Skip to content

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi?

Search Results

Keyword: Pİ CHENG

M . .Ö
” 4241 Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptı
” 3200 lerde Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
” 3200 Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
” 3000 Mısırda Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
” 3000 Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
” 1300 Suriyede Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
” 700 Lidya da( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
” 10 Roma da mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı continue reading…

Üniversite Adı – Web Site – Ülke – Kıta
1. Massachusetts Institute of Technology – mit.edu – us – North America
2. Harvard University – harvard.edu – us – North America
3. Stanford University – stanford.edu – us – North America
4. Cornell University – cornell.edu – us – North America
5. University of California Berkeley – berkeley.edu – us – North America
6. University of Michigan – umich.edu – us – North America
7. University of Wisconsin Madison – wisc.edu – us – North America
8. University of Washington – washington.edu – us – North America
9. University of Minnesota – umn.edu – us – North America
10. University of Pennsylvania – upenn.edu – us – North America
11. University of Texas Austin – utexas.edu – us – North America
continue reading…

S    İsveç
S    Kükürt
SA,ZA    Güney Afrika
sabit, statik    Durağan
SABO    Birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
SABUNİYE    Bir tür nişasta helvası
SAC    Demir levha
SACRAMENTO    CALİFORNİA
SADAKA    Dilenciye verilen para
SADAKARİ    Altın ve gümüş kuyumculuğu
SADEKARİ    Ayrıca değerli taşlarla süslü olmayan altın veya gümüşten yapılmış kuyumculuk işleri
SADIR    Biber, patlıcan, dometes gibi sebsezelerin fidelerine verilen ad
SADİZM    Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma
SADR    Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası
sağ    Esen
SAĞAN    Böcek yiyen bir tür kuş continue reading…