Bilginin Adresi

Yararlı Bilgiler

Bulmaca Sözlüğü – P / nedir, ne demek, anlamı, eşanlamlısı

P Fosfor
P Fosforun simgesi
P Portekiz
PA Kuraklık tanrısı
PA Proaktinyum
PA Protactinyum
PABUÇ İzmaritin büyüğü
PAC Panafrika Kongresi
PACAF Pasifi Hava Kuvvetleri
PAÇA Düğünün ertsesi günü yapılan eğlenti
PAÇAGÜNÜ Düğünün ertsei günü
PAÇANGA Pastırmalı börek
PAÇOZ Kefale verilen başka bir ad
padalya Öldürüldükten sonra süs amacıyla içi doldurulmuş hayvan
PADALYA Uçan avı bir noktaya çekmek için içi doldurulmuş kuş
PAELLA İspanyol mutfağına özgü pirinç yemeği
PAFLAK Akan kanı durdurmak için kullanılan bir çeşit ıtırlı bitki
PAFTA metal çubuk ve borulara diş açan aygıt
PAFTA Üzerine proje çizilen levha
PAGAN Çok tanrılı dinden olan
PAGAN Çok tanrılı dinden olan kimse
PAGAN Köylü
PAGANİZM Çok tanrıcılık
PAGEANT Ortaçağ’da İngiltere’de, araba gibi çekilebilen tekerlekli sahnelerde sergilenen dinsel içerikli oyun
PAGO PAGO AMERİKAN SAMOA
PAGODA Hindularda Genelde kule olarak veya büyük bir çana benzeyen şekilde inşa edilen tapınak
PAGODA Uzakdoğu’daki tapınaklara verilen ad
PAGUR Keşiş yengeci
PAH Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme
PAHA Değer, fiyat
PAHAL Tembel
PAHAL Ters, aksi
PAHLA Fasülye
PAİAN Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı
PAJ Ortaçağ Avrupa’sında, küçük yaşta evinden ayrılarak bir prensin ya da yüksek sınıftan bir ailenin yanında yetiştirilen soylu
PAK Buz hokeyinde kullanılan, sıkıştırılmış plastikten top
PAK Temiz
pak ? Yassı,basık
PAKARANA Güney Amerika’da yaşayan iri kemirici bir hayvan
PAKLAMA lurjide, soğuk mekanik işlemlerden önce, metallerin yüzeyindeki kabuk katmanlarının kimyasal yolla giderilmesi
PAKLEVİ Baklava
PAKO Peru ve Bolivya’da yünü için yetiştirilen evcil alpaka türü
PAKT Antlaşma
pakt* Antlaşma
PAL Bir cins güvercin
pal Bir cins güvercin
PALA Bez parçalarından dokunan basit kilim,yaygı
PALA Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş ya da kereste
PALA Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç
PALA Kürek gibi kimi araçların, enli ve yassı bölümü
PALAFİT Göl üzerine yapılan ilkel ev
PALAMAR Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
PALAMAR Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim
PALAMUT Fındığa benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde bulunan, tanen bakımından zengin meyvesi
PALAMUT Uskumrugillerden, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık
PALANDIZ Çeşmenin musluk taşı
PALANGA Bir halat ve iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması
PALANGA Orta Oyunun da oyun alanı
PALANGA Orta Oyununun oynandığı meydan
PALANKA Ağaç ve toprakla yapılmış, hendekle çevrilmiş küçük hisar
PALANKA Banliyö
PALANKA Orta Oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan
PALA-PALAS Keçi kılından dokunmuş kilim ve yaygı
PALAS Keklik yavrusu
PALATIR Sararmış tahılın tarlaya dökülen yaprakları
PALAVRA Yolcu gemilerinde üst güvertenin altındaki güverte
PALDIM Semerin ya da eyerin ileri kaymasını önlemek için kullanılan kayış
PALDIM Yük ve binek hayvanının, semer ya da eyerinin ileri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış
PALEOTERAPİ Çamur tedavisi
PALES Koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları tanrı
PALIT-PELİT Çınar, meşe gibi ağaçların meyvesi, pelit
PALİKARYA Bıçkın Rum delikanlısı
PALİKARYA Kabadayı Rum delikanlısı
palikarya Kabadayı Rum genci
PALİKİR MİCRONESİA
PALİNDROM Tersinden de aynı şekilde okunan sözcük yada tümce
PALLADYEN Gotik ve klasik ögelerin karışımına karşı İngiltere ve Fransa’da bir tepki olarak doğmuş bir akım
PALLAS Finlandiya’da bir dağ
PALMA İspanya’ya bağlı bir ada
PALME İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi
PALMET Palmiye dalı, yelpaze şeklinde kabartma desen
PALMİTAT Palmitik asidin tuzu ya da esteri
PALMİTİN Gliserinin palmitik esteri
PALMİYE Anayurdu Amerika’da ve diğer bölgelerde bir çok çeşidi olan, sert gövdeli, büyük yapraklı bir ağaç
PALMTOP Avuçiçi bilgisiyar
PALPİTASYON Kalp çarpıntısı
PALUZE Bir çeşit pelte
PALUZE Bir tür pelte
PALYATİF Geçici, yeterli etkinliği olmayan
PALYATİF Yeterli etkinliği olmayan,bir süre için,geçici
PALYOŞ Kısa ve iki yanı keskin, düz kılıç
PAMPA Güney Amerika’daki bozkırlara verilen ad
PAMPAL Kır lalesine veya gelincik çiçeği
PAMPAL Tombul, şişman, gürbüz çocuk
PAMUKAKİ Parlak pamuk ipliği
PAN Kameranın yaptığı yaptığı yatay hareket(fotğ.)
PAN Kameranın yaptığı yatay hareket(fot.)
