (232) 856 82 51
  TİRE 05.00 – 18.30 (232) 512 15 25
  TORBALI 06.00 – 21.30 (232) 856 16 30
  TURGUTLU 06.00 – 20.30 (236) 313 10 46
  UŞAK 09.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00(Salı Hariç) (276) 216 60 73
  YENİCE 07.00 – 20.00 (324) 651 24 84
  YERKÖY 24 SAAT AÇIK (354) 516 19 19
  YEŞİLYENİCE 09.00 – 19.00 (370) 766 10 92
  ZONGULDAK 06.30 – 21.00 (372) 251 15 14
  YURTDIŞI BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI
  GİŞELER ÇALIŞMA SAATLERİ TELEFONLAR
  ADANA 08.00 – 18.00 (505) 375 04 06 / 4095
  AFYON 08.00 – 18.00 (505) 296 96 97 / 4325
  ANKARA 08.30 – 17.30 Haftaiçi (312) 309 05 15 / 75436
  DENİZLİ 08.00 – 17.00 (258) 268 28 31
  EDİRNE 06.00-11.00 / 14.00 -17.00 (505) 697 03 55 / 335
  ELAZIĞ 05.30-12.00/13.00-17.00 (505) 655 83 14 / 4085
  ESKİŞEHİR 08.30 – 17.30 Haftaiçi (222) 225 80 80 / 4155
  GAZİANTEP 07.00 – 22.00 (505) 719 06 71 / 175
  İSTANBUL(SİRKECİ) 07.00 – 21.00 (212) 520 65 75 / 7485
  İSTANBUL (HAYDARPAŞA) 08.00 – 19.00 (216) 348 80 20 / 4485
  İZMİR (BASMANE) 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 (232) 464 31 31 / 4336
  KAPIKULE 23.00 – 07.00 (505) 697 03 56 / 4315
  KAYSERİ 08.00 – 18.00 Haftaiçi (352) 222 14 56 / 4155
  KONYA 08.00 – 18.00 (505) 719 06 61 / 185
  MALATYA 07:00/04:00 (21 saat açık) (505) 311 10 87 /4085
  MERSİN 08.00 – 18.00 (505) 530 78 81 / 175
  MUŞ 08.30 – 17.30 Haftaiçi (505) 655 83 15
  SİVAS 07.00 – 22.00 Haftaiçi (505) 375 41 75 / 4085
  TATVAN 08.00 – 17.00 (505) 655 83 17 / 336
  VAN 08.30 – 17.00 Haftaiçi (505) 655 83 18 / 336

  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ADRESLERİ ve İLGİLİ TELEFONLAR

  Adana M.E.M. Mücahitler Bulvarı, Vilayet konağı B-Blok 0322 – 4588371 – 73 / 4588375

  Adıyaman M.E.M. Atatürk Bulvarı, Vilayet Konağı, 02100 0416-2164845 / 2161021

  Afyon M.E.M. Karaman Mah. Ağustos Cd., Hükümet Konağı Kat:3, 03100 0272-2137606 / 2137602

  Ağrı M.E.M. Medine Cd. Atatürk ilköğretim okulu yanı 0472-2151009 s / 2152400

  Amasya M.E.M. Belkıs Mah. Elmasiye Cd., Adliye karşısı, 05100 0358-2184103 / (daha&helliip;)

  Bulmaca Sözlüğü – O / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

  O    Oksijen
  OAS    Amerika Devletleri Örgütü
  OAS    Amerikan Devlet Örgütü
  OATUU    Afrika İşçi Sendikaları Birliği Örgütü
  OAU    Afrika Birliği Örgütü
  OB    Hint okyanusunda denizaltı dağı
  OBA    Antalya yöresinde, deniz kıyısındaki tahta kulübelere verilen ad
  OBA    Bölmeli göçebe çadırı
  OBA    Kamp yeri
  OBAÇANA    Komşuya çok giden kişi
  OBAN-OMAN    Değirmenin su borusu
  OBAŞ    Gün doğmadan sabaha karşı olan zaman (daha&helliip;)

  Bulmaca Sözlüğü – İ / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

  İ    :    İyot
  İ NTİFADA    :    Filistin Direniş Hareketi
  İA,RI    :    Endonezya
  iade    :    Geri verme
  İADELİ    :    Divan şiirinde her beytin son sözcüğünü, sonraki beytin ilk sözcüğü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı
  İAKKHOS    :    Eleusis Mystria’larının Tanrısı
  İALEMOS    :    Apollon ile Kalliope’nin oğlu
  İALU    :    Mısırlıların ölüler ülkesine verdikleri ad
  İAMBOS    :    Klasik şiirde bir kısa bir uzun iki heceden oluşan ayak
  İANE    :    Yardım amacıyla toplanan para (daha&helliip;)

  Bulmaca Sözlüğü – H / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

  H    :    Hidrojen
  H    :    Macaristan
  HA    :    Hahniyum
  HA    :    Hahnyum
  HA    :    Hektar
  HA    :    Nilsbohryum
  HAB    :    Tahıl tanesi, tohum(esk.)
  HABA    :    Halı
  HABANERA    :    Afrika’dan zenciler tarafından getirildiği sanılan ağır bir Küba dansı
  HABANERA    :    Çok kıvrak bir Küba dansı (daha&helliip;)

  Türkiyedeki Camiler

  Doç. Dr. Ahmet Onay, çıktığı yurt gezisinde eşi ve kızları camilerde namaz kılamayınca sorunun tezini hazırladı. Türkiye’nin cami profilini rakamlarla ortaya koyan Onay, camilerin yüzde 90’ında kadınlar için abdest alma yeri bulunmadığını, camilerin şehir hayatına uygun planlanmadığını söyledi.

  Rakamlarla camiler

  Kişi başına düşen cami sayısı: 2002 yılında bir araştırmaya göre Türkiye’de ortalama 882 kişiye bir cami veya mescit düşüyor.

  Kadrolu cami sayısı: 2008 yılı verilerine göre Türkiye’de 67.624 kadrolu, 12.008’i kadrosuz cami bulunuyor. (daha&helliip;)

  2011 yılında askere gidecekler – Celp Dönemleri

  ADANA YÜREĞİR 2011 ŞUBAT
  ADANA YAVUZELİ 2011 ŞUBAT
  ADANA ŞEHİTKAMİL 2011 ŞUBAT
  ADANA SİLİFKE 2011 ŞUBAT
  ADANA SARIÇAM 2011 ŞUBAT
  ADANA POZANTI 2011 ŞUBAT
  ADANA POLATELİ 2011 ŞUBAT
  ADANA MUSABEYLİ 2011 ŞUBAT
  ADANA KİLİS 2011 ŞUBAT
  ADANA KIRIKHAN 2011 ŞUBAT
  ADANA ELBEYLİ 2011 ŞUBAT
  ADANA ANTAKYA 2011 ŞUBAT (daha&helliip;)

  Mustafa Kemal Atatürk Kimdir? Hayatı (1881-1938)

  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlendi. Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı. (daha&helliip;)

  Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018