Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

TÜRKİYE EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ 2010 YILI IV. DÖNEM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ni (MERNİS) kullanarak yayımlamaktadır. 2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. 2010 yılı IV. Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiştir. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle üçer aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma verileri, yıllık yayımlanacak olan haber bülteninde güncellenecektir.

2010 yılının IV. Döneminde 137 637 çift evlenmiştir

2009 yılının IV. Döneminde (Ekim-Kasım-Aralık) 136 577 çift evlenirken, 2010 yılının IV.Döneminde 137 637 çift evlenmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre evlenme sayısı
% 0,8 artmıştır. Evlenme sayısında en büyük artış % 4,9 ile Batı Marmara Bölgesi’nde gözlenirken, Orta Anadolu Bölgesi’nde % 7,3’lük bir düşüş sözkonusudur.

İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,3’tür

2010 yılı IV. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,4, kadınlar için 23,1’dir. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaşı farkı 3,3’tür. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,4, kadınlarda 24,2 ile İstanbul Bölgesi’nde görülmektedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,3, kadınlarda 21,6 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.

Tablo 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre evlenme sayısı ve   ortalama ilk evlenme yaşı, IV. Dönem

İBBS (1. Düzey) Ortalama ilk evlenme yaşı Yaş farkı
Evlenme sayısı Erkek Kadın
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
TR Türkiye 136 577 137 637 26,3 26,4 23 23,1 3,3 3,3
TR1 İstanbul 25 005 25 734 27,2 27,4 24 24,2 3,2 3,2
TR2 Batı Marmara 4 039 4 237 26,2 26,3 22,7 22,7 3,5 3,6
TR3 Ege 16 490 16 883 26,2 26,5 22,8 23 3,4 3,5
TR4 Doğu Marmara 11 152 11 302 26,5 26,8 23,2 23,4 3,3 3,4
TR5 Batı Anadolu 11 475 11 578 26 26,2 23,1 23,3 2,9 2,9
TR6 Akdeniz 18 545 18 752 26,5 26,6 23,1 23,3 3,4 3,3
TR7 Orta Anadolu 7 617 7 058 25,1 25,3 21,5 21,6 3,6 3,7
TR8 Batı Karadeniz 8 150 7 693 25,3 25,4 22,1 22,3 3,2 3,1
TR9 Doğu Karadeniz 4 396 4 102 26,5 26,9 22,9 23,1 3,6 3,8
TRA Kuzeydoğu Anadolu 5 266 5 372 26,3 26,3 22,1 22,1 4,2 4,2
TRB Ortadoğu Anadolu 8 162 7 920 26 26,1 22,6 22,7 3,4 3,4
TRC Güneydoğu Anadolu 16 280 17 006 25,7 25,8 22,6 22,6 3,1 3,2

2010 yılının IV. Döneminde 29 326 çift boşanmıştır

2009 yılının IV. Döneminde (Ekim-Kasım-Aralık) 27 670 çift boşanırken, 2010 yılının IV.Döneminde 29 326 çift boşanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısı % 6 artmıştır. Boşanma sayısında en fazla artış % 17 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir. Bu dönemde boşananların sayısında sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir düşüş (% 2,6) olmuştur.

Tablo 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre boşanmalar, IV. Dönem

İBBS (1. Düzey) Boşanma sayısı Değişim
2009 2010
(%)
TR Türkiye 27 670 29 326 6
TR1 İstanbul 5 744 5 992 4,3
TR2 Batı Marmara 1 296 1 361 5
TR3 Ege 5 269 5 560 5,5
TR4 Doğu Marmara 2 631 2 887 9,7
TR5 Batı Anadolu 3 456 3 629 5
TR6 Akdeniz 4 086 4 211 3,1
TR7 Orta Anadolu 1 400 1 638 17
TR8 Batı Karadeniz 1 407 1 545 9,8
TR9 Doğu Karadeniz 542 528 -2,6
TRA Kuzeydoğu Anadolu 309 318 2,9
TRB Ortadoğu Anadolu 471 533 13,2
TRC Güneydoğu Anadolu 1 059 1 124 6,1

Boşanmaların % 39,7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir

2010 yılının IV. Döneminde meydana gelen boşanmaların % 39,7’si evliliğin ilk 5 yılı içinde, %23,8’i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir.

Tablo 3. Evlilik süresine göre boşanmalar, IV. Dönem

Evlilik süresi (yıl) 2009
2010
Sayı %
Sayı %
Toplam 27 670 100
29 326 100
1 yıldan az 851 3,1 937 3,2
1-5 10 035 36 10 693 36,5
6-10 5 851 21 6 194 21,1
11-15 4 060 15 4 431 15,1
16+ 6 784 25 6 981 23,8
Bilinmeyen 89 0,3 90 0,3

Kaynak : TÜİK

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018