PAN Kır tanrısı
PAN Sinemacılıkta kamerayla geniş bir mekanın taranmasına verilen ad
PAN Sürülerin ve çobanların tanrısı
PANARA Po nehrinin kolu olan bir ırmak
PANAROMA Tümgörü
PANAZ Geceleri ateş yakılarak hayvanları sersemleterek yakalamak yoluyla yapılan av
PANDA Çin ayısı
PANDANTİF Bir kubbenin taşıyıcı kemerleri arasına yerleştirilen kare plandan dairesel plana geçişi sağlayan küresel üçgen
PANDANTİF İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı
PANDANTİF Kare altyapıdan kubbe eteği olan daireye geçiş öğesi
PANDİSPANYA Yumurta katılarak yapılan şekerli, yumuşak bir tür pasta
PANDİSPANYA Yumurta, şeker ve un ile yapılan, yumuşak pasta
PANDORA Yaratılan ilk kadın
PANDÜZ-PANDÜL Sarkaç, rakkas
PANE Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük
PANE Yiyecekleri önce una ve yumurtaya sonra istenirse galeta ununa bulayarak yapılan kızartma
PANİK Topluluğu kapsayan ani dehşet duygusu
PANİK Ürkü
PANİKOS Kır tanrısı keçi ayaklı Pan’ın insanların içine saldığı korku
PANİSLAMİZM Tüm Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik görüş
PANO Hafif malzemelerden yapılan ve iki yüzü kontrplaka kaplanan levha
PANOLA Orta Oyun`unda tef
PANOLA Orta Oyunda tefe verilen ad
PANORAMA Bir noktadan bütün çevrenin görünüşünü gösteren manzara resimleri
PANORAMA Geniş açılı manzara
PANTHAK Zerdüştlerde, yargılama yetkisi olan din adamı
PANTOFOBİ Her şeyden korkma
PANTOGRAF Belirli bir desenin ya da yazının farklı ölçekte röprodüksiyonu yapmayı sağlayan aygıt
PANTOLENE İtalyan Halk doğaçlama tiyatrosunun en önemli yaşlı komik tipi
PAP Polonya Resmi Haber Ajansı
PAPA Katolik Kilisesinin başkanı
PAPA Kaz yavrusu
PAPAK Uzun tüylü kalpak
PAPALİNA Özellikle Ayvalık yöresine özgü acıçaça’da denilen bir balık
PAPALİNA Sardalye yavrusu
PAPALİNA Sıcak ve ılık deniz balığı
PAPARA Orta Oyununda zurnaya verilen ad
PAPAVER Haşhaş
PAPAVERİN Afyondan elde edilen ve hekimlikte kullanılan bir alkoloit
PAPAYA Tropikal bölge ağacı ve meyvesi
PAPAZİ Bir çeşit ince ipekli kumaş
PAPAZİ Bir tür ince ipekli kumaş
PAPAZİ Bir tür ince, ipekli kumaş
PAPEL Kağıt para
PAPİK Uyuşturucu hap
PAPİROFOBİ Kağıttan korkma
PAPRİKA Acısı az bir çeşit kırmızı biber
PAPRİKA Kırmızı biber
PAPRİKA Toz kırmızı biber
PAPURA İki çift öküzle çekilen ağır saban
PAR Bozulmaya başlamış sıvı yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük, küf
PAR Golfta kazanılan sayı
PAR Golf’ta kazanılan sayı
PARABOLAİT Odağı olmayan, yalnız bir simetri ekseni bulunan ikinci dereceden yüzey
PARAÇOL Gemi çatmasında eğri parça
PARAÇOL Saçak, cumba gibi çıkmaların altına konan destek
PARAÇOL-PARAŞOL Tek at koşturularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba
PARADİ Bir edebî eserin biçimini konusundan koparıp, o konunun yerine başka ve aykırı bir konu yerleştirerek gülünç bir uyumsuzluğu ortaya çıkarmak
PARADİ Bir tiyatroda en üst balkon
PARADİ Sinama ve tiyatrolarda en üst balkon
PARADİGMA Bir gerçekliğin ortak terimlerle anlaşılmasını sağlayan, sorgulanamayan, birbirine bağımlı ve güçlük birer karşıtlık kuran öğeler bütünü
PARADOKS Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce
PARADOS Antik tiyatrolarda sahne ile oturma bölümünün arasında yer alan simetrik konumlanmış yan girişler
PARAF Kısa imza
PARAF Yalnız baş harflerle yazılan kısa imza
PARAFAZİ Bir sözcüğün yerine başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu
PARAFİLİ Cinsel uyarılmada ve doyumda, alışılmışın dışında davranışlara ve özel nesnelere zorunluluk duyma
PARAFİN Katı hidrokarbon
PARAFİN Mumun hammaddesi
PARAİOS Savaş gemisini icad eden Atinalı bir kahraman
PARAK Trafik zorunlukları dışında durma biçimi
PARAKA Çok iğneli uzun balık oltası
PARAKA-ÇAPARA-ÇAPARİ Çok iğneli balık oltası
PARAKETE Geminin saatteki hızını ölçen alet
PARALALİ Uygun kelime bulma güçlüğü şeklinde beliren konuşma bozukluğu
PARALEL Koşut, muvazi
PARALİBSE Bir şeyi atlamak istediğini söyleyerek dikkati ona çekmek, bu yolla onu vurgulamak
PARALİTİK -MEFLUŞ Felçli
PARALOJİZM Yanılım
PARAMETRE Bir matematiksel ifadede aldığı değere göre belirli durumlar kümesini saptayan değişken
PARAMETRE Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik
PARAMİN Ağacı koyu kahverengi ya da siyaha boyada kullanılan beyaz ve billursu toz
PARANKİMA Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku
PARANKİMA Özekdoku
PARANOİT Temelinde kuşkulanma ve kuşku sanrıları olan bir grup ruhsal bozukluğa verilen ortak ad
PARANTİFO Kusma gibi belirtilerle açığa çıkan bir hastalık
PARAPET Küpeşte, korkuluk
PARASEMPATİK Kalbin atışlarını yavaşlatan,sindirim sistemini ve salgıları düzenleyen sinir sisteminin adı
PARASEMPATİK Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri
PARASKAVEDEKATRİAFOBİ Ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
PARATAKS Temel cümleleri yan yana sıralamak
PARATHA Hindistan’da ekmek yapmak için kullanılan bir çeşit hamur
PARAVAN Taşınır tahta perde
PARAZİTEMİ Kanda asalak bulunması
PARAZİTOLOJİ Asalak bilimi
PARÇACI Tulûat Tiyatrosunda komiğe laf açan yaşlı oyuncu
PARÇACI Türk Halk tiyatrosunda komiğe laf açan oyun kişisi
PARDI Toprak evlerin tavanına dizilen çam yarmaları
PARE Parça, ksım
PAREDİ Galeri
PAREMİYOLOJİ Atasözlerini inceleyen bilim dalı
PAREO Tahiti’de göğsün üstünde yada belde düğümlenerek giysi olarak kullanılan kumaş parçası
PAREVE Yahudiler’in beslenme kurallarında, etli ya da sütlü her türlü yiyecekle birlikte yenilebilen yiyecekler
PARFE Kalıba dökülerek dondurulmuş kremayla yapılmış pasta
PARFİROFOBİ Mor renkten korkma
PARİMA Filikaların baş ve kıç taraflarında bağlama amacı ile kullanılan yeterli uzunluktaki ince halat
PARKAE Talih tanrıçalarına verdikleri ad
PARMAK Araba tekerinin parmaklığını oluşturan düz ağaçlar
PARMESAN Kaymağı alınmış şnek sütünden yapılmış, sert, sarı renkte ve hafif mayhoş bir tür İtalyan peyniri
