Arama Sonucu – "pasa mah "

Evliya Çelebi Kimdir?

evliya-celebi

Evliya Çelebi [1611-1685?]

Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük seyahat kitabının yazarı olan Evliya Çelebi 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ataları Kütahyalı olan yazarın babası Saray-ı Âmire’nin kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efendi’dir. Annesi Abaza’dır ve yakın dostluğunu kazanacağı Sadrazam Melek Ahmed Paşa’nın akrabasıdır. Dedelerinin, Türklerin büyük velisi Hoca Ahmed Yesevi’ye ulaştığım eserinde yazar.

Evliya Çelebi, babasının Sarayda nüfuzlu kişilerden ve zamanın tanınmış şahsiyetlerinden olması dolayısıyla önemli hocalarından eğitim almıştır. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi’nde 7 yıl okumuş, Müderris Ahfeş Efendi’den ders almış, musıkî eğitimini Derviş Ömer Efendi’den alarak iyi bir musiki bilgisine sahip olmuştur. Sa’dîzade Dârülkurrası’nda okuyarak hafız olmuştur. Sultan IV. Murad’ın emriyle alındığı Saray’da 2 yıl kalmış ve burada da eğitimine devam ederek hat ve musiki dersleri almıştır. (daha&helliip;)

Mustafa ARMAĞAN Kimdir?

Tarihçi-Yazar Mustafa ARMAĞAN, Urfalı bir anne-babanın çocuğu olarak Cizre’de doğdu (1961). İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra yayıncılık yaptı. 1995-96 yılları arasında İzlenim, 2000–02 yılları arasında da DA (Diyalog Avrasya) dergilerinin genel yayın yönetmenliklerini yürüttü. Halen Derin Tarih dergisini çıkarmaktadır. Evli ve 4 çocuğu bulunan Armağan, 1995’ten beri Zaman gazetesinde tarih yazıları yazmakta, çeşitli televizyon kanallarına tarih programları hazırlamaktadır. (daha&helliip;)

Recep Tayyip ERDOĞAN Kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümeti Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN,  Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi’nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.

Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan’ın aktif politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır.

Lise ve üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı’na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi’ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50’den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye’nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997’de Siirt’te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkum edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 2001’de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti’nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK Parti’yi daha kuruluşunun ilk yılında Türkiye’nin en geniş halk desteğine sahip siyasî hareketi haline getirdi ve 2002 yılı genel seçimlerinde üçte iki parlamento çoğunluğuyla tek başına iktidara taşıdı.

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003’te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85’ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi. (daha&helliip;)

Adnan MENDERES Kimdir?

1899 yılında Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli köyünde doğdu. İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey ile Aydınlı Hacı Alipaşazadeler’den Tevfika Hanım’ın oğlu olan Adnan, anne ve babasını küçük yaşta kaybetti ve anneannesinin yanında büyüdü.
Eğitimine İzmir İttihat ve Terakki Mektebi’nde başlayan Adnan Menderes, Üniversite öncesi eğitimini Kızılçullu Amerikan Kolejinde tamamladı. Kolej son sınıf öğrencisi iken 4 Aralık 1916’da askere alındı, 15 Aralık 1917’de Zabit Vekili (Asteğmen) rütbesine yükseltildi, 30 Ekimde terhis oldu.

İstiklal Savaşında 6 Ekim 1920’de yeniden askere alınarak Aydın Askerlik Şubesinde görevlendirildi. 1 Eylül 1921’de Şube İnzibat Subaylığına atandı. 1 Mart 1922’de Menderes Bölgesi Komutan Yaveri oldu. Zaferden sonra 1 Eylül 1922’de Teğmenliğe yükseltildi. 1’inci Kolordu 2. Şube, İstihbarat Şubesi ve İzmir Sansüründe hizmette bulundu. 1 Ağustos 1923’te terhis edildi. (daha&helliip;)

KPSS Tarih Pratik Bilgiler

 

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

 

