Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Temel Putty Komutları

putty
Temel putty komutları aşagıda sıralanmıştır.

* ls Dizinde bulunan herşeyi listeler.

* dir Dizinde bulunan herşeyi listeler.

* ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

* ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

* tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.

Kullanımı tar -xvzf dosyaadı.tar.gz

* tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.

Kullanımı tar -xpf dosyaadı.tar.gz

* gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.

Kullanımı gunzip dosyaadı.gz

* cp Dosyayı kopyalar.

Kullanımı cp kaynak hedef

Kullanımı cp -R kaynak hedef ( Önyineli kopyalar )

* mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.

Kullanımı mv kaynak hedef

* mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.

Kullanımı : mkdir dizin

* rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.

Kullanımı rmdir dizin

* touch Dosya varsa tarihini değiştirir, yoksa yaratır

Kullanımı touch dosya

* rm Dosya silmenizi sağlar.

Kullanımı : rm dosya

Kullanımı rm -R dizin

* rm -rf Dizin silmenizi sağlar.

Kullanımı : rm -rf dizin

* cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

Kullanımı : cd yol

* cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

* cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.

* pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.

* pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.

Alternatif : pico çalışmadıgı sistemlerde nano komutu çalışmaktadır.

Kullanımı : pico dosya [ nano dosya ]

Kullanımı : pico -w dosya [ nano -w dosya ] ( Satır kaydırmadan açar )

* cat Dosyayı ekranda görüntüler

Kullanımı : cat dosyaadı

* sort Dosyadaki satırları alfabetik sıraya göre dizip gösterir

Kullanımı : sort dosyaadı

* ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.

Kullanımı : ftp sunucu

* lynx Belirtilen siteyi görüntüler.

* df Harddisk istatistiklerini gösterir.

Kullanımı : df -h

* free Bellek kullanımını görüntüler

* history Kullanılan hesap için çalıştırılan komutları listeler

* hostname Yerel sunucu adını verir

* rwho -a Ağa bağlı kullanıcıları listeler

* who Makineye bağlı kullanıcıları listeler

* quota Disk kullanımınızı gösterir.

* uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.

* whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.

* who Sunucuya bağlı olanları gösterir.

* last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.

* whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.

* BitchX IRC programını çalıştırır.

* mail Postalarınızı kontrol eder.

* ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.

* ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.

* ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.

* kill Verilen işlemi durdurur.

Kullanımı : kill pid

Kullanımı : kill -9 pid

* killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.

Kullanımı : killall programadı

* whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.

* man Komut hakkında yardım görüntüler

* passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.

* vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)

* top Sistem cpu kulalnımını gösterir.

* uptime Uptime Durumu

* date İşletim sisteminin saat ve tarihini görüntüler

* ping Sunucuya ping isteği gönderir

Kullanımı : ping sunucu

* bunzip2 bzip2 dosyasını (.bz2) açar

Kullanımı : bunzip2 dosyaadı.bz2

* gunzip gzipped (.gz) arşivini açar

Kullanımı : gunzip dosyaadı.gz

* unzip PkZip veya WinZip dosyasını (.zip) açar

Kullanımı : unzip dosyaadı.zip

* tar -xvf tar (.tar) arşivini (tarball) açar

Kullanımı : tar -xvf dosyaadı.tar

Kullanımı : tar -cf dosya.tar * ( Klasördeki bütün dosyaları sıkıştırır )

Kullanımı : tar -cf dosya.tar dosya ( Dosyayı sıkıştırır )

Kullanımı : tar -cf dosya.tar sayfa ( Sayfayı sıkıştırır )

* tar -xvzf tar arşivini (.tar.gz or .tgz) açar

Kullanımı : tar -xvzf dosyaadı.tar.gz

* chown Dosyaya sahip olan grubu ve kullanıcıyı değiştirir. Tabii ki bu komutu sadece o dosyanın sahibi kullanabilir

Kullanımı : chown kullanıcı.grup dosyaadı

En sık kullanılan kullanıcı.grup anlamları

777 Klasörlere Yazılma Özelliği Verir ( Tavisye edilmez zorunlu olmadıkca kullanmayınız. )

755 Klasörlerin Yazılma Özelliğini Kaldırır

666 Dosyalara Yazılma Özelliği Verir

644 Dosyaların Yazılma Özelliğini Kaldırır

444 Sadece okuna bilir.

cpu bilgileri
cat /proc/cpuinfo

cat /proc/cpuinfo
cpu bilgileri

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018