Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Sosyal Hizmetler Önlisans Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1) Sosyal Hizmetler Önlisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?

Evet. Sosyal Hizmetler Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.

DİKKAT ! 2011-2012 öğretim yılından önce bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.

2) Staj ne zaman yapılır?

Sosyal Hizmetler Önlisans Programı 3. yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler, staj başvurusu yapabilirler.

3)Staj süresi kaç gündür?

Sosyal Hizmetler Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 24 işgünü’ dür

4) Staj süresi bölünerek yapılabilir mi?

Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.

5) Staj yapılacak yeri bulmak kimin yükümlülüğündedir?

Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri bulmakla yükümlüdür.

6) Nerelerde staj yapılabilir?

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Yuvaları
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile Danışma Merkezi Müdürlükleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Huzurevleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Rehabilitasyon Merkezleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yaşlı Hizmet Merkezleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yetiştirme Yurtları
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimleri
 • Kamu ve Özel Sektöre Ait Huzurevleri
 • Kamu ve Özel Sektöre Ait Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Kamu ve Özel Sektöre Ait Özürlülere Yönelik Özel Eğitim Kuruluşları
 • Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin Hasta Hakları Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
 • Adalet Bakanlığına Bağlı, Cezaevlerinin, Islahevlerinin, Aile Mahkemelerinin, Ceza Mahkemelerinin Fiilen Sosyal Çalışmacı bulunan bölümleri,
 • Kamu ve STK’lara Ait Sokak Çocukları Merkezleri
 • Türkiye İş Kurumu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Yerel Yönetimlerin Sosyal Yardım ve Hizmet Birimleri
 • Sosyal Yardım ve Hizmet Amacı Güden STK’lar vb. kuruluşlarda yapabileceklerdir.

7) Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?

Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir.

8) Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?

Öğrenciler staja başladıktan sonra, AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet vb. gibi mücbir sebepler olması durumunda, öğrenciler stajlarını AÖF Staj Koordinatörlüğünün bilgisi ve oluru dâhilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.

9) Staj Formları nelerdir?

Staj süresince kullanılan formlar şunlardır:

a. Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1): Öğrencilerin, staj yapmak istedikleri tesis-kurum veya işletmeye ait bilgileri, staj başlama tarihinin yer aldığı, öğrenci kimlik bilgilerini ve öğrenci SGK bilgilerini gösteren formdur. Ek-1 Formu öğrenci tarafından, staj yeri tespit edildikten sonra, staj yerine başvuru yaparken kullanılır. Öğrenci (Ek-1) formunu, staj başlama tarihinden en az 20 gün önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü AÖF Staj Koordinatörlüğü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine ulaşacak şekilde kargo ile gönderir. (Ek-1) belgesi aynı zamanda öğrencinin sigorta işlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için öğrenci SGK bilgilerinin yer aldığı soruları kapsar. Bu sorular öğrenci tarafından dikkatli bir şekilde okunup tek bir şık olarak işaretlenmelidir. Yanlış işaretleme yapan öğrencilerin staj evrakı işleme alınmaz. Staj yeri kabul ya da ret edilen öğrencilerin listesi AÖF Staj Koordinatörlüğünce öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili programın web sayfasındaki staj linkinden öğrenciye ilan edilir.

b. Öğrenci Belgesi (Ek-2): AÖF Bürolarından temin edilir. Bu belge staj yapacak öğrencinin Fakültemize kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir. Staj yerine müracaat edilirken Ek-2 Formu “Öğrenci Belgesi” de staj yeri yetkilisine verilir.

c. Staj Faaliyet Formu (Ek-3): Öğrenciler tarafından staja başlama ve bitiş tarihleri arasında staj yerinde yaptıkları faaliyetlerinin ayrıntılı olarak yazıldığı formdur.
Bu form ilgili programın staj süresini kapsayacak sayıda çoğaltılır ve öğrenci tarafından  doldurulur, staj bitiminde staj yeri yetkilisi tarafından onaylanır.