Hükümdar çocuklarına verilen unvan   TİGİN **** Anıt Mezar  KÜMBET **** Dede Korkut Hikayeleri – KIPÇAK-OĞUZ Mücadelesi.   **** Gizli güçleri olduğuna inanılan din adamı, ŞAMAN.  **** Kutadgu Bilig Özellikleri : Uygur alfabesi ile yazıldı, Adı mutluluk veren bilgi anlama gelir, Yusuf Has Hacip yazdı ****  Orhun Kitabeleri  Göktürkler zamanında yazıldı. Devlet adamlarının millete hesap vermesi yöneticilerinin ve halkın karşılıklı görevlerini belirten konuları  ve Bağımsızlığın önemini içerir.*** Türk tarihinde şehircilik kültürü ve mimari eserler  UYGURLAR  zamanında gelişmiştir.  ***Bilinen İlk Türk Devleti ASYA HUNLARI ,*** Ölen kişinin kahramanlıklarını göstermek amacıyla mezarının başına dikilen heykel BALBAL ,***Dini ve milli bakımdan önemli olan günlerin milletçe kutlandığı törenler  TOY,*** Türk toplumunda Mimari Uygurlara kadar gelişme göstermemiştir. *** İkili Devlet teşkilatında batıyı yöneten hükümdar YABGU,  **** Düzenli Türk kara ordusunun temellerini METE HAN atmıştır. ***Uygurların Manihaizm dinini benimsemeleri  Karabalgasun Yazıtlarında anlatılmıştır ***  Divanü Lügat-it Türk özelliği : İlk Türkçe Ansiklopedik sözlük niteliğinde olması, Türk destan ve efsaneleri içerir,  Türk Dünyası haritası vardır. *** Kişilerin edinemediği mülk MERA *** Anadolunun Türkleşmesinde Selçukluların yaptığı fetihler etkili olmuştur. Masrafları Vakıfların Sorumluluğunda : CAMİ, MEDRESE, BİMARHANE, DARÜŞŞİFA ***** Kurucusunun adıyla anılır : Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti  ***** Hem Anadolu Selçk. Hemde Karamanoğullarına başketlik yapmış  KONYA **** *** Kayseride bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi Türk Tarihinin ANADOLU SELÇUKLULARI dönemime ait ****   Orhun Yazıtlarında “Türk Ülkesinin yüreği” sayılan merkez ÖTÜKEN.  Kendisini Büyük Selçuklu Devleti’nin varisi olarak  HARZEMŞAHLAR görür. ** Anadolu Selçukluların tersane kurduğu yerler  ANTALYA, SİNOP, ALANYA, SUĞDAK *** Astronomi alanında yaptıkları çalışmalarla bilinirler   HAREZMİ, CACA BEY, ÖMER HAYYAM *** Timur Devleti döneminde yaşamış, Semerkantta astronomi bilgini  ULUĞ BEY **** Mısırda kurulan ilk türk devleti TOLUNOĞULLARI *** Malabadi Köprüsü  Artuklular Dönemine ait *** Anadolu Selçuklu Dönemine ait eserler : ALAİYE SARAYI, GIYASİYE DARÜŞİFASI, CACA BEY MEDRESESİ, BURUCİYE MEDRESESİ ****  (daha&helliip;)

Türkiye Spor Federasyonları Adres ve Telefonları

ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Adres: Ulus İş Hanı B Blok Kat :4 Ulus /Ankara
Telefon: +90 312 310 61 60
Faks: +90 312 311 68 75
E-Posta: info@taf.gov.tr
http://www.taf.gov.tr

ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Adres: 19 Mayıs Spor Komp. içi Naili Moran Atletizm Tesisleri Ulus / Ankara
Telefon: +90 312 310 76 52
Faks: +90 312 310 77 06
E-Posta: atletizmtur@yahoo.com.tr
http://www.taf.org.tr (daha&helliip;)

SGK – Sigorta Dilekçe ve Form Örnekleri (Sosyal Sigortalar Kurumu – SSK)

Ek-1 Sigortalılk Muafiyet Belgesi
Ek-2 Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi
Ek-3 Sigortalı Bildirim Belgesi
Ek-4 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)
Ek-5 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c)
Ek-6 Sigortalı İşten Ayrılış (4/ a-b)
Ek-7 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/a-b Açıklama)
Ek-8 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)
Ek-9 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c Açıklama)

(daha&helliip;)

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Kurumları ve Kuruluşları (T.C. Devleti Teşkilat Yapısı)

KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI

 • YASAMA
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)
 • YÜRÜTME
  • CUMHURBAŞKANLIĞI
  • BAŞBAKANLIK
  • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
  • ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
  • ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  • TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
  • TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
  • ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
 • BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (daha&helliip;)
 • Bitlis Eren Üniversitesi Hakkında Bilgiler

  Üniversite Bilgileri

  Şehir : Bitlis

  Kuruluş Yılı : 2007

  Web Adresi : http://www.bitliseren.edu.tr

  Toplam Öğrenci Sayısı : 3.088

  Toplam Akademik Personel : 87

  Rektörlük Adresi : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Hüsrevpaşa Mah. 213. Sok. Sosyal Konutlar PK:
  13000 Bitlis/ TÜRKİYE

  Tel : +90 (434) 228 51 70

  Fax : +90 (434) 228 51 71

  E-mail : info@bitliseren.edu.tr

  (daha&helliip;)

  TBMM Bakan ve Milletvekilleri Telefonları

  ADANA PARTİ MAKAM TELEFON (+90 312)
  KÜRŞAT ATILGAN MHP TBMM 4205924 -4205925
  ÖMER ÇELİK AK Parti TBMM 4206108 -4206109
  NEVİNGAYE ERBATUR CHP TBMM 4206244 -4206245
  DENGİR MİR MEHMET FIRAT AK Parti TBMM 4206202 -4206203
  FATOŞ GÜRKAN AK Parti TBMM 4205404 -4205405
  HULUSİ GÜVEL CHP TBMM 4205914 -4205915
  VAHİT KİRİŞCİ AK Parti Tarım Orman Kom.Bşk. TBMM 4205341 -4205342
  ALİ KÜÇÜKAYDIN AK Parti TBMM 4205407 -4205408
  TACİDAR SEYHAN CHP TBMM 4206354 -4206355
  YILMAZ TANKUT MHP TBMM 4206290 -4206291
  NECDET ÜNÜVAR AK Parti TBMM 4206054 -4206055
  MUHARREM VARLI MHP TBMM 4205706 -4205707
  MUSTAFA VURAL DSP TBMM 4205710 -4205711
  RECAİ YILDIRIM MHP TBMM 4206432 -4206433

  (daha&helliip;)

  Ardahan Üniversitesi Hakkında Bilgiler

  Üniversite Bilgileri

  Şehir : Ardahan

  Kuruluş Yılı : 2008

  Web Adresi : http://www.ardahan.edu.tr

  Toplam Öğrenci Sayısı : 1.400

  Toplam Akademik Personel : 51

  Rektörlük Adresi : Ardahan Üniversistesi Rektörlüğü Atatürk Cad. Kaptanpaşa Mah. Ardahan  – TÜRKİYE

  Tel :+90 (478) 211 26 87

  Fax : +90 (478) 211 29 73

  E-mail : bidb@ardahan.edu.tr

  (daha&helliip;)

  Amasya Üniversitesi Hakkında Bilgiler

  Üniversite Bilgileri

  Şehir : Amasya

  Kuruluş Yılı : 2006

  Web Adresi : http://www.amasya.edu.tr

  Toplam Öğrenci Sayısı : 6.141

  Toplam Akademik Personel : 143

  Rektörlük Adresi : Pirinçci Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı, No:52 Amasya-TÜRKİYE

  Tel : 0 (358) 218 01 60-61

  Fax : 0 (358) 218 01 04

  E-mail : webadmin@amasya.edu.tr

  (daha&helliip;)

  TCDD Bilet Satış Gişeleri Telefon Listesi (Demiryolları Bilet Gişeleri)

   

