P    Fosfor
P    Fosforun simgesi
P    Portekiz
PA    Kuraklık tanrısı
PA    Proaktinyum
PA    Protactinyum
PABUÇ    İzmaritin büyüğü
PAC    Panafrika Kongresi
PACAF    Pasifi Hava Kuvvetleri
PAÇA    Düğünün ertsesi günü yapılan eğlenti
PAÇAGÜNÜ    Düğünün ertsei günü
PAÇANGA    Pastırmalı börek
PAÇOZ    Kefale verilen başka bir ad
padalya    Öldürüldükten sonra süs amacıyla içi doldurulmuş hayvan
PADALYA    Uçan avı bir noktaya çekmek için içi doldurulmuş kuş
PAELLA    İspanyol mutfağına özgü pirinç yemeği
PAFLAK    Akan kanı durdurmak için kullanılan bir çeşit ıtırlı bitki
PAFTA    metal çubuk ve borulara diş açan aygıt
PAFTA    Üzerine proje çizilen levha
PAGAN    Çok tanrılı dinden olan
PAGAN    Çok tanrılı dinden olan kimse
PAGAN    Köylü
PAGANİZM    Çok tanrıcılık
PAGEANT    Ortaçağ’da İngiltere’de, araba gibi çekilebilen tekerlekli sahnelerde sergilenen dinsel içerikli oyun
PAGO PAGO    AMERİKAN SAMOA
PAGODA    Hindularda Genelde kule olarak veya büyük bir çana benzeyen şekilde inşa edilen tapınak
PAGODA    Uzakdoğu’daki tapınaklara verilen ad
PAGUR    Keşiş yengeci
PAH    Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme
PAHA    Değer, fiyat
PAHAL    Tembel
PAHAL    Ters, aksi
PAHLA    Fasülye
PAİAN    Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı
PAJ    Ortaçağ Avrupa’sında, küçük yaşta evinden ayrılarak bir prensin ya da yüksek sınıftan bir ailenin yanında yetiştirilen soylu
PAK    Buz hokeyinde kullanılan, sıkıştırılmış plastikten top
PAK    Temiz
pak ?    Yassı,basık
PAKARANA    Güney Amerika’da yaşayan iri kemirici bir hayvan
PAKLAMA    lurjide, soğuk mekanik işlemlerden önce, metallerin yüzeyindeki kabuk katmanlarının kimyasal yolla giderilmesi
PAKLEVİ    Baklava
PAKO    Peru ve Bolivya’da yünü için yetiştirilen evcil alpaka türü
PAKT    Antlaşma
pakt*    Antlaşma
PAL    Bir cins güvercin
pal    Bir cins güvercin
PALA    Bez parçalarından dokunan basit kilim,yaygı
PALA    Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş ya da kereste
PALA    Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç
PALA    Kürek gibi kimi araçların, enli ve yassı bölümü
PALAFİT    Göl üzerine yapılan ilkel ev
PALAMAR    Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
PALAMAR    Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim
PALAMUT    Fındığa benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde bulunan, tanen bakımından zengin meyvesi
PALAMUT    Uskumrugillerden, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık
PALANDIZ    Çeşmenin musluk taşı
PALANGA    Bir halat ve iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması
PALANGA    Orta Oyunun da oyun alanı
PALANGA    Orta Oyununun oynandığı meydan
PALANKA    Ağaç ve toprakla yapılmış, hendekle çevrilmiş küçük hisar
PALANKA    Banliyö
PALANKA    Orta Oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan
PALA-PALAS    Keçi kılından dokunmuş kilim ve yaygı
PALAS    Keklik yavrusu
PALATIR    Sararmış tahılın tarlaya dökülen yaprakları
PALAVRA    Yolcu gemilerinde üst güvertenin altındaki güverte
PALDIM    Semerin ya da eyerin ileri kaymasını önlemek için kullanılan kayış
PALDIM    Yük ve binek hayvanının, semer ya da eyerinin ileri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış
PALEOTERAPİ    Çamur tedavisi
PALES    Koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları tanrı
PALIT-PELİT    Çınar, meşe gibi ağaçların meyvesi, pelit
PALİKARYA    Bıçkın Rum delikanlısı
PALİKARYA    Kabadayı Rum delikanlısı
palikarya    Kabadayı Rum genci
PALİKİR    MİCRONESİA
PALİNDROM    Tersinden de aynı şekilde okunan sözcük yada tümce
PALLADYEN    Gotik ve klasik ögelerin karışımına karşı İngiltere ve Fransa’da bir tepki olarak doğmuş bir akım
PALLAS    Finlandiya’da bir dağ
PALMA    İspanya’ya bağlı bir ada
PALME    İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi
PALMET    Palmiye dalı, yelpaze şeklinde kabartma desen
PALMİTAT    Palmitik asidin tuzu ya da esteri
PALMİTİN    Gliserinin palmitik esteri
PALMİYE    Anayurdu Amerika’da ve diğer bölgelerde bir çok çeşidi olan, sert gövdeli, büyük yapraklı bir ağaç
PALMTOP    Avuçiçi bilgisiyar
PALPİTASYON    Kalp çarpıntısı
PALUZE    Bir çeşit pelte
PALUZE    Bir tür pelte
PALYATİF    Geçici, yeterli etkinliği olmayan
PALYATİF    Yeterli etkinliği olmayan,bir süre için,geçici
PALYOŞ    Kısa ve iki yanı keskin, düz kılıç
PAMPA    Güney Amerika’daki bozkırlara verilen ad
PAMPAL    Kır lalesine veya gelincik çiçeği
PAMPAL    Tombul, şişman, gürbüz çocuk
PAMUKAKİ    Parlak pamuk ipliği
PAN    Kameranın yaptığı yaptığı yatay hareket(fotğ.)
PAN    Kameranın yaptığı yatay hareket(fot.)
