Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ve Mesleği Hakkında Bilgiler (MF-3)

Tarım ve biyoloji bilimleri alanında, temel uygulamalı ve biyo-teknolojik araştırmalar yapmak; yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak amacıyla kurulan bir bölümdür

Çalışma Alanları:

Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı tüm kuruluşlarda, tarım kredi kooperatiflerinde, T.C. Ziraat Bankasında, DSİ Genel Müdürlüğünde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, DPT, MPM, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nde, Türkiye Kalkınma Vakfında ve özel proje hazırlama bürolarında görev alabilirler.
Bu alanlarda yetişmiş uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Fen bilimlerine özellikle biyoloji ve kimya alanına ilgili ve bu alanda başarılı olması
Araştırmacı olması
Açık havada çalışmaktan hoşlanması
Hayvan ve bitki yetiştirmeye meraklı olması
Ekonomiye ilgili olması

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018