Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ve KISALTMALARI

AB: bkz. Avrupa Birliği

Abu Dhabi Fonu (Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development)

ACP Ülkeleri (African, Caribbean and Pasific Countries)

AET: bkz. Avrupa Ekonomik Topluluğu

Afrika Birliği Örgütü (Organization of African Unity-OAU)

Afrika İktisat Komisyonu (Economic Commission for Africa)

Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank-AFDB)

AGİK: bkz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

AGİT: bkz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Altı’lar (Group of 6)

Amazon Paktı (Amazon Pact)

Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of American States)

Amnesty International: bkz. Uluslararası Af Örgütü

Andean Paktı (Andean Pact)

Anti-Komintern Paktı (Anti Comintern Pact)Anzus Paktı (Anzus Pact)

APEC bkz: Asya Fasifik Ekonomik İşbirliği

Arap Birliği (Arab League)

Arap Devletleri Birliği: bkz. Arap Birliği

Arap Ortak Pazarı (Arab Common Market)

ASEAN: bkz. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği

Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank)

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asian Pasific Economic Cooperation-APEC)

AT: bkz. Avrupa Birliği

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (European Atonomic Energy Community-EURATOM)

Avrupa Birliği (European Union)

Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area)

Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (Organization for European Economic Cooperation-OEEC)

Avrupa Ekonomik Topluluğu (European Economic Community)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) (Organization on Security and Cooperation in Europe-OSCE)

Avrupa Hava Taşımacılığı Güvenlik Örgütü (European Organization for Safety of Air Naviation-Eurocontrol)

Avrupa İnsan Hakları Divanı

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu

Avrupa Konseyi (Council of Europe)

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (European Coal and Steel Community-ECSC)

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (European Organization for Nuclear Research-CERN)

Avrupa Para Fonu (European Monetary Fund-EMF)

Avrupa Parasal İşbirliği Fonu: bkz. Avrupa Para Fonu

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (European Free Trade Association-EFTA)

Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund)

Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund-EAGGF)

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency-ESA)

Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB)

Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union-EBU)

BAB: bkz. Batı Avrupa Birliği

Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States-ECOWAS)

Batı Avrupa Birliği (BAB) (Western European Union-WEU)

İKİNCİ BÖLÜM

Benelux Ekonomik Birliği (Benelux Economic Union)

Birleşmiş Milletler Örgütü (United Nations Organization-UNO)

BM: bkz. Birleşmiş Milletler Örgütü

BM Çevre Programı (United Nations Enviroment Programme)

BM Çocuk Fonu (United Nations Children’s Fund-UNICEF)

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO)

BM Kapital Geliştirme Fonu (United Nations Capital Development Fund) UNCDF

BM Sınai Gelişme Örgütü (United Nations Industrial Development Organization-UNIDO)

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conferenceon Trade and Development-UNCTAD)

BM Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi (United Nations Relief and Rehabilitation Administration-UNRRA)

Boğazlar Komisyonu

Britanya Uluslar Topluluğu (British Commonwealth)

CENTO: bkz. Merkezi Andlaşma Örgütü

CIA: bkz. Merkezi Haberalma Örgütü

COMECON: bkz. Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi

Commonwealth: bkz. İngiliz Uluslar Topluluğu

Çelik Pakt (Patto D’Acciaio)

Dünya Bankası (International Bank for Reconstruction and Development-World Bank)

Dünya Bankası Grubu (The World Bank Group)

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu (World Federation of Trade Unions-WFTU)

Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organization-WMO)

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU)

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO)

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO)

EC: bkz. Avrupa Birliği

ECO: bkz. Ekonomik İşbirliği Konseyi

ECOWAS: bkz. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu

EFTA: bkz. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Economic Cooperation Organization-ECO)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for Economic Cooperation and Development-OECD)

EOKA (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston)

Etniki Eteriya (Etniki Hetaireira)

EU: bkz. Avrupa Birliği

EURATOM: bkz. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

FAO: bkz. Gıda ve Tarım Örgütü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) (Palestine Liberation Organization-PLO)

FKÖ: bkz. Filistin Kurtuluş Örgütü

GATT: bkz. Dünya Ticaret Örgütü

Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agricultural Organization-FAO)

Güneybatı Afrika Halk Örgütü (Southwest African People’s Organization of Nambia-SWAPO)

Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü (Southeast Asia Treaty Organization-SEATO)

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN)

Hınçak Komitesi

Hükümetdışı Örgütler (non-governmental organizations-NGO)

Hükümetlerarası Göç Komitesi (Intergovernmental Committee for Migration-ICM)

IBRD: bkz. Dünya Bankası

ICAO: bkz. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

ILO: bkz. Uluslararası Çalışma Örgütü

IMF: bkz. Uluslararası Para Fonu

Interpol: bkz. Uluslararası Kriminal Polis Örgütü

IRA: bkz. İrlanda Cumhuriyet Ordusu

İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Irish Republican Army-IRA)

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) (Islamic Conference Organization-ICO)

ITO: bkz. Uluslararası Ticaret Örgütü

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (Regional Cooperation for Development-RCD)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB)

Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı (Caribbean Community and Common Market-CARICOM)

Karışmazlık Komitesi, 1936-1939

Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council For Mutual Economic Assistance-COMECON/CMEA)

KEİB: bkz. Latin Amerika Serbest Mübadele Birliği

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council-GCC)

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (North America Free Trade Association-NAFTA)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization-NATO)

LAFTA: bkz. Latin Amerika Serbest Mübadele Birliği

Latin Amerika Entegrasyonu Birliği (Latin American Integration Association-LAIA)

Latin Amerika Nükleer Silahları Yasaklama Ajansı (Organismo Para la Prascripcion de las Armas Nucleares en la Americana Latine-OPANAL)

Latin Amerika Serbest Mübadele Birliği (Latin American Free Trade Association-LAFTA)

Merkezi Afrika Ekonomik ve Gümrük Birliği (Central African Customs and Economic Union-UDEAC)

Merkezi Amerika Devletleri Örgütü (Organization de Estados Centromericanos-ODECA)

Merkezi Amerika Ortak Pazarı (Central American Common Market)

Merkezi Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization-CENTO)

Merkezi Haberalma Örgütü (Central ıntelligence Agency-CIA)

Milletler Cemiyeti (League of Nations)

Müslüman Kardeşler (İhvan-ül Müslimin, Muslim Brothers)

NAFTA: bkz. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

NATO: bkz. Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü

NGO: bkz. Hükümetdışı Örgütler

Nordik Topluluğu (Nordic Community)

OECD: bkz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

OEEC: bkz. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü

On’lar Grubu (Group of 10)

OPEC: bkz. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

Paris Kulübü: bkz. On’lar Grubu

Parlamentolararası Birlik (Inter Parliamentary Union)

Pentagonale

Petrol İhracatçısı Arap Ülkeleri Örgütü (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries-OAPEC)

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (Organization of Petroleum Exporting Countries-OPEC)

PLO: bkz. Filistin Kurtuluş Örgütü

RCD: bkz. Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği

Sadabat Paktı

Sosyalist Enternasyonel

Taşnaksütyun (Dasnaktsutyun)

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency-IAEA)

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labour Organization-ILO)

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Orgazation-IMO)

Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası (International Bank for Economic Cooperation)

Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency)

Uluslararası Finans Korporasyonu (International Finance Corporation-IFC)

Uluslararası Hür İşçi Konfederasyonları (International Confederation of Free Trade Unions)

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası: bkz. Dünya Bankası

Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Association-IDA)

Uluslararası Kriminal Polis Örgütü (International Criminal Police Organization-Interpol)

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee-IOC)

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlement-BIS)

Uluslararası Örgütler (International organizations)

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF)

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO)

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union)

Uluslararası Ticaret Örgütü (International Trade Organization-ITO)

Uluslarüstü Örgütler (Supranational organizations)

UN: bkz. Birleşmiş Milletler Örgütü

UNCTAD: bkz. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı

UNESCO: bkz. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

UNICEF: bkz. BM Çocuk Fonu

Üç’ler Grubu (The Threes, Group of 3)

Varşova Paktı (Warsaw Treaty Organization)

WHO: bkz. Dünya Sağlık Örgütü

WTO: bkz. Dünya Ticaret Örgütü

Yedi’ler Grubu (Groub of 7)

Yetmişyedi’ler Grubu: bkz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

Yirmidört’ler Grubu (Group of 24)

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018