PARMİCAN, romano Bir çeşit İtalyan peyniri
PARODİ Ciddi bir eseri veya olayı alaya alarak güldürme amacı güden komedi türü
PAROTİTİS Kabakulak
PARPA Kalkan balığının yavrusu
PARSA Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para
PARSA Tulûat oyunundan sonra toplanan para
PARSEL Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası
PARŞÖMEN-TİRŞE Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri
PARTAJ Briçte, Belli bir rengin, rakiplerin elindeki eşit dağılımı
PARTAL Yalan, palavra
PARTER Tiyatro, sinema gibi yerlerde, sahnenin bulunduğu ilk kata ve burada bulunan koltuklara verilen ad
PARTİKÜL Atom parçacığı
PARTİTA Tanınmış kompozitörlerimizden Cengiz Tanç’ın viyolensel için bestelediği bir yapıt
PARTTAYM Yarım gün
PARYA Ayak takımı
PARYA Herkes tarafından hor görülen ve aşağılanan kimse
PARYA Hindistan da kast dışı olanlara verilen ad
PARYEBUAR Kurutma kağıdı
PASA Hamurun fırına verilmeden önce dinlendirildiği, üzerinde bekletildiği tahta
PASAL Hayvan bağlamak için yere çakılan kazık
PASAPAROLA Ağızdan ağıza söylenen parola
PASAVAN Sınır geçme izni
PASAVAN Türkiye Cumhuriyeti ile sınırları olan bir ülkede yaşayan Türk vadandaşlarının, serbestçe gidip gelmeleri için verilmiş belge
PASDAR-ASES-ASES Gece bekçisi
PASİPHAE Jubiter gezegeninin uydularından biri
PASKA Doğu Karadeniz’de köhne yapı, serander
PASKAL İnsanı güldürüp eğlendiren kimse
PASKİNE Fransa’da ortaya çıkmış bir kağıt oyunu
PASO Perde arasında oynanan dramatik İspanyol halk oyunu
PASÖR Kimi top oyunlarında pasları gerçekleştiren oyuncu
PASPAL Çok kepekli un
PASPARTU Ortası boş olarak,çerçeve şeklinde kesilmiş mukavva yada kartonlar
PASTAL Tütün yaprağı dizisi
PASTAV Çuha kumaşının sarıldığı top
PASTAV Çuha topu
PASTEL Kalsiyum karbonat hamurundan yapılan bir tür renkli kalem
PASTEL Renkli boya kalemi
PASTİL Ağızda eritilmek için yapılmış şekerli ilaç tableti
PASTİŞ Bir sanat yapıtının taklidi
PASTİŞ Seçkin bir sanat yapıtının taklidi
PASTORAL Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir
PASTORAL Kır hayatını ve törelerini anlatan
PASTRA-PİKET Bir tür iskambil oyunu, pişti
PAŞAÇADIRI Bir çiçek
PAŞMİNA Tibet ve Keşmir’de hircus türü keçinin tüyleriyle dokunan ve özellikle şal yapımında kullanılan dokuma
PAT Deri üzerine uygulamaya özgü hamur kıvamında ilaç
PAT Kasım patına benzer bir çiçek
PAT Kuyumculukta Kasımpatı çiceğine benzetilerek yapılmış elmas iğnesi
PAT Ressam tarafından kullanılan boya hacmi
PAT Ressamlardan tarafından kullanılan boya hacmi
PAT Yassı, basık
PATA Oyunda berabere kalma
PATAFOBİ Hasta olmaktan korkma
PATALOJİ Hastalık bilimi
PATALYA Her iki küreği bir kişi tarafından çekilen ve birden üç çifteye kadar küreği bulunan savaş gemisi filikası
PATARA Anadolu’da Lykia bölgesinin en önemli liman kentlerinden biri
Patara Antalya’da antik kent
PATARA Antalya’nın Teke yarımadasında eski bir yerleşim
PATE Bir tür et yemeği
PATELLA Diz kapağı kemiği
PATET Zerdüştlerde tövbe duası
PATETİK Dokunaklı, etkili
PATİ Kedinin ön ayağı
PATİLE Ganj nehrinde yük taşımakiçin kullanılan, altı düz tekne
PATİLE Ghanj Nehrinde, yük taşımak için kullanılan altı düz tekne
PATİNİ Harman yabası
PATİS Patiska
PATİSKA Çoğu kez pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
PATLAK-ÇAK Yırtık, yarık
PATOJEN Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde
PATOJEN Hastalık oluşturan
PATOLOJİ Hastalıklar bilimi
PATRİK Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san
PATRİSA Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma
PATRİSA Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine kıça doğru eğk olan gerili halat
PATRİYOT Vatansever
PATRONA Tümamirale yakın bir deniz subaylığı aşaması
PATRONAJ Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun yaşantısına yedine uyabilmesi için yapılan çalışma
PATYO Bir evde taş döşeli avlu
PAUL ADAM 1862-1920, sosyolojik ve tarihsel romanlarıyla tanınan, Miranda’da çay, Temmuz güneşi gibi eserleri bulunan Fransız yazar
PAUL SAMUEL 1970 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi, ABD’li ekonomist
PAVURYA Bir cins iri yengeç
PAWEL KUCZYNSKİ 2006, 23.Aydın Doğan Uluslararası karikatür yarışmasında birincilik ödülünü alan Polonyalı sanatçı
pay Eşit bölüm
pay, üleş Hisse
PAYA Buda figürleri
PAYAM Badem
PAYANDA Destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası
PAYET Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul
PAYİDAR Kalımlı
paylama*,itap* Azarlama
PAYPLAYN Boruyolu
PAYREKS Sıcaklığa ve kimyasal etkilere dayanıklı bir tür cam
PAZEN Bir tür pamuklu kumaş
PAZEN Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez
PAZIBENT Belli bir amaçla kola geçirilen enli kuşak, kolçak
PAZI-SİRKEPAZI Yabani ıspanak
PAZVAL Kunduracıların çalışırken kundurayı dizleri üzerinde tutmak için kullandıkları kayış
PAZVANT Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad
PB Kurşun
PB Kurşun
PD Paladyum
PD Palladyum
PE Peru
PEARY 1909’da Kuzey kutbunu keşfeden Amerikalı kaşif
PECİZ Karagöz ve Orta oyununda ”Ev”e verilen ad
PEÇE Keçi kılından dokunan kumaş
PEÇE-NİKAP-YAŞMAK-BÜRGÜ Yüz örtüsü
PEÇUTA En büyük palamut türü
PEÇVÖRK Yamalıbohça, kırkpare
PEDAL Ayaklık
PEDAL Büyük orglarda ayak tuşu
PEDİ Tarım işlerinde kullanılan hayvanlara bakan kimse, yanaşma
PEDİATR Çocuk hastalıkları uzmanı
PEDİATRİ Çocuk hastalıkları ile ilgili bilim dalı
PEDİGRİ At, köpek gibi evcil bir hayvanın soy kütüğü
PEDİKÜR Ayak bakımı
PEDOFOBİ Çocuklardan korkma
PEDOLOG Çocukbilimci
PEDOLOJİ Toprağı inceleyen bilim dalı
PEGASOS Efsanevi kanatlı at
PEGASOS Medusa’nın kanından doğma kanatlı at
PEİTHO İkne etme, kandırma tanrıçası
PEJMÜRDE Dağınık, perişan
PEKARİ Derisi makbul küçük bir ayı cinsi
PEKARİ Tropikal Afrika’da yaşayan ve göbekli domuz da denilen hayvan
