Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

TÜRKİYE HAVA KALİTESİ, ARALIK 2010

En yüksek kükürtdioksit ortalaması Tekirdağ’da, partiküler madde ortalaması ise Iğdır’da gerçekleşti

2010 yılı Aralık ayında kükürtdioksit (SO2) ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri sırasıyla Tekirdağ, Hakkari, Muğla, Bitlis ve Van’dır. Aynı dönemde partiküler madde (PM10)(1) ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri ise Iğdır, Batman, Muş, Osmaniye ve Isparta’dır.

Kükürtdioksit ve partiküler madde ortalamalarında sınır değer ve uyarı eşiği aşıldı

2010 yılı Aralık ayında il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen SO2 ortalamaları incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır (KVS) Değeri ve İlk Seviye Uyarı Eşiği Hakkari, Tekirdağ ve Şırnak’ta aşılmıştır. Aynı dönemde PM10 ortalamaları incelendiğinde, KVS Değeri ve İlk Seviye Uyarı Eşiği birçok il ve ilçe merkezinde aşılmış olup, KVS Değerinin aşıldığı gün sayısı 10 ve daha fazla olan il ve ilçe merkezleri Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Batman, Iğdır ve Osmaniye’dir. İlk Seviye Uyarı Eşiğinin aşıldığı gün sayısı 10 ve daha fazla olan il ve ilçe merkezleri ise Batman ve Iğdır’dır.

Kükürtdioksit ve partiküler madde ortalamalarının en yüksek olduğu il ve ilçe merkezleri (2)
mg/m3(mikrogram/metreküp)
Kükürtdioksit (SO2) Partiküler Madde (PM10)
Tekirdağ 257 Iğdır 352
Hakkari 162 Batman 233
Muğla 138 Muş 213
Bitlis 127 Osmaniye 209
Van 108 Isparta 196
Siirt 103 Siirt 187
Bolu 95 Afyonkarahisar 179
Ardahan 82 Adıyaman 169
Aydın 81 Ardahan 165
Kars 81 Çorum 161
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı
(1) Gaz halindeki emisyonların kimyasal dönüşümü ve yığın halinde şekillenmesi ile oluşan, çapı 10 mikrometre altındaki partiküler maddelerdir.
(2) Verilerin kıyaslanabilirliğini sağlamak için 21 gün ve üzerinde ölçüm yapılan il ve ilçe merkezleri kapsanmıştır.

Kaynak : http://www.tuik.gov.tr

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018