  YURTİÇİ BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI
  GİŞELER ÇALIŞMA SAATLERİ TELEFONLAR
  ADANA 05.30-21.30 (322) 453 31 72
  ADAPAZARI 06.45 – 18.45 (264) 277 37 00
  AFYON 24 SAAT AÇIK (0272) 213 79 19
  AKHİSAR 06.00 – 22.00 (236) 414 17 14
  AKŞEHİR 06:30 – 22.00 (332) 813 11 08
  ALAŞEHİR 04.45 – 19.30 (236) 653 11 14
  ANKARA GARI 05.30 – 22.00 (312) 309 05 15 /336 Danışma
  ANKARA 24 SAAT AÇIK (312) 309 05 15 /336 Danışma
  ARİFİYE 05.30 – 21.00 (264) 229 44 23
  AYDIN 07.00 – 20.00 (256) 212 99 40 / 71351
  BALIKESİR 24 SAAT AÇIK (266) 241 03 00 / 2
  BANDIRMA(ŞEHİR) 08.00 – 19.00 (266) 715 30 50 / 2
  BATMAN 04.00 – 17.00 (488) 213 27 70
  BAYINDIR 05.45 – 20.45 (232) 581 30 56
  BİLECİK YHT 07.30 – 22.00 (228) 215 00 31
  BOZÜYÜK KNV 07.00 – 23.00 (228) 315 10 63
  BOZÜYÜK YHT 07.00-10.00/15.30-22.00 (228) 315 18 40
  ÇANKIRI 08.00 / 16.00
  CEYHAN 07.30 – 11.00 /16.00-20.00 (322) 613 45 07
  ÇATALAGZI 07.30 – 19.00 (372) 264 24 00
  ÇAYCUMA 05.30 – 20.00 (372) 615 12 91
  ÇERKEZKÖY 08.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00 (282) 726 57 26
  ÇETİNKAYA 13.30 – 21.00 (346) 477 60 58
  ÇİĞLİ 06.45 – 21.45 (232) 386 19 52
  DENİZLİ 06.00 – 18.00 (258) 268 28 31
  DİNAR 15.00 – 23.00 (272) 353 60 38
  DİVRİĞİ 04.00-11.00/14.00-19.30 (346) 418 10 25
  DİYARBAKIR 06.30 – 18.15 (412) 226 63 53
  ELAZIĞ 05.00 – 18.00 (424) 212 18 67
  EREĞLİ(KONYA) 09.00 -12.00 / 14.00 – 20.00 (332) 713 11 99
  ERGANİ 07.00 -16.00 (412) 611 51 08
  ERZİNCAN 08.00 – 17.00 (446) 225 20 27
  ERZURUM 08.00 – 17.00 (442)234 95 32-34 (Danışma)
  ESKİŞEHİR 24 SAAT AÇIK (222) 225 55 55
  EŞME 07.00 – 09.00 / 11.00 – 1300 / 14.00 – 18.00(Perşembe Hariç) (276) 414 10 38
  FEVZİPAŞA 06.30 – 11.00 / 14.00 – 17.00 (342) 877 10 04
  FİLYOS 06.00 – 21.30 (372) 623 30 18
  GAZİANTEP 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 (342) 323 29 43
  GAZİEMİR 07.30 – 21.00 (232) 251 34 32
  GEBZE 06.00 – 22.30 (262) 655 78 51
  GENÇ 07.30 – 16.30 (426) 411 30 27
  GERMENCİK 06.30 – 20.30 (256) 563 10 59
  GÖKÇEBEY 08.00 – 20.00 (372) 512 10 29
  GÖLBAŞI 08.00 – 17.00 (416) 781 60 80
  HORASAN 08.00 – 17.00 (442) 711 38 73
  İLİÇ 05.30-10.00/15.30-19.00 (446) 711 23 36
  İNCİRLİOVA 06.30 – 20.30 (256) 585 11 12
  İSKENDERUN 06.00 – 09.00 / 14.00 – 18.00 (326) 614 00 49
  İSTANBUL (HAYDARPAŞA) 08.00 – 19.00 (216) 336 20 63/336 04 75 Danışma
  İSTANBUL(HALKALI) 08.00 – 18.00 (212) 678 48 00 /9336
  İSTANBUL (SİRKECİ) 07.00 – 22.00 (212) 527 00 50
  İSTANBUL (PENDİK) 05.30 – 22.30 (216) 354 01 30 Danışma
  İZMİR (ALSANCAK) Haftaiçi Mesai Saatlerinde Danışma Hizmeti (232) 464 77 95
  İZMİR (BASMANE) 07.00 – 21.30 (232) 484 86 38 Danışma
  İZMİT 24 SAAT AÇIK (262) 321 10 39
  KARABÜK 06.30 – 18.30 (370) 415 77 73 /425
  KARAMAN 05.30 – 20.30 (338) 213 33 60
  KARS 07.00 – 17.00 (474) 223 43 98
  KAYSERİ 24 SAAT AÇIK (352) 231 13 13
  KEMAH 06.30-10.30/14.30-18.30 (446) 511 20 41