PEKARİ Yaban domuzu
PEKENT Kolayca geçit vermeyen aşılması güç, doğal engel
PEKENT Geçit vermeyen doğal engel
PEKİTMEK Güç vermek, güçlendirmek
PELADOFOBİ Kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
PELASGOS Yerin oğlu
PELEM Atların ağzına takılan kantarma türlerinden biri
PELEME Altı düz kayık
PELEME Gondola benzeyen bir kayık
PELEME Irmaklarda işleyen, altı düz kayık
PELEME-TOMBAZ Irmaklarda işleyen bir çeşit altı düz tekne
PELESENK Kokulu reçine
PELESENK Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçne
PELEUS Akhilleus’un babası
PELİKE Çift kulplu, geniş karınlı amfora gibi bezeli fakat daha küçük antik bir Yunan kabı
PELİN Acı ve ıtırlı madde içeren otsu bir bitki
PELİN Bileşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan bir bitki
PELİN Pelinotu
PELİT Krep
PELİT Meşe palamudu
PELOTA 1952’den bu yana, dört yılda bir Dünya Şampiyonası düzenlenen, Bask bölgesine özgü bir spor dalı
PELSENK-PERSENK Konuşurken gereksiz yere tekrarlanan söz
PELT Antik Yunan’da söğüt dalından yapılmış, üstü deri kaplı ve hafif bir tür kalkan
PELT Antik Yunan’da, söğüt dalından yapılmış, üstü deri kaplı hafif bir tür kalkan
PELTE Nişasta,şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
PELTEK Bazı harfleri kusurlu söyleyen
PELTEKNAME Kekeleme şiiri
PELTEKNAME Kelimelerin ilk hecelerini veya tamamını kekeleyerek söyleme sanatı
PELÜR Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
PELÜŞ Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer, bir kumaş türü
PELVAZE Uşak iline özgü, nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlı
PELVER-EYŞİ Salça
PELVİMETRE Leğenölçer
PELVİMETRİ Leğenölçüm
PELVİS Leğen kemiği
PEN Uluslararası Yazarlar Birliği
PENA-aaaENE Mızrap, çalgıç
PENAT Ev tanrıları
PENAT Romalılar’ın ev tanrılarına verdikleri ad
PENCAP Hindistan’ın başlıca buğday bölgesi
PENCHAYAT Zerdüştiler’in yerel birliği
PENCİK Asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beştebir oranında ayrılan acemioğlan adayları
PENCİK Eskiden asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adaylarına verilen ad
PENÇE Ayakkabının tabanındaki kösele
PENDNAME Öğüt kitabı
PENEİOS Thesselia da akan bir nehrin tanrısı
PENEK Ahır ve kümeslerde gübre atmaya yarayan küçük pencere
PENELOPE Odysseus’un eşi
PENELOPE Sadakat timsali
PENES Sarı tenekeden pul
PENETRASYON Mürekkebin sıvı fazının baskı yüzeyi tarafından emilmesi yoluşla oluşan kuruma şekli
PENGO İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar kullanılmış bir Macar parası
PENGUEN Güney kutbunda yaşayan bir kuş
PENİA Fakirlik tanrıçası
PENİA Yoksulluk tanrıçası
PENİZ Orta Oyununda söz
PENSE Kıskaç
PENSE Bir demirci aleti
PENTAN Doymuş hidrokarbon
pentatlon Atletizm (5 ayrı dalda )
PENTHOS Keder ve ızdırap tanrısı
PENYAFOBİ Fakirlikten korkma
PEON Orta ve Güney Amerika tarım işçilerine verilen ad
PEON Yunan tanrılarını tedavi eden ünlü mısırlı hekim
PEOTA Adriya denizinde kullanılan çok hafif büyük gondol
PEPİNO Kavun ve ahududu karışımı bir tada sahip olan, C vitaminince zengin tropikal meyveye verilen ad
PEPSİN Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim
PEPTON Vücutça özümlenebilecek duruma gelmiş albüminli besin
PER Kimi iskambil oyunlarında aynı cins iki karta verilen ad
PER Kuş kanadının büyük tüyleri
PER Poker oyununda kağıt bileşinlerinden biri
PER Poker, konken gibi kimi oyunlarda aynı cins iki kağıda verilen ad
PERA Beyoğlu’nun eski adı
PERA İstanbul’daki Beyoğlu semtinin eski adı
PERÇEM İçerisine dövülmüş ceviz konulup yağda kızartılan yufkaya şerbet dökülerek yapılan tatlı
PERDAH Cila
PERDAN Briçte, Kayıp kağıt
PEREK Yalancı altın
PEREME Gondol’a benzer kayık
PERENDE Havada çark gibi dönerek atılan takla
PERESE Çekül ipi
PERESE Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
PERFORAJ Kolay kopması istenilen bölümlerin belirli aralıklarla kesilmesi işlemi
PERFORAJ Baskı makineleri ile kağıdın kopması için yapılan noktaları veya çizgileri delme işlemi veya metal çizgi
PERFORAJ Delme
PERGAMON Bergama’nın eski adı
PERGAR Çember, koruyucu
PERGEL Yay çizer
PERGOLA Dikmeler ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşillik sardırılan gölgelik
PERİBTEROS Bir sıra sütunla çevrili tapınak
PERİCİK Kilit dili
PERİDE Solmuş
PERİDERM Ağacın kabuk kısmı
PERİDO Zebercet taşı
PERİDOT-OVALİT İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker
PERİKTYON Aristo’nun karısı ve meşhur filozof Eflatun’un annesi
PERİOST Kemik zarı
PERİSELEN Ayberi
PERİSTASİS Bir tapınağı çevreleyen sütun sırası
PERİTON Karın zarı
PERİTONİT Karın zarı iltihabı
PERKENT Aşılması güç, doğal engel
PERKİ Tatlı su levreği
PERLON Sentetik bir kumaş
PERMEÇE Denizcilikte yedek halat
PERMEÇE Yedek olarak kullanılan ince halat
PERMİ Devlet Demir Yollarında paso
PERMİ Özellikle dış ticarete ilişkin olarak devletçe verilen izin
PERMİYEN Birinci çağın altıncı ve sonuncu dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları
PEROKSİT Bileşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan oksitlerin genel adı
PERON Tren istasyonlarında tren yolu boyunca uzanan,inilip binilen yüksekçe döşeme
PERONOSPORA Patates, pancar, asma ve daha başka bitkilerde milduyuya yol açan mikroskobik mantar
PEROS Tıp dilinde bir ilacın ağızdan alınacağını belirten terim
PERPE Kalitesiz
PERPİL Dağlarda yetişen yaban üzümü
PERPİL Kuşüzümü
PERSENK Konuşurken gereksiz yinelenen söz
PERSEPTİONİZM Algıcılık
PERSONALİSMO Latin Amerika’da siyasal önderleri yüceltip putlaştırma geleneğine verilen ad
PERSONANONGRATA İstenmeyen diplomatik kişiler için kullanılan terim
PERSPEKTİF Cisimleri, bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme tekniği
PERTEV Işık, parlaklık
PERUKAR Berber
PERVA-İBA Çekinme, sakınma, korku
PERVAN-PERVANE Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
PERVAZ Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık
PERVAZE Gece eğlentileri için yakılan ışık
PERVİN Ülker yıldızı
PESADEST Veresiye alışveriş etme
PESEK Diş kiri, diş pası
PESİMİST-BEDBİN Kötümser, karamsar
PESİMİZM Karamsarlık
PESKÜDAN Yoğurt ve unla yapılan kışlık yiyecek
PESPAYE-DENİ Alçak, soysuz, aşağılık
PESTEREK Kağıtların yüzünü düzeltmekte kullanılan araç
PESÜS İçerisinde yağ yakılan toprak kandil
PESÜS İçinde yağ yakılan toprak kandil
PEŞ Bir çeşit soba
PEŞ Giysilerin bol olması için yanlarına eklenen parça
PEŞ Kimi giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası
PEŞ-AKAB-ZAHR-MABAT Arka
PEŞKİR Pamuk ipliğinden dokunmuş havlu
PEŞMELBA Ahududu soslu şeftalili, krem şantili dondurma
PEŞMELBA Şeftali ve dondurmayla hazılanan soğuk tatlı
PEŞOTAN Zerdüşt dininin ilk kahramanlarından biri
PEŞREV Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler
PEŞTAHTA İş masası gibi kullanılan çekmece
PEŞTAHTA Sarrafların üzerinde para saydıkları tahta
PEŞTUCA Afganistan’da konuşulan resmi dil
PETAKA Kolombiya’da panama denilen şapkaların yapımında kullanlın palmata ağacı yaprağıyla örülen sepet
PETASOS Antik Yunan’da yolcuların güneşten korunmak için giydikleri bir çeşit başlık
PETEK Arı kovanı
petek Tahıl ambarı
PETE-UŞLAK Mendil
PETUNYA Katmerli ve yalınkat olarak çok çeşitli olan, güneşli yerleri seven, beyaz, mor, mavimtırak çiçekli bir ev bitkisi
PETUNYA Patlıcangillerden, çeşitli renkte çiçekler açan, kokulu bir süs bitkisi
pey Güvence parası
PEY Kapora
PEY Öndelik
PEYİKE Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, satımlık
PEYK Postacılık, kuryelik ve muhafızlık yapan, törenlerde yer alan asker sınıfı
PEYKAN Ok ve kargı gibi şeylerin ucuna takılan sivri demir
PEYKE Bazı yerlerde, özellikle eski kahvelerde bulunan sedir
PEYKE Tahta sedir
PEZİRE Karşılama
PGA Profesyonel Golfçüler Birliği
PH,PI Filipinler
PHALERAE Antik Roma’da askerlerin boyunlarına astıkları altın, gümüş ya da tunçtan yapılmış, bezemeli plaka
PHAROS Antik Yunan’da kibar erkeklerin, sokakta kullandıkları ketenden yapılmış ağır pelerin
PHOENİX ARİZONA
PHOİNİKS Habeş diyarında yaşadığı sanılan efsanevi bir kuş
PHOKİS Orestes’in amcası
PHRYNE Efsanevi bir güzelliğe sahip olan bir Yunan fahişesi
PINA Tavuk, horoz gibi hayvanlarının kaçmaması için ayağına bağlanan sicim, bez
PIRATİKA Kıyı sağlık idaresince gemilere verilen giriş çıkış izni
PIRAZVANA Bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kabzanın içinde kalan bölümü
PIRAZVANA Kılıç, bıçak gibi saplı şeylerin sap içinde kalan bölümü
PIRILDAK Işık açıp kapamak yoluyla işaretler vererek anlaşmayı sağlayan aygıt
PIRLANGIÇ Ses çıkararak dönen topaç
PIRNAL Bir tür yeşil meşe çalısı
PIRPIR Bitirim
PIRPIRI Bir tür Bizans altını
PIRPIRI-PİRPİRİ Yeniçeri salma erlerinin giydikleri kırmızı çuhadan yapılmış cüppe
PIRTIK Lastik tekerleklerdeki iz
PITRAK Dulavratotu
PITRAK Hayvanların kıllarına ve insanların giysilerine takılan bir bitki tohumu
Pİ Atasözlerine dayanan didaktik Çin-Japon şiiri
Pİ Çemberin çevresinin çapına oranını gösteren sayı
PİAN Frengiye benzer bir hastalık
PİANİNO Küçük piyano
PİÇ Ağacın kökünden biten sürgün
PİÇİN Küçük maymun
PİÇUTA Büyük palamut
PİÇUTA-ALTIPARMAK-TORİK Palamut balığının iri bir türü
PİERRE SOUTH DAKOTA
PİETA Hıristiyan sanatında ölü İsa’nın vücudunu kollarında tutan Meryem betimlemesi
PİETAS Acıma duygusunun sembolü
PİGMENT Canlı bir organizmanın oluşturduğu ona özel bir renk veren kimyasal madde
PİGMENT Hücrelere özgü renk veren madde
PİGTOGRAM İşaret,gösterge,simge
PİK Dökme demir
PİK Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köşe yelken
PİK Kalın demir boru
PİKA Bazı dizgi makinalarında kullanılan harf ölçü birimi
PİKA Bazı ülkelerde kullanılan bir tipografi ölçüsü
PİKA Kimi dizgi makinelerinde kullanılan ölçü birimi
PİKADOR At üstündeki boğa güreşçisi
PİKADOR Boğa güreşlerinde, boğayı kızdırmak için mızrakla saldıran atlı
PİKAJ Bilgisayarda dizilmiş yazıları milimetrik kartona uygun biçimde yerleştirilmesi
pikap Küçük kamyon
PİKE Kabartmalı pamuklu kumaş
PİKET İki, üç veya dört kişi arasında oynanan bir tür iskambil oyunu
PİKNİK Kır yemeği
PİKO Makinede yapılan işleme,dikiş
PİKOLA Küçük taneli fındık türü
PİKOLO Küçük flüt
PİL Çadır ip lerini germeye yarayan küçük kazık
PİL Kilden yapılmış ağzı geniş küçük kil
PİLAKİ Bir tür meze
PİLE İpek kozası
PİLE İpek kozası, ipek
PİLİTA Fırınlı soba
PİLOS Antik Yunan’da , esnaf, balıkçı ve gemicilerin kullandıkları, keçeden yapılmış kenarsız uzun külah
PİLTE Fitil
PİLUMUNUS Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası
PİLUMUNUS Yenidoğan çocukları koruyan tanrıça
PİLYAJ Dosya, broşür, dergi vs. gibi basılmış materyallerin kırım yerleri
PİLYAJ Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan ezme işlemi
PİM metal saplama
PİMPİNEL Bir anason türü
PİN Bowling oyununda devrilmeye çalışılan, üzeri plastik kaplı tahta kuka
PİN Tavuk kümesi
pin Tavuk kümesi
PİNA Tropik denizlerde diplerde yaşayan, iri yapılı çift çitçenetli yumuşakçaların ortak adı
PİNAKİ Tek deste kağıtla oynanan bir iskambil oyunu
PİNDİK Kümes
PİNE Golan dokumak için kurulan aaagâh
PİNEL Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
PİNEL Yeloku
PİNES Azman bir midye çeşidi
PİNES Yumuşakçalardan, midye biçiminde, ondan daha büyük kavkılı bir deniz hayvanı
PİNHAN-HAB Gizli, saklı, gizlenmiş
PİNOKL Bezikten türetilmiş bir iskambil oyunu
PİNOKOTEK Almanya ve İtalya’da resim müzelerine çoğu zaman verilen ad
PİNTA Deride, pullu, kabartılı lezyonlarla görülen, anormal renkli lekelere neden olan kronik deri hastalığı
PİNUS Çamağacı
PİPA Çin müziğine özgü dört veya beş telli lavta
PİPERİN Karabiber meyvelerinde bulunan, tadı keskin ve acımsı organik bileşik
PİPET Akıtaç
PİPET Sıvılardan örnek almaya yarayan cihaz
PİPİ Hindi yavrusu, palaz
PİR Cevizin yeşil kabuğu
pir Yaşlı, koca
PİRAGUA İri ağaç gövdelerinin içinin oyularak yapılması esasına dayalı, karmaşık yapılı, gelişkin tekne
PİRAMİTSİ Doğrultmanı bir çokgen olan konik yüzey
PİRANYA Tropikal Amerika tatlı sularında yaşayan yırtıcılığıyla ünlü balık
PİRAT İki kişilik, sportif amaçlı bir tür küçük yelkenli
PİRİ Küçük çivi
PİRİFANİ İhtiyar kimse
PİRİNA Sıkılıp yağı alınan zeytinin, gübre ve hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
PİRİNA Zeytinin sıkılıp yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesi
PİRİNÇ Bakıra çinko karıştırılarak elde edilen bir alaşım
PİRİT Pırıltılı kristallerden oluşan, doğal demir sülfürü
PİROFOBİ Ateşten korkma
PİROGSEN Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen ad
PİROMANİ Kimi akıl hastalarında yangın çıkarmaya duyulan aşırı istek
PİROMANİ Yangın çıkarma saplantısı olan
PİROMETRE Fırınlardaki yüksek sıcaklığı ölçer alet
PİRUHİ Bir çeşit hamur yemeği
PİRYOL Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
PİSİ Yassı bir balık
PİSİ BALIĞI Kemikli balıklardan, uzunluğu 40 cm kadar olan, sırtı pürtüklü, esmer renkli, yassı bir tür balık
PİSİK Kedi
PİSİN Yüzme havuzu
PİSİRGEÇ Saç üzerinde pişirilen ekmeği çevirmeye yarayan tahta araç, evirgeç
PİSKOPOS Katolik din adamı
pissu Atık su
PİSTİL Çiçeklerdeki dişi organ
PİSTOLE Mürekkebi basınçlı havayla kalıbın içine püskürten tabanca görünümlü bir baskı aracı
PİSTON İtenek
PİŞEKAR Orta Oyununda Kavuklu ile konuşarak oyunu açan oyuncu
PİŞİ Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen bir tür yiyecek
PİŞİGAH Ön
PİŞİRGEÇ Ekmeği fırına sürmede kullanılan tahta araç
PİŞTOV Bir tabanca türü
PİTA Avcıların saklandıkları yer
PİTANE Nehir tanrısı Euratos’un kızı
PİTHO Kandırma ve inandırma tanrıçası
PİTON Bir yılan türü
PİTON Boagillerden, Afrika ve Asya’da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan
PİTON Zehirsiz, çok güçlü büyük bir yılan
PİTORESK İnsan aklında resim gibi bir hayal uyandırabilen söz ya da yazı
PİVOT Basketbolde hücum oyuncusu
PİYALE İçki bardağı
PİYALE Şarap bardağı, içki kadehi
PİYAN Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çomasına ıspavlo veya gırcıla ile yapılan bir çeşit düğüm şekli
PİYAN Ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı
PİYAN Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı
PİYAN Meyankökü
PİYASA Alış-veriş fiyatı, geçerli fiyat
PİYATA Yassı
PİYATA Yassı ve büyük yemek tabağı
PİYAV Orta Oyununda düşünce, fikir
PİYAZ Zeytinyağı, soğan ve maydanozla yapılan bir tür fasulye salatası
PİYE-PİYADE Satranç oyununda ön sıraya dizilen taşlardan her biri
piyore Diş eti iltihabı
PİYORE Diş etlerinin iltihaplanması
PİYORE Dişetlerinin yangılanması
PK,PAK Pakistan
PKANTOTOS Uyku’nun oğlu
PL Polonya
PLAÇKA Çapul, vurgun
PLAÇKA Yağma, talan
PLAİD İskoçyalı dağcıların giydiği palto
PLAKAJ Duvar yüzlerine yapılan, levha halinde taş kaplama
PLAKİ Bol sarımsak, soğan, domates ve zeytinyağı ile pişirilen yemek türü
PLAKOFOBİ Mezar taşlarından korkma
PLANÇETE Harita çıkarmaya yarayan bir aygıt
PLANERİT-PEGANİT-KAPNİSİT Hidratlı doğal alüminyum fosfat
PLANET Gezegen
PLANGA Uzun ve yassı marangoz rendesi
PLANKTON Denizlerde yaşayan mikroskopik canlılar
PLANÖR Hava akımlarından yararlanarak uçan, motorsuz hava taşıtı
PLANTASYON Sanayide kullanılan kimi bitkilerin (kahve, kakao, kauçuk gibi) geniş ölçüde yetiştirildiği işletme
PLANYA Ağaç rendelemekte kullanılan, uzun marangoz rendesi
PLANYA Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende, düzleme rendesi
PLASEBO Bir ilacın yerine, o ilaçla aynı koşullarda ve aynı biçimde verilen etkisiz ve zararsız madde
PLASTER Yara üzerine yapıştırılan genellikle ilaçlı özel bant
PLASTİD Bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı
PLASTRON Kılıçoyunu oynarken kullanılan meşin göğüslük
PLATEA Antik kentlerde geniş cadde
PLATERİNA Kefal türü bir balık
PLATERİNA-ATERİNA Gümüşbalığı
PLATİKA Kemikli balıklardan, 15-25 santimetre uzunluğunda, sırtı zeytuni bir tatlı su balığı
PLATİKA Kemikli balıklardan, sırtı zeytuni bir tatlı su balığı
PLATİN Akaltın
PLATİNA Kemikli balıklardan, 15-25 cm uzunluğunda, sırtı zeytuni bir tatlı su balığı
PLATO Akarsular tarafından derin yarılmış yüksek düzlüklere verilen ad
PLATO Yayla
PLATY Renkli bir tür akvaryum balığı
PLAZA Çok katlı iş hanı
PLEBİSİT Bir kimse veya bir sorun için halkın olumlu veya olumsuz kanaatinin belirlenmesi amacıyla yapılan oylama
PLEBİSİT Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
PLEİADE Yedi üyeli Fransız Rönesans akımını en önemli şair ekolü
PLEİN Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri
PLEİSTOSEN Jeolojide buzul dönemi
PLEVRA Akciğerleri saran iki katlı zar
PLEVRA Göğüs kafesinin iç yüzünü kaplayan ve akciğerleri saran zar
PLEVRA Göğüs zarı
PLİE Balede, dizleri bükme hareketi
PLİ-PİLE Kumaş, kağıt vb. bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
PLİS Arnavutluk’ta erkeklerin başlarına giydikleri beyaz takke
PLİYAJ Cilt işlerinde, katlanmayı kolaylaştırmak için, karton veya mukavva üstünde oluk açmak
PLİYOSEN Üçüncü çağın en son dönemi
PLONJON Dalış
PLOT Roman, hikaye, tiyatro gibi eserlerde, baştan sona devam eden hareketlerin yapısı
PLOTTER Bilgisayardan aldığı verilere göre plan, proje gibi taslak çizimlerin çizdirildiği özel yazıcı birimi
PLOUTOS Zenginlik servet tanrısı
PLUNGER Makine numaratörünün rakamlarını döndüren yazı kısmı
PLÜRALİST Çoğulcu
PLÜVİYOMETRE Yağışölçer
PM Promethiyum
PM Prometyum
PNOMOTORAKS Akciğer zarı balonunun sönmesi hali
PNÖMANİ-BATAR Zatürree
PNÖMONİ Akciğer zarı iltihabı
Po İtalya’da bir ova ve akarsu
PO İtalya’da bir ova
PO Polonyum
PO Polonyum
PODYUM Atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer
POEM Belli bir konuda yazılan çok uzun şiir
POEM Belli bir konuda yazılan uzun şiir
POENA Ceza tanrıçası
POETİKA Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü
POGONOFOBİ Sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
POİNE Ceza ve intikam tanrıçası
POİNE-POENE İntikam ve ceza tanrıçası
POL Hayvanları bağlamak için toprağa çakılan ağaç ya da demir kazık
POLAR Bir çeşit polyester kumaş türü
POLARİSKOP Bir ışığın doğal ya da polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan aygıt
POLARİTE Bir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitelik
POLARİZASYON Kutuplanma
POLARM AB Silahlanma Politika Grubu
POLARMA Kimyasal tepkimeler dolayısıyla bir pildeki gerilimin düşmesi
POLAROİT Çekim ve baskı işlemlerini çok çabuk ve otomatik olarak yapan fotoğraf makinesi
POLBOTES Tanrılarla savaşan devlerden biri
POLEN-TAL Çiçek tozu
POLİANDRİ Çokkocalılık
POLİAS Athena’nın lakabı
POLİASİT Bileşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde
POLİETİLEN Ambalaj ve baskı sektöründe kullanılan ucuz ve transparan film
POLİFONİ Çokseslilik
POLİGAM Çokeşli
POLİGAMİ Çokeşlilik
POLİGENTİZM Çok oluşçuluk
POLİGRAS Halı saha
POLİJİNİ Çokkarılılık
POLİKRAMİ-KROMATİZM Çok renklilik
POLİP Selenterelerden, toplu yada tek başına yaşayabilen basit yapılı hayvan
POLİSAJ Dokunmuş kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu kumaşları bir bıçaktan geçirme işlemi
POLİSAJ Makine sanayiinde parlatmak
POLİSAJ Parlaklık verme
POLİTİKOFOBİ Politikacılardan korkma
POLİÜRETAN Yoğunluğu çok düşük cam, vernik, kauçuk veya köpük görünüşünde lastiğe benzeyen madde
POLKA Bohemyadan doğma çabuk tempolu bir tür ulusal dans
POLKASTE İkarios’un karısı
POLO At üstünde oynanan oyun
POLONEZ Hafif ve yavaş tempolu bir çeşit halk dansı
POMAK Rumeli’de Bulgarca konuşan bir Türk ve Müslüman topluluğu
POMAT Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
POMONA Meyve tanrıçası
POMPADUR Fransa’da XV. Louis devrinde ortaya çıkan mobilya ve bezeme tarzı
POMPEİ Vezüv yanardağının patlaması sonucu lavlar altında kalmış antik kenet
PONPON Pudra sürmek için kullanılan yumuşak, tüylü tuvalet gereci
PONPON Yuvarlak püskül
PONTİUS PİLATUS Hz. İsa’yı yargılayan mahkemeye başkanlık etmiş ve çarmıha gerilmesi emrini vermiş Yahudi valisi
PONTON Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba
PONTUR-POTUR Pantolon
POOL Belirli bir işi gerçekleştirmek amacıyla belirli bir süre için oluşturdukları topluluk
POOM Taekwondo’da alt seviye ve on beş yaş altı sporcularının derecelendirme biçimi
POOPO Bolivya’da bir tuz gölü
POPLİN Pamuk, keten ya da ipekten sık dokunmuş ince bir tür kumaş
POPÜLARİTE Halk tarafından sevilme, tutulma
PORBUT Kıldan don, şalvar
PORFİR Feldispat gibi büyük minerallerden ya da çok ince tanelerden oluşan kayaç
PORİK Ağaçtan yapılmış büyük fıçı
POROS Bereket tanrısı
PORSEH Zerdüştler’de anma töreni
PORSUK İğne yaprakları yaz kış yeşil olan bir orman ve süs bitkisi
PORTAL Taç kapı
PORTE Bir iş için gereken para tutarı
PORTE Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı beş koşut çizgi
PORTFOLYO Görsel sunumu içeren özel dosya
PORTFÖY-ÇARIK Para cüzdanı
PORTİK Üstü örtülü, önü sütunlu, açık galeri
PORTO Portekiz’de yapılan ünlü bir şarap
PORTOLAN Ayrıntılı deniz haritası
PORTÖR Taşıyıcı
PORTUÇ Alet edavat veya boya gibi şeylerin saklanması için kullanılan dolap
PORTUÇ Alet edevat veya boya gibi sair şeylerin saklanması için kullanılan dolap veya kamara gibi yerler
PORTUÇ Gemilerde ambar
POSEYP Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı Derneği
POST Tarikatlarda şeyhlik makamı
POSTA Üzerine kaplama tahtalarının tespit edildiği ağaç veya maden eğriler
POSTAL Konçlu ve kaba potin
POSTİŞ Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
POSTNİŞİN Bir tekkenin şeyhi olan kimse
POŞE Yumurtayı kabuksuz olarak kaynar suyun içerisinde pişirmek
POT Dikişte hata
POT Gaf
POT Irmakları geçmek için kullanılan sal
POT Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
POT Pokerde ortaya konulması zorunlu para
POTAMOFOBİ Irmaklardan ya da su akıntılarından korkma
POTAŞE Ağacın reçinesini çıkarmada, boyanmış eski mobilyaları temizlemede kullanılan beyaz toz
POTEMKİN 1905’te Çarlık Rusya’sına karşı ayaklanan ünlü zırhlı
POTERA Haydutları izleyen ücretli asker kıtası
POTİN-FOTİN Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı ayakkabı
POTKAL Kaza ya da başka bir olayı karadakilere bildirmek için gemilerden denize salınan içinde mektup olan şişe
POTKAL Kaza yada başka bir olayı karadakilere bildirmek için gemilerden denize salınan, içinde mektup olan şişe
POTLAÇ Kızılderililerin birbirlerine armağanlar verdikleri dinsel bayram
POTOFOBİ Alkollü içeceklerden korkma
POTPURİ Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası
POTPURİ Şarkı demeti
POTUK Kesilmiş ağaç gövdesi
POTUR Arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir tür pantolon
POTUR Kıldan dokunan pantalon
POTUR-TOPUR Kestanenin dikenli olan dış kabuğu
POURUŞASP Zerdüşt’ün babasının adı
POY Çemen otu
POYRA Tekerleğin ortasında, prmakların takıldığı, çevresi delik kurs
POZA Baskı sırasında kağıdın makinada düzgün bir şekilde baskı kazanına iletilmesini sağlayan, ileri geri hareket ettirilebilen parça
POZOMETRE Işık ölçer
PÖÇ Hayvanda kalçanın arkasındaki et
PÖÇ-UCA Kuyruk sokumu kemiği
PÖHRENK Yeraltındaki suyolu
PÖSTEKİ Koyun ve keçi postu
PÖSTEKİ Koyun veya keçi postu
PÖTİBÖR Genellikle tereyağlı küçük bisküvi
PÖTİFUR Kuru hamurdan hazırlanan ve arasına krema doldurulan küçük pasta
PÖTİKARE Küçük kareli kumaş
PR Praseodimyum
PR Praseodmiyum
PRA Gana’da bir karasu
PRA Körleşmeye kadar gidebilen, köpeklerde görülen kalıtsal bir hastalık
PRAÇERA Kavançalı seren yelkeni
PRADO Madrid’de bulunan, dünyanın en ünlü müzelerinden biri
PRAFA İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir tür oyun
