Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Tıp Meslek Ünvanları ve Terimleri Sözlüğü [Anlamları]

Anatomi – Yapıbilim, Yinbilim, Gövdebilim
Anatomik – Yapıbilimsel, Yinbilimsel
Anatomist – Yapıbilimci, Yinbilimci
Anesteziyoloji – Uyuşturumbilim
Anjioloji – Damarbilim
Antropoloji – İnsanbilim
Bakteriyoloji – Bakteri bilimi
Biyoloji – Dirimbilim, Yaşambilim
Biyolojik – Dirimsel, Dirimbilimsel
Biyolog – Dirimbilimci
Deontoloji – Ödev bilgisi, Ödevbilim, Davranış kuralları
Dermatoloji – Deribilim
Dermatolojik – Deribilimsel
Diyetetik – Besibilim, Besibilimsel, Besidüzensel
Diyetisyen – Beslenme uzmanı, Besibilimci
Embriyoloji – Döletbilim, Ceninbilim
Endokrinolog – İçsalgıbilimci
Endokrinoloji – İçsalgıbilim
Entomolog – Böcekbilimci
Entomoloji – Böcekbilim
Epidemiyoloji – Salgınbilim
Epidemiyolojik – Salgınbilimsel
Estetik – Güzelduyu, Güzelduyubilim
Estezyoloji – Duyubilim
Etimoloji – Kökenbilim
Etnoloji – Budunbilim
Etyoloji – Etkenbilim, Nedenbilim
Farmakolog – İlaçbilimci
Farmakoloji – İlaçbilim
Fizyolog – İşlevbilimci
Fizyoloji – İşlevbilim
Fizyolojik – İşlevbilimsel
Fizyopatoloji – İşlev sayrılığı bilimi
Fonoloji – Sesbilim
Frenoloji – Başbilim
Gastroenterelog – Sindirimbilimci
Gastroenteroloji – Sindirimbilim
Genetik – Kalıtımbilim, Kalıtbilim, Kalıtbilimsel, Kalıtsal
Gerontoloji – Yaşlılıkbilim
Helmintoloji – Solucanbilim
Hematolog – Kanbilimci
Hematoloji – Kanbilim
Hematolojik – Kanbilimsel
Hijyen – Sağlığa uygunluk, Sağlık koruma, Sağlık bilgisi, Sağlık bilimi, Sağlık
Histolog – Dokubilimci
Histoloji – Dokubilim
Histolojik – Dokubilimsel
İmmunolog – Bağışıklıkbilimci
İmmunoloji – Bağışıklıkbilim
Jinekolog – Kadınbilimci, Kadın hekimi, – dirgeri
Kardiyolog – Yürekbilimci
Kardiyoloji – Yürekbilim
Kolokyum – Bilimsel toplantı, Sözel (söyleşili) sınav
Koproloji – Dışkıbilim
Kriminolog – Suçbilimci
Kriminoloji – Suçbilim
Leksikoloji – Sözcükbilim
Linguistik – Anlambilim
Metodoloji – Yöntembilim, Yöntem, Yöntem arayışı
Mikolog – Mantarbilimci
Mikoloji – Mantarbilim
Mikolojist – Mantarbilim uzmanı
Mikrobiyoloji – Diricikbilim, Mikropbilim, Minidiribilim
Miyoloji – Kasbilim
Morfoloji – Biçim (yapı), Biçimbilim
Nefrolog – Böbrekbilimci
Nefroloji – Böbrekbilim
Nozoloji – Tanıbilim
Nörolog – Sinirbilim uzmanı, Sinirbilimci
Nöroloji – Sinirbilim, Sinir sayrılıkları (bilimi)
Nörolojik – Sinirbilimsel, Sinirbilgisel, Sinirbilgibilimsel, Sinirsel
Nöroşirürji – Sinirbilim cerrahisi, Nörocerrahi
Obstetrik – Doğumbilim
Obstetrisyen – Doğumbilimci, Doğumcu, Doğum uzmanı
Odiyolog – İşitimbilimci
Odiyoloji – İşitimbilim
Odontolog – Dişbilimci
Odontoloji – Dişbilim
Oftalmolog – Gözbilimci, Göz sayrılıkları uzmanı, – sağaltmanı
Oftalmoloji – Gözbilim
Oftalmolojik – Gözbilimsel
Okülist – Gözbilimci, Göz sayrılıkları uzmanı, – sağaltmanı
Onkolog – Urbilimci
Onkoloji – Urbilim
Optik – Görme, Görsel, Işık bilgisi, Işıkbilim
Ortopedi – Sınıkbilim, Düzeltibilim
Ortopedist – Sınıkbilimci
Osteolog – Kemikbilimci
Osteoloji – Kemikbilim
Oşinografi – Denizbilim
Otolaringoloji – Kulak-boğazbilim
Otoloji – Kulakbilim, Kulak sayrılıkları bilimi
Otorinolaringolog – Kulak-burun-boğazbilimci
Otorinolaringoloji – Kulak-burun-boğazbilim
Paleontolog – Taşılbilimci, Fosilbilimci
Paleontoloji – Taşılbilim, Fosilbilim
Parazitolog – Asalakbilimci
Parazitoloji – Asalakbilim
Patolog – Sayrılıkbilimci
Patoloji – Sayrılıkbilim, Sayrılıklar bilimi
Patolojik – Sayrılıkbilimsel, Sayrıl
Pedagog – Eğitimbilimci, Eğitimci
Pedagoji – Eğitimbilim, Eğitbilim
Pediatri – Çocukbilim, Çocuk sağaltmanlığı
Pediatrik – Çocukbilimsel, Çocuk yaştakiler için, Çocukluk yaşıyla ilgili
Pediatrist – Çocukbilimci, Çocuk sağaltmanı
Pedodonti – Çocuk diş hekimliği, -bilimi
Pedodontist – Çocuk dişbilimci
Periodontoloji – Dişetibilim
Ph D – Bilim Doktoru, Bilger
Pnömolog – Akciğer bilimci
Pnömoloji – Akciğer bilimi
Psikolog – Ruhbilimci
Psikoloji – Ruhbilim
Psikopatoloji – Ruhsal bozukluk bilimi
Proktoloji – Gödenbilim
Radyobiyoloji – Işındirimi bilimi
Radyolog – Işınbilimci
Radyoloji – Işınbilim
Radyolojik – Işınbilimsel
Romatolog – Yelbilimci
Romatoloji – Yelbilim
Seksolog – Eşeybilimci
Seksoloji – Eşeybilim
Semantik – Anlamsal, Anlambilim(sel)
Semiyoloji – Göstergebilim
Semiyolojik – Göstergebilimsel
Semptomatoloji – Belirtibilim
Sitogenetik – Gözekalıtbilim(sel)
Sitolog – Gözebilimci
Sitoloji – Gözebilim
Sitolojik – Gözebilimsel
Sosyolog – Toplumbilimci
Sosyoloji – Toplumbilim
Sosyolojik – Toplumbilimsel
Teknolog – Uygulayımbilimci
Teknoloji – Uygulayımbilim
Terapotik – Sağaltıcı, Sağaltımbilim
Terminoloji – Terimbilim, Adlandırma
Tıp – Sağlıkbilim
Toksikolog – Ağıbilimci
Toksikoloji – Ağıbilim
Travmatoloji – Vurukbilim
Ürolog – Siybilimci
Üroloji – Siybilim
Viroloji – Virusbilim

Bu yazının linki aktif olarak verildiği sürece başka sitelerde kullanılabilir. Aksi kullanımlar yasaktır.

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018