Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

TÜRKİYE KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ 2010 YILI III. DÖNEM

2010 yılı üçüncü döneminde, 83.697 konut satış sonucu el değiştirmiş ve Türkiye genelinde bir önceki döneme göre %-7,28 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

2010 yılı üçüncü döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül), konut satışlarında bir önceki döneme göre en yüksek artış %30,22 oranı ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir (TR71) bölgesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki döneme göre yüksek artış gösteren diğer bölgeler sırasıyla, %26,11 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2), %18,07 ile Konya, Karaman (TR52), %16,50 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya (TR83) ve %12,92 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3) bölgeleridir. Aynı dönemde konut satışlarında bölge düzeyinde bir önceki döneme göre en fazla azalış gösteren bölgeler ise sırasıyla; %-24,04 ile İstanbul (TR10), %-15,07 ile Şanlıurfa, Diyarbakır (TRC2), %-12,31 ile Ankara (TR51), %-11,10 ile Antalya, Isparta, Burdur (TR61) ve %-10,55 ile Adana, Mersin (TR62) bölgeleridir.

2010 yılı üçüncü döneminde, konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %-25,21 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

2010 yılı üçüncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında 3 bölgede artış olurken, diğer 23 bölgede düşüş gerçekleşmiştir. Artış gösteren bölgeler %11,54 oranıyla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3), %6,01 oranıyla Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2) ve %0,26 oranıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik (TR41) bölgeleridir. Yüksek düşüş gösteren bölgeler sırasıyla; %-48,20 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1), %-38,19 ile Ankara (TR51), %-35,98 ile İzmir (TR31) ve %-34,43 ile Zonguldak, Karabük, Bartın (TR81) bölgeleridir.

4 dönemlik ortalamalara göre değişimlere bakıldığında ise konut satış sayılarında sadece %5,24 oranı ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2) bölgesinde artış meydana gelmiştir. Değişim oranlarına bakıldığında yüksek düşüş gösteren bölgeler; Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1) %-39,99, İstanbul (TR10) %-35,53, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2) %-32,32 ve İzmir (TR31) %-29,36 oranlarıyla sıralanmıştır.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ
BİLGİLENDİRME NOTU

Amaç, Kapsam, Sınıflama ve Yapılan İşlemler

Amaç: Bu çalışma, Türkiye sınırları içerisinde satışa konu olan konutların sayılarının ve değişim oranlarının İstatistik Bölge Birim Sınıflaması 2. düzeyde, 3 aylık periyotlarla yayınlanmasını amaçlamaktadır.

Kapsam: İl merkezleri ve merkez ilçelerindeki (TAKBİS sistemine geçmediği için Kocaeli ili kapsam dışı tutulmuştur) satışa konu olan konutlar kapsama alınmıştır. Satışın gerçekleşmesi için de konutun sahibinin ve karşılığında para değişiminin olması aranmıştır. Ek-1’de illerin merkez ilçeleri belirtilmiştir.

Sınıflama: Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri sınıflama olarak alınmıştır. Söz konusu sınıflama, il düzeyinde yapılan istatistiki analizler sonucunda oluşturulmuş olup 26 bölgeden oluşmaktadır.

Yapılan İşlemler: Türkiye sınırları içerisinde, il merkezlerinde satışa konu olan konutlar edinme sebepleri ayrıntısında incelenmiştir. Konut edinme sebepleri olarak;

• Satış
• Kat karşılığı temlik
• Kat mülkiyetli / kat irtifaklı taşınmazlarda ana gayrimenkule şuyulanan hissenin satışı
• Mahkeme Kararı ile satış
• Satış suretiyle pay temliği
• Vesayet altındaki kişilerin mallarının tasarrufu
• Çıplak mülkiyet satışı ve 3. kişiye intifa devri
• İntifa hakkını üzerinde tutarak çıplak mülkiyet satışı
• İştirak ve paylı mülkiyette iştirakliye satış

işlemleri kapsama dahil edilmiştir. Bu işlemlerde konut el değiştirmiş ve parasal bir işlem yapılmıştır. Kişiden kuruma, kurumdan kişiye ve kurumdan kuruma yapılan tüm konut el değiştirme işlemleri de parasal bir işlemin yapılmış olması durumunda kapsama alınmıştır.

Coğrafi Kapsam: Kocaeli ili hariç tüm il merkezleri ve merkez ilçeler.

Nüfus Kapsamı: Alıcı ve satıcının uyruğuna bakılmaksızın, ülke sınırları içerisinde yer alan il merkezlerinde tüm konutların el değiştirmesi kapsama alınmıştır.

Veri Kaynakları: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS veri tabanı, veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

Kaynak :  http://www.tuik.gov.tr/

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018