PRAGA Sinek sürüsü
PRAGMATİST Yararcı
PRAGMATİZM Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti
PRAKSİS Marksist terminolojide, dünyayı dönüştürmeyi amaçlayan etkinliklerin tümü
PRALİN Bademli kek
PRAO Boyutları farklı iki gövdeden oluşan tekne tipi
pratik Kullanışlı
PRATİK Tatbiki, ameli
PRATİKA Gemide bulunanlarda salgın hastalık bulunmadığını gösteren resmi belge
PRAV İki denge çubuklu Malezya teknesi
PREHİSTORYA Tarihöncesi
PRELÜD Giriş müziği
PRELÜD Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik parçası
PREMATURE Vaktinden önce, erken doğmuş bebek
PRERİ Kuzey Amerika bozkırları
PRESEYON Devinme olayı
PRES-SIKMAÇ Cendere
PRESTO Çabuk, çok çabuk bir tempo ile
PRİAPOS Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı
PRİENNE Aydın’ın Söke ilçesinin Güllübahçe köyünde eski bir yerleşim
PRİENNE Aydın’ın Söke ilçesinin Güllübahçe Köyündeki eski bir yerleşim
PRİM Sigorta aidatı
PRİMADONNA Operalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu
PRİMAT Maymunlar dahil memeliler takımı
PRİMİTİF İikel
PRİMİTİFİPTİDAİ İlkel
PRİNTER Bilgi yazar
PROFİL Yandan görünüş
PROLETARYA Çalışanların oluşturduğu sosyal topluluk
PROLOG Bir eserde asıl olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş bir takım başka olguları anlatan ilk bölüm, öndeyiş
PROLOG Öndeyiş
PROPORSİYON Oran, nispet
PROS Bordosunda tek denge gönderi bulunan Malezya’ya özgü tekne
PROSODİ Bir koşuk bestesinde, hece vurgularının müzik vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması ve bu yoldaki kuralların tümü
PROSPEKTÜS Tanıtmalık
PROTEOLİZ Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi
PROTOJİN Alp Dağlarında rastlanan bir granit
PROTOJİN Gnays yapısında, genellikle Alp Dağlarında rastlanan bir granit
PROTON Atom çekirdeğinde her bir (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik
PROTONEMA Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan iplik biçimindeki organ
PROTOTİP İlk örnek, ilk tip
PROVANÇALE Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve rendelenmiş domates ile yapılan garnitür
PROVİDENCE RHODE ISLAND
PROZODİ Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken seslere göre söylenmesi
PRÖMİYER Bir tiyatro oyununun ilk temsili
PRÖMİYER Yeni oynanmaya başlayan tiyatro oyununun ilk temsili
PRPSTATİT Prostat iltihabı
PRUVA Bir teknenin ön tarından ileri istikameti
PRUVA Geminin ön tarafı
PSAMİT Mikalı kumtaşı
PSİKOLOJİ Ruhbilim
PSİKOZ Akıl hastalıklarının genel adı
PSİKOZTers akıntılarının oluşturduğu dönme, burgaç, girdap Akıl hastalıkları
PSİŞİK İç tepkisel
PSOFOMETRE Gürültüölçer
PSORİYAZİS Sedef hastalığı
PSÖDOGAMİ Yabancı döllenme
PSTİSİT Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal
PSYKHE Eros’un karısı
PT Platin
PTAH En eski ve en büyük yaratıcı tanrı
Ptah-ra Mısır tanrısı
PTERONOFOBİ Kuştüyünden korkma
PTI Hindistan Haber Ajansı
PTİYALİN Nijastanın sindirilmesine yarayan, tükürükte bulunan bir enzim
PTİYALİN Nişastanın sindirilmesine yarayan, tükürükte bulunan bir enzim
PTİYALİN Tükürükte bulunan ve nişastanın sindirilmesine yarayan enzim
PU Plutonyum
PU Plutonyum
PUC Hiç, boş
PUCEK Arı
PUDU Peru ve Patagonya arasında yaşayan bir geyik türü
PUF Arkalıksız, alçak, yumuşak, ayakları gözükmeyen oturacak
puf Bir tür börek
PUF Kaba, kabartılmış, yumuşak minder
PUFLA Perdeayaklılardan, Kuzey Kutbu’na yakın yerlerde, İskandinavya kıyılarında yaşayan, ince ve yumuşak tüyleri için avlanan bir kuş
PUĞ Bohça
PUHU Baykuşgillerden, orman, dağ ve kayalıklarda yaşayan uzunluğu 65 cm. sırtı koyu kahverengi bir kuş türü
PUJİNE Kantar
PUL Akçenin dörtte bir değerindeki para
PUL Vida, civata vs. şeylerin boynuna geçirilen,ortası delikmetal levhacık
PULITZER 1917 yılından bu yana ABD’de her yıl özellikle gazetecilik ve çeşitli sanat dallarında verilen ödül
PULK Kazak askeri birliklerine verilen ad
PULMAN Yatar koltuk
PULUR 1943 yılında Erzurum’da kurulan Köy Enstitüsü
PUMİ Çoban ve bekçi köpeiği olarak bilinen, orta boyda, keçeleşmiş tüyleri olan bir köpek cinsi
PUNARA Şömine
PUND Yapılacak şeyin en uygun olduğu zaman ya da fırsat
PUNT Bir şey için uygun durum, fırsat
PUNTO Basımcılıkta harflerin büyüklük ve küçüklüklerine göre aldığı ad
PUNTO Harf büyüklüklerinin tanımlandığı temel ölçü birimi
PUPA Geminin arkası
PUPAFOBİ Kuklalardan korkma
PUR Taş, alçıtaşı
PURANA Mahabharata ve Ramayana’yı da kapsayan Hinduizm’in kutsal metinleri
PURİZM Arı dilcilik
PURUZ Rumeli’de tutulan tevzi defterlerine verilen ad
PUS Ağaçların kütük ve dallarındaki yosun
PUSA Budist ve Taoist mezheplerinde tanrıya verilen ad
PUSARIK-VALE-ILGIM-YALGIN-KÜR-AL Serap
PUSAT Orta Oyununda giysi
PUSAT Silah, zırh gibi savaş aracı
PUSULA Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup
PUSVAL Yemenicilerin kullandığı ölçü
PUŞİDE Türbelerde sandukaların üzerine örtülen sülü kumaş
PUT Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik
PUTA Ağaç ve asmaların budanmasıyla ilgilenen tanrıça
PUTA Okçulukta nişan tahtası yerine dikilen hedef
PUTREL Demir kiriş
PUTREL Yapılarda, demiryollarında kullanılan demir kiriş
PUYE Koşma, seğirtme(esk.)
PÜJİLOMETRE Bir yumruğun yarattığı gücü ölçmeye yarayan aygıt
PÜNEZ Raptiye
PÜR Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları
PÜRÇEK Bitkilerin saçaklı kökü ya da püskülü
PÜRÇEK Şakaklardan ya da alından sarkan saç
PÜRE Sebze ya da eti ezerek ya da süzgeçten geçirerek elde edilen ezme
PÜREN Çalılık ve ormanlık yer
PÜRMÜS Benzin ya da gazla çalışan büyük parça metalleri lehimlemede kullanılan aygıt
PÜRTÜK Herhangi bir şeyin üzerindeki çıkıntı biçiminde küçük kabarcık, çıkıntı
PÜRÜMBEK-YEKTE Etek
PYTHİA Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad
PYTHON Gaia’nın doğurduğu efsanevi yılan

Neye, Kime Denir? Kimdir? Adresi Neresi? © 2018