Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – Ş / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

ŞAB    Kızıl Deniz’dejn çıkarılan dallı budaklı taşlar
ŞABAŞ    Düğünde oyundan sonra davulcunun topladığı para
ŞABEZE    Hokkabazlık,el çabukluğu
ŞABLON    Kesme veya oyma kalıbı
şad    Sevinçli
ŞAFUL    Bal konulan ufak tekne
ŞAHİDE    Mezar taşı
ŞAHİKA    Zirve, doruk
ŞAHİN    Avrupa ve Asya’nn ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş
ŞAHMERDAN    Çok ağır bir çeşit tokmak
şahmerdan    Tokmak yada çekicin ağırı
ŞAHTERE    Tarla ve yol kenarlarında yetişen, çiçekleri hekimlikte kullanılan bir bitki
ŞAİBE    Kir, leke
ŞAK    Yarı çatlak
şak    Yarık,çatlak
ŞAKA    Latife
ŞAKAYIK    Ayıgülü
ŞAKAYIK-KATALPA-SÜSEN,mimoza    Bir süs bitkisi
ŞAKILDAK    Koyunlarda kuyruk altında toplanan pislik
ŞAKİ-HARAMİ    Haydut, eşkıya
şakirt    Çırak
ŞAKİRT-TİLMİZ-TİLMİ    Öğrenci
ŞAKŞAK    Hokkabazların kullandıkları tahta maşa
ŞAKŞAK    Tahta maşa
ŞAKŞUKA    Patlıcan, biber, domates gibi sebzeleri kavurup, üzerine sos dökerek hazırlanan bir tür meze
ŞAKULİ    Düşey
ŞAK-YAR-YİRİK-AREN-AHUN    Yarık, çatlak
ŞAL    Genellikle Hindistan’da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
ŞAL    Geniş omuz atkısı
ŞALAK    Yetişmemiş karpuz
ŞALE    İsviçre’ye özgü ağaç kütüklerinden yapılma dağ evi
ŞALE    Kır köşkü
ŞALE    Villa tipi küçük ev
ŞALİ    Tiftikten yapılan bir cins ince kumaş
ŞALLAK    Giyimine özen göstermeyen kimse
ŞALOPA    Küçük bir gemi gibi kullanılabilen büyük sandal
ŞALÜMO    Klarnetin atası olan eski müzik aleti
ŞAMA    Bal mumuna veya parafine batırılmış fitil
ŞAMA    Balmumu ya da parafine batırılmış fitil
ŞAMA    Balmumuna ya da parafine batırılmış fitil
ŞAMA    Muma batırılmış fitil
ŞAMAMA    Güzel kokulu bir kavun türü
ŞAMAN    Sibirya’da kahinlere ve sihirbazlara verilen ad
ŞAMANDIRA    Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi veya geçiş yolunu haber vermeye yarayan yüzer cisim
ŞAMANDIRA    Seyir işaretlerini taşımaya, bir geçidi bir tehlikeyi belirtmeye yarayan yüzer cisim
ŞAMUA    Avrupa ve Kafkasya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir cins dağ keçisi
ŞAMUA    Avrupa’da yaşayan bir dağ keçisi
ŞAMUA    Kafkasyada ve Avrupa’nın yüksek dağlarında eti için avlanan dağ keçisi
ŞANA-ŞANE    Tarak
ŞANO    Tiyatroda sahne
ŞAP    Döşeme sıvası
şap    Sığır hastalığı
ŞAPALAK    Yağcı, yalaka
ŞAPEL    Büyük bir kilise ya da katedralde bir kutsal kişiye adanmış dua mekanı
ŞAPEL    Hıristiyanlıkta küçük kilise yapısı veya büyük bir kilisenin içinde bir azize adanmış ibadet yeri
ŞAPEL    Küçük kilise
ŞAPEL    Tek mekanlı küçük kilise
ŞAPINA    Üzüm ezme havuzu
ŞAPKA    Direklerin üst uçlarına geçirilmiş yuvarlak tabla
ŞAPUT    Fırat ve Dicle ırmaklarında yaşayan bir tür yayın balığı
şar    Kent(eski dil)
ŞAR    Şehir
ŞARABİ    Kırmızı şarap renginde olan
ŞARKİYAT    Oryantalizm
ŞARPİ    Altı düz, üçgen biçiminde tek direkli, iki yelkenli iki kişilik tekne
ŞARPİ    Yarış teknesi
ŞARTLI    Koşullu
ŞARYO    Bir aygıtın ya da aracın hareketli parçası
ŞARYO    Bir eğik düzlem boyunca arabaların taşınmasını sağlayan küçük vagon
ŞARYO    Kimi av uçaklarının kalkışını sağlayan fırlatma düzeneği
ŞARYO    Yazı makinesinin kâğıt takılan, tuşlara vuruldukça ilerleyen bölümü
