Etiket: açıklaması

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ve KISALTMALARI

AB: bkz. Avrupa Birliği Abu Dhabi Fonu (Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development) ACP Ülkeleri (African, Caribbean and Pasific Countries) AET: bkz. Avrupa Ekonomik Topluluğu Afrika Birliği Örgütü (Organization of African Unity-OAU) Afrika İktisat Komisyonu (Economic Commission for Africa) Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank-AFDB) AGİK: bkz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT: bkz. […]

Edebiyat Terimleri ve Sözlüğü

AÇIK HECE Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. Örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. Arapça ve Farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. Örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. Aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul  edilir. AKROSTİŞ Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir […]

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kullanmakta Olduğu Simgeler Neyi İfade Ediyor?

AAA : Mali yükümlülükleri karşılama kapasitesi oldukça yüksek . AA : Mali yükümlülükleri karşılama kapasitesi yüksek. . A : Mali yükümlülükleri karşılama kapasitesi güçlü olmakla birlikte olumsuz ekonomik koşullara ve gelişmelere karşı duyarlı . BBB : Mali yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasiteye sahip olmakla birlikte ekonomik koşullara ve değişen durumlara daha fazla duyarlı . BBB Eksi: […]

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018 Real Time Web Analytics