d. Staj Ayrılış Formu (Ek-4): Öğrencinin stajını tamamlamayıp yarım bıraktığını gösteren formdur. Öğrencinin stajını yarım bırakması durumunda bu form öğrenci tarafından doldurulup staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine onaylatılır ve öğrenci tarafından en geç 2 gün içinde AÖF Staj Koordinatörlüğü birimine kargo ile gönderilir.

e. Staj Bitiş Formu (Ek-5): Öğrencinin staj yerinde zorunlu staj süresini tamamladığını gösteren formdur. Stajını tamamlayan öğrenci bu formu staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine verir ve bu form staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine onaylatılır.

f. Öğrenci Staj Raporu (Ek-6): Staj bitiminde staj yeri ile ilgili bilgilerin ve staj süresince elde edilen kazanımların ve/veya olumsuzlukların belirtildiği rapordur. Öğrenci tarafından rapor hazırlanır. Staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisi tarafından onaylanır.

g. Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7): Zorunlu staj süresini tamamlayan öğrencinin staj yapılan tesis-kurum veya işletme yetkilisi tarafından (formda belirtilen ölçütlere göre) değerlendirildiği ve notlandırıldığı formdur.

h. Fakülte Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Ek-7/A): Fakülte Staj Komisyon üyelerince staj dosyasının değerlendirme sonucunun kaydedildiği, öğrencinin stajdan başarılı/başarısız olduğunu gösteren formdur. ÖĞRENCİ BU FORMU BOŞ OLARAK STAJ DOSYASINA KOYAR.

10) Staja başlamadan önce yapılması gereken işlemler nelerdir?

Staj yapma hakkı elde eden öğrenci;

 • Staj yapabileceği uygun yeri araştırır.
 • Staj yapabileceği yeri bulan öğrenci kayıtlı olduğu programın ilgili web sayfasındaki Ek-1 Formunun çıktısını alır.
 • AÖF öğrencisi olduğunu gösteren Öğrenci Belgesini (Ek-2) AÖF bürosundan temin eder.
 • Öğrenci Ek-1 Formuna kendi bilgilerini doldurur. EK-1 Formu ile birlikte Öğrenci Belgesini (Ek-2) Staj başvurusu yapacağı yerdeki yetkiliye verir.
 • Öğrenci Ek-1 formunda yer alan staj yeri bilgilerinin staj yeri yetkilisi tarafından doldurulmasını ve formun onaylanmasını sağlar.
 • Öğrenci Ek-1 Formunu, STAJA BAŞLAMA TARİHİ’nden 20 gün önce AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminde olacak biçimde kargoyla gönderir. Aksi takdirde stajı geçersiz sayılır.
 • Öğrenci Ek-1 Formundaki SGK bilgilerinde “c” veya “d” şıkkını işaretlerse Ek-1 Formu ile birlikte maaş bordrosunu kargo ile AÖF Staj Koordinatörlüğüne gönderir.

11) Stajın onaylandığı nasıl öğrenilir?

AÖF Staj Koordinatörlüğü, öğrenciden gelen “Staj Başvuru ve Kabul Formu” (Ek-1)’i inceler.  Ek-1 formu, koordinatörlüğümüzce onaylandığı takdirde, stajı onaylanan öğrenciler http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Önlisans Programı web sitesinin Staj linki üzerinden ilan edilir. Öğrenci staj linkinden ilan edilen listede ismini görmezse staja başlayamaz. Bu durumda öğrenci tekrar staj yeri bulmak için http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Önlisans Programı/Staj linki üzerinden staj formlarını döker.

12) Stajı onaylanmayan öğrenciler ne yapmalıdır?

Stajı onaylanmayan öğrenciler, http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Önlisans Programı web sitesinin Staj linki üzerinden tekrar yeni bir “Staj Başvuru ve Kabul Formu” (Ek-1) dökümünü alarak,  yeni bulacakları staj yerine onaylatıp, AÖF Staj Koordinatörlüğüne kargo ile gönderir.

13) Staja başladıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

Öğrenci staj süresi boyunca yürüttüğü faaliyetleri günler itibariyle Ek-3 Formuna kaydeder. Öğrenci staja başladıktan sonra herhangi bir nedenle stajını yarım bırakmak durumunda kalırsa (Ek-4) Staj Ayrılış Formu’nun çıktısını kayıtlı olduğu programın ilgili web sayfasından alıp ilgili yerlerin doldurulması ve onaylanmasını sağlar. Daha sonra kargo ile AÖF Staj Koordinatörlüğüne bu formu gönderir.

