Skip to content

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi?

Archive

Tag: YGS-1

Bilgisayar sistemlerini oluşturan ve bilgisayar sistemlerinin içinde bulunduğu mikroişlemcili sistemleri tasarlayan ve projeler geliştirebilen, kullanımı ve denetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahip teknik öğretmenler yetiştirir. Bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, yazılım sistemleri, mikroişlemciler, kontrol sistemleri alanında uzmanlar yetiştirir. DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYIN…

* Bölüm programı, öğrencileri, aşağıdaki özelliklere sahip olarak mezun etmeye yönelik tasarlanmıştır:
Önde gelen bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlamak ve bunları kullanıcılara rekabet etme avantajı sağlayacak
bilgisayar uygulamaları yaratmak için kullanmak, Kullanıcı gereksinimlerini belirlemek ve bunları karşılayabilecek işlevsel ve uyarlanabilir sistemler tasarlamak,
* İnternet’i destekleyen teknik, yapısal ve organizasyonal ilişkileri anlamak ve uygulamak,
* İşletmelerdeki organizasyon yapılarını, finans, muhasebe, ekonomi, pazarlama gibi temel işletme bilgileriyle değerlendirmek,
* Hem sözlü hem de yazılı olarak, etkileşimli iletişim kurma becerisini geliştirmek.

Programın Amacı
Aktüerya programının amacı, kaza, hastalık, yangın vb. olasılıkların ve buna dayanarak sigorta ve emeklilik koşullarının hesaplanması konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, para piyasaları ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır. DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYIN…