Etiket: ağma

Görme Engelli Kime Denir?

Yasal tanım: Gerekli tüm düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör denilmektedir.
20/200’ün anlamı görme yetersizliğinden etkilenen bireyin 60 cm’ den görebildiğini, normal görme gücüne sahip olan bireyin 6 m’ den görebilmesidir. Görme alanının dar olmasının anlamı ise, normal görme keskinliği olmasına rağmen, görmenin sadece merkezdekilerle, 20 dereceyle sınırlı olma, 20 derecenin dışında kalan nesneleri görememedir. (daha&helliip;)

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018