14) Stajı tamamladıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

Stajını tamamlayan öğrenci Staj Bitiş Formu (Ek-5), Öğrenci Staj Raporu (Ek-6), Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7) ve Fakülte Staj Komisyonu Üyesi Değerlendirme Formu’nun (Ek-7/A) çıktılarını kayıtlı olduğu programın ilgili web sayfasından alır ve bu formlardan kendisinin doldurması gereken yerleri doldurur. Ek-7/A formu hariç diğer formları (Ek-3), (Ek-5), (Ek-6), (Ek-7),  staj yeri yetkilisine teslim eder. Formların doldurulup onaylanmasını sağlar. Ek-7 Formu, yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra staj yerinin kaşesi/mühürü basılarak, diğer formlarla birlikte öğrenciye verilir.
Öğrenci sonra staj dosyasını AÖF Staj Koordinatörlüğü adresine kargo ile gönderir.

15) Stajını tamamlayan öğrencilerin staj dosyasında bulundurması gereken evraklar nelerdir?

 • Staj Faaliyet Formu (Ek-3),
 • Staj Bitiş Formu (Ek-5),
 • Öğrenci Staj Raporu (Ek-6),
 • Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7) ve  Fakülte Staj Komisyonu Değerlendirme Formu’dur (Ek-7/A). (Bu form fakülte uygulama koordinatörü tarafından değerlendirileceği için yukarıda sayılan evraklarla birlikte boş olarak gönderilmelidir.)

16) Staj dosyasını tamamlayan öğrenci ne yapar?

Her öğrenci, staj bitiminden sonra takip eden ilk 10 gün içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün elinde olacak şekilde staj dosyasını göndermek ya da elden teslim etmek zorundadır.

17) Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1) hangi durumda onaylanmaz?

 • Öğrenci, Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1)’ nu, staja başlamadan en az 20 gün önce AÖF Staj Koordinatörlüğünde olacak şekilde gönderilmediyse,
 • SGK bilgilerini doğru işaretlemediyse, işaretlemeyi unuttuysa, ya da birden fazla cevap şıkkı işaretlenmişse,
 • SGK’lı olup çalışan öğrenciler, çalıştıkları kuruma ait maaş bordrolarını göndermezse,
 • Öğrenci, belirlenen staj kriterlerine uygun olmayan bir yer bulduysa,
 • Staj evraklarının üzerinde; Staj yerinin Kaşe ve Yetkili kişi imzası yoksa

Ek-1 formu Fakültemizce onaylanmaz.

18) Öğrenci staja ne zaman başlar?

Stajı onaylanan öğrencilerin listesi, http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı web sitesinin -Staj linki üzerinden ilan edilir. Stajı onaylanan öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1)’nda belirttiği tarihte staja başlar.Öğrenciler isimlerini ilgili programın web sayfasında görmeden staja başlayamaz.

19) Staj yapacak öğrencinin sigorta işlerini kim yürütür?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 8. maddesi uyarınca, öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile üniversitemize verilmiştir. STAJ BAŞLAMA TARİHİ SGK BAŞLANGIÇ TARİHİYLE AYNI OLMAK ZORUNDA OLDUĞUNDAN BU İŞLEMİN STAJA BAŞLADIKTAN SONRA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. SGK tarafından cezai yaptırım uygulanmaktadır.

20) Stajı “Başarısız” bulunan öğrenci ne yapar?

Staj yeri tarafından staj değerlendirmesi “Başarısız” bulunan öğrenci, stajını tekrar yapar.

21) Staj süresince öğrencilerin uyması gereken kurallar nelerdir?

Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı tesis-kurum veya işletmenin çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
AÖF Staj Koordinatörlüğü personeli, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı yerler ile iletişime geçip staj yapan öğrenci hakkında bilgi alabilir.​

 

Kaynak : http://eogrenme.anadolu.edu.tr/soshiz/sayfalar/sss.aspx

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018