PAN    Kır tanrısı
PAN    Sinemacılıkta kamerayla geniş bir mekanın taranmasına verilen ad
PAN    Sürülerin ve çobanların tanrısı
PANARA    Po nehrinin kolu olan bir ırmak
PANAROMA    Tümgörü
PANAZ    Geceleri ateş yakılarak hayvanları sersemleterek yakalamak yoluyla yapılan av
PANDA    Çin ayısı
PANDANTİF    Bir kubbenin taşıyıcı kemerleri arasına yerleştirilen kare plandan dairesel plana geçişi sağlayan küresel üçgen
PANDANTİF    İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı
PANDANTİF    Kare altyapıdan kubbe eteği olan daireye geçiş öğesi
PANDİSPANYA    Yumurta katılarak yapılan şekerli, yumuşak bir tür pasta
PANDİSPANYA    Yumurta, şeker ve un ile yapılan, yumuşak pasta
PANDORA    Yaratılan ilk kadın
PANDÜZ-PANDÜL    Sarkaç, rakkas
PANE    Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük
PANE    Yiyecekleri önce una ve yumurtaya sonra istenirse galeta ununa bulayarak yapılan kızartma
PANİK    Topluluğu kapsayan ani dehşet duygusu
PANİK    Ürkü
PANİKOS    Kır tanrısı keçi ayaklı Pan’ın insanların içine saldığı korku
PANİSLAMİZM    Tüm Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik görüş
PANO    Hafif malzemelerden yapılan ve iki yüzü kontrplaka kaplanan levha
PANOLA    Orta Oyun`unda tef
PANOLA    Orta Oyunda tefe verilen ad
PANORAMA    Bir noktadan bütün çevrenin görünüşünü gösteren manzara resimleri
PANORAMA    Geniş açılı manzara
PANTHAK    Zerdüştlerde, yargılama yetkisi olan din adamı
PANTOFOBİ    Her şeyden korkma
PANTOGRAF    Belirli bir desenin ya da yazının farklı ölçekte röprodüksiyonu yapmayı sağlayan aygıt
PANTOLENE    İtalyan Halk doğaçlama tiyatrosunun en önemli yaşlı komik tipi
PAP    Polonya Resmi Haber Ajansı
PAPA    Katolik Kilisesinin başkanı
PAPA    Kaz yavrusu
PAPAK    Uzun tüylü kalpak
PAPALİNA    Özellikle Ayvalık yöresine özgü acıçaça’da denilen bir balık
PAPALİNA    Sardalye yavrusu
PAPALİNA    Sıcak ve ılık deniz balığı
PAPARA    Orta Oyununda zurnaya verilen ad
PAPAVER    Haşhaş
PAPAVERİN    Afyondan elde edilen ve hekimlikte kullanılan bir alkoloit
PAPAYA    Tropikal bölge ağacı ve meyvesi
PAPAZİ    Bir çeşit ince ipekli kumaş
PAPAZİ    Bir tür ince ipekli kumaş
PAPAZİ    Bir tür ince, ipekli kumaş
PAPEL    Kağıt para
PAPİK    Uyuşturucu hap
PAPİROFOBİ    Kağıttan korkma
PAPRİKA    Acısı az bir çeşit kırmızı biber
PAPRİKA    Kırmızı biber
PAPRİKA    Toz kırmızı biber
PAPURA    İki çift öküzle çekilen ağır saban
PAR    Bozulmaya başlamış sıvı yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük, küf
PAR    Golfta kazanılan sayı
PAR    Golf’ta kazanılan sayı
PARABOLAİT    Odağı olmayan, yalnız bir simetri ekseni bulunan ikinci dereceden yüzey
PARAÇOL    Gemi çatmasında eğri parça
PARAÇOL    Saçak, cumba gibi çıkmaların altına konan destek
PARAÇOL-PARAŞOL    Tek at koşturularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba
PARADİ    Bir edebî eserin biçimini konusundan koparıp, o konunun yerine başka ve aykırı bir konu yerleştirerek gülünç bir uyumsuzluğu ortaya çıkarmak
PARADİ    Bir tiyatroda en üst balkon
PARADİ    Sinama ve tiyatrolarda en üst balkon
PARADİGMA    Bir gerçekliğin ortak terimlerle anlaşılmasını sağlayan, sorgulanamayan, birbirine bağımlı ve güçlük birer karşıtlık kuran öğeler bütünü
PARADOKS    Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce
PARADOS    Antik tiyatrolarda sahne ile oturma bölümünün arasında yer alan simetrik konumlanmış yan girişler
PARAF    Kısa imza
PARAF    Yalnız baş harflerle yazılan kısa imza
PARAFAZİ    Bir sözcüğün yerine başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu
PARAFİLİ    Cinsel uyarılmada ve doyumda, alışılmışın dışında davranışlara ve özel nesnelere zorunluluk duyma
PARAFİN    Katı hidrokarbon
PARAFİN    Mumun hammaddesi
PARAİOS    Savaş gemisini icad eden Atinalı bir kahraman
PARAK    Trafik zorunlukları dışında durma biçimi
PARAKA    Çok iğneli uzun balık oltası
PARAKA-ÇAPARA-ÇAPARİ    Çok iğneli balık oltası
PARAKETE    Geminin saatteki hızını ölçen alet
PARALALİ    Uygun kelime bulma güçlüğü şeklinde beliren konuşma bozukluğu
PARALEL    Koşut, muvazi
PARALİBSE    Bir şeyi atlamak istediğini söyleyerek dikkati ona çekmek, bu yolla onu vurgulamak
PARALİTİK -MEFLUŞ    Felçli
PARALOJİZM    Yanılım
PARAMETRE    Bir matematiksel ifadede aldığı değere göre belirli durumlar kümesini saptayan değişken
PARAMETRE    Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik
PARAMİN    Ağacı koyu kahverengi ya da siyaha boyada kullanılan beyaz ve billursu toz
PARANKİMA    Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku
PARANKİMA    Özekdoku
PARANOİT    Temelinde kuşkulanma ve kuşku sanrıları olan bir grup ruhsal bozukluğa verilen ortak ad
PARANTİFO    Kusma gibi belirtilerle açığa çıkan bir hastalık
PARAPET    Küpeşte, korkuluk
PARASEMPATİK    Kalbin atışlarını yavaşlatan,sindirim sistemini ve salgıları düzenleyen sinir sisteminin adı
PARASEMPATİK    Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri
PARASKAVEDEKATRİAFOBİ    Ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
PARATAKS    Temel cümleleri yan yana sıralamak
PARATHA    Hindistan’da ekmek yapmak için kullanılan bir çeşit hamur
PARAVAN    Taşınır tahta perde
PARAZİTEMİ    Kanda asalak bulunması
PARAZİTOLOJİ    Asalak bilimi
PARÇACI    Tulûat Tiyatrosunda komiğe laf açan yaşlı oyuncu
PARÇACI    Türk Halk tiyatrosunda komiğe laf açan oyun kişisi
PARDI    Toprak evlerin tavanına dizilen çam yarmaları
PARE    Parça, ksım
PAREDİ    Galeri
PAREMİYOLOJİ    Atasözlerini inceleyen bilim dalı
PAREO    Tahiti’de göğsün üstünde yada belde düğümlenerek giysi olarak kullanılan kumaş parçası
PAREVE    Yahudiler’in beslenme kurallarında, etli ya da sütlü her türlü yiyecekle birlikte yenilebilen yiyecekler
PARFE    Kalıba dökülerek dondurulmuş kremayla yapılmış pasta
PARFİROFOBİ    Mor renkten korkma
PARİMA    Filikaların baş ve kıç taraflarında bağlama amacı ile kullanılan yeterli uzunluktaki ince halat
PARKAE    Talih tanrıçalarına verdikleri ad
PARMAK    Araba tekerinin parmaklığını oluşturan düz ağaçlar
PARMESAN    Kaymağı alınmış şnek sütünden yapılmış, sert, sarı renkte ve hafif mayhoş bir tür İtalyan peyniri
PARMİCAN, romano    Bir çeşit İtalyan peyniri
PARODİ    Ciddi bir eseri veya olayı alaya alarak güldürme amacı güden komedi türü
PAROTİTİS    Kabakulak
PARPA    Kalkan balığının yavrusu
PARSA    Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para
PARSA    Tulûat oyunundan sonra toplanan para
PARSEL    Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası
PARŞÖMEN-TİRŞE    Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri
PARTAJ    Briçte, Belli bir rengin, rakiplerin elindeki eşit dağılımı
PARTAL    Yalan, palavra
PARTER    Tiyatro, sinema gibi yerlerde, sahnenin bulunduğu ilk kata ve burada bulunan koltuklara verilen ad
PARTİKÜL    Atom parçacığı
PARTİTA    Tanınmış kompozitörlerimizden Cengiz Tanç’ın viyolensel için bestelediği bir yapıt
PARTTAYM    Yarım gün
PARYA    Ayak takımı
PARYA    Herkes tarafından hor görülen ve aşağılanan kimse
PARYA    Hindistan da kast dışı olanlara verilen ad
PARYEBUAR    Kurutma kağıdı
PASA    Hamurun fırına verilmeden önce dinlendirildiği, üzerinde bekletildiği tahta
PASAL    Hayvan bağlamak için yere çakılan kazık
PASAPAROLA    Ağızdan ağıza söylenen parola
PASAVAN    Sınır geçme izni
PASAVAN    Türkiye Cumhuriyeti ile sınırları olan bir ülkede yaşayan Türk vadandaşlarının, serbestçe gidip gelmeleri için verilmiş belge
PASDAR-ASES-ASES    Gece bekçisi
PASİPHAE    Jubiter gezegeninin uydularından biri
PASKA    Doğu Karadeniz’de köhne yapı, serander
PASKAL    İnsanı güldürüp eğlendiren kimse
PASKİNE    Fransa’da ortaya çıkmış bir kağıt oyunu
PASO    Perde arasında oynanan dramatik İspanyol halk oyunu
PASÖR    Kimi top oyunlarında pasları gerçekleştiren oyuncu
PASPAL    Çok kepekli un
PASPARTU    Ortası boş olarak,çerçeve şeklinde kesilmiş mukavva yada kartonlar
PASTAL    Tütün yaprağı dizisi
PASTAV    Çuha kumaşının sarıldığı top
PASTAV    Çuha topu
PASTEL    Kalsiyum karbonat hamurundan yapılan bir tür renkli kalem
PASTEL    Renkli boya kalemi
PASTİL    Ağızda eritilmek için yapılmış şekerli ilaç tableti
PASTİŞ    Bir sanat yapıtının taklidi
PASTİŞ    Seçkin bir sanat yapıtının taklidi
PASTORAL    Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir
PASTORAL    Kır hayatını ve törelerini anlatan
PASTRA-PİKET    Bir tür iskambil oyunu, pişti
PAŞAÇADIRI    Bir çiçek
PAŞMİNA    Tibet ve Keşmir’de hircus türü keçinin tüyleriyle dokunan ve özellikle şal yapımında kullanılan dokuma
PAT    Deri üzerine uygulamaya özgü hamur kıvamında ilaç
PAT    Kasım patına benzer bir çiçek
PAT    Kuyumculukta Kasımpatı çiceğine benzetilerek yapılmış elmas iğnesi
PAT    Ressam tarafından kullanılan boya hacmi
PAT    Ressamlardan tarafından kullanılan boya hacmi
PAT    Yassı, basık
PATA    Oyunda berabere kalma
PATAFOBİ    Hasta olmaktan korkma
PATALOJİ    Hastalık bilimi
PATALYA    Her iki küreği bir kişi tarafından çekilen ve birden üç çifteye kadar küreği bulunan savaş gemisi filikası
PATARA    Anadolu’da Lykia bölgesinin en önemli liman kentlerinden biri
Patara    Antalya’da antik kent
PATARA    Antalya’nın Teke yarımadasında eski bir yerleşim
PATE    Bir tür et yemeği
PATELLA    Diz kapağı kemiği
PATET    Zerdüştlerde tövbe duası
PATETİK    Dokunaklı, etkili
PATİ    Kedinin ön ayağı
PATİLE    Ganj nehrinde yük taşımakiçin kullanılan, altı düz tekne
PATİLE    Ghanj Nehrinde, yük taşımak için kullanılan altı düz tekne
PATİNİ    Harman yabası
PATİS    Patiska
PATİSKA    Çoğu kez pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
PATLAK-ÇAK    Yırtık, yarık
PATOJEN    Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde
PATOJEN    Hastalık oluşturan
PATOLOJİ    Hastalıklar bilimi
PATRİK    Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san
PATRİSA    Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma
PATRİSA    Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine kıça doğru eğk olan gerili halat
PATRİYOT    Vatansever
PATRONA    Tümamirale yakın bir deniz subaylığı aşaması
PATRONAJ    Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun yaşantısına yedine uyabilmesi için yapılan çalışma
PATYO    Bir evde taş döşeli avlu
PAUL ADAM    1862-1920, sosyolojik ve tarihsel romanlarıyla tanınan, Miranda’da çay, Temmuz güneşi gibi eserleri bulunan Fransız yazar
PAUL SAMUEL    1970 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi, ABD’li ekonomist
PAVURYA    Bir cins iri yengeç
PAWEL KUCZYNSKİ    2006, 23.Aydın Doğan Uluslararası karikatür yarışmasında birincilik ödülünü alan Polonyalı sanatçı
pay    Eşit bölüm
pay, üleş    Hisse
PAYA    Buda figürleri
PAYAM    Badem
PAYANDA    Destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası
PAYET    Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul
PAYİDAR    Kalımlı
paylama*,itap*    Azarlama
PAYPLAYN    Boruyolu
PAYREKS    Sıcaklığa ve kimyasal etkilere dayanıklı bir tür cam
PAZEN    Bir tür pamuklu kumaş
PAZEN    Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez
PAZIBENT    Belli bir amaçla kola geçirilen enli kuşak, kolçak
PAZI-SİRKEPAZI    Yabani ıspanak
PAZVAL    Kunduracıların çalışırken kundurayı dizleri üzerinde tutmak için kullandıkları kayış
PAZVANT    Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad
PB    Kurşun
PB    Kurşun
PD    Paladyum
PD    Palladyum
PE    Peru
PEARY    1909’da Kuzey kutbunu keşfeden Amerikalı kaşif
PECİZ    Karagöz ve Orta oyununda ”Ev”e verilen ad
PEÇE    Keçi kılından dokunan kumaş
PEÇE-NİKAP-YAŞMAK-BÜRGÜ    Yüz örtüsü
PEÇUTA    En büyük palamut türü
PEÇVÖRK    Yamalıbohça, kırkpare
PEDAL    Ayaklık
PEDAL    Büyük orglarda ayak tuşu
PEDİ    Tarım işlerinde kullanılan hayvanlara bakan kimse, yanaşma
PEDİATR    Çocuk hastalıkları uzmanı
PEDİATRİ    Çocuk hastalıkları ile ilgili bilim dalı
PEDİGRİ    At, köpek gibi evcil bir hayvanın soy kütüğü
PEDİKÜR    Ayak bakımı
PEDOFOBİ    Çocuklardan korkma
PEDOLOG    Çocukbilimci
PEDOLOJİ    Toprağı inceleyen bilim dalı
PEGASOS    Efsanevi kanatlı at
PEGASOS    Medusa’nın kanından doğma kanatlı at
PEİTHO    İkne etme, kandırma tanrıçası
PEJMÜRDE    Dağınık, perişan
PEKARİ    Derisi makbul küçük bir ayı cinsi
PEKARİ    Tropikal Afrika’da yaşayan ve göbekli domuz da denilen hayvan
