Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

TÜRKİYE 2009 DOĞUM İSTATİSTİKLERİ

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’nin 2001 yılında çevrim-içi (on-line) uygulamasına geçmesiyle doğum istatistikleri bu veri tabanından elde edilmeye başlanmıştır. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle doğum istatistikleri sürekli güncellenmektedir. Bu haber bülteninde, ilk defa 2009 yılında açıklanan 2001-2008 doğum istatistiklerinin 31/08/2010 tarihi itibariyle güncellenmiş verileri ile 2009 yılı doğum istatistikleri aynı tarih itibariyle verilmiştir. Ayrıca, 2009 yılına kadar olay yeri (doğumun meydana geldiği yer) bazında verilen doğum istatistikleri, 2009 yılından itibaren annenin ikametgah yerine göre verilmeye başlanmıştır.

2009 yılında 1 241 617 doğum gerçekleşmiştir

2008 yılında canlı doğan çocuk sayısı 1 281 302 iken bu sayı 2009 yılında 1 241 617’dir. Doğumların yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kızdır.

Kaba doğum hızı, 2008 yılında binde 18 iken bu hız 2009 yılında binde 17,3’tür. Diğer bir ifade ile 2008 yılında bin nüfus başına 18 doğum düşerken, 2009 yılında bin nüfus başına 17,3 doğum düşmektedir.

2009 yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre kaba doğum hızının en yüksek olduğu bölge binde 27,2 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise binde 11,6 ile Batı Marmara Bölgesi’dir.

Tablo 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre doğum sayısı ve temel doğurganlık göstergeleri, 2009 (31/08/2010 tarihi itibariyle)
Doğum sayısı Kaba doğum hızı(‰) Genel doğurganlık hızı (‰) Toplam doğurganlık hızı (Çocuk sayısı) Annenin ortalama yaşı
TR Türkiye 1 241 617 17,3 72,3 2,06 27
TR1 İstanbul 207 393 16,1 62,7 1,73 27,5
TR2 Batı Marmara 35 990 11,6 51,6 1,51 26,7
TR3 Ege 128 708 13,7 57,8 1,66 26,7
TR4 Doğu Marmara 100 112 15,1 61,9 1,75 27,1
TR5 Batı Anadolu 106 653 15,7 63,3 1,8 26,8
TR6 Akdeniz 165 278 18,1 75,3 2,16 26,9
TR7 Orta Anadolu 66 115 17,5 74,5 2,12 25,9
TR8 Batı Karadeniz 63 540 14,2 62,6 1,82 26,3
TR9 Doğu Karadeniz 35 275 14,1 62,1 1,83 27,2
TRA Kuzeydoğu Anadolu 47 617 21,7 97,6 2,75 26,5
TRB Ortadoğu Anadolu 83 219 22,9 100,4 2,88 27,1
TRC Güneydoğu Anadolu 201 717 27,2 118,9 3,46 27,5

15-44 yaş grubunda bin kadın başına düşen doğum sayısını ifade eden “genel doğurganlık hızı” 2008 yılında binde 75,3 iken bu hızın 2009 yılında binde 72,3 olduğu görülmektedir.

2009 yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre genel doğurganlık hızının en yüksek olduğu bölge binde 118,9 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise binde 51,6 ile Batı Marmara Bölgesi’dir.

Toplam doğurganlık hızı ortalama 2 çocuktur

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

Toplam doğurganlık hızı, 2008 yılında 2,14 çocuk iken 2009 yılında 2,06 çocuktur. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2’dir.

2009 yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu bölge 3,46 çocuk ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise 1,51 çocuk ile Batı Marmara Bölgesi’dir.

2009 yılı verilerine göre en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 20-29 yaş grubunda görülmektedir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre yaşa özel doğurganlık hızının İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 20-29 yaş grubunda, Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 20-34 yaş grubunda yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre yaşa özel doğurganlık

hızı, 2009 (31/08/2010 tarihi itibariyle)

İBBS (1. Düzey)

Yaşa özel doğurganlık hızı

(Bin kadın başına düşen doğum sayısı)

Annenin yaş grubu
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
TR Türkiye

34

116 124 83 42 10 2
TR1 İstanbul 23 95 106 76 37 8 1
TR2 Batı Marmara 25 90 100 61 22 4 0
TR3 Ege 29 100 105 65 27 5 0
TR4 Doğu Marmara 24 98 116 73 32 6 1
TR5 Batı Anadolu 33 105 109 73 34 7 0
TR6 Akdeniz 38 124 130 87 43 10 1
TR7 Orta Anadolu 49 131 124 76 36 8 1
TR8 Batı Karadeniz 33 112 117 68 28 5 0
TR9 Doğu Karadeniz 23 98 120 80 37 8 0
TRA Kuzeydoğu Anadolu 52 145 155 108 64 21 5
TRB Ortadoğu Anadolu 47 142 156 117 76 29 8
TRC Güneydoğu Anadolu 46 161 186 149 99 41 10


2009 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 27’dir. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre incelendiğinde en yüksek ortalama yaş 27,5 ile İstanbul ve Güneydoğu Anadolu, en düşük ortalama yaş 25,9 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.

Kaynak :  http://www.tuik.gov.tr/

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018