ŞASE    İçine mendil, gecelik gibi şeylerin konulduğu kumaş bohça
ŞASİ    Otomobilin iskeleti
ŞAŞ    Yanlış, ters
ŞAŞLIK    Baharatlı sirkeye yatırılmış koyun etinden yapılan şiş
ŞAT    Büyük ırmak
ŞAT    Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz tekne
ŞATHİYE    İnançlardan ciddiyetsizce bahseden Tekke Edebiyatı şiir türü
ŞATIR    Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler
ŞATİ    Hindu geleneğinde dul kadının kocasıyla beraber kendisini yakamsı
ŞATKA    İstekli
ŞATRANÇ    19.yy.da saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi
ŞATU    Düz dam, taraça
ŞAVALYE    Balıkçıların tuttukları balıkları içine koydukları sepet
ŞAVK    Gün ışığı
ŞAVK    Işık
ŞAVUL    Çekül
ŞAYAK    Kaba dokunmuş bir tür kalın yün kumaş
ŞAYKA    Kazak Veya Kafkas kılıcı
ŞEBBOY    Güzel kokulu, değişik renkli çiçekleri olan bir süs bitkisi
ŞEBBOY    Turpgillerden, güzel kokulu, değişik renkli çiçekleri olan, otsu süs bitkisi
ŞECERE    Atların soyunun yazılı olduğu çizelge
ŞECERE    Soy ağacı
ŞED    Ahi kuruluşlarına girenlerin törenle bellerine bağlanan kuşak
ŞED    Ahilerin sembolik peştamali
ŞEDARABAN    Türk müziğinde bir şet makam
ŞEDDE    Arap yazısında, bir ünsüzün iki kez okunması gerektiğini gösteren harfin üstüne konulan im
ŞEHBENDER    Konsolos
ŞEHREMANETİ    Bu günkü belediyenin Türkiye’de ilk kurulan biçimi
ŞEHRENGİZ    Bir kenti ve o kentin güzelliklerini anlatan eserler
ŞEHRİR    İran takviminde 6. ay
ŞEKAVET    Haydutluk, soygunculuk
ŞELEK    Boynuzunun biri kırık hayvan
ŞELEK    Sırtta taşınan yük
ŞELF    Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri
ŞELF    Raf biçiminde üdz ve geniş kaya
ŞELLAK    Gomalak’da denilen ve cilacılıkta kullanılan hayvansal kökenli reçine
ŞELPE    Bağlamayı mızrap yerine parmaklarla çalmak
ŞEM    Balmumu
ŞEM    Mum
ŞEMELEK    Süz kavunu
ŞEMİK    Ayak bileği kemiği
ŞEMŞAMER-GÜNAŞKI    Ayçiceği
ŞEMŞAMER-SEMİŞKA    Ayçiçeği, günebakan
ŞENDERE    Fıçı kaburgası
ŞENDERE    Kaplamacılıkta kullanılan ince tahta
ŞENDERE    Tekir cinsinden bir balık
ŞENİ    Kötü, çirkin
ŞEN-ŞAD    Sevinçli, neşeli
ŞER    Kötülük, fenalık
ŞERAİT    Koşullar
ŞERAİT    Şartlar, içinde bulunulan koşullar
ŞEREMET    Çabuk
ŞERGİL    Askıntı, başbelası
ŞERH    Açıklayıcı dini resmi ya da kitap
Şerh    Yorumlama
ŞEŞPER    Savaş aygıtlarından altıdilimli topuz
şet    Sıkarak bağlama
ŞET    Sıkma, sıkarak bağlama
ŞETARET    Neşeli olmak
ŞETARET    Türk müziğinde bir makamı, kendi perdelerinden daha tiz yada pes perdelerde çalma işi
ŞEV    İnişli yer, bayır
ŞEYB    İhtiyarlık
ŞEYDA    Çılgın, divane
ŞEYTAN    Ayvalık yakınlarında bir ad
ŞEZLONG    Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınabilir koltuk
ŞILLIK    Şanlıurfa yöresine özgü, dürüm gibi sarılmış yufka arasına ceviz doldurularak yapılan bir tür hamur tatlısı
ŞIN    Kırım Türkleri’ne has mani atma oyunu
ŞINA    At arabası tekerleğinin demir çemberi
ŞINGIL    Bir salkımı oluşturan küçük salkımlardan her biri
ŞIPIDIK-ŞIPŞIP    Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya pabuç
ŞIPKA    Halattan örülmüş ağ
ŞIPKA    Torpidolara karşı ve daha başka işler için gemilerde kullanılan halattan örülmüş ağ
ŞIPŞIP    Ökçesiz, arkalıksız terlik
ŞIRA    Henüz mayalanmamış üzüm suyu