PEKARİ    Yaban domuzu
PEKENT    Kolayca geçit vermeyen aşılması güç, doğal engel
PEKENT    Geçit vermeyen doğal engel
PEKİTMEK    Güç vermek, güçlendirmek
PELADOFOBİ    Kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
PELASGOS    Yerin oğlu
PELEM    Atların ağzına takılan kantarma türlerinden biri
PELEME    Altı düz kayık
PELEME    Gondola benzeyen bir kayık
PELEME    Irmaklarda işleyen, altı düz kayık
PELEME-TOMBAZ    Irmaklarda işleyen bir çeşit altı düz tekne
PELESENK    Kokulu reçine
PELESENK    Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçne
PELEUS    Akhilleus’un babası
PELİKE    Çift kulplu, geniş karınlı amfora gibi bezeli fakat daha küçük antik bir Yunan kabı
PELİN    Acı ve ıtırlı madde içeren otsu bir bitki
PELİN    Bileşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan bir bitki
PELİN    Pelinotu
PELİT    Krep
PELİT    Meşe palamudu
PELOTA    1952’den bu yana, dört yılda bir Dünya Şampiyonası düzenlenen, Bask bölgesine özgü bir spor dalı
PELSENK-PERSENK    Konuşurken gereksiz yere tekrarlanan söz
PELT    Antik Yunan’da söğüt dalından yapılmış, üstü deri kaplı ve hafif bir tür kalkan
PELT    Antik Yunan’da, söğüt dalından yapılmış, üstü deri kaplı hafif bir tür kalkan
PELTE    Nişasta,şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
PELTEK    Bazı harfleri kusurlu söyleyen
PELTEKNAME    Kekeleme şiiri
PELTEKNAME    Kelimelerin ilk hecelerini veya tamamını kekeleyerek söyleme sanatı
PELÜR    Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
PELÜŞ    Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer, bir kumaş türü
PELVAZE    Uşak iline özgü, nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlı
PELVER-EYŞİ    Salça
PELVİMETRE    Leğenölçer
PELVİMETRİ    Leğenölçüm
PELVİS    Leğen kemiği
PEN    Uluslararası Yazarlar Birliği
PENA-aaaENE    Mızrap, çalgıç
PENAT    Ev tanrıları
PENAT    Romalılar’ın ev tanrılarına verdikleri ad
PENCAP     Hindistan’ın başlıca buğday bölgesi
PENCHAYAT    Zerdüştiler’in yerel birliği
PENCİK    Asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beştebir oranında ayrılan acemioğlan adayları
PENCİK    Eskiden asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adaylarına verilen ad
PENÇE    Ayakkabının tabanındaki kösele
PENDNAME    Öğüt kitabı
PENEİOS    Thesselia da akan bir nehrin tanrısı
PENEK    Ahır ve kümeslerde gübre atmaya yarayan küçük pencere
PENELOPE    Odysseus’un eşi
PENELOPE    Sadakat timsali
PENES    Sarı tenekeden pul
PENETRASYON    Mürekkebin sıvı fazının baskı yüzeyi tarafından emilmesi yoluşla oluşan kuruma şekli
PENGO    İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar kullanılmış bir Macar parası
PENGUEN    Güney kutbunda yaşayan bir kuş
PENİA    Fakirlik tanrıçası
PENİA    Yoksulluk tanrıçası
PENİZ    Orta Oyununda söz
PENSE    Kıskaç
PENSE    Bir demirci aleti
PENTAN    Doymuş hidrokarbon
pentatlon    Atletizm (5 ayrı dalda )
PENTHOS    Keder ve ızdırap tanrısı
PENYAFOBİ    Fakirlikten korkma
PEON    Orta ve Güney Amerika tarım işçilerine verilen ad
PEON    Yunan tanrılarını tedavi eden ünlü mısırlı hekim
PEOTA    Adriya denizinde kullanılan çok hafif büyük gondol
PEPİNO    Kavun ve ahududu karışımı bir tada sahip olan, C vitaminince zengin tropikal meyveye verilen ad
PEPSİN    Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim
PEPTON    Vücutça özümlenebilecek duruma gelmiş albüminli besin
PER    Kimi iskambil oyunlarında aynı cins iki karta verilen ad
PER    Kuş kanadının büyük tüyleri
PER    Poker oyununda kağıt bileşinlerinden biri
PER    Poker, konken gibi kimi oyunlarda aynı cins iki kağıda verilen ad
PERA    Beyoğlu’nun eski adı
PERA    İstanbul’daki Beyoğlu semtinin eski adı
PERÇEM    İçerisine dövülmüş ceviz konulup yağda kızartılan yufkaya şerbet dökülerek yapılan tatlı
PERDAH    Cila
PERDAN    Briçte, Kayıp kağıt
PEREK    Yalancı altın
PEREME    Gondol’a benzer kayık
PERENDE    Havada çark gibi dönerek atılan takla
PERESE    Çekül ipi
PERESE    Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
PERFORAJ    Kolay kopması istenilen bölümlerin belirli aralıklarla kesilmesi işlemi
PERFORAJ    Baskı makineleri ile kağıdın kopması için yapılan noktaları veya çizgileri delme işlemi veya metal çizgi
PERFORAJ    Delme
PERGAMON    Bergama’nın eski adı
PERGAR    Çember, koruyucu
PERGEL    Yay çizer
PERGOLA    Dikmeler ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşillik sardırılan gölgelik
PERİBTEROS    Bir sıra sütunla çevrili tapınak
PERİCİK    Kilit dili
PERİDE    Solmuş
PERİDERM    Ağacın kabuk kısmı
PERİDO    Zebercet taşı
PERİDOT-OVALİT    İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker
PERİKTYON    Aristo’nun karısı ve meşhur filozof Eflatun’un annesi
PERİOST    Kemik zarı
PERİSELEN    Ayberi
PERİSTASİS    Bir tapınağı çevreleyen sütun sırası
PERİTON    Karın zarı
PERİTONİT    Karın zarı iltihabı
PERKENT    Aşılması güç, doğal engel
PERKİ    Tatlı su levreği
PERLON    Sentetik bir kumaş
PERMEÇE    Denizcilikte yedek halat
PERMEÇE    Yedek olarak kullanılan ince halat
PERMİ    Devlet Demir Yollarında paso
PERMİ    Özellikle dış ticarete ilişkin olarak devletçe verilen izin
PERMİYEN    Birinci çağın altıncı ve sonuncu dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları
PEROKSİT    Bileşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan oksitlerin genel adı
PERON    Tren istasyonlarında tren yolu boyunca uzanan,inilip binilen yüksekçe döşeme
PERONOSPORA    Patates, pancar, asma ve daha başka bitkilerde milduyuya yol açan mikroskobik mantar
PEROS    Tıp dilinde bir ilacın ağızdan alınacağını belirten terim
PERPE    Kalitesiz
PERPİL    Dağlarda yetişen yaban üzümü
PERPİL    Kuşüzümü
PERSENK    Konuşurken gereksiz yinelenen söz
PERSEPTİONİZM    Algıcılık
PERSONALİSMO    Latin Amerika’da siyasal önderleri yüceltip putlaştırma geleneğine verilen ad
PERSONANONGRATA    İstenmeyen diplomatik kişiler için kullanılan terim
PERSPEKTİF    Cisimleri, bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme tekniği
PERTEV    Işık, parlaklık
PERUKAR    Berber
PERVA-İBA    Çekinme, sakınma, korku
PERVAN-PERVANE    Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