  KIRIKKALE 24 SAAT AÇIK (318) 224 78 53
  KIRKAĞAÇ 13.30 – 19.00 (236) 588 20 86
  KİLİMLİ 07.00 – 19.00 (372) 265 28 20
  KONYA 24 SAAT AÇIK (332) 322 36 70/322 36 80 (Santral)
  KURTALAN 07.00 – 16.00 (484) 411 20 23
  KÜTAHYA 24 SAAT AÇIK (274) 223 61 21
  MALATYA 07.00 – 04.00 (21 saat açık) (422) 212 40 40
  MANİSA 07.00 – 23.00 (236) 231 16 96
  MENEMEN 07.00 – 23.30 (232) 832 13 42
  MERSİN 05.30 – 21.30 (324) 231 12 67
  MUŞ 08.00 – 17.00 (436) 216 11 17
  NAZİLLİ 06.30 – 20.30 (256) 312 49 79 / 71351
  NİĞDE 10.00 – 18.00 (388) 233 94 76
  ORTAKLAR 06.00 – 20.30 (256) 577 10 72
  OSMANİYE 07.30-11.00/16.00-20.00 (328) 814 10 49
  ÖDEMİŞ(ŞEHİR) 04.45 – 18.00 (232) 545 14 98
  POLATLI YHT GAR 06.30 – 22.30 (312) 625 59 99
  POLATLI KNV 06.00 – 22.00 (312) 620 84 41
  SALİHLİ 05.45 – 20.00 (236) 714 11 04
  SALTUKOVA 06.00 – 17.30 (372) 618 10 90
  SAPANCA 06.00 – 22.00 (264) 582 01 00
  SAVAŞTEPE 09.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 (266) 552 10 23
  SELÇUK 06.00 – 21.00 (232) 892 60 06
  SİNCAN 06.00 – 22.30 (312) 270 21 69
  SİVAS 24 SAAT AÇIK (346) 221 10 91
  SOMA 05.30 – 23.00 (236) 613 21 47
  SÖKE 05.30 – 17.30 (256) 518 11 83
  ŞARKIŞLA 16.30-24.00 (346) 512 10 65
  ŞEFAATLİ 21.00 – 06.00 (354) 564 11 72
  TARSUS 05.30 – 21.30 (324) 624 17 15
  TATVAN 06.30 – 15.30 (434) 827 57 04
  TAVŞANLI 24.00 – 18.00 (274) 614 10 36
  TEPEKÖY 07.00 – 20.30 (232) 856 82 51
  TİRE 05.00 – 18.30 (232) 512 15 25
  TORBALI 06.00 – 21.30 (232) 856 16 30
  TURGUTLU 06.00 – 20.30 (236) 313 10 46
  UŞAK 09.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00(Salı Hariç) (276) 216 60 73
  YENİCE 07.00 – 20.00 (324) 651 24 84
  YERKÖY 24 SAAT AÇIK (354) 516 19 19
  YEŞİLYENİCE 09.00 – 19.00 (370) 766 10 92
  ZONGULDAK 06.30 – 21.00 (372) 251 15 14
  YURTDIŞI BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI
  GİŞELER ÇALIŞMA SAATLERİ TELEFONLAR
  ADANA 08.00 – 18.00 (505) 375 04 06 / 4095
  AFYON 08.00 – 18.00 (505) 296 96 97 / 4325
  ANKARA 08.30 – 17.30 Haftaiçi (312) 309 05 15 / 75436
  DENİZLİ 08.00 – 17.00 (258) 268 28 31
  EDİRNE 06.00-11.00 / 14.00 -17.00 (505) 697 03 55 / 335
  ELAZIĞ 05.30-12.00/13.00-17.00 (505) 655 83 14 / 4085
  ESKİŞEHİR 08.30 – 17.30 Haftaiçi (222) 225 80 80 / 4155
  GAZİANTEP 07.00 – 22.00 (505) 719 06 71 / 175
  İSTANBUL(SİRKECİ) 07.00 – 21.00 (212) 520 65 75 / 7485
  İSTANBUL (HAYDARPAŞA) 08.00 – 19.00 (216) 348 80 20 / 4485
  İZMİR (BASMANE) 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 (232) 464 31 31 / 4336
  KAPIKULE 23.00 – 07.00 (505) 697 03 56 / 4315
  KAYSERİ 08.00 – 18.00 Haftaiçi (352) 222 14 56 / 4155
  KONYA 08.00 – 18.00 (505) 719 06 61 / 185
  MALATYA 07:00/04:00 (21 saat açık) (505) 311 10 87 /4085
  MERSİN 08.00 – 18.00 (505) 530 78 81 / 175
  MUŞ 08.30 – 17.30 Haftaiçi (505) 655 83 15
  SİVAS 07.00 – 22.00 Haftaiçi (505) 375 41 75 / 4085
  TATVAN 08.00 – 17.00 (505) 655 83 17 / 336
  VAN 08.30 – 17.00 Haftaiçi (505) 655 83 18 / 336

