Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

TÜRKİYE EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ 2010 YILI III. DÖNEM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ni (MERNİS) kullanarak yayımlamaktadır. 2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. 2010 yılı III.Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiştir. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle üçer aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma verileri, yıllık yayımlanacak olan haber bülteninde güncellenecektir.

2010 yılının III. Döneminde 175 711 çift evlenmiştir

2009 yılının III. Döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül) 186 010 çift evlenirken, 2010 yılının III. Döneminde 175 711 çift evlenmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre evlenme sayısı % 5,5 azalmıştır. Evlenme sayısında en büyük düşüş % 12,3 ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde gözlenirken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde % 4,1’lik bir artış gerçekleşmiştir.

2010 yılının III. Döneminde ilk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,2’dir

2010 yılı III. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,3’tür. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaşı farkı 3,2’dir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,6 ile İstanbul Bölgesi’nde görülmektedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,5, kadınlarda 21,9 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.

Tablo 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre evlenme sayısı ve

ortalama ilk evlenme yaşı, III. Dönem

İBBS (1. Düzey)

Evlenme sayısı

Ortalama ilk evlenme yaşı

Yaş farkı

Erkek

Kadın

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
TR Türkiye 186.010 175.711 26,4 26,5 23,2 23,3 3,2 3,2
TR1 İstanbul 27.178 26.353 27,4 27,5 24,4 24,6 3,0 2,9
TR2 Batı Marmara 7.786 7.361 26,3 26,6 23,2 23,3 3,1 3,3
TR3 Ege 24.893 23.895 26,4 26,6 23,2 23,4 3,2 3,2
TR4 Doğu Marmara 15.963 15.025 26,6 26,8 23,5 23,7 3,1 3,1
TR5 Batı Anadolu 18.976 17.844 26,0 26,2 23,2 23,4 2,8 2,8
TR6 Akdeniz 23.428 22.359 26,7 26,7 23,2 23,2 3,5 3,5
TR7 Orta Anadolu 13.948 12.782 25,3 25,5 21,8 21,9 3,5 3,6
TR8 Batı Karadeniz 14.587 12.787 25,7 25,8 22,6 22,8 3,1 3,0
TR9 Doğu Karadeniz 6.859 6.263 26,9 27,0 23,4 23,6 3,5 3,4
TRA Kuzeydoğu Anadolu 5.418 5.641 26,8 26,7 22,8 22,6 4,0 4,1
TRB Ortadoğu Anadolu 9.070 8.569 26,6 26,6 23,0 23,0 3,6 3,6
TRC Güneydoğu Anadolu 17.904 16.832 26,1 26,0 22,8 22,7 3,3 3,3

2010 yılının III. Döneminde 23 527 çift boşanmıştır

2009 yılının III. Döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 138 çift boşanırken, 2010 yılının III. Döneminde 23 527 çift boşanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısında % 10 azalma olmuştur. Boşanma sayısında en büyük düşüş % 26,3 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlenirken, Batı Marmara Bölgesi’nde % 1,2’lik bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre boşanmalar,

III. Dönem

İBBS (1. Düzey) Boşanma sayısı Değişim
2009 2010 (%)
TR Türkiye 26.138 23.527 -10,0
TR1 İstanbul 5.621 4.891 -13,0
TR2 Batı Marmara 1.255 1.270 1,2
TR3 Ege 5.024 4.450 -11,4
TR4 Doğu Marmara 2.311 2.239 -3,1
TR5 Batı Anadolu 3.025 2.551 -15,7
TR6 Akdeniz 3.571 3.388 -5,1
TR7 Orta Anadolu 1.533 1.373 -10,4
TR8 Batı Karadeniz 1.347 1.287 -4,5
TR9 Doğu Karadeniz 612 497 -18,8
TRA Kuzeydoğu Anadolu 293 216 -26,3
TRB Ortadoğu Anadolu 500 433 -13,4
TRC Güneydoğu Anadolu 1.046 932 -10,9

Boşanmaların % 40’ı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir

2010 yılının III. Döneminde meydana gelen boşanmaların % 40’ı evliliğin ilk 5 yılı içinde, %23,5’i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir.

Tablo 3. Evlilik süresine göre boşanmalar, III. Dönem

Evlilik süresi (yıl) 2009 2010
Sayı % Sayı %
Toplam 26.138 100 23.527 100
1 yıldan az 804 3,1 774 3,3
1-5 9.631 36,9 8.634 36,7
6-10 5.471 20,9 5.009 21,3
11-15 3.874 14,8 3.503 14,9
16+ 6.255 23,9

5.544

23,5
Bilinmeyen 103 0,4 63 0,3

Kaynak :  http://www.tuik.gov.tr

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018