PERVAZ    Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık
PERVAZE    Gece eğlentileri için yakılan ışık
PERVİN    Ülker yıldızı
PESADEST    Veresiye alışveriş etme
PESEK    Diş kiri, diş pası
PESİMİST-BEDBİN    Kötümser, karamsar
PESİMİZM    Karamsarlık
PESKÜDAN    Yoğurt ve unla yapılan kışlık yiyecek
PESPAYE-DENİ    Alçak, soysuz, aşağılık
PESTEREK    Kağıtların yüzünü düzeltmekte kullanılan araç
PESÜS    İçerisinde yağ yakılan toprak kandil
PESÜS    İçinde yağ yakılan toprak kandil
PEŞ    Bir çeşit soba
PEŞ    Giysilerin bol olması için yanlarına eklenen parça
PEŞ    Kimi giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası
PEŞ-AKAB-ZAHR-MABAT    Arka
PEŞKİR    Pamuk ipliğinden dokunmuş havlu
PEŞMELBA    Ahududu soslu şeftalili, krem şantili dondurma
PEŞMELBA    Şeftali ve dondurmayla hazılanan soğuk tatlı
PEŞOTAN    Zerdüşt dininin ilk kahramanlarından biri
PEŞREV    Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler
PEŞTAHTA    İş masası gibi kullanılan çekmece
PEŞTAHTA    Sarrafların üzerinde para saydıkları tahta
PEŞTUCA    Afganistan’da konuşulan resmi dil
PETAKA    Kolombiya’da panama denilen şapkaların yapımında kullanlın palmata ağacı yaprağıyla örülen sepet
PETASOS    Antik Yunan’da yolcuların güneşten korunmak için giydikleri bir çeşit başlık
PETEK    Arı kovanı
petek    Tahıl ambarı
PETE-UŞLAK    Mendil
PETUNYA    Katmerli ve yalınkat olarak çok çeşitli olan, güneşli yerleri seven, beyaz, mor, mavimtırak çiçekli bir ev bitkisi
PETUNYA    Patlıcangillerden, çeşitli renkte çiçekler açan, kokulu bir süs bitkisi
pey    Güvence parası
PEY    Kapora
PEY    Öndelik
PEYİKE    Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, satımlık
PEYK    Postacılık, kuryelik ve muhafızlık yapan, törenlerde yer alan asker sınıfı
PEYKAN    Ok ve kargı gibi şeylerin ucuna takılan sivri demir
PEYKE    Bazı yerlerde, özellikle eski kahvelerde bulunan sedir
PEYKE    Tahta sedir
PEZİRE    Karşılama
PGA    Profesyonel Golfçüler Birliği
PH,PI    Filipinler
PHALERAE    Antik Roma’da askerlerin boyunlarına astıkları altın, gümüş ya da tunçtan yapılmış, bezemeli plaka
PHAROS    Antik Yunan’da kibar erkeklerin, sokakta kullandıkları ketenden yapılmış ağır pelerin
PHOENİX    ARİZONA
PHOİNİKS    Habeş diyarında yaşadığı sanılan efsanevi bir kuş
PHOKİS    Orestes’in amcası
PHRYNE    Efsanevi bir güzelliğe sahip olan bir Yunan fahişesi
PINA    Tavuk, horoz gibi hayvanlarının kaçmaması için ayağına bağlanan sicim, bez
PIRATİKA    Kıyı sağlık idaresince gemilere verilen giriş çıkış izni
PIRAZVANA    Bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kabzanın içinde kalan bölümü
PIRAZVANA    Kılıç, bıçak gibi saplı şeylerin sap içinde kalan bölümü
PIRILDAK    Işık açıp kapamak yoluyla işaretler vererek anlaşmayı sağlayan aygıt
PIRLANGIÇ    Ses çıkararak dönen topaç
PIRNAL    Bir tür yeşil meşe çalısı
PIRPIR    Bitirim
PIRPIRI    Bir tür Bizans altını
PIRPIRI-PİRPİRİ    Yeniçeri salma erlerinin giydikleri kırmızı çuhadan yapılmış cüppe
PIRTIK    Lastik tekerleklerdeki iz
PITRAK    Dulavratotu
PITRAK    Hayvanların kıllarına ve insanların giysilerine takılan bir bitki tohumu
Pİ    Atasözlerine dayanan didaktik Çin-Japon şiiri
Pİ    Çemberin çevresinin çapına oranını gösteren sayı
PİAN    Frengiye benzer bir hastalık
PİANİNO    Küçük piyano
PİÇ    Ağacın kökünden biten sürgün
PİÇİN    Küçük maymun
PİÇUTA    Büyük palamut
PİÇUTA-ALTIPARMAK-TORİK    Palamut balığının iri bir türü
PİERRE    SOUTH DAKOTA
PİETA    Hıristiyan sanatında ölü İsa’nın vücudunu kollarında tutan Meryem betimlemesi
PİETAS    Acıma duygusunun sembolü
PİGMENT    Canlı bir organizmanın oluşturduğu ona özel bir renk veren kimyasal madde
PİGMENT    Hücrelere özgü renk veren madde
PİGTOGRAM    İşaret,gösterge,simge
PİK    Dökme demir
PİK    Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köşe yelken
PİK    Kalın demir boru
PİKA    Bazı dizgi makinalarında kullanılan harf ölçü birimi
PİKA    Bazı ülkelerde kullanılan bir tipografi ölçüsü
PİKA    Kimi dizgi makinelerinde kullanılan ölçü birimi
PİKADOR    At üstündeki boğa güreşçisi
PİKADOR    Boğa güreşlerinde, boğayı kızdırmak için mızrakla saldıran atlı
PİKAJ    Bilgisayarda dizilmiş yazıları milimetrik kartona uygun biçimde yerleştirilmesi
pikap    Küçük kamyon
PİKE    Kabartmalı pamuklu kumaş
PİKET    İki, üç veya dört kişi arasında oynanan bir tür iskambil oyunu
PİKNİK    Kır yemeği
PİKO    Makinede yapılan işleme,dikiş
PİKOLA    Küçük taneli fındık türü
PİKOLO    Küçük flüt
PİL    Çadır ip lerini germeye yarayan küçük kazık
PİL    Kilden yapılmış ağzı geniş küçük kil
PİLAKİ    Bir tür meze
PİLE    İpek kozası
PİLE    İpek kozası, ipek
PİLİTA    Fırınlı soba
PİLOS    Antik Yunan’da , esnaf, balıkçı ve gemicilerin kullandıkları, keçeden yapılmış kenarsız uzun külah
PİLTE    Fitil
PİLUMUNUS    Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası
PİLUMUNUS    Yenidoğan çocukları koruyan tanrıça
PİLYAJ    Dosya, broşür, dergi vs. gibi basılmış materyallerin kırım yerleri
PİLYAJ    Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan ezme işlemi
PİM    metal saplama
PİMPİNEL    Bir anason türü
PİN    Bowling oyununda devrilmeye çalışılan, üzeri plastik kaplı tahta kuka
PİN    Tavuk kümesi
pin    Tavuk kümesi
PİNA    Tropik denizlerde diplerde yaşayan, iri yapılı çift çitçenetli yumuşakçaların ortak adı
PİNAKİ    Tek deste kağıtla oynanan bir iskambil oyunu
PİNDİK    Kümes
PİNE    Golan dokumak için kurulan aaagâh
PİNEL    Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
PİNEL    Yeloku
PİNES    Azman bir midye çeşidi
PİNES    Yumuşakçalardan, midye biçiminde, ondan daha büyük kavkılı bir deniz hayvanı
PİNHAN-HAB    Gizli, saklı, gizlenmiş
PİNOKL    Bezikten türetilmiş bir iskambil oyunu
PİNOKOTEK    Almanya ve İtalya’da resim müzelerine çoğu zaman verilen ad
PİNTA    Deride, pullu, kabartılı lezyonlarla görülen, anormal renkli lekelere neden olan kronik deri hastalığı
PİNUS    Çamağacı
PİPA    Çin müziğine özgü dört veya beş telli lavta
PİPERİN    Karabiber meyvelerinde bulunan, tadı keskin ve acımsı organik bileşik
PİPET    Akıtaç