ŞIVGIN    Fırtınayla yağan yağmur
ŞİAR    Ayırıcı özellik
ŞİF    Pamuk kozası
ŞİF    Şırası alınmış üzüm suyu
ŞİFAHİ    Üst üste çekmecesi olan çamaşır dolabı
ŞİFON    İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
ŞİKAN    Briçte oyunculardan birinin elinde bir renkten hiç kağıt bulunmaması
ŞİKAN    Briçte, Herhangi bir renkten elde hiç bulunmaması
ŞİKAR    Av
ŞİKOKU    Japonya’yı oluşturan dört adanın en küçüğü
ŞİLAR    Erik
ŞİLE    Mercan köşk
ŞİLEBEZİ    Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
ŞİLT    Kalkan biçiminde levha
ŞİLTE    Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
ŞİMALİŞARKİ    Kuzeydoğu
ŞİMENTABLA    Masa üzerine yayılan masadan küçük, çoğunlukla ince uzun örtü
ŞİMŞEK    Sağanak sırasında atmosfer elektriğinin boşalmasındaki parlak ışık
ŞİMŞİR    Odunundan tarak, kaşık yapılan çok sert kereste veren bir ağaç
ŞİMŞİR    Taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen ya da bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık
şinanay    İdare lambası
ŞİNEL    Kolsuz kürk manto
ŞİNEL    Yakası kürklü ve kolsuz kaput
ŞİNGER    Acur
ŞİNİK    Sekiz kiloluk tahıl ölçeği
ŞİNİK    Tahıl için kullanılan sekiz kiloluk ölçek
ŞİP    Bir çeşit telli bürümcük
ŞİP    Çok ince ve gümüş tellerle işlenmiş bir tür ipekli kumaş
ŞİPPEK    Terlik
ŞİRAZE    Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
ŞİRAZE    Pehlivan kispetinin parçası
ŞİRDEN    Geviş getiren hayvanların midesinin dördüncü kısmı
ŞİR-ESED    Aslan
ŞİRK    Tanrıya eş koşma
ŞİRPENÇE    Kızılyara adıyla da bilinen bir tür kan çıbanı
ŞİRVAN    Çatı arasında veya dükkanların üzerinde bulunan basık oda
ŞİRVANİ    Çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat
ŞİRZİME    Herhangi bir şeyin küçük parçası
ŞİŞ    lden yapılmış bir ucu sivri, ince uzun çubuk
şiş    Sivri çubuk
ŞİŞEK    Bir ya da iki yaş arasında koyun
ŞİŞEK    Bir-iki yaşında koyun
ŞİTA-DEY-ŞİT    Kış
ŞİVE    Söyleyiş özelliği
ŞLEM    Briçte karşı tarafa ancak bir el vererek çıkarılan oyun
ŞLOKA    Sekizer hecelik dört dizeden oluşan Hint edebiyatına özgü şiir türü
ŞNİTZEL    Tavuk yada dana etiyle yapılan bir tür yemek
ŞNORKEL    Baş, su içindeyken hava almayı sağlayan düzen
ŞOEN    Japon tarihinde, özel malikane veya çiftliklere verilen ad
şom    Uğursuz
ŞOM-MERET    Uğursuz
ŞOP    Büyük bira bardağı
ŞOP    Sırçadan yapılmış bira bardağı
ŞOROLO    Orta Oyununda çocuk
ŞOSET    Kısa çorap
ŞOSON    Çoğunlukla düz topuklu ve ayakkabı üzerine giyilen, ayağı bütünüyle saran ayakkabı
ŞOSON    Kumaş veya ince deriden, çoğunlukla düz topuklu, ayağı bütünüyle saran ayakkabı
ŞOŞON    Kışın ayakkabı üzerine giyilen kauçuk fotin
ŞOT    Tunus ve Cezayirde bulunan tuzlu sığ bataklıklara verilen ad
ŞOVENİZM    Aşırı ulusçuluk
ŞÖMİZ    Sıvama kapakların dışına sarılan gömlek
ŞU    Pasta hamuru
ŞU    Saka Türklerinin ünlü destanı
ŞUA    Işın
şua    Işın
ŞUFA    Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, önalım
ŞUFA    Önalım
ŞURA    Danışma kurulu
ŞURUP    Çok kaynatılarak koyulaştırılmış şerbet
ŞU-SHU    Hava tanrısı
ŞUŞE    Altın ve gümüş külçesi
ŞÜMUL    Kapsam
ŞÜREKA    Ortaklar
ŞÜŞE    Tavan tahtaları arasına konulan ince tahta
ŞÜTÜR    Deve

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018