Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Tarım İşletmeciliği Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (TM-1)

Tanımı
Tarım işletmelerinin günümüz koşullarına göre yeniden organizasyonunu gerçekleştirerek rantabilitelerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimi almış, tekniker unvanı olan meslek grubu elemanıdır.

Görevleri
Tarımsal işletmecilik teknikerinin çalışma ortamı ile ilgili olarak yapabileceği işler şöyle özetlenebilir.

–    Tarımda hazırlanan yatırım ve üretim planlarında Ziraat Mühendislerine yardımcı olmak,

–    Yeni yasal düzenlemelere göre, gıda endüstrisinde belirli ölçekteki işletmelerde sorumlu eleman olarak görev almak,

–    Tarım işletmelerinde proje hazırlama, muhasebe kayıtlarını düzenleme, finansman ve ürün pazarlama gibi alanlarda çalışmaktır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Tarımsal işletmecilik teknikerleri, öncelikle tarımla ilgili her alanda çalışabildikleri gibi, aldıkları ekonomi ve işletmecilik eğitimi çerçevesinde iktisatçı ve işletmecilerin çalışma alanlarında da görev alabilmektedirler. Tarımsal İşletmecilik Teknikerleri, işletmeciler, iktisatçılar ve ziraatçiler ile temas içerisindedirler.

Mesleki Eğitim
Tarımsal İşletmecilik Teknikeri yetiştiren meslek yüksekokullarında teorik ve uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Eğitim 2 yıl olup, programı başarı ile bitirenlere önlisans diploması ve “Tarımsal İşletmecilik Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Bu programdan mezun olan teknikerler, tarım sektörünün ve tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında çalışabilmektedirler.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Tarım Kredi ve Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.
Ayrıca, zirai ilaç ve tohumluk pazarlama hizmetlerinde 3 yıl çalıştıktan sonra zirai ilaç bayii açabilmektedirler.

Meslekte İlerleme Olanakları
Tarımsal İşletmecilik Teknikerleri, kişisel becerilerine bağlı olarak çalıştıkları yerlerde yöneticiliğe kadar yükselebilirler. Ayrıca, iki yıllık eğitimleri sonunda DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ÖSYS kitapçığında belirtildiği gibi İşletme Fakülteleri veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018