PİPET    Sıvılardan örnek almaya yarayan cihaz
PİPİ    Hindi yavrusu, palaz
PİR    Cevizin yeşil kabuğu
pir    Yaşlı, koca
PİRAGUA    İri ağaç gövdelerinin içinin oyularak yapılması esasına dayalı, karmaşık yapılı, gelişkin tekne
PİRAMİTSİ    Doğrultmanı bir çokgen olan konik yüzey
PİRANYA    Tropikal Amerika tatlı sularında yaşayan yırtıcılığıyla ünlü balık
PİRAT    İki kişilik, sportif amaçlı bir tür küçük yelkenli
PİRİ    Küçük çivi
PİRİFANİ    İhtiyar kimse
PİRİNA    Sıkılıp yağı alınan zeytinin, gübre ve hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
PİRİNA    Zeytinin sıkılıp yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesi
PİRİNÇ    Bakıra çinko karıştırılarak elde edilen bir alaşım
PİRİT    Pırıltılı kristallerden oluşan, doğal demir sülfürü
PİROFOBİ    Ateşten korkma
PİROGSEN    Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen ad
PİROMANİ    Kimi akıl hastalarında yangın çıkarmaya duyulan aşırı istek
PİROMANİ    Yangın çıkarma saplantısı olan
PİROMETRE    Fırınlardaki yüksek sıcaklığı ölçer alet
PİRUHİ    Bir çeşit hamur yemeği
PİRYOL    Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
PİSİ    Yassı bir balık
PİSİ BALIĞI    Kemikli balıklardan, uzunluğu 40 cm kadar olan, sırtı pürtüklü, esmer renkli, yassı bir tür balık
PİSİK    Kedi
PİSİN    Yüzme havuzu
PİSİRGEÇ    Saç üzerinde pişirilen ekmeği çevirmeye yarayan tahta araç, evirgeç
PİSKOPOS    Katolik din adamı
pissu    Atık su
PİSTİL    Çiçeklerdeki dişi organ
PİSTOLE    Mürekkebi basınçlı havayla kalıbın içine püskürten tabanca görünümlü bir baskı aracı
PİSTON    İtenek
PİŞEKAR    Orta Oyununda Kavuklu ile konuşarak oyunu açan oyuncu
PİŞİ    Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen bir tür yiyecek
PİŞİGAH    Ön
PİŞİRGEÇ    Ekmeği fırına sürmede kullanılan tahta araç
PİŞTOV    Bir tabanca türü
PİTA    Avcıların saklandıkları yer
PİTANE    Nehir tanrısı Euratos’un kızı
PİTHO    Kandırma ve inandırma tanrıçası
PİTON    Bir yılan türü
PİTON    Boagillerden, Afrika ve Asya’da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan
PİTON    Zehirsiz, çok güçlü büyük bir yılan
PİTORESK    İnsan aklında resim gibi bir hayal uyandırabilen söz ya da yazı
PİVOT    Basketbolde hücum oyuncusu
PİYALE    İçki bardağı
PİYALE    Şarap bardağı, içki kadehi
PİYAN    Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çomasına ıspavlo veya gırcıla ile yapılan bir çeşit düğüm şekli
PİYAN    Ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı
PİYAN    Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı
PİYAN    Meyankökü
PİYASA    Alış-veriş fiyatı, geçerli fiyat
PİYATA    Yassı
PİYATA    Yassı ve büyük yemek tabağı
PİYAV    Orta Oyununda düşünce, fikir
PİYAZ    Zeytinyağı, soğan ve maydanozla yapılan bir tür fasulye salatası
PİYE-PİYADE    Satranç oyununda ön sıraya dizilen taşlardan her biri
piyore    Diş eti iltihabı
PİYORE    Diş etlerinin iltihaplanması
PİYORE    Dişetlerinin yangılanması
PK,PAK    Pakistan
PKANTOTOS    Uyku’nun oğlu
PL    Polonya
PLAÇKA    Çapul, vurgun
PLAÇKA    Yağma, talan
PLAİD    İskoçyalı dağcıların giydiği palto
PLAKAJ    Duvar yüzlerine yapılan, levha halinde taş kaplama
PLAKİ    Bol sarımsak, soğan, domates ve zeytinyağı ile pişirilen yemek türü
PLAKOFOBİ    Mezar taşlarından korkma
PLANÇETE    Harita çıkarmaya yarayan bir aygıt
PLANERİT-PEGANİT-KAPNİSİT    Hidratlı doğal alüminyum fosfat
PLANET    Gezegen
PLANGA    Uzun ve yassı marangoz rendesi
PLANKTON    Denizlerde yaşayan mikroskopik canlılar
PLANÖR    Hava akımlarından yararlanarak uçan, motorsuz hava taşıtı
PLANTASYON    Sanayide kullanılan kimi bitkilerin (kahve, kakao, kauçuk gibi) geniş ölçüde yetiştirildiği işletme
PLANYA    Ağaç rendelemekte kullanılan, uzun marangoz rendesi
PLANYA    Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende, düzleme rendesi
PLASEBO    Bir ilacın yerine, o ilaçla aynı koşullarda ve aynı biçimde verilen etkisiz ve zararsız madde
PLASTER    Yara üzerine yapıştırılan genellikle ilaçlı özel bant
PLASTİD    Bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı
PLASTRON    Kılıçoyunu oynarken kullanılan meşin göğüslük
PLATEA    Antik kentlerde geniş cadde
PLATERİNA    Kefal türü bir balık
PLATERİNA-ATERİNA    Gümüşbalığı
PLATİKA    Kemikli balıklardan, 15-25 santimetre uzunluğunda, sırtı zeytuni bir tatlı su balığı
PLATİKA    Kemikli balıklardan, sırtı zeytuni bir tatlı su balığı
PLATİN    Akaltın
PLATİNA    Kemikli balıklardan, 15-25 cm uzunluğunda, sırtı zeytuni bir tatlı su balığı
PLATO    Akarsular tarafından derin yarılmış yüksek düzlüklere verilen ad
PLATO    Yayla
PLATY    Renkli bir tür akvaryum balığı
PLAZA    Çok katlı iş hanı
PLEBİSİT    Bir kimse veya bir sorun için halkın olumlu veya olumsuz kanaatinin belirlenmesi amacıyla yapılan oylama
PLEBİSİT    Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
PLEİADE    Yedi üyeli Fransız Rönesans akımını en önemli şair ekolü
PLEİN    Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri
PLEİSTOSEN    Jeolojide buzul dönemi
PLEVRA    Akciğerleri saran iki katlı zar
PLEVRA    Göğüs kafesinin iç yüzünü kaplayan ve akciğerleri saran zar
PLEVRA    Göğüs zarı
PLİE    Balede, dizleri bükme hareketi
PLİ-PİLE    Kumaş, kağıt vb. bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
PLİS    Arnavutluk’ta erkeklerin başlarına giydikleri beyaz takke
PLİYAJ    Cilt işlerinde, katlanmayı kolaylaştırmak için, karton veya mukavva üstünde oluk açmak
PLİYOSEN    Üçüncü çağın en son dönemi
PLONJON    Dalış
PLOT    Roman, hikaye, tiyatro gibi eserlerde, baştan sona devam eden hareketlerin yapısı
PLOTTER    Bilgisayardan aldığı verilere göre plan, proje gibi taslak çizimlerin çizdirildiği özel yazıcı birimi
PLOUTOS    Zenginlik servet tanrısı
PLUNGER    Makine numaratörünün rakamlarını döndüren yazı kısmı
PLÜRALİST    Çoğulcu
PLÜVİYOMETRE    Yağışölçer
PM    Promethiyum
PM    Prometyum
PNOMOTORAKS    Akciğer zarı balonunun sönmesi hali
PNÖMANİ-BATAR    Zatürree
PNÖMONİ    Akciğer zarı iltihabı
Po    İtalya’da bir ova ve akarsu
PO    İtalya’da bir ova
PO    Polonyum
PO    Polonyum
PODYUM    Atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer
POEM    Belli bir konuda yazılan çok uzun şiir
POEM    Belli bir konuda yazılan uzun şiir
POENA    Ceza tanrıçası
POETİKA    Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü
POGONOFOBİ    Sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
POİNE    Ceza ve intikam tanrıçası
POİNE-POENE    İntikam ve ceza tanrıçası
POL    Hayvanları bağlamak için toprağa çakılan ağaç ya da demir kazık
POLAR    Bir çeşit polyester kumaş türü
POLARİSKOP    Bir ışığın doğal ya da polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan aygıt
POLARİTE    Bir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitelik
POLARİZASYON    Kutuplanma
POLARM    AB Silahlanma Politika Grubu
POLARMA    Kimyasal tepkimeler dolayısıyla bir pildeki gerilimin düşmesi
POLAROİT    Çekim ve baskı işlemlerini çok çabuk ve otomatik olarak yapan fotoğraf makinesi
POLBOTES    Tanrılarla savaşan devlerden biri
POLEN-TAL    Çiçek tozu
POLİANDRİ    Çokkocalılık
POLİAS    Athena’nın lakabı
POLİASİT    Bileşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde
POLİETİLEN    Ambalaj ve baskı sektöründe kullanılan ucuz ve transparan film
POLİFONİ    Çokseslilik
POLİGAM    Çokeşli
POLİGAMİ    Çokeşlilik
POLİGENTİZM    Çok oluşçuluk
POLİGRAS    Halı saha
POLİJİNİ    Çokkarılılık
POLİKRAMİ-KROMATİZM    Çok renklilik
POLİP    Selenterelerden, toplu yada tek başına yaşayabilen basit yapılı hayvan
POLİSAJ    Dokunmuş kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu kumaşları bir bıçaktan geçirme işlemi
POLİSAJ    Makine sanayiinde parlatmak
POLİSAJ    Parlaklık verme
POLİTİKOFOBİ    Politikacılardan korkma
POLİÜRETAN    Yoğunluğu çok düşük cam, vernik, kauçuk veya köpük görünüşünde lastiğe benzeyen madde
POLKA    Bohemyadan doğma çabuk tempolu bir tür ulusal dans
POLKASTE    İkarios’un karısı
POLO    At üstünde oynanan oyun
POLONEZ    Hafif ve yavaş tempolu bir çeşit halk dansı
POMAK    Rumeli’de Bulgarca konuşan bir Türk ve Müslüman topluluğu
POMAT    Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
POMONA    Meyve tanrıçası
POMPADUR    Fransa’da XV. Louis devrinde ortaya çıkan mobilya ve bezeme tarzı
POMPEİ    Vezüv yanardağının patlaması sonucu lavlar altında kalmış antik kenet
PONPON    Pudra sürmek için kullanılan yumuşak, tüylü tuvalet gereci
PONPON    Yuvarlak püskül
PONTİUS PİLATUS    Hz. İsa’yı yargılayan mahkemeye başkanlık etmiş ve çarmıha gerilmesi emrini vermiş Yahudi valisi
PONTON    Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba
PONTUR-POTUR    Pantolon
POOL    Belirli bir işi gerçekleştirmek amacıyla belirli bir süre için oluşturdukları topluluk
POOM    Taekwondo’da alt seviye ve on beş yaş altı sporcularının derecelendirme biçimi
POOPO    Bolivya’da bir tuz gölü
POPLİN    Pamuk, keten ya da ipekten sık dokunmuş ince bir tür kumaş
POPÜLARİTE    Halk tarafından sevilme, tutulma
PORBUT    Kıldan don, şalvar
PORFİR    Feldispat gibi büyük minerallerden ya da çok ince tanelerden oluşan kayaç
PORİK    Ağaçtan yapılmış büyük fıçı
POROS    Bereket tanrısı
PORSEH    Zerdüştler’de anma töreni
PORSUK    İğne yaprakları yaz kış yeşil olan bir orman ve süs bitkisi
PORTAL    Taç kapı
PORTE    Bir iş için gereken para tutarı
PORTE    Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı beş koşut çizgi
PORTFOLYO    Görsel sunumu içeren özel dosya
PORTFÖY-ÇARIK    Para cüzdanı
PORTİK    Üstü örtülü, önü sütunlu, açık galeri
PORTO    Portekiz’de yapılan ünlü bir şarap
PORTOLAN    Ayrıntılı deniz haritası
PORTÖR    Taşıyıcı
PORTUÇ    Alet edavat veya boya gibi şeylerin saklanması için kullanılan dolap
PORTUÇ    Alet edevat veya boya gibi sair şeylerin saklanması için kullanılan dolap veya kamara gibi yerler
PORTUÇ    Gemilerde ambar
POSEYP    Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı Derneği
POST    Tarikatlarda şeyhlik makamı
POSTA    Üzerine kaplama tahtalarının tespit edildiği ağaç veya maden eğriler
POSTAL    Konçlu ve kaba potin
POSTİŞ    Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
POSTNİŞİN    Bir tekkenin şeyhi olan kimse
POŞE    Yumurtayı kabuksuz olarak kaynar suyun içerisinde pişirmek
POT    Dikişte hata
POT    Gaf
POT    Irmakları geçmek için kullanılan sal
POT    Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
POT    Pokerde ortaya konulması zorunlu para
POTAMOFOBİ    Irmaklardan ya da su akıntılarından korkma
POTAŞE    Ağacın reçinesini çıkarmada, boyanmış eski mobilyaları temizlemede kullanılan beyaz toz
POTEMKİN    1905’te Çarlık Rusya’sına karşı ayaklanan ünlü zırhlı
POTERA    Haydutları izleyen ücretli asker kıtası
POTİN-FOTİN    Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı ayakkabı
POTKAL    Kaza ya da başka bir olayı karadakilere bildirmek için gemilerden denize salınan içinde mektup olan şişe
POTKAL    Kaza yada başka bir olayı karadakilere bildirmek için gemilerden denize salınan, içinde mektup olan şişe
POTLAÇ    Kızılderililerin birbirlerine armağanlar verdikleri dinsel bayram
POTOFOBİ    Alkollü içeceklerden korkma
POTPURİ    Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası
POTPURİ    Şarkı demeti
POTUK    Kesilmiş ağaç gövdesi
POTUR    Arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir tür pantolon
POTUR    Kıldan dokunan pantalon
POTUR-TOPUR    Kestanenin dikenli olan dış kabuğu
POURUŞASP    Zerdüşt’ün babasının adı
POY    Çemen otu
POYRA    Tekerleğin ortasında, prmakların takıldığı, çevresi delik kurs
POZA    Baskı sırasında kağıdın makinada düzgün bir şekilde baskı kazanına iletilmesini sağlayan, ileri geri hareket ettirilebilen parça
POZOMETRE    Işık ölçer
PÖÇ    Hayvanda kalçanın arkasındaki et
PÖÇ-UCA    Kuyruk sokumu kemiği
PÖHRENK    Yeraltındaki suyolu
PÖSTEKİ    Koyun ve keçi postu
PÖSTEKİ    Koyun veya keçi postu
PÖTİBÖR    Genellikle tereyağlı küçük bisküvi
PÖTİFUR    Kuru hamurdan hazırlanan ve arasına krema doldurulan küçük pasta
PÖTİKARE    Küçük kareli kumaş
PR    Praseodimyum
PR    Praseodmiyum
PRA    Gana’da bir karasu
PRA    Körleşmeye kadar gidebilen, köpeklerde görülen kalıtsal bir hastalık
PRAÇERA    Kavançalı seren yelkeni
PRADO    Madrid’de bulunan, dünyanın en ünlü müzelerinden biri
PRAFA    İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir tür oyun
PRAGA    Sinek sürüsü
PRAGMATİST    Yararcı
PRAGMATİZM    Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti
PRAKSİS    Marksist terminolojide, dünyayı dönüştürmeyi amaçlayan etkinliklerin tümü
PRALİN    Bademli kek
PRAO    Boyutları farklı iki gövdeden oluşan tekne tipi
pratik    Kullanışlı
PRATİK    Tatbiki, ameli
PRATİKA    Gemide bulunanlarda salgın hastalık bulunmadığını gösteren resmi belge
PRAV    İki denge çubuklu Malezya teknesi
PREHİSTORYA    Tarihöncesi
PRELÜD    Giriş müziği
PRELÜD    Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik parçası
PREMATURE    Vaktinden önce, erken doğmuş bebek
PRERİ    Kuzey Amerika bozkırları
PRESEYON    Devinme olayı
PRES-SIKMAÇ    Cendere
PRESTO    Çabuk, çok çabuk bir tempo ile
PRİAPOS    Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı
PRİENNE    Aydın’ın Söke ilçesinin Güllübahçe köyünde eski bir yerleşim
PRİENNE    Aydın’ın Söke ilçesinin Güllübahçe Köyündeki eski bir yerleşim
PRİM    Sigorta aidatı
PRİMADONNA    Operalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu
PRİMAT    Maymunlar dahil memeliler takımı
PRİMİTİF    İikel
PRİMİTİFİPTİDAİ    İlkel
PRİNTER    Bilgi yazar
PROFİL    Yandan görünüş
PROLETARYA    Çalışanların oluşturduğu sosyal topluluk
PROLOG    Bir eserde asıl olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş bir takım başka olguları anlatan ilk bölüm, öndeyiş
PROLOG    Öndeyiş
PROPORSİYON    Oran, nispet
PROS    Bordosunda tek denge gönderi bulunan Malezya’ya özgü tekne
PROSODİ    Bir koşuk bestesinde, hece vurgularının müzik vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması ve bu yoldaki kuralların tümü
PROSPEKTÜS    Tanıtmalık
PROTEOLİZ    Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi
PROTOJİN    Alp Dağlarında rastlanan bir granit
PROTOJİN    Gnays yapısında, genellikle Alp Dağlarında rastlanan bir granit
PROTON    Atom çekirdeğinde her bir (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik
PROTONEMA    Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan iplik biçimindeki organ
PROTOTİP    İlk örnek, ilk tip
PROVANÇALE    Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve rendelenmiş domates ile yapılan garnitür
PROVİDENCE    RHODE ISLAND
PROZODİ    Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken seslere göre söylenmesi
PRÖMİYER    Bir tiyatro oyununun ilk temsili
PRÖMİYER    Yeni oynanmaya başlayan tiyatro oyununun ilk temsili
PRPSTATİT    Prostat iltihabı
PRUVA    Bir teknenin ön tarından ileri istikameti
PRUVA    Geminin ön tarafı
PSAMİT    Mikalı kumtaşı
PSİKOLOJİ    Ruhbilim
PSİKOZ    Akıl hastalıklarının genel adı
PSİKOZTers akıntılarının oluşturduğu dönme, burgaç, girdap    Akıl hastalıkları
PSİŞİK    İç tepkisel
PSOFOMETRE    Gürültüölçer
PSORİYAZİS    Sedef hastalığı
PSÖDOGAMİ    Yabancı döllenme
PSTİSİT    Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal
PSYKHE    Eros’un karısı
PT    Platin
PTAH    En eski ve en büyük yaratıcı tanrı
Ptah-ra    Mısır tanrısı
PTERONOFOBİ    Kuştüyünden korkma
PTI    Hindistan Haber Ajansı
PTİYALİN    Nijastanın sindirilmesine yarayan, tükürükte bulunan bir enzim
PTİYALİN    Nişastanın sindirilmesine yarayan, tükürükte bulunan bir enzim
PTİYALİN    Tükürükte bulunan ve nişastanın sindirilmesine yarayan enzim
PU    Plutonyum
PU    Plutonyum
PUC    Hiç, boş
PUCEK    Arı
PUDU    Peru ve Patagonya arasında yaşayan bir geyik türü
PUF    Arkalıksız, alçak, yumuşak, ayakları gözükmeyen oturacak
puf    Bir tür börek
PUF    Kaba, kabartılmış, yumuşak minder
PUFLA    Perdeayaklılardan, Kuzey Kutbu’na yakın yerlerde, İskandinavya kıyılarında yaşayan, ince ve yumuşak tüyleri için avlanan bir kuş
PUĞ    Bohça
PUHU    Baykuşgillerden, orman, dağ ve kayalıklarda yaşayan uzunluğu 65 cm. sırtı koyu kahverengi bir kuş türü
PUJİNE    Kantar
PUL    Akçenin dörtte bir değerindeki para
PUL    Vida, civata vs. şeylerin boynuna geçirilen,ortası delikmetal levhacık
PULITZER    1917 yılından bu yana ABD’de her yıl özellikle gazetecilik ve çeşitli sanat dallarında verilen ödül
PULK    Kazak askeri birliklerine verilen ad
PULMAN    Yatar koltuk
PULUR    1943 yılında Erzurum’da kurulan Köy Enstitüsü
PUMİ    Çoban ve bekçi köpeiği olarak bilinen, orta boyda, keçeleşmiş tüyleri olan bir köpek cinsi
PUNARA    Şömine
PUND    Yapılacak şeyin en uygun olduğu zaman ya da fırsat
PUNT    Bir şey için uygun durum, fırsat
PUNTO    Basımcılıkta harflerin büyüklük ve küçüklüklerine göre aldığı ad
PUNTO    Harf büyüklüklerinin tanımlandığı temel ölçü birimi
PUPA    Geminin arkası
PUPAFOBİ    Kuklalardan korkma
PUR    Taş, alçıtaşı
PURANA    Mahabharata ve Ramayana’yı da kapsayan Hinduizm’in kutsal metinleri
PURİZM    Arı dilcilik
PURUZ    Rumeli’de tutulan tevzi defterlerine verilen ad
PUS    Ağaçların kütük ve dallarındaki yosun
PUSA    Budist ve Taoist mezheplerinde tanrıya verilen ad
PUSARIK-VALE-ILGIM-YALGIN-KÜR-AL    Serap
PUSAT    Orta Oyununda giysi
PUSAT    Silah, zırh gibi savaş aracı
PUSULA    Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup
PUSVAL    Yemenicilerin kullandığı ölçü
PUŞİDE    Türbelerde sandukaların üzerine örtülen sülü kumaş
PUT    Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik
PUTA    Ağaç ve asmaların budanmasıyla ilgilenen tanrıça
PUTA    Okçulukta nişan tahtası yerine dikilen hedef
PUTREL    Demir kiriş
PUTREL    Yapılarda, demiryollarında kullanılan demir kiriş
PUYE    Koşma, seğirtme(esk.)
PÜJİLOMETRE    Bir yumruğun yarattığı gücü ölçmeye yarayan aygıt
PÜNEZ    Raptiye
PÜR    Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları
PÜRÇEK    Bitkilerin saçaklı kökü ya da püskülü
PÜRÇEK    Şakaklardan ya da alından sarkan saç
PÜRE    Sebze ya da eti ezerek ya da süzgeçten geçirerek elde edilen ezme
PÜREN    Çalılık ve ormanlık yer
PÜRMÜS    Benzin ya da gazla çalışan büyük parça metalleri lehimlemede kullanılan aygıt
PÜRTÜK    Herhangi bir şeyin üzerindeki çıkıntı biçiminde küçük kabarcık, çıkıntı
PÜRÜMBEK-YEKTE    Etek
PYTHİA    Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad
PYTHON    Gaia’nın doğurduğu efsanevi yılan