  İstanbul Adliyelerinin Telefon Numaraları Listesi

  Adalar Adliyesi
  Tel: (0216)
  Santral : 382 57 91
  Fax : 382 57 91

  Bakırköy Adliyesi
  Tel Kodu: (0212)
  Santral : 414 54 00 – 414 54 50
  Savcılık Fax : 543 01 59
  Ağır Ceza Baro Odası : 570 10 29
  Ağır Ceza Baro Odası : 570 10 29

  Beykoz Adliyesi
  Tel: (0216)
  Santral : 322 74 04 – 322 00 65
  Baro Odası : 331 28 31
  Fax : 331 28 31
  (daha&helliip;)

  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ADRESLERİ ve İLGİLİ TELEFONLAR

  Adana M.E.M. Mücahitler Bulvarı, Vilayet konağı B-Blok 0322 – 4588371 – 73 / 4588375

  Adıyaman M.E.M. Atatürk Bulvarı, Vilayet Konağı, 02100 0416-2164845 / 2161021

  Afyon M.E.M. Karaman Mah. Ağustos Cd., Hükümet Konağı Kat:3, 03100 0272-2137606 / 2137602

  Ağrı M.E.M. Medine Cd. Atatürk ilköğretim okulu yanı 0472-2151009 s / 2152400

  Amasya M.E.M. Belkıs Mah. Elmasiye Cd., Adliye karşısı, 05100 0358-2184103 / (daha&helliip;)

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlık, Gelir Müdürlüğü ile Vergi Daireleri Adres ve Telefonları

  BAŞKANLIK Ankara C. Valilik Karşısı Cağaloğlu / Eminönü – İSTANBUL (212) 402 44 00 – 526 69 06-10

  1.MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (1) Ankara C. Valilik Karşısı Cağaloğlu / Eminönü – İSTANBUL (212) 402 44 00 – 513 00 01

  1.1.GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Alemdar Mah. Hükümet Konağı Sok.No:11 Cağaloğlu/Eminönü/İSTANBUL (212) 402 44 00 – 528 43 59

  2.MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (2) Ankara C. Valilik Karşısı Cağaloğlu / Eminönü – İSTANBUL (212) 402 44 00 – 512 44 40

  2.1.KATMA DEĞER-ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ VE ANL.UYG. MÜDÜRLÜĞÜ Ankara C. Valilik Karşısı Cağaloğlu / Eminönü – İSTANBUL (212) 402 44 00 – 522 28 75 (daha&helliip;)

  İstanbul Devlet Hastaneleri Telefonları ve Adresleri

  Bahçelievler Dr. Alaaddin Erkmen Kamu Sağlığı Merkezi

  Telefon: 0212 441 70 02 – 0212 584 62 97

  Adres:Bahçelievler İstanbul

  ——

  Bakırköy İl Halk Sağlığı Laboratuvarı

  Telefon: 0212 570 00 51

  Adres:Zeytinlik Mh. Fişekhane Cd. Milliyetçi Sk. No: 1 Kat :2 Bakırköy İstanbul

  Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Telefon: 0212 571 52 56 – 0212 543 62 70

  Fax: 0212 571 47 90

  Adres:Bakırköy İstanbul

  ——

  (daha&helliip;)

  Bulmaca Sözlüğü – N / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

  N    Azot
  N    Norveç
  na    Olumsuzluk belirten önek
  NA    Sodyum
  NAAN    Hindistan’da yapılan bir tür pide
  NAAN    Kuzey Hindistan’da ”Tandoori” fırınlarında pişirilen yemek çeşidi
  NAAT    Kaside
  NAB    Azı dişi
  NAB    Berrak, duru
  NAB    Saf,arı, katıksız anlamında sözcük
  NABEKAR    Haylaz, serseri
  NABİGA    Soyunda şair bulunmayan eğitimsiz şair (daha&helliip;)

  Bulmaca Sözlüğü – L / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

  LA    :    Lantan
  LA    :    Lantanyum
  laakal    :    Asgari, en az
  LAB    :    Yırtıcı martı
  LABA    :    Antalya yöresine özgü, kaburga kemiği ve pirinçle yapılan bir yemek
  LABA    :    Davarın lezzetli olan boyun eti
  labada    :    Efelek
  LABADA    :    Yaprakları sebze olarak yenen bir bitki
  LABİL-MÜTEREDDİT    :    Kararsız, çabuk değişen
  LABNE    :    Hiç tuzu olmayan yumuşak krem peynir (daha&helliip;)

  2011 yılında askere gidecekler – Celp Dönemleri

  ADANA YÜREĞİR 2011 ŞUBAT
  ADANA YAVUZELİ 2011 ŞUBAT
  ADANA ŞEHİTKAMİL 2011 ŞUBAT
  ADANA SİLİFKE 2011 ŞUBAT
  ADANA SARIÇAM 2011 ŞUBAT
  ADANA POZANTI 2011 ŞUBAT
  ADANA POLATELİ 2011 ŞUBAT
  ADANA MUSABEYLİ 2011 ŞUBAT
  ADANA KİLİS 2011 ŞUBAT
  ADANA KIRIKHAN 2011 ŞUBAT
  ADANA ELBEYLİ 2011 ŞUBAT
  ADANA ANTAKYA 2011 ŞUBAT (daha&helliip;)

  Mimar Sinan Kimdir? (1489 – 1588)

  Türk, mimar. Dünyanın en büyük yapı sanatçılarından biridir. Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu, 17 Temmuz 1588’de İstanbul’da öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Ailesine ve yaşamına ilişkin kimi zaman yetersiz ve çelişkili bilgiler, çağdaşı Sâi Mustafa Çelebi’nin onun ağzından yazdıklarına, mimarbaşı olduğu dönemden kalan yazışmalara, kendi vakfiyesine ve yazarı bilinmeyen belge ve kitaplara dayanmaktadır. Kaynaklara göre Sinan, I. Selim (Yavuz) padişah olduktan sonra başlatılan ve Rumeli’de olduğu gibi Anadolu’dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama uyarınca 1512’de devşirilerek İstanbul’a getirildi. Orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı’na verildi, 1514’te Çaldıran Savaşı’nda 1516-1520 arasında da Mısır seferlerinde bulundu. İstanbul’a dönünce Yeniçeri Ocağı’na alındı.

  I. Süleyman (Kanuni) döneminde 1521’de Belgrad, 1522’de Rodos seferlerine katıldı, subaylığa yükseldi. 1526’da katıldığı Mohaç seferinden sonra zemberekçibaşı (baş teknisyen) oldu. 1529’da Viyana, 1529-1532 arasında Alman, 1532-1535 arasında da Irak, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı. Bu son sefer sırasında Van Gölü’nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması üzerine kendisine haseki unvanı verildi. 1536’da Pulya (Puglia) seferlerine katıldı. 1538’de yer aldığı Karabuğdan (Moldovya) seferi sırasında Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne çekti. Bir yıl sonra mimar Acem Ali’nin ölümü üzerine onun yerine sermimaran-ı hassa (saray baş mimarı) oldu. Günümüzdeki bayındırlık bakanlığına eş düşen bu görevi ölümüne değin sürdürdü. (daha